Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA"— Zapis prezentacji:

1 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

2 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Pracodawca chce zatrudnić osobę, która: wygląda na to, że potrafi wykonywać pracę, wydaje się być godna zaufania, przekonała go, że ma wystarczające kwalifikacje do wykonywania pracy, a dodatkowo szybko sie uczy,

3 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Oczekiwania pracodawcy po rozmowie kwalifikacyjnej: Czy jesteś tą osobą, którą powinien zatrudnić? Czy jesteś człowiekiem godnym zaufania? Czy potrafisz wykonywać powierzoną pracę? Czy naprawdę chcesz pracować i dlaczego właśnie wybrałeś jego firmę?

4 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Fazy rozmowy kwalifikacyjnej: faza otwarcia, faza nabierania zaufania, faza fachowa, faza końcowa (zamykająca),

5 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Fazy rozmowy kwalifikacyjnej:
Faza otwarcia powitanie, uścisk dłoni, wskazanie miejsca i zaproszenie, aby kandydat usiadł, osoba prowadząca przedstawia siebie, swoją rolę i pozycję w firmie,

6 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Fazy rozmowy kwalifikacyjnej:
Faza nabierania zaufania zwykle nieformalna konwersacja mająca na celu wprowadzenie miłej atmosfery i rozluźnienie kandydata i nawiązanie z nim kontaktu, pierwsze pytanie tzw. bezpieczne, wprowadzające w sytuację wywiadu dotyczą danych personalnych i stanowią potwierdzenie tego, co w życiorysie,

7 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Fazy rozmowy kwalifikacyjnej:
Faza fachowa ma na celu pozyskanie jak najwięcej informacji o kandydacie: wykształcenie, doświadczenie, motywacja do pracy, cechy osobowościowe, zweryfikowanie informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym, po wstępnej akceptacji kandydata pracodawca powinien udzielić informacji o stanowisku, przyszłych obowiązkach,

8 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Fazy rozmowy kwalifikacyjnej:
Faza końcowa (zamykająca) podsumowanie rozmowy, przekazanie informacji o dalszym postępowaniu selekcyjnym, czyli kiedy i jak powiadomiony o wynikach rozmowy,

9 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
BĄDŻ PRZYGOTOWANY

10 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Dostarczenie kandydatowi niezbędnych informacji. Zadbanie o odpowiednie warunki lokalowe. Ustalenie planu rozmowy. Przeszkolenie członków komisji przeprowadzającej rozmowy.

11 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Dostarczenie kandydatowi niezbędnych informacji: określenie miejsca i terminu spotkania, ustalenie osoby do ewentualnego kontaktu, przygotowanie materiałów ułatwiających dotarcie na miejsce spotkania, poinformowanie ochrony obiektu, przygotowanie miejsca na oczekiwanie dla kandydata,

12 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Przygotowanie pomieszczenia: właściwe oświetlenie, światło nie może razić kandydata, mikroklimat – odpowiednia temperatura pomieszczenia, wilgotność, bez przeciągów, świeżość powietrza, cisza w trakcie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wyłączenie telefonów komórkowych, poinformowanie sekretarki o tym, żeby nie łączyła rozmów, rekrutującym i kandydatom zapewniamy równorzędne miejsca,

13 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Plan rozmowy kwalifikacyjnej: ustalenie z jakich części ma sie składać rozmowa, określenie ile czasu ma trwać cała rozmowa i poszczególne jej części, określenie jaką funkcję pełnią poszczególni członkowie komisji, jakie pytania powinny zostać zadane kandydatom, przygotować formularze służące do notowania uzyskanych informacji, ustalić w jakiej formie i przez kogo zostaną przedstawione kandydatom informacje na temat firmy i stanowiska pracy,

14 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Przeszkolenie członków komisji kwalifikacyjnej: w zakresie technik prowadzenia wywiadu, w zakresie kwestii prawnych – szczególnie w zakresie dyskryminacji, w zakresie kryteriów naboru, zaplanować odpowiednio dzień pracy osób biorących udział w rozmowach kwalifikacyjnych, przeanalizowanie dokumentów aplikacyjnych przez wszystkich członków komisji kwalifikacyjnej,

15 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Pytania zadawane kandydatom w czasie rozmów kwalifikacyjnych.

16 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Pytania zadawane w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny być: krótkie, precyzyjne jednoznaczne niesugerujące odpowiedzi,

17 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Najpierw ustalamy jakie informacje są nam potrzebne do podjęcia decyzji, a następnie formułujemy pytania.

18 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Pamiętaj !!! Należy unikać pytań, które mogłyby stanowić podstawę do podejrzeń o dyskryminowanie kandydata.

19 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
W zależności od sposobu formułowania pytań i celu ich zadawania możemy wyróżnić pytania: Pytania zamknięte (odpowiedź tak/nie lub odpowiedź alternatywna, Pytania otwarte (wymagana pełna, wyczerpująca odpowiedź), Pytania hipotetyczne (co by było gdyby...?), Pytania biograficzne (dotyczące faktów z życia kandydata),

20 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
c.d. Pytania o opinie (co Pan/Pani sądzi...?), Pytana o odczucia (czy podoba się Panu/Pani...?), Pytania behawioralne (czy zdarzyło się Panu/Pani...?), Pytania sprawdzające wiedze kandydata, Pytania sprawdzające znajomość języka obcego, Pytania sprawdzające umiejętność wypowiadania się, Pytania sondujące (dopytywanie, drążenie tematu),

21 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
c. d. Pytania naprowadzające, Pytania zwrotne (sprawdzające, czy pytający dobrze zrozumiał wypowiedź kandydata), Pytania kłopotliwe (mogące u kandydata wywołać konsternację), Pytania sugerujące (wskazujące, jakiej odpowiedzi pytający oczekuje),

22 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Bądź przygotowany
Pytania zadawane kandydatom w czasie rozmowy kwalifikacyjnej dotyczą zazwyczaj trzech obszarów: osobowościowego, zawodowego, motywacyjnego,

23 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych

24 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
rozmowa w/g ustalonego wzorca, rozmowa swobodna, rozmowa kompleksowa, rozmowa w sytuacji stresu, rozmowa grupowa, rozmowa dla pozoru,

25 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
Rozmowa w/g ustalonego wzorca w trakcie zadawane są standardowe pytania pozwalające na ustalenie słabych i mocnych stron osobowości kandydata, w trakcie takiej rozmowy można uzyskać szczegółowe , uporządkowane odpowiedzi dotyczące kwalifikacji, doświadczenia zawodowego danej osoby,

26 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
Rozmowa swobodna przypadkowa dyskusja, prowadzona bez wyraźnego kierunku, najczęściej ma miejsce gdy prowadzący rozmowę nie jest do niej przygotowany, lub jest stosowana wtedy gdy praca w danym zawodzie wymaga częstych kontaktów z ludźmi pracodawca chce ocenić umiejętność prowadzenia rozmów przez kandydata,

27 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
Rozmowa kompleksowa najpowszechniej i najczęściej używaną techniką prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jest połączenie nieformalnej, swobodnej rozmowy z rozmową w/g ustalonego wzorca, prowadzący rozmowę ma przygotowany plan prowadzenia rozmowy, ale jednocześnie pozwala na odstępstwa w celu zbadania interesujących go szczegółów,

28 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
Rozmowa w sytuacji stresu w tego typu rozmowie celowo i świadomie wprowadza się napięcie w celu sprawdzenia reakcji kandydata w sytuacji stresowej, technika ta polega na tym by zaskoczyć kandydata i obserwować jego reakcje,

29 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
Rozmowa grupowa przeprowadzana jest wtedy, gdy ostateczną decyzję o zatrudnieniu ma podjąć więcej niż jedna osoba, skupienie kilku opinii daje możliwości bardziej obiektywnej oceny,

30 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych
Rozmowa dla pozoru spotkanie z kandydatami mające stworzyć namiastkę rywalizacji o ofertę, często jest parawanem dla polityki personalnej firmy, bardzo często kandydat do pracy na danym stanowisku jest już wybrany,

31


Pobierz ppt "ROZMOWA KWALIFIKACYJNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google