Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja i Selekcja Początek Drogi do Kariery Zawodowej Urszula Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja i Selekcja Początek Drogi do Kariery Zawodowej Urszula Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja i Selekcja Początek Drogi do Kariery Zawodowej Urszula Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a

2 zapoznanie z procesem rekrutacji z perspektywy osoby poszukującej pracy oraz przygotowanie do efektywnego podjęcia poszczególnych działań zmierzających do pozyskania pracy.

3 zapoznanie z procesem poszukiwania wakatów oraz weryfikacji danych w ogłoszeniach o pracy zdobycie umiejętności profesjonalnego redagowania dokumentów aplikacyjnych analiza dokumentów aplikacyjnych z uwzględnieniem konkretnych stanowisk pracy poprzez weryfikacje kompetencji, kwalifikacji i ścieżek kariery zawodowej odpowiednie przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną poprzez wykorzystanie pozytywnej autoprezentacji i właściwego wykorzystania przekazu komunikacji niewerbalnej zdobycie wiedzy na temat technik selekcji kandydatów

4 Etapy i sposoby poszukiwania pracy. Dokumenty aplikacyjne: Znaczenie i sposoby poprawnego konstruowania C.V. Znaczenie i przygotowanie listu motywacyjnego Formularze aplikacyjne Techniki selekcji Rodzaje, znaczenie oraz etapy rozmowy kwalifikacyjnej Testy rekrutacyjne Studium przypadku Testy grafologiczne

5

6 Gdzie szukać pracy? Biura pośrednictwa pracy Agencje pracy Ogłoszenia prasowe Internet Inne metody Poradnie zawodowe Agencje rekrutacyjne

7 Plan analizy ogłoszeń Firma Posada/obowiązki/charakterystyka stanowiska Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Gdzie zamieszczono ogłoszenie i do kiedy przyjmują oferty Sposób odpowiedzi na ogłoszenia Płaca i inne wynagrodzenia Godziny i warunki pracy Jakiej osoby szukają? Czy zamierzają zainwestować w pracownika? Inne, np. podróże, wygląd, konieczność posiadania samochodu itp..

8 Centrum Opieki Radość" jest wiodącą organizacją wolontariuszy, która zapewnia lokum i opiekę na wysokim poziomie osobom ociężałym umysłowo. Poszukujemy kandydatów do pracy W PEŁNYM WYMIARZE GODZIN W CHARAKTERZE OPIEKUNÓW Oczekujemy, że osoby odpowiadające na ogłoszenie dołączą do naszych doświadczonych i posiadających silną motywację zespołów, które pomagają naszym podopiecznym normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Praca polega na wypełnianiu różnorodnych obowiązków - od podstawowej opieki bieżącej po planowanie opieki na przyszłość. Wcześniejsze doświadczenie w pracy w domu opieki społecznej stanowi atut, ale nie jest wymagane. Praca na noc i na zmianę. Podlega warunkom powszechnego ubezpieczenia. Kwestionariusz osobowy oraz pakiet informacyjny można otrzymać pisząc na adres: Centrum Opieki Radość", 01-142 Warszawa, skr. poczt. 35 z dopiskiem: Praca i Kariera Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 27 lutego, rozmowy kwalifikacyjne 9 marca LAUREAT Nagrody Za inwestowanie w kapitał ludzki"

9

10

11

12 ETAPY KONSTRUOWANIA CURRICULUM VITAE Sprecyzowanie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia Wypisanie korzyści wynikających z własnych umiejętności i zawodowych doświadczeń Stworzenie historii zatrudnienia oraz listy ukończonych szkół i szkoleń Wybranie najbardziej odpowiedniego formatu CV Struktura curriculum vitae

13

14

15 LIST MOTYWACYJNY Jest reklamą i etykietą curriculum vitae Powinien zachęcić zatrudniającego do zgłębienia lektury C.V.

16 Imię i nazwisko, dokładny adres telefon adres e-meilowy Imię i nazwisko osoby do której list jest skierowany,,aplikuję na stanowisko menadżera, o ofercie dowiedziałem się z ogłoszenia w Gazecie Wyborczej ( z dn. 27.05.2008 r.) "W odpowiedzi na ogłoszenie o numerze referencyjnym 20033 zamieszczonym w dniu 26.08.2004 w portalu Praca.pl, przesyłam swoją aplikację. Jestem zainteresowany pracą na stanowisku asystenta kierownika działu badań" Dlaczego wybrałeś tę firmę? Podkreśl swoje zalety i kwalifikacje predestynujące do objęcia danego stanowiska (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odniesione sukcesy, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, zdolności przywódcze, predyspozycje psychiczne itp.). Co Cię motywuje do pracy w tej firmie? Dlaczego interesuje Cię ta branża? Czy wrażasz chęć spotkania podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak można się z Tobą skontaktować? Podpis Klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych

17

18 Jako uzupełnienie dokumentów aplikacyjnych (dokument dodatkowy) (w sferze budżetowej: administracji państwowej i samorządowej, jednostkach oświatowych i naukowych, służbie zdrowia, kulturze czy resortach specjalnych) Zastępuje C.V. lub CV i list motywacyjny (duże firmy i koncerny międzynarodowe)

19

20

21 Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a


Pobierz ppt "Rekrutacja i Selekcja Początek Drogi do Kariery Zawodowej Urszula Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google