Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym Jan Pawłowski Kraków 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym Jan Pawłowski Kraków 2012."— Zapis prezentacji:

1 Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym Jan Pawłowski Kraków 2012

2 Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. (Albert Einstein )

3 Szkoła XXI wieku Powinna kształcić i wychowywać uczniów mądrych: - otwartych na dialog, - ciekawych wiedzy, - kreatywnych, - szanujących odrębność innych ludzi, - zachowujących własną i narodową tożsamość, - umiejętnie łączących wiedzę ze światem wartości.

4 Szkoła powinna być miejscem : porządkowania wiedzy, kształtowania postaw społecznych, zdobywania umiejętności współpracy, przygotowującym do dorosłości, rozwijani a aktywności poznawczej, rozwijania kreatywności, wdraża nia do odpowiedzialności. Szkoła powinna również rozwijać komunikację ucznia ze światem i samym sobą.

5 Dobra szkoła: nie tylko zapewnia szeroki zasób wiedzy i umiejętności, ale także rozpoznaje uzdolnienia i wyrównuje braki w wiadomościach szkolnych, wspiera rozwój wszystkich uczniów, p oprzez : -organizację różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, -dobrą organizację pracy szkoły, -tworzenie przyjazn ego klimatu, -chęć wzajemnej współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów, -zaangażowany samorząd szkolny oraz nawiązanie do tradycji i integrację ze środowiskiem lokalnym.

6 Dane:

7 Każdy z nas chciałby mieć nauczycieli kompetentnych, życzliwych, w atrakcyjnej formie przybliżających wiedzę i umiejętności.

8 Nauczyciel potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość, moralna odwaga i ponad tym wszystkim miłość dusz ludzkich Troskliwe pochylenie się nad uczniem czasami znaczy więcej niż najdoskonalsza technika nauczania.

9 E-nauczyciele

10 Powinnością nauczyciela jest: stymulowania harmonijnego rozwoju ucznia poprzez: - odkrywanie wpisanych w jego naturę możliwości twórczych, - pomoc uczniowi w poznaniu samego siebie, - pokierowanie jego rozwojem zgodnie z odkrytymi zasobami zdolności, talentów czy przesłanek geniuszu.

11 Awans zawodowy (Rozporządzenie MENiS z dnia 3.08.2000r.z póź. zmian.) Profesor oświaty, Dyplomowany, Mianowany, Kontraktowy, Stażysta.

12 Wymagania edukacyjne :

13 Korzyści z TIK To, że nauczyciele zwracają się ku technologiom w celu wykorzystania ich w nauczaniu, jest zarazem wielką szansą, jak i odpowiedzialnością. Nowoczesne technologie nie powinny bowiem tworzyć bariery we wzajemnej komunikacji.

14

15

16 Nadzwyczajne szanse i możliwości oszczędzania nauczycielskiego czasu i energii, jakie daje właściwie wykorzystana technologia, pomaga nauczycielowi pełniej uczestniczyć w kształtowaniu społeczeństwa refleksyjnego, myślącego i działającego skutecznie.

17 Projekty edukacyjne: prawdziwe projekty edukacyjne stanowią rzeczywiste wyzwanie, wyzwalające aktywność poznawczą uczniów. projekty edukacyjne są dziś uważane za jedną z najlepszych metod nauczania.

18

19 Różnorodność projektów eTwinning Krótki tygodniowy - projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania - Dzień Języków; Projekt trzymiesięczny, podczas którego dzieci nauczą się podstawowych zwrotów/piosenek w języku obcym; Projekt całoroczny z elementami matematyki, sztuki, muzyki, który stanowi część programu nauczania.

20 e-uczeń

21 Projekty eTwinning

22 Praca w zespole, czy samotność w pracy?

23 ePortfolio

24 Wspólna odpowiedzialność

25 Strategie edukacyjne Dziś powinniśmy tworzyć takie rozwiązania i strategie dla nowej szkoły, które w pełni wykorzystają potencjał portali wiedzy i edukacyjnych platform.

26 Czy e-booki wyprą papierowe książki? A może otworzą do nich drogę?

27

28

29 Jednym z największych wyzwań stojących przed polską szkołą jest zapewnienie stałego i szybkiego I nternetu.

30 Cyfrowa szkoła Kluczem do znalezienia najlepszego rozwiązania postępu edukacyjnego jest zrozumienie naturalnych sposobów przyswajania wiedzy przez dzieci oraz umiejętność wprowadza nia now ych technologi i do praktycznego nauczania z zachowaniem szacunku do człowieka.

31 Dziękuję za uwagę Jan Pawłowski Kuratorium Oświaty w Krakowie jan.pawlowski@kuratorium.krakow.pl


Pobierz ppt "Jak projekt eTwinning pomaga nauczycielowi w jego awansie zawodowym Jan Pawłowski Kraków 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google