Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki kształtujące zachowanie człowieka. Koncepcje zachowania człowieka Behawiorystyczna (J. Watson, E. Fromm) - zachowanie człowieka jest sterowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki kształtujące zachowanie człowieka. Koncepcje zachowania człowieka Behawiorystyczna (J. Watson, E. Fromm) - zachowanie człowieka jest sterowane."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki kształtujące zachowanie człowieka

2 Koncepcje zachowania człowieka Behawiorystyczna (J. Watson, E. Fromm) - zachowanie człowieka jest sterowane przez środowisko (bodźce, nagrody i kary) Psychoanalityczna (Z. Freud) na człowieka oddziałują czynniki wewnętrzne, jego potrzeby i popędy Poznawcza ( Piaget, Tomaszewski) człowiek aktywnie przetwarza informacje płynące ze środowiska, myśli i planuje, Humanistyczna ( Rogers, A. Maslow) człowiek z natury jest dobry, dąży do samorealizacji i rozwoju natury ludzkiej

3 Etapy socjalizacji S ocjalizacja to proces, który kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w społeczeństwie. Socjalizacja pierwotna odbywa się w dzieciństwie w wyniku kontaktów z rodzicami i rówieśnikami, których zachowania jednostka naśladuje. Socjalizacja wtórna odbywa się w późniejszym czasie i trwa do końca życia, dokonuje się pod wpływem instytucji społecznych, dzięki którym jednostka samodzielnie kształtuje siebie.

4

5

6 Przykłady ról społecznych: - dziecko - uczeń - kolega - nastolatek - wolontariusz - student - ojciec - szef - katolik - Polak

7

8 Powstawanie więzi społecznych Rodzaje więzi społecznych: Naturalne: rodzina, Zrzeszeniowe: stowarzyszenia, Stanowione: wojsko,

9

10

11

12 Czynniki regulujące zachowanie człowieka: 1) potrzeby 2) postawy 3) osobowość: - temperament - intelekt - wartości - charakter - motywacja - tożsamość

13 Piramida potrzeb A. Maslowa

14 Uporządkuj potrzeby

15 Podsumowanie: Człowiek jest istotą społeczną, ponieważ: -jego rozwój jest związany ze społeczeństwem -realizuje swoje potrzeby, żyjąc w społeczeństwie -kształtuje swoją wiedze o świecie dzięki innym ludziom, którzy przekazują mu tradycję, reguły zachowania, wiadomości o życiu itp.. -społeczeństwo umożliwia mu przeżycie, po urodzeniu -poprzez swoją działalność oddziałuje na rzeczywistość


Pobierz ppt "Czynniki kształtujące zachowanie człowieka. Koncepcje zachowania człowieka Behawiorystyczna (J. Watson, E. Fromm) - zachowanie człowieka jest sterowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google