Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomiar postaw. Zgodność postaw z zachowaniami Wykład 10.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomiar postaw. Zgodność postaw z zachowaniami Wykład 10."— Zapis prezentacji:

1 Pomiar postaw. Zgodność postaw z zachowaniami Wykład 10

2 Pomiar postaw Skale Likerta Skala Thurstonea Skalogram Guttmana

3 Skale Likerta Skale porządkowe Każda skala złożona z kilku do kilkunastu pozycji Trafność pozycji ustalona niezależnie Skala odpowiedzi wielokategorialna, kategorie wyróżnione opisane słownie (zdecydowanie się zgadzam – zdecydowanie się nie zgadzam, zdecydowanie pasuje – zdecydowanie nie pasuje itd.) Opracowanie psychometryczne narzędzia (analiza rzetelności skali, moc dyskryminacyjna pozycji, struktura czynnikowa całego narzędzia, trafność zewnętrzna narzędzia itd.)

4 Obliczanie wyników ze skali Badany odpowiada na każde twierdzenie skali Wynik (postawa) = średnia lub suma wszystkich odpowiedzi

5 Skala Thurstonea Skala interwałowa (poszczególne pozycje skali oddalone od siebie w równych interwałach Każą pozycja skali opisana dwoma parametrami; Wartością skalową (miejscem na wymiarze pozytywności – negatywności względem przedmiotu postawy Wielkością wariancji (stopień zgody na to, jak pozytywny stosunek wyraża dane twierdzenie)

6 Konstrukcja skali Thurstonea Przygotowanie zestawu opinii na jakiś temat (około 300) Wyeliminowanie Opinii stwierdzający fakty Opinii niezrozumiałych Podwójnych przeczeń itd. Zebranie grona sędziów kompetentnych (minimum 50) 11 kategorii odpowiedzi od 1 – opinia bardzo pozytywna wobec danej kwestii 11 – opinia bardzo negatywna wobec danej kwestii 6 – opinia ani nie pozytywna ani nie negatywna bądź i jedno i drugie.

7 Ustalanie wartości skalowych twierdzeń skali Opinia 24 Opinia 13 Opinia 215 Me=2,6Me=6.2 Me=9.8 Liczba sędziów

8 Ustalanie wartości skalowych i wariancji dla poszczególnych twierdzeń Wartość skalowa = mediana (ew. średnia) Wariancja = odchylenie kwartylowe (ew. standardowe)

9 Dobór twierdzeń do ostatecznej wersji skali Opinie równomiernie pokrywające skalę (1,2,3, lub 1.0, 1.5, 2.0, , 11.0 itp.) Opinie o najniższych wariancjach

10 Wypełnianie skali i obliczanie wyników Badany zakreśla tylko te opinie, z którymi się zgadza Wynik ostateczny (postawa) = średnia wartości skalowych zakreślonych pozycji

11 Thurstone a Sherif Krytyka skalowania thurstoneowskiego przez Sherifa Sędziowie kompetentni nie są kompetentni Sędziowie kompetentni mają swoje własne postawy Postawy służą jako punkty zakotwiczenia Efekty kontrastu Efekty asymilacji

12 Skalogram Guttmana Warunek kumulatywności jednowymiarowość Wysokość, stopnie naukowe Skala dystansu społecznego Bogardusa jako przykład skalogramu Guttmana 150 cm180 cm100 cm magister doktor doktor hab. profesor

13 Skala dystansu społecznego Zgodziłbym się, żeby Murzyn ożenił się z moją córką Podałbym rękę Murzynowi Zgodziłbym się, żeby Murzyn zamieszkał w moim domu Zgodziłbym się, żeby Murzyn pracował ze mną w jednym biurze Zgodziłbym się, żeby Murzyn zamieszkał w moim mieście itd.

14 Konstrukcja skalogramu Guttmana Dobór postawy (możliwie jednowymiarowa) Dobór twierdzeń (pokrywających jeden aspekt – wymiar) Ustalenie stopnia w jakim twierdzenia spełniają wymóg kumulatywności

15 Konstrukcja skalogramu Badani odpowiadają tak – nie na każde stwierdzenie Porządkowanie wstępne twierdzeń według liczby odpowiedzi tak, od najmniejszej do największej Dla każdego twierdzenia obliczanie sumy odpowiedzi w polach zerowych

16 Pole zerowe 1 2 TAK NIE TAK NIE Pole zerowe Zgodziłbym się na małżeństwo Podałbym rękę

17 Współczynnik odtwarzalności Miara tego, na ile na podstawie odpowiedzi na pytanie wyższe da się odtworzyć odpowiedzi na pytania niższe

18 Zgodność postaw z zachowaniami Eksperyment LaPierrea

19 Skąd bierze się rozbieżność między deklaracjami a zachowaniem? Względy metodologiczne Sposób pomiaru postawy Co mierzymy Ile wskaźników Względy teoretyczne Wyznaczniki zachowania inne niż postawy Kiedy postawy wpływają na zachowanie? Rola samoświadomości (Robert Wicklund) Różnice indywidualne Obserwacyjna samokontrola (Mark Snyder)


Pobierz ppt "Pomiar postaw. Zgodność postaw z zachowaniami Wykład 10."

Podobne prezentacje


Reklamy Google