Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia dla transferu wiedzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia dla transferu wiedzy"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia dla transferu wiedzy
Elżbieta Książek

2 Cel akcji Rozwój nowych dziedzin kompetencji instytucji naukowych i przedsiębiorstw Rozwój potencjału badawczego w krajach akcesyjnych i upośledzonych regionach UE Transfer wiedzy, kompetencji, technologii poprzez wymianę doświadczonych naukowców

3 Projekt Do 4 lat Spójny program przyjmowania i wysyłania stypendystów
Potrzeba nabycia nowej wiedzy Strategia transferu i wykorzystania

4 RAZEM – 42 osobomiesiące Przyjazd < 10 - 22 osobomiesiące
1 rok 2 rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Postdoc 1 Wizyta X Staż C w Z Wizyta F Staż N w Z Staż K w G Wizyta P Postdoc 2 Wizyta M Staż N w G Przyjazd < osobomiesiące Przyjazd > osobomiesięcy Wyjazd < osobomiesięcy Wyjazd > osobomiesiące RAZEM – 42 osobomiesiące

5 Rodzaje grantów Stypendia rozwojowe (Marie Curie Development Scheme)
Rozwój potencjału naukowego instytucji (priorytet k.k. i regiony upośledzone UE), potrzeba nabycia nowych kompetencji Strategiczne partnerstwo akademicko-przemysłowe (Marie Curie Industry-Academia Strategic Partnership Scheme) Rzeczywiste i trwałe partnerstwo nauki i firm

6 Stypendia rozwojowe Przyjmowanie doświadczonych naukowców (pula miejsc i osobomiesięcy) Pobyt 2 miesiące do 2 lat otwarty międzynarodowy nabór Wysyłanie doświadczonych naukowców za granicę (UE i poza) Określone w projekcie jednostki (partnerzy) Max. 50% wszystkich osobomiesięcy Faza wyjazdowa i powrotna (transfer nabytej wiedzy) o takiej samej długości (od. 2 miesięcy do 1 roku) Konieczna reintegracja (min. 1 rok) pod groźbą zwrotu środków

7 Kto może wziąć udział? Doświadczeni naukowcy (4 lata doświadczeń badawczych po magisterium lub doktorat) Wysyłani właśni pracownicy – min. Aktywni w macierzystej instytucji od 3 lat Przyjmowani naukowcy – z krajów UE lub stowarzyszonych oraz do 30% osobomiesięcy z krajów trzecich

8 Finansowanie Przyjmowanie naukowców Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Dodatek na rozwój kariery Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

9 Finansowanie Wysyłanie naukowców Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy ponoszone przez instytucję partnerską do max. kwoty 800 euro na osobę na miesiąc

10 Finansowanie Reintegracja naukowców Koszty związane ze stypendystą
NIE POKRYWANE !!! Koszty związane z instytucją Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) Ryczałt 250euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 1200 euro na osobę na miesiąc

11 Finansowanie Dodatkowo
Koszty związane z zarządzeniem (w tym obowiązkowy audyt finansowy) Maksymalnie 3% grantu Narzuty na koszty pośrednie 10% kosztów Inne koszty – możliwe wyjątkowo

12 Strategiczne partnerstwo akademicko-przemysłowe
Wspólny projekt min. 2 jednostek (akademickiej i przemysłowej) z 2 różnych krajów UE lub stowarzyszonych Wzajemna wymiana doświadczonych naukowców – niekoniecznie nominalnie pracowników naukowych (dla rozwoju ich wiedzy i umiejętności oraz nabycia doświadczeń w innym środowisku) Pobyt do 2 lat Obowiązkowa reintegracja min. 1 rok lub zwrot pieniędzy

13 Kto może wziąć udział? Doświadczeni naukowcy (4 lata doświadczeń badawczych po magisterium lub doktorat) Nie muszą być pracownikami naukowymi Aktywni w sektorze od min. 3 lat

14 Finansowanie Koszty związane ze stypendystą
Wynagrodzenie wg. tabel z dodatkiem relokacyjnym Koszty podróży Koszty badań i transferu wiedzy (w tym sprzęt) do wyboru: Ryczałt 250 euro badanie nielaboratoryjne /500 euro – laboratoryjne na osobę na miesiąc Rzeczywiste wydatki do 800 euro na osobę na miesiąc

15 Finansowanie Zarządzanie projektem ( w tym obowiązkowy audyt) – do 3% grantu Narzuty na koszty pośrednie – do 10% kosztów bezpośrednich oprócz podwykonawstwa Inne koszty - wyjątkowo

16 Korzyści Rozwój potencjału badawczego instytucji (transfer wiedzy)
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z naukowcami z całej Europy Nawiązanie długookresowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i jednostką akademicką (transfer wiedzy) Korzyści finansowe (np. zakup aparatury)

17 Przykład Praca „postdoka” przez 48 osobomiesięcy w laboratorium – euro ryczałtu na badania, na koszty ogólne UWAGA Opłaca się przyjmować stypendystów

18 Terminy 19 maja 2004 r. Budżet – 45 mln euro
66% stypendia rozwojowe (z czego min 70% do k.k. lub upośledzonych regionów UE) 34% strategiczne partnerstwo akademicko-przemysłowe (z czego min. 30% do MŚP) sfinansowanie ok. 90 projektów Następne terminy jeszcze nieznane, nie wcześniej niż w 2005 roku


Pobierz ppt "Stypendia dla transferu wiedzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google