Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia modelowe systemu DSWU równoprawnośćmasowośćaktywnośćotwartośćśrodowiskowość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia modelowe systemu DSWU równoprawnośćmasowośćaktywnośćotwartośćśrodowiskowość"— Zapis prezentacji:

1

2 Założenia modelowe systemu DSWU równoprawnośćmasowośćaktywnośćotwartośćśrodowiskowość

3 Obszary wspierania uzdolnień identyfikacja i diagnoza uzdolnień wsparcie wychowawcze pomoc psychologiczna pomoc materialna kształcenie uzdolnień promocja uzdolnień

4 Obszary wspierające SWU DoskonalenieWSO Szkolenie rodziców Rodzic – partner w rozwijaniu uzdolnień Sprzyjający program wychowawczy szkoły

5

6 Model Renzulli- Monks motywacja twórczość wybitne zdolności intelektualne ZDOLNOŚCI- wypadkowa trzech treści

7

8 nadpobudliwość intelektualna nadpobudliwość wyobrażeniowa nadpobudliwość emocjonalna nadpobudliwość zmysłowo sensoryczna nadpobudliwość psychomotoryczna

9 Narzędzia identyfikacji uczniów zdolnych testy inteligencji X testy do rozpoznawania talentów ankiety badawcze kwestionariusze badawcze (załączniki)

10 Czynniki stymulujące wszechstronny rozwój uczniów środowisko szkolne indywidualne predyspozycje równość szans wsparcie materialn e rozwijanie potencjału twórczego, wyobraźni kreatywności motywowanie do podejmowani a inicjatyw inspiracja do samodzielnego pogłębiania wiedzy dbanie o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i społecznych w klasie akceptacja, oparcie kształcenie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami

11 Dziękujemy za uwagę Prezentację opracowała mgr Anna Kozioł mgr Anna Kozioł Publiczne Gimnazjum nr1 im. Noblistów Polskich w Jugowie


Pobierz ppt "Założenia modelowe systemu DSWU równoprawnośćmasowośćaktywnośćotwartośćśrodowiskowość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google