Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW PLEŚNEJ I ŁOWCZÓWKA przeprowadzonego w ramach projektu SAMORZĄD Z INICJATYWĄ PLEŚNA, 5 czerwca 2012r. Anna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW PLEŚNEJ I ŁOWCZÓWKA przeprowadzonego w ramach projektu SAMORZĄD Z INICJATYWĄ PLEŚNA, 5 czerwca 2012r. Anna."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW PLEŚNEJ I ŁOWCZÓWKA przeprowadzonego w ramach projektu SAMORZĄD Z INICJATYWĄ PLEŚNA, 5 czerwca 2012r. Anna Sobczyk-Turek – specjalistka ds. badań i ewaluacji

2 Cel badania Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: Jakie problemy społeczne/potrzeby dostrzegają mieszkańcy i instytucje lokalne Pleśnej i Łowczówka? Czy mieszkańcy są zainteresowani włączeniem się rozwiązywanie tych problemów/w zaspokajanie tych potrzeb, jeśli im się to umożliwi? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

3 Etapy badania: I – ETAP: zogniskowany wywiad grupowy – marzec 2012 Cel: wstępne rozpoznanie problemów i potrzeb mieszkańców, jakie dostrzegają przedstawiciele instytucji działających na terenie miejscowości rozpoznanie potencjału społeczności lokalnej, w tym aktywności mieszkańców określenie dominujących obszarów problemowych do pogłębienia w badaniu ankietowym

4 Etapy badania: II – ETAP: badanie ankietowe Cel: szczegółowe poznanie problemów i potrzeb mieszkańców rozpoznanie, w jakim zakresie mieszkańcy chcieliby włączyć się w rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb poprzez realizację projektów obywatelskich

5 Wyniki badania ankietowego: W badaniu ankietowym wzięło udział 66 mieszkańców Łowczówka i 82 mieszkańców Pleśnej.

6 Wyniki badania ankietowego:

7

8

9 Średnia: Pleśna: 87% Łowczówek: 77%

10 Zalety mieszkania w miejscowości walory przyrodnicze, turystyczne – 77% bliskość miasta, dobra komunikacja - 37% media, kanalizacja - 6% usługi (sklepy, apteka, ośrodek zdrowia, szkoła, boisko) – 14% sąsiedzi - 7%

11 Jak w swojej miejscowości ocenia Pan(i) ?

12

13

14

15

16 Problemy wskazywane przez mieszkańców Pleśna 1.brak miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, placu zabaw (34%) 2.niewystarczająca oferta spędzania wolnego czasu dla dorosłych, seniorów (28%) 3.zły stan dróg (18%) 4.brak miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (15%) 5.za mało imprez lokalnych, oferty kulturalnej (13%) 6.niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (11%) Łowczówek 1.brak miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży, placu zabaw (23%) 2.brak miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców (20%) 3.zły stan dróg (15%) 4.Zaśmiecanie miejscowości (11%) 5.Za mało imprez lokalnych, oferty kulturalnej (11%) 6.niewystarczająca oferta spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (11%)

17

18 Poczucie wpływu na otoczenie Większość mieszkańców Pleśnej i Łowczówka ma poczucie, że ich wpływ na to, co dzieje się w ich miejscu zamieszkania, jest niewielki: 72% mieszkańców Pleśnej 66% mieszkańców Łowczówka

19 Czy mieszkańcy chcieliby włączyć się aktywnie w rozwiązywanie któregoś ze wskazanych problemów? PleśnaŁowczówek Ile osób chciałoby się włączyć w rozwiązywanie wskazanych problemów? 40 22 osoby są niezdecydowane 37 13 osób jest niezdecydowanych W jaki sposób? Jako wolontariusz/ka37 osoby38 osób Wnieść wkład rzeczowy6 osób5 osób Wnieść wkład finansowy7 osób1 osoba W inny sposóbPomoc organizacyjna, praca społeczna - fizyczna Wiedza i doświadczenie

20 Wnioski: plac zabaw (huśtawki, karuzele, piaskownice, boisko dla małych dzieci itp.) boiska sportowe np. do tenisa, siatkówki, ogólnodostępne dla młodzieży Bezpieczne miejsce do jazdy na rowerach lub rolkach Zagospodarowanie miejsc, gdzie dzieci i młodzież mogłyby spędzać czas na zabawie, spotykać się Imprezy, koncerty (np. lokalnych zespołów muzycznych) Miejsce spotkań np. letnia altana Rodzinne spędzanie czasu – pikniki rodzinne Organizacja zawodów sportowych między sołectwami Konkursy miedzy sołectwami Integracja mieszkańców organizacja wyjazdów na basen koncerty, sztuki teatralne dla dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi zajęcia językowe, teatralne, muzyczne, artystyczne, Zajęcia taneczne, taniec nowoczesny Rozbudowa oferty kulturalnej, sportowej, rozwijającej zainteresowania dzieci i młodzieży

21 Wnioski: koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi projekcje filmowe, przedstawienia teatralne wyjazdy do teatru, filharmonii, kina, opery kółka zainteresowań, prelekcje historyczne zajęcia taneczne zajęcia sportowe: fitness dla kobiet, gimnastyka dla osób w średnim wieku i starszych, treningi piłki siatkowej i innych dyscyplin Klub seniora / wieczorki dla seniorów Rozbudowa oferty sportowej, kulturalnej, rozwijającej zainteresowania dla dorosłych i seniorów Wytyczenie ścieżek edukacyjnych, spacerowych, szlaków pieszych, ścieżek rowerowych Zagospodarowanie terenu (ławeczki, tablica informacyjna, kosze) Zagospodarowanie rekreacyjne/ turystyczne terenu zamontowanie koszy, kontenerów na śmieci segregowane wzrost świadomości mieszkańców odnośnie konsekwencji wypalanie traw, palenia śmieci sprzątanie posesji, miejscowości Działania na rzecz ochrony środowiska

22 Dziękuję za uwagę! Anna Sobczyk-Turek anna.sobczyk@bis-krakow.pl Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych ul. Krasickiego 18, 30-503 Kraków tel. 12/412-15-24, e-mail: biuro@bis-krakow.pl


Pobierz ppt "WYNIKI BADANIA PROBLEMÓW I POTRZEB MIESZKAŃCÓW PLEŚNEJ I ŁOWCZÓWKA przeprowadzonego w ramach projektu SAMORZĄD Z INICJATYWĄ PLEŚNA, 5 czerwca 2012r. Anna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google