Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Początek Drogi do Kariery Zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Początek Drogi do Kariery Zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Początek Drogi do Kariery Zawodowej
Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a Rekrutacja i Selekcja Początek Drogi do Kariery Zawodowej Urszula Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku

2 Cel główny : zapoznanie z procesem rekrutacji z perspektywy osoby poszukującej pracy oraz przygotowanie do efektywnego podjęcia poszczególnych działań zmierzających do pozyskania pracy.

3 Cele szczegółowe : ♦ zapoznanie z procesem poszukiwania wakatów oraz weryfikacji danych w ogłoszeniach o pracy ♦ zdobycie umiejętności profesjonalnego redagowania dokumentów aplikacyjnych ♦ analiza dokumentów aplikacyjnych z uwzględnieniem konkretnych stanowisk pracy poprzez weryfikacje kompetencji, kwalifikacji i ścieżek kariery zawodowej ♦ odpowiednie przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną poprzez wykorzystanie pozytywnej autoprezentacji i właściwego wykorzystania przekazu komunikacji niewerbalnej ♦ zdobycie wiedzy na temat technik selekcji kandydatów

4 Obszary tematyczne : ♦ Etapy i sposoby poszukiwania pracy.
♦ Dokumenty aplikacyjne: Znaczenie i sposoby poprawnego konstruowania C.V. Znaczenie i przygotowanie listu motywacyjnego Formularze aplikacyjne ♦ Techniki selekcji Rodzaje, znaczenie oraz etapy rozmowy kwalifikacyjnej Testy rekrutacyjne Studium przypadku Testy grafologiczne

5 Etapy i sposoby poszukiwania pracy

6 Biura pośrednictwa pracy
Gdzie szukać pracy? Biura pośrednictwa pracy Agencje pracy Poradnie zawodowe Agencje rekrutacyjne Ogłoszenia prasowe Internet Inne metody

7 Plan analizy ogłoszeń Firma
Posada/obowiązki/charakterystyka stanowiska Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Gdzie zamieszczono ogłoszenie i do kiedy przyjmują oferty Sposób odpowiedzi na ogłoszenia Płaca i inne wynagrodzenia Godziny i warunki pracy Jakiej osoby szukają? Czy zamierzają zainwestować w pracownika? Inne, np. podróże, wygląd, konieczność posiadania samochodu itp..

8 LAUREAT Nagrody „Za inwestowanie w kapitał ludzki"
‘’Centrum Opieki Radość" jest wiodącą organizacją wolontariuszy, która zapewnia lokum i opiekę na wysokim poziomie osobom ociężałym umysłowo. Poszukujemy kandydatów do pracy W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN W CHARAKTERZE OPIEKUNÓW Oczekujemy, że osoby odpowiadające na ogłoszenie dołączą do naszych doświadczonych i posiadających silną motywację zespołów, które pomagają naszym podopiecznym normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Praca polega na wypełnianiu różnorodnych obowiązków - od podstawowej opieki bieżącej po planowanie opieki na przyszłość. Wcześniejsze doświadczenie w pracy w domu opieki społecznej stanowi atut, ale nie jest wymagane. Praca na noc i na zmianę. Podlega warunkom powszechnego ubezpieczenia. Kwestionariusz osobowy oraz pakiet informacyjny można otrzymać pisząc na adres: Centrum Opieki „Radość", Warszawa, skr. poczt. 35 z dopiskiem: Praca i Kariera Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 27 lutego, rozmowy kwalifikacyjne 9 marca LAUREAT Nagrody „Za inwestowanie w kapitał ludzki"

9

10 DOKUMENTY APLIKACYJNE = CV (ŻYCIORYS) + LIST MOTYWACYJNY

11 znaczenie i sposób konstruowania
Curriculum Vitae znaczenie i sposób konstruowania

12 Sprecyzowanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia
ETAPY KONSTRUOWANIA CURRICULUM VITAE Sprecyzowanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia Wypisanie korzyści wynikających z własnych umiejętności i zawodowych doświadczeń Stworzenie historii zatrudnienia oraz listy ukończonych szkół i szkoleń Wybranie najbardziej odpowiedniego formatu CV Struktura curriculum vitae

13 3. Historia pracy (doświadczenie zawodowe)
STRUKTURA C.V. 1. Nagłówek 2. Cel 3. Historia pracy (doświadczenie zawodowe) 4. Wykształcenie 5. Dodatkowe informacje

14 List motywacyjny

15 LIST MOTYWACYJNY Jest reklamą i etykietą curriculum vitae
Powinien zachęcić zatrudniającego do zgłębienia lektury C.V.

16 Dlaczego wybrałeś tę firmę?
Imię i nazwisko, dokładny adres telefon adres e-meilowy Imię i nazwisko osoby do której list jest skierowany ,,aplikuję na stanowisko menadżera, o ofercie dowiedziałem się z ogłoszenia w Gazecie Wyborczej ( z dn r.) "W odpowiedzi na ogłoszenie o numerze referencyjnym zamieszczonym w dniu w portalu Praca.pl, przesyłam swoją aplikację. Jestem zainteresowany pracą na stanowisku asystenta kierownika działu badań" Dlaczego wybrałeś tę firmę? Podkreśl swoje zalety i kwalifikacje predestynujące do objęcia danego stanowiska (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odniesione sukcesy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zdolności przywódcze, predyspozycje psychiczne itp.). Co Cię motywuje do pracy w tej firmie? Dlaczego interesuje Cię ta branża? Czy wrażasz chęć spotkania podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak można się z Tobą skontaktować? Podpis Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych

17 Formularze aplikacyjne

18 Formularz aplikacyjny = Formularz osobowy
♦ Jako uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych (dokument dodatkowy) (w sferze budżetowej: administracji państwowej i samorządowej, jednostkach oświatowych i naukowych, służbie zdrowia, kulturze czy resortach specjalnych) ♦ Zastępuje C.V. lub CV i list motywacyjny (duże firmy i koncerny międzynarodowe)

19

20 GŁÓWNE TECHNIKI SELEKCJI :
1. Wywiady/rozmowy kwalifikacyjne 2. Testy psychologiczne. 3. Testy w oparciu o pracę. 4. Ośrodki oceny (assessment center) 5. Dane biograficzne. 6. Referencje. 7. Grafologia.

21 Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Początek Drogi do Kariery Zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google