Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

2 Celem edukacji wczesnoszkolnej jest przede wszystkim wspomaganie dziecka we wszechstronnym, całościowym rozwoju, tak by na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie ze sobą, ludźmi i przyrodą. Edukacja wczesnoszkolna zapewnia dziecku ciągłość kształcenia, a więc uwzględnia to, czego nauczyło się w przedszkolu, a z drugiej stopniowo i łagodnie przygotowuje je do przejścia od kształcenia zintegrowanego do kształcenia przedmiotowego Edukacja wczesnoszkolna uwzględnia przede wszystkim potrzebę wszechstronnego rozwoju emocjonalnego, społecznego, intelektualnego i fizycznego. Swą twórczą działalność człowiek zaczyna bardzo wcześnie. Właśnie wiek 6, 7 lat jest okresem najbardziej sprzyjającym kształtowaniu i rozwijaniu postaw twórczych ponieważ w umyśle dziecka nie ma jeszcze barier, nie istnieją szablony i schematy ani sztuczne nawyki w działaniu. CELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

3 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Nauczanie zintegrowane można porównać do wielkiej podróży nauczyciela wraz z uczniami po nieznanych dla nich okolicach wiedzy. W czasie tej wyprawy nauczyciel jest kierownikiem natomiast uczniowie uczestnikami poznającymi nowe pojęcia, symbole, obiekty, krajobrazy, tradycje, zwyczaje, ludzi i wytwory ich działalności, świat zwierząt i roślin. Poznają się wzajemnie uczą się współdziałać w grupie pracują wspólnie. Przede wszystkim poznają samych siebie, dowiadują się na ile są wytrwali i potrafią sobie poradzić z trudami podróży, rozwiązywać napotkane na trasie problemy i trudności.

4 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Uczenie się to zdobywanie wiedzy poprzez: doświadczenie, odkrywanie, przeżywanie, działanie. UCZENIE SIĘ

5 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Podstawową formą organizacyjną nie jest lekcja szkolna ale dzień pracy i wielokierunkowej aktywności dziecka. Zajęcia aktywności umysłowej są przeplatane różnymi formami relaksu i różnorodnymi zajęciami plastycznymi, muzycznymi i artystycznymi. Zajęcia odbywają się w ramach bloków tematycznych, których istotą jest: pobudzanie dzieci do samodzielnego rozwiązywania problemów codziennego życia, zaspakajanie naturalnego dążenia do ruchu i praktycznego działania, wdrażanie do wnikliwej obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków.

6 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Aby wspomagać dziecko w całościowym rozwoju, my jako nauczyciele staramy się przede wszystkim: - poznać predyspozycje i możliwości intelektualne każdego powierzonego nam dziecka. Poznanie to opiera się na wnikliwej obserwacji dziecka oraz na wstępnej diagnozie jego rozwoju fizycznego, społeczno- emocjonalnego i intelektualnego ( percepcja wzrokowa, słuchowa, mowa, myślenie). Po wstępnej diagnozie staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju predyspozycji i możliwości intelektualnych każdego dziecka poprzez indywidualizację edukacji. Bardzo ważnym i istotnym zadaniem stojącym przed nami jest również odkrywanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

7 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Od września w naszej szkole klasy pierwsze objęte będą projektem Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Howarda Gardnera. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształcenie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Profesor podważa tezę o istnieniu tylko jednej inteligencji mierzonej przy pomocy testów. W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji i zakłada, że dzieci lepiej przyswajają wiedzę zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami. Wobec tego nie wolno nam zmarnować żadnego talentu. PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA

8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Kolejnym naszym zadaniem jest poznanie środowiska rodzinnego i współpraca z państwem. Istotnym naszym zadaniem jako szkoły i całej społeczności nauczycielsko- uczniowskiej jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości i serdeczności, aby dziecko czuło się dobrze w roli ucznia miało ochotę do nauki i widziało jej efekty.

9 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Mając na uwadze niesienie pomocy dzieciom u progu edukacji w szkole od września 2009 roku prowadzona będzie innowacja pedagogiczna Do szkoły z bajką, która spowoduje, że dzieci będą myślały o swojej szkole jak o miejscu czarownym, gdzie może spełnić się największe ich pragnienie. INNOWACJA PEDAGOGICZNA

10 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Najbardziej pragniemy, aby ktoś uczynił nas takimi, jakimi być możemy. / R. Waldo Emersson/ Celem działań terapeutycznych jest pomoc każdemu dziecku w jego indywidualnej sytuacji.

11 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Jednak nadrzędnym naszym celem jest wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności. Kształcić będziemy: KSZTAŁCIĆ BĘDZIEMY procesy poznawcze uczniów: spostrzeżenia, wyobrażenia, uwagę, pamięć, myślenie logiczne i kreatywne oraz mowę naukę czytania i pisania biegłość w wykonywaniu czterech działań arytmetycznych, umiejętność rozwiązywania problemów matematycznych różnymi metodami elementarną wiedzę o otaczającej rzeczywistości umiejętność planowania, samodzielnego wykonywania i kontrolowania wykonywanych prac zasady przestrzegania higieny i rozwijania sprawności fizycznej uczniów, umiejętność zgodnego współżycia w grupie postawę szacunku dla starszych i gotowości niesienia pomocy potrzebującym uczucia patriotyczne.

12 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli Jeśli nie można zawrócić trzeba iść na przód.

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google