Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narz ę dzie do zdalnego dost ę pu do serwerowni, czyli Avocent Universal Management Gateway (UMG) Krzysztof Krawczyk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narz ę dzie do zdalnego dost ę pu do serwerowni, czyli Avocent Universal Management Gateway (UMG) Krzysztof Krawczyk"— Zapis prezentacji:

1 Narz ę dzie do zdalnego dost ę pu do serwerowni, czyli Avocent Universal Management Gateway (UMG) Krzysztof Krawczyk

2 Dotychczasowe rozwi ą zania Avocenta DSR/MergePoint Unity – prze łą czniki KVM over IP z zaawansowanymi funkcjami ACS – prze łą czniki konsolowe (port szeregowy) PM – listwy zasilaj ą ce

3 Dotychczasowe rozwi ą zania Avocenta Service Processor Port console IN BAND OUT OF BAND KVMKVMKVMKVM Power MPU ACS MergePoint PM Virtualisation LANDesk LAN/Ethernet

4 Avocent Universal Management Gateway Infra- structure Data (Physical Sensor Monitoring) (Facilities Infrastructure Monitoring: Power Chain/ Environmental/ Security)

5 Uniwersalne urz ą dzenia pozwalaj ą ce na monitorowanie oraz dost ę p zdalny Pomiar i monitorowanie – Czujniki ś rodowiskowe (temperatura, wilgotno ść ) – Procesory serwisowe – Dodatkowe elementy pomiarowe (zasilanie, otwarcie drzwi) Zdalny dost ę p – Digital KVM – Serial Console Management – Service Processor Management Universal Management Gateway

6 UMG i Trellis Platforma Trellis Avocent Universal Management Gateway Dwustronna komunikacja Pobieranie danych z urządzeń w czasie rzeczywistym Wsparcie dla wielu protokołów Progi ostrzeżeń i alarmów

7 Modele 7 7 UMG 2000 UMG 4000 UMG portów RJ45 40 portów automatycznie wykrywających rodzaj (KVM lub SP lub Serial) Max. 512 SP Czujniki środowiskowe 5,000 punktów pomiarowych na minutę 40 portów RJ45 40 portów automatycznie wykrywających rodzaj (KVM lub SP lub Serial) Max SP Czujniki środowiskowe 10,000 punktów pomiarowych na minutę UMIQ-V1 UMIQ-V2 40 portów RJ45 8 portów automatycznie wykrywających rodzaj (SP lub Serial) Max. 256 SP 1,000 punktów pomiarowych na minutę Jedna platforma, trzy innowacyjne rozwiązania

8 Cechy fizyczne urz ą dzenia UMG 4000 Wygodna obudowa 1U Wbudowana redundancja – Dwa zasilacze – Dwa gigabitowe porty sieciowe Wsparcie dla modemów USB i przez port szeregowy w przypadku potrzeby pilnej interwencji Uniwersalne mo ż liwo ś ci pod łą czania urz ą dze ń – 40 portów (KVM/Serial/SP) – Czujniki ś rodowiskowe Interfejs webowy lub tekstowy do zarz ą dzania Lokalny port szeregowy i konsola graficzna Autowykrywanie urz ą dze ń podpi ę tych przez port szeregowy Bez dodatkowego licencjonowania

9 Zarządzania procesorami serwisowymi w UMG

10 Zarz ą dzanie procesorami serwisowymi poprawione w stosunku do poprzedniego MergePoint 5324/5340 Wbudowane automatyczne wykrywanie portów, dzi ę ki któremu nast ą pi przej ś cie w tryb IP do zarz ą dzania SP, gdy zostanie on pod łą czony – Model 2000: 8 takich portów (Serial/SP) + 32 sta ł ych (SP) – Modele 4000 i 6000: 40 uniwersalnych portów (KVM/Serial/SPM) Zwi ę kszaj ą ca si ę liczba procesorow serwisowych mo ż liwych do zarz ą dzania: – UMG 2000 wspiera maksymalnie 256 SP – UMG 4000 wspiera maksymalnie 512 SP – UMG 6000 wspiera maksymalnie 1024 SP Zarządzania procesorami serwisowymi w UMG

11 Architektura logiczna SzybszeSzybsze, łatwiejsze wdrożenie Łatwiejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury Automatyczne wykrywanie procesorów serwisowych Pozwala na podłączanie urządzeń z innych racków Architektura logiczna SzybszeSzybsze, łatwiejsze wdrożenie Łatwiejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury Automatyczne wykrywanie procesorów serwisowych Pozwala na podłączanie urządzeń z innych racków Architektura fizyczna Oszczędza koszt inwestycyjny na dodatkowy port sieciowy i adres IP Oszczędza koszt operacyjny wykorzystania dodatkowego portu sieciowego i adresu IP Wysokie bezpieczeństwo Architektura fizyczna Oszczędza koszt inwestycyjny na dodatkowy port sieciowy i adres IP Oszczędza koszt operacyjny wykorzystania dodatkowego portu sieciowego i adresu IP Wysokie bezpieczeństwo Fizyczna i logiczna architektura Konsola (SoL), zasilanie, monitorowanie dostępu, pomiary danych dla wielu serwerów, wszystko w jednym miejscu Uzupełnia zarządzania infrastrukturą IT, integruje się z oprogramowanie do zarządzania zdalnym dostępem DSView oraz zapewnia bezpieczny pojedynczy login Fizyczna i logiczna architektura Konsola (SoL), zasilanie, monitorowanie dostępu, pomiary danych dla wielu serwerów, wszystko w jednym miejscu Uzupełnia zarządzania infrastrukturą IT, integruje się z oprogramowanie do zarządzania zdalnym dostępem DSView oraz zapewnia bezpieczny pojedynczy login Zarządzania procesorami serwisowymi w UMG

12 Port szeregowy Wsparcie dla Serial over IP i logowania sesji podobne do ACS 6000: – Dost ę p i logowanie portów RS-232 – Informowanie o wyst ę powaniu okre ś lonych ci ą gów znaków – Wykrywanie nazwy portu, pr ę dko ś ci transmisji oraz u ł o ż enia pinów – Wsparcie dla adapterów (ADB0036, ADB0037, ADB0039, ADB0200 ) Ł atwy dost ę p do linii polece ń ró ż nych systemów (Linux/Unix/Windows/Embedded) Bezpo ś redni dost ę p do portu szeregowego przez SSH Wsparcie dla podpi ę tych listew zasilaj ą cych (PM10 / PM20 / PM1000 / PM2000 / PM3000) Zcentralizowane wsparcie dla SSH pass-through Linia polece ń UMG pozwala na stosowanie skryptów BASH-a

13 Przeprojektowane przej ś ciówki zapewniaj ą dost ę p KVM (VGA + USB 2.0) Poprawiona funkcjonalno ść KVM w stosunku do obecnej rodziny MergePoint Unity: – Wsparcie dla wysokich rozdzielczo ś ci – Wsparcie dla Virtual Media (CD/DVD/.iso/USB/HSS/Flash) – Zwi ę kszona liczba jednoczesnych sesji KVM (40 max) – Jeden port dost ę powy dla KVM i SP – Wsparcie dla uwierzytelniania przy pomocy inteligentnych kart chipowych Common Access Card Wbudowane automatyczne wykrywanie portów konfigurowanych dla celów KVMKVM

14 Przej ś ciówki dla UMG Zamiana na sygna ł cyfrowy odbywa si ę w przej ś ciówce Zwi ę kszona wspierana d ł ugo ść kabla z 30 m do 80 m Dwie opcje dost ę pne: – Pojedynczy port = dost ę p tylko przez KVM (UMIQ-V1) – Podwójny port = dost ę p przez KVM i SP (UMIQ-V2 - dwa tryby dost ę pu do jednego portu)

15 Czujniki ś rodowiskowe - COM/SNSR: Temperatura, Wilgotność i Woda - Liebert SN (TH) : Temperatura, Wilgotność oraz kontakt - Digital Inputs: Ruch, Dym - Digital Outputs : Brzęczyk / Światło / Blokada drzwi Wgl ą d w ś rodowisko w i obok racka Czujniki Liebert SN Czujniki cyfrowego wej ś cia Cyfrowe wyj ś cie COM/SNSR: produkty ENP China

16 Wspó ł praca UMG z Trellis © 2012 Avocent Corporation 16

17 Wspó ł praca UMG z Trellis © 2012 Avocent Corporation 17

18 18 Pytania?


Pobierz ppt "Narz ę dzie do zdalnego dost ę pu do serwerowni, czyli Avocent Universal Management Gateway (UMG) Krzysztof Krawczyk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google