Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZALNYM 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZALNYM 2013"— Zapis prezentacji:

1 POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZALNYM 2013
JA I MOJE OTOCZENIE POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZALNYM 2013

2 Ja czyli kto? Tożsamość – obraz własnej osoby składający się z naszych cech fizycznych (np. wygląd), jak i psychicznych (np. cech osobowości)

3 Tożsamość

4 Tozamość Cechy wrodzone Cechy nabyte płeć mądrość inteligencja
umiejętności wygląd charakter moralność

5 Aktywny styl życia twórczość artystyczna, rozwijanie hobby,
działalność społeczna, uprawianie sportu, formułowanie własnych opinii

6 Bierny styl życia poświęcanie czasu głównie na rozrywkę,
brak własnej inicjatywy, bierna postawa wobec otoczenia brak własnych poglądów, powtarzanie cudzych opinii,

7 „Mieć” czy „być” KONSUMPCJONIZM SAMOREALIZACJA

8 Autorytet Osoba ciesząca się powszechnym szacunkiem z powodu swoich osiągnięć w danej dziedzinie, zwykle pełniąca odpowiedzialne funkcje, osoba godna naśladowania, powszechnie podziwiana.

9 Autorytet pozorny Osoba znana, podziwiana m.in. za oryginalny styl lub nietypowe zachowanie. W rzeczywistości to tylko jej wykreowany obraz, w realnym życiu nie jest godna podziwu.

10 Człowiek istotą społeczną
Oznacza to, że człowiek musi żyć w społeczeństwie, pośród innych ludzi, tylko wówczas może normalnie się rozwijać i żyć.

11 Socjalizacja

12 Role społeczne

13 Porozumiewanie się - komunikacja

14 Porozumiewanie się - komunikacja

15 Komunikacja werbalna

16 Komunikacja niewerbalna

17 Komunikacja niewerbalna

18 Dyskusja - Debata

19 Konflikt to zaburzenie relacji międzyludzkich, do którego dochodzi w wyniku różnicy zdań na określony temat.

20 Metody rozwiązywania konfliktów
rywalizacja uleganie wspólne rozwiązywanie problemu unikanie konfliktu postawa kompromisowa

21 Metody rozwiązywania konfliktów
Pośrednictwo osób trzecich: mediacja arbitraż

22 Zbiorowość ludzka Grupa osób zajmujących w danym czasie daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji. Gdy jej członkowie zaczynają realizować wspólne cele staje się grupą społeczną.

23 Grupa społeczna To zbiorowość co najmniej 3 osób, połączonych trwałymi więziami, np. realizujący wspólny cel.

24 Rodzaje grup społecznych
MAŁE DUŻE

25 Rodzaje grup społecznych
PIERWOTNE WTÓRNE

26 Rodzaje grup społecznych
FORMALNE NIEFORMALNE

27 Rodzina - podstawowa grupa społeczna

28 Rodzina - podstawowa grupa społeczna
dwupokoleniowa wielopokoleniowa

29 Szkoła Statut szkoły – dokument regulujący funkcjonowanie danej placówki, przygotowany przez każdą szkołę samodzielnie.

30 Szkoła Organy wewnątrzszkolne: Dyrekcja Rada Pedagogiczna Rada Szkoły
(Rada Rodziców) Rada Samorządu Uczniowskiego

31 Szkoła

32 Normy społeczne Normy społeczne – to zasady i wzorce zachowań obowiązujące w danym społeczeństwie. Dzielimy je na formalne i nieformalne.

33 Normy społeczne Normami formalnymi są normy prawne, to zasady postępowania oparte na przepisach prawa, ich musimy bezwzględnie przestrzegać.

34 Normy społeczne Normami nieformalnymi są normy religijne, obyczajowe i moralne. Ich także powinno się przestrzegać, ale wszystkich one dotyczą (np. grupy wyznaniowe) lub ich przestrzeganie wiąże się z akceptacją otoczenia.

35 Tolerancja – po co? Tolerancja to poszanowanie dla cudzych poglądów, uczuć, obyczajów, zachowań i wyglądu, nawet wówczas gdy całkowicie różnią się od naszych. Tolerancja to akceptowanie odmienności.

36 Rodzaje nietolerancji


Pobierz ppt "POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZALNYM 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google