Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Goleniowie ID grupy: 97/48_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Lokalny rynek pracy szanse i zagrożenia dla absolwentów szkół regiony i Polski Semestr/rok szkolny: 2009/2010 (Semestr I)

3 PLAN Prezentacji Definicja i Przyczyny występowania Bezrobocia
Rodzaje bezrobocia Analiza lokalnego rynku pracy Aktualne oferty pracy na lokalnym rynku Pracy Aktualne oferty stażu na lokalnym rynku Pracy Jak można odbyć staż i jakie są warunki Jak wygląda proces rejestracji bezrobotnego Jak założyć własną działalność Nasza strona www

4 Definicja i Przyczyny występowania Bezrobocia
STRONA GŁÓWNA Definicja i Przyczyny występowania Bezrobocia Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów Osobą bezrobotną jest osoba, która pozostaje w rejestrze osób bezrobotnych; niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej.* *Na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia r. Dzienniki ustaw 2004 nr 99 poz z późniejszymi zmianami.

5 Definicja i Przyczyny występowania Bezrobocia
STRONA GŁÓWNA Definicja i Przyczyny występowania Bezrobocia Przyczyny bezrobocia Do najczęstszych przyczyn bezrobocia należą: Likwidacja niektórych gałęzi przemysłu. Zmniejszenie popytu na konkretne dobra czy usługi Ograniczenie produkcji Brak informacji o miejscach pracy Brak mobilności Przeniesienie zakładów do innego rejonu Niedostosowanie do potrzeb rynku wykształcenia pracowników Zmiany w technologii Wysokie obciążenia fiskalne.

6 Rodzaje bezrobocia Bezrobocie frykcyjne – nazywane naturalnym lub płynnym. Zawsze w danym momencie ktoś zmienia miejsce zamieszkania, dany zakład zwalnia a inny zatrudnia pracowników. To bezrobocie występuje w każdej gospodarce, także w warunkach pełnego zatrudnienia. Jest ono korzystne dla gospodarki, gdyż umożliwia znalezienie w krótkim czasie pracowników. Bezrobocie koniunkturalne lub recesyjne - pojawia się wówczas, gdy następuje spadek popytu, produkcji i aktywności gospodarczej.

7 Rodzaje bezrobocia Bezrobocie strukturalne – wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Wynikać może ono z szybkich zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce, za którymi nie nadąża szkolnictwo zawodowe i ogólne. Bezrobocie strukturalne występuje także wówczas, gdy zasoby kapitałowe są niewystarczalne dla zatrudnienia zasobów pracy. W ostatnim czasie ekonomiści zaczęli rozróżniać bezrobocie technologiczne, spowodowane licznymi zwolnieniami na skutek wprowadzania nowych technologii i innowacji.

8 Rodzaje bezrobocia Bezrobocie sezonowe – związane z sezonowością występowania poszczególnych prac. Jest efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych Bezrobocie utajone- zwane ukrytym; bezrobocie nie objęte statystyką. W Polsce występowało w postaci nadzatrudnienia w gospodarce centralnie planowanej. Bezrobocie utajone występuje obecnie w Polsce w trochę zmienionej formie i jest nazywane bezrobociem agrarnym, gdyż często występuje w rolnictwie. Wówczas krańcowa produkcyjność pracy (zmiana produkcji w firmie związana ze zmianą zatrudnienia o jednostkę) jest równa zero.

9 Analiza lokalnego rynku pracy
STRONA GŁÓWNA Analiza lokalnego rynku pracy Bezrobotni zarejestrowani - ogółem Bezrobotni zarejestrowani - Kobiety Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku – ogółem Bezrobotni zarejestrowani z prawem do zasiłku - Kobiety

10 Aktualne oferty pracy na lokalnym rynku Pracy
STRONA GŁÓWNA Aktualne oferty pracy na lokalnym rynku Pracy Gastronomia – 8 ofert Handel – 5 ofert Budownictwo – 10 ofert Administracja – 3 oferty Edukacja – 2 oferty Zarządzanie – 4 oferty Pracownicy produkcyjni – 6 ofert Kierowcy – Kategoria C+E bądź B – 3 oferty

11 Aktualne oferty stażu na lokalnym rynku pracy
STRONA GŁÓWNA Aktualne oferty stażu na lokalnym rynku pracy Staże można odbyć na prawie wszystkich stanowiskach. Najczęstsze oferty stażu kierowane do absolwentów to: -praca biurowa -stanowiska administracyjne -dział spożywczy (pracownik fizyczny)

12 Jak można odbyć staż i jakie są warunki
STRONA GŁÓWNA Jak można odbyć staż i jakie są warunki - Osoba, która ukończyła szkołę ogólnokształcącą uznawana jest za osobę bezrobotną bez kwalifikacji do 25 roku życia, może odbyć staż w różnych instytucjach państwowych, który trwa do 12 m-cy, lecz może zostać wydłużony do 18 m-cy za zgodą pracodawcy. - Osoba, która ukończyła szkołę zawodową lub technikum profilowane może odbyć staż, jeśli nie ukończyła 25 roku życia.

13 Jak wygląda proces rejestracji bezrobotnego
STRONA GŁÓWNA Jak wygląda proces rejestracji bezrobotnego Zarejestrować może się każdy kto ukończył 18 lat. Potrzebne są następujące dokumenty: a) Dowód osobisty b) Świadectwo ukończenia szkoły c) Wszystkie świadectwa pracy d) NIP- (aby go dostać należy złożyć podanie w urzędzie skarbowym)

14 Jak założyć własną działalność
STRONA GŁÓWNA Jak założyć własną działalność 1) osobą, którą chce założyć działalność musi wypełnić druk EDG-1 i złożyć go w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy 2) w przypadku kiedy osoba, która chce uzyskać środki pieniężne na założenie działalności musi się zapoznać z różnymi rodzajami projektów, a przede wszystkim z ich założeniami. W przypadku dotacji z Goleniowskiego Urzędu Pracy kwota wynosi zł max, zaś przy innych projektach kwota może dochodzić nawet do zł.

15 Dodatkowe informacje Nasza strona www: absolwencigoleniow.prv.pl

16


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google