Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCENA NAUCZYCIELA HOSPITACJEHOSPITACJE Irena Dzierzgowska Warszawa, luty 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCENA NAUCZYCIELA HOSPITACJEHOSPITACJE Irena Dzierzgowska Warszawa, luty 2005."— Zapis prezentacji:

1 OCENA NAUCZYCIELA HOSPITACJEHOSPITACJE Irena Dzierzgowska Warszawa, luty 2005

2 2 Omawiane zagadnienia I. Ocena pracowników I.1. Ocena jako element polityki kadrowej – modele polityki kadrowej I.2. Systemy oceniania I.3. Zasady oceniania I.4. Techniki oceniania I.5. Błędy oceniania I.6. Cechy i umiejętności oceniającego

3 3 II. Specyfika oceniania nauczycieli II.1. Przepisy prawa II.2. Cele, czyli po co oceniać nauczycieli II.3. Wskaźniki i kryteria oceniania – model statyczny II.4. Ocena jako mechanizm rozwoju szkoły – model dynamiczny II.5. Procedura oceniania nauczycieli Rodzaje hospitacji Rodzaje hospitacji Arkusze obserwacji lekcji Arkusze obserwacji lekcji Rozmowa pohospitacyjna Rozmowa pohospitacyjna Zbieranie opinii uczniów i rodziców. Ankiety Zbieranie opinii uczniów i rodziców. Ankiety Procedura oceniania krok po kroku Procedura oceniania krok po kroku II.6. Samoocena nauczyciela II.7. Kompetencje dyrektora Omawiane zagadnienia

4 4 Ocena pracowników I.1. Zadania dyrektora Planowanie Planowanie Organizowanie Organizowanie Przewodzenie czyli zatrudnianie, motywowanie, szkolenie, ocenianie Przewodzenie czyli zatrudnianie, motywowanie, szkolenie, ocenianie Kontrola Kontrola

5 5 Ocena pracowników Modele polityki kadrowej Model sita – selekcja kandydatów, zatrudnianie najlepszych, wysokie wymagania, najwyższe płace, spora rotacja personelu Model sita – selekcja kandydatów, zatrudnianie najlepszych, wysokie wymagania, najwyższe płace, spora rotacja personelu Model kapitału ludzkiego – przekonanie, że ludzie są największym bogactwem organizacji, szkolenie i stały rozwój personelu, ocena jako mechanizm doskonalenia Model kapitału ludzkiego – przekonanie, że ludzie są największym bogactwem organizacji, szkolenie i stały rozwój personelu, ocena jako mechanizm doskonalenia

6 6 Ocena pracowników I.2. Systemy oceniania Ocenianie rezultatów – kryteria efektywnościowe Ocenianie rezultatów – kryteria efektywnościowe Ocenianie sposobu wykonywania pracy (procesu) – kryteria behawioralne. Ocenianie jest postępowanie i starania Ocenianie sposobu wykonywania pracy (procesu) – kryteria behawioralne. Ocenianie jest postępowanie i starania Ocenianie kwalifikacji – kryteria osobowościowe i kwalifikacyjne. Oceniane są cechy pracowników i kwalifikacje, w tym wiedza i umiejętności Ocenianie kwalifikacji – kryteria osobowościowe i kwalifikacyjne. Oceniane są cechy pracowników i kwalifikacje, w tym wiedza i umiejętności W praktyce najczęściej stosowany jest system będący mieszaniną wszystkich trzech sposobów W praktyce najczęściej stosowany jest system będący mieszaniną wszystkich trzech sposobów

7 7 Ocena pracowników I.3. Zasady oceniania Zakres – ocenianie powinno obejmować wszystkich pracowników Zakres – ocenianie powinno obejmować wszystkich pracowników Jawność – znajomość kryteriów, procedury i wyników Jawność – znajomość kryteriów, procedury i wyników Prawo do kwestionowania oceny zgodnie z ustaloną procedurą Prawo do kwestionowania oceny zgodnie z ustaloną procedurą Omawianie projektu oceny z pracownikiem – udzielanie informacji zwrotnych Omawianie projektu oceny z pracownikiem – udzielanie informacji zwrotnych Wykorzystanie oceny – decyzje dotyczące szkoleń, nagrody, kary, motywacje Wykorzystanie oceny – decyzje dotyczące szkoleń, nagrody, kary, motywacje

8 8 Ocena pracowników I.4. Techniki (metody) oceniania Ocena opisowa – wykazuje mocne i słabe strony pracownika Ocena opisowa – wykazuje mocne i słabe strony pracownika Zalety: wszechstronność i uzasadnienie oceny Wady: dowolność formy, trudności w porównaniach Technika wydarzeń krytycznych –systematyczny zapis sukcesów i porażek Technika wydarzeń krytycznych –systematyczny zapis sukcesów i porażek Zalety: systematyczna obserwacja personelu Wady: pracochłonność, rejestrowanie jedynie porażek

9 9 Ocena pracowników I.4. Techniki (metody) oceniania Skale ocen – natężenie ocenianych elementów. Skale mogą być punktowe lub przymiotnikowe. Skala trzystopniowa: cel nie został zrealizowany, pełna realizacja celu, realizacja zadania powyżej wyznaczonego celu Skale ocen – natężenie ocenianych elementów. Skale mogą być punktowe lub przymiotnikowe. Skala trzystopniowa: cel nie został zrealizowany, pełna realizacja celu, realizacja zadania powyżej wyznaczonego celu Zalety: wnikliwość, porównywalność, ocena rozwoju Wady: pochłania czas, sformalizowanie

10 10 Ocena pracowników I.4. Techniki (metody) oceniania Ranking – uszeregowanie pracowników od najlepszego do najgorszego Ranking – uszeregowanie pracowników od najlepszego do najgorszego Zalety: porównanie, decyzje jednostkowe (nagrody, dodatki) Wady: nie pełni funkcji rozwojowej, może prowadzić do skłócenia pracowników Metoda 360 o – dostarczenie pracownikowi informacji zwrotnej pochodzącej z różnych źródeł: samoocena, ocena przełożonych, ocena klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Metoda 360 o – dostarczenie pracownikowi informacji zwrotnej pochodzącej z różnych źródeł: samoocena, ocena przełożonych, ocena klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Zalety: bardzo wszechstronna Wady: kłopotliwa i trudna

11 11 Ocena pracowników I.5. Błędy oceniania Efekt halo – jedna pozytywna lub negatywna cecha wpływa na ocenę Efekt halo – jedna pozytywna lub negatywna cecha wpływa na ocenę Tendencja do uśredniania – unikanie ocen bardzo wysokich lub bardzo niskich Tendencja do uśredniania – unikanie ocen bardzo wysokich lub bardzo niskich Błąd pobłażliwości lub surowości Błąd pobłażliwości lub surowości Błąd ostatniego wrażenia – aktualna ocena może być zdominowana przez poprzednie wyniki i oceny Błąd ostatniego wrażenia – aktualna ocena może być zdominowana przez poprzednie wyniki i oceny Błąd projekcji – osoba dokonująca oceny robi to przez pryzmat własnych wymagań i wartości. Lepiej oceniani są pracownicy podobni do oceniającego Błąd projekcji – osoba dokonująca oceny robi to przez pryzmat własnych wymagań i wartości. Lepiej oceniani są pracownicy podobni do oceniającego

12 12 Ocena pracowników I.6. Cechy i umiejętności oceniającego Obiektywizm Obiektywizm Sprawiedliwość Sprawiedliwość Opanowanie Opanowanie Udzielanie informacji zwrotnych Udzielanie informacji zwrotnych Umiejętności komunikacyjne Umiejętności komunikacyjne Doradztwo Doradztwo

13 13 Specyfika oceniania nauczycieli II.1. Przepisy prawa Ustawa Karta Nauczyciela Ustawa Karta Nauczyciela Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2004 r. Nr 89, poz. 845) Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1066) Rozporządzenie z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. (Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1066)

14 14 Specyfika oceniania nauczycieli II.2. Cele, czyli po co oceniać nauczycieli? Żeby określić silne i słabe strony nauczyciela, udzielić mu informacji zwrotnej i pomóc w doskonaleniu Żeby określić silne i słabe strony nauczyciela, udzielić mu informacji zwrotnej i pomóc w doskonaleniu Żeby wprowadzać zmiany, ocenić stopień wdrażanie wspólnych przedsięwzięć – na przykład wprowadzania aktywnych metod nauczania Żeby wprowadzać zmiany, ocenić stopień wdrażanie wspólnych przedsięwzięć – na przykład wprowadzania aktywnych metod nauczania Żeby się czegoś nauczyć Żeby się czegoś nauczyć Żeby móc upowszechnić przykłady dobrej praktyki Żeby móc upowszechnić przykłady dobrej praktyki Żeby sprawiedliwie przydzielać dodatki i nagrody Żeby sprawiedliwie przydzielać dodatki i nagrody

15 15 Specyfika oceniania nauczycieli II.3. Wskaźniki i kryteria oceniania – model statyczny Praca z dziećmi Praca z dziećmi Praca z rodzicami Praca z rodzicami Współpraca z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły Współpraca z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły Postawa i doskonalenie własna Postawa i doskonalenie własna

16 16 Specyfika oceniania nauczycieli II.4. Ocena jako mechanizm rozwoju szkoły – model dynamiczny Krok pierwszy – Tworzymy plan rozwoju szkoły Krok pierwszy – Tworzymy plan rozwoju szkoły Krok drugi – Ustalamy spodziewane efekty, zadania i kompetencje Krok drugi – Ustalamy spodziewane efekty, zadania i kompetencje Krok trzeci – Szkolimy nauczycieli, zapoznajemy ich z planowanymi zmianami Krok trzeci – Szkolimy nauczycieli, zapoznajemy ich z planowanymi zmianami Krok czwarty – Przygotowujemy karty obserwacji lekcji i harmonogram hospitacji Krok czwarty – Przygotowujemy karty obserwacji lekcji i harmonogram hospitacji Krok piąty – Hospitujemy zajęcia i lekcje koleżeńskie Krok piąty – Hospitujemy zajęcia i lekcje koleżeńskie Krok szósty – Podsumowujemy wyniki, omawiamy problemy, udzielamy informacji zwrotnej, oceniamy Krok szósty – Podsumowujemy wyniki, omawiamy problemy, udzielamy informacji zwrotnej, oceniamy Krok siódmy – Świętujemy sukcesy, dzielimy się przykładami dobrej praktyki Krok siódmy – Świętujemy sukcesy, dzielimy się przykładami dobrej praktyki

17 17 Specyfika oceniania nauczycieli II.5. Procedura oceniania nauczycieli Rodzaje hospitacji w zależności od ustanowionego celu: Rodzaje hospitacji w zależności od ustanowionego celu: Diagnozująca – obserwowanie efektów: wiedzy, umiejętności i postaw uczniów Diagnozująca – obserwowanie efektów: wiedzy, umiejętności i postaw uczniów Hospitacja nastawiona na ocenę nauczyciela: superwizja – silne i słabe strony nauczyciela, informacja zwrotna, planowanie doskonalenia Hospitacja nastawiona na ocenę nauczyciela: superwizja – silne i słabe strony nauczyciela, informacja zwrotna, planowanie doskonalenia

18 18 Specyfika oceniania nauczycieli II.5. Procedura oceniania nauczycieli Narzędzia hospitacji: Arkusze obserwacji lekcji Narzędzia hospitacji: Arkusze obserwacji lekcji Arkusze obserwacji lekcji zależą od celu hospitacji: Dla hospitacji diagnozującej trzeba opracować arkusz, który ułatwia obserwację skupioną na zachowaniu i pracy uczniów Dla hospitacji diagnozującej trzeba opracować arkusz, który ułatwia obserwację skupioną na zachowaniu i pracy uczniów W czasie hospitacji - superwizji - obserwowane jest zachowanie nauczyciela, niektóre, wybrane elementy, na przykład umiejętności komunikacyjne lub wszystkie W czasie hospitacji - superwizji - obserwowane jest zachowanie nauczyciela, niektóre, wybrane elementy, na przykład umiejętności komunikacyjne lub wszystkie

19 19 Specyfika oceniania nauczycieli II.5. Procedura oceniania nauczycieli Rozmowa pohospitacyjna Rozmowa pohospitacyjna Rozmowa po zakończeniu hospitacji ma na celu: dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej dostarczenie nauczycielowi informacji zwrotnej wyrażenie uznania dla umiejętności nauczyciela wyrażenie uznania dla umiejętności nauczyciela uzgodnienie kierunków rozwoju i doskonalenia nauczyciela uzgodnienie kierunków rozwoju i doskonalenia nauczyciela

20 20 Specyfika oceniania nauczycieli II.5. Procedura oceniania nauczycieli Zbieranie opinii uczniów i rodziców. Ankiety Zbieranie opinii uczniów i rodziców. Ankiety Zasady zbierania opinii: Rozróżnienie między opinią i oceną Rozróżnienie między opinią i oceną Stawianie pytań konkretnych, badanie problemów nie ludzi Stawianie pytań konkretnych, badanie problemów nie ludzi Pytania z pierwszej ręki Pytania z pierwszej ręki

21 21 Specyfika oceniania nauczycieli II.5. Procedura oceniania nauczycieli Procedura oceniania krok po kroku Procedura oceniania krok po kroku Ustalenie systemu, zasad, kryteriów, terminów Ustalenie systemu, zasad, kryteriów, terminów Opracowanie Arkuszy Hospitacji Opracowanie Arkuszy Hospitacji Zapoznanie rady pedagogicznej z systemem oceniania nauczycieli. Akceptacja Arkuszy Hospitacji i trybu oceniania Zapoznanie rady pedagogicznej z systemem oceniania nauczycieli. Akceptacja Arkuszy Hospitacji i trybu oceniania Harmonogram hospitacji. Rozmowy pohospitacyjne Harmonogram hospitacji. Rozmowy pohospitacyjne Zebranie opinii uczniów i rodziców Zebranie opinii uczniów i rodziców Ustalenie terminu oceniania nauczycieli Ustalenie terminu oceniania nauczycieli Indywidualne rozmowy oceniające Indywidualne rozmowy oceniające Omówienie wniosków z oceniania nauczycieli na posiedzeniu rady pedagogicznej Omówienie wniosków z oceniania nauczycieli na posiedzeniu rady pedagogicznej Planowanie doskonalenia nauczycieli Planowanie doskonalenia nauczycieli

22 22 Specyfika oceniania nauczycieli II.6. Samoocena nauczyciela Ujawniać czy nie? Ujawniać czy nie? Arkusz samooceny Arkusz samooceny Częstotliwość samooceny? Częstotliwość samooceny?

23 23 Specyfika oceniania nauczycieli II.7. Kompetencje dyrektora Trener (Coaching) Trener (Coaching) Mentor Mentor Tutor Tutor


Pobierz ppt "OCENA NAUCZYCIELA HOSPITACJEHOSPITACJE Irena Dzierzgowska Warszawa, luty 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google