Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia Marii Curie dla Transferu Wiedzy. 1. Stypendium Rozwojowe (26,4 mln ) Naukowcy przekazują wiedzę umożliwiającą rozwój potencjału badawczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia Marii Curie dla Transferu Wiedzy. 1. Stypendium Rozwojowe (26,4 mln ) Naukowcy przekazują wiedzę umożliwiającą rozwój potencjału badawczego."— Zapis prezentacji:

1 Stypendia Marii Curie dla Transferu Wiedzy

2 1. Stypendium Rozwojowe (26,4 mln ) Naukowcy przekazują wiedzę umożliwiającą rozwój potencjału badawczego instytucji Naukowcy przekazują wiedzę umożliwiającą rozwój potencjału badawczego instytucji Transfer wiedzy dokonuje się poprzez wymianę kadr Transfer wiedzy dokonuje się poprzez wymianę kadr

3 Uczestnicy Projektu Instytucje z Europy, które pragną rozwijać własny potencjał naukowy Instytucje z Europy, które pragną rozwijać własny potencjał naukowy Jednostki pochodzące z Krajów Kandydujących i Regionów Słabiej Rozwiniętych będą uprzywilejowane Jednostki pochodzące z Krajów Kandydujących i Regionów Słabiej Rozwiniętych będą uprzywilejowane

4 Cel projektu Przyjęcie doświadczonego naukowca przez instytucję goszczącą na okres od 2 miesięcy do 2 lat Przyjęcie doświadczonego naukowca przez instytucję goszczącą na okres od 2 miesięcy do 2 lat Wysłanie własnego doświadczonego naukowca do innego kraju (UE, Państwa Kandydującego, Państwa Trzeciego – w uzasadnionych przypadkach) w celu zdobycia wiedzy Wysłanie własnego doświadczonego naukowca do innego kraju (UE, Państwa Kandydującego, Państwa Trzeciego – w uzasadnionych przypadkach) w celu zdobycia wiedzy

5 Finansowanie Stypendium pokrywa wszystkie koszty związane z transferem wiedzy Stypendium pokrywa wszystkie koszty związane z transferem wiedzy Stypendysta wyjeżdżający zza granicę ma obowiązek powrotu do jednostki macierzystej na okres jednego roku pod groźbą zwrotu uzyskanego dofinansowania Stypendysta wyjeżdżający zza granicę ma obowiązek powrotu do jednostki macierzystej na okres jednego roku pod groźbą zwrotu uzyskanego dofinansowania

6 2. Stypendium Strategicznego Partnerstwa Przemysłu i Jednostek Akademickich (13,6 mln ) Wspieranie długookresowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami akademickimi z dwóch różnych krajów poprzez wymianę pracowników badawczych Wspieranie długookresowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami akademickimi z dwóch różnych krajów poprzez wymianę pracowników badawczych

7 Cel projektu Wzajemna wymiana doświadczonych naukowców w celu rozwoju posiadanej wiedzy i integracji środowisk naukowych i przemysłu Wzajemna wymiana doświadczonych naukowców w celu rozwoju posiadanej wiedzy i integracji środowisk naukowych i przemysłu Projekt może być koordynowany zarówno przez przedsiębiorstwo jak i jednostkę badawczą Projekt może być koordynowany zarówno przez przedsiębiorstwo jak i jednostkę badawczą

8 Profil przedsiębiorstwa Partnerem w projekcie może zostać przedsiębiorstwo działające na konkurencyjnych zasadach. Partnerem w projekcie może zostać przedsiębiorstwo działające na konkurencyjnych zasadach. Priorytetowo będą traktowane projekty tworzące i umacniające współpracę międzysektorową Priorytetowo będą traktowane projekty tworzące i umacniające współpracę międzysektorową

9 Finansowanie Stypendium pokrywa jedynie koszty miesięcznego wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją projektu Stypendium pokrywa jedynie koszty miesięcznego wynagrodzenia i wydatki związane z realizacją projektu Stypendysta ma obowiązek powrotu do jednostki macierzystej na okres jednego roku pod groźbą zwrotu uzyskanego dofinansowania Stypendysta ma obowiązek powrotu do jednostki macierzystej na okres jednego roku pod groźbą zwrotu uzyskanego dofinansowania

10 Czas realizacji Stypendium wyjazdowe - od 2 m-cy do 2 lat Stypendium wyjazdowe - od 2 m-cy do 2 lat Stypendium powrotne - minimalny, jednakowy okres każdego etapu wynosi od 2 m-cy do 1 roku Stypendium powrotne - minimalny, jednakowy okres każdego etapu wynosi od 2 m-cy do 1 roku

11 Ogólne warunki stypendiów Znaczący wkład w podniesieniu poziomu badań Znaczący wkład w podniesieniu poziomu badań Wzmocnienie współpracy przemysłu i świata nauki Wzmocnienie współpracy przemysłu i świata nauki Odpowiednia masa krytyczna Odpowiednia masa krytyczna

12 Zasady finansowe I 40 mln - 22 maja 2003 40 mln - 22 maja 2003 45 mln - 11 luty 2004 45 mln - 11 luty 2004 66% - Projekt Rozwojowy 66% - Projekt Rozwojowy 70% - Regiony Słabiej Rozwinięte i Kraje Kandydujące 70% - Regiony Słabiej Rozwinięte i Kraje Kandydujące 18,5 mln - 22 maja 2003 18,5 mln - 22 maja 2003 20,1 mln - 11 luty 2004 20,1 mln - 11 luty 2004

13 Zasady finansowe II 34% - Projekt Strategicznego Partnerstwa Przemysłu i Wyższych Uczelni 34% - Projekt Strategicznego Partnerstwa Przemysłu i Wyższych Uczelni 30 % - uczestnictwo SMEs 30 % - uczestnictwo SMEs 4,1 mln - 22 maja 2003 4,1 mln - 22 maja 2003 4,6 mln - 11 luty 2004 4,6 mln - 11 luty 2004

14 Wielkości stypendiów I 1)Stypendium rozwojowe a)Przyjęcie doświadczonego naukowca przez instytucję goszczącą Roczne wynagrodzenie Roczne wynagrodzenie - 44 500 (67 000 - dośw. > 10 lat) - ew. 22 250 (33 500 - dośw. > 10 lat)

15 Wielkości stypendiów II Koszty podróży – zależne od odległości Koszty podróży – zależne od odległości < 500 km – 250 < 500 km – 250 500 – 1 000 - 500 500 – 1 000 - 500 1000 - 1500 - 750 1000 - 1500 - 750 1500 – 2500 - 1000 1500 – 2500 - 1000 Miesięczny dodatek relokacyjny Miesięczny dodatek relokacyjny - 600 - bez rodziny - 900 - 900

16 Wielkości stypendiów III Dodatek na rozwój kariery Dodatek na rozwój kariery -2000 - stypendium powyżej 1 roku Miesięczny dodatek badawczy (inst.) Miesięczny dodatek badawczy (inst.) -250 - badania nie-laboratoryjne -500 - badania laboratoryjne Lub - Rzeczywiste wydatki (max. 1200 )

17 Wielkości stypendiów IV Razem : miesięczne dofinansowanie naukowca (dośw. do 10 lat) z rodziną wynosi maksymalnie w przybliżeniu: 6000 Razem : miesięczne dofinansowanie naukowca (dośw. do 10 lat) z rodziną wynosi maksymalnie w przybliżeniu: 6000 b)Stypendia wyjazdowe Wynagrodzenie Wynagrodzenie Koszty podróży Koszty podróży Miesięczny dodatek relokacyjny Miesięczny dodatek relokacyjny

18 Wielkości stypendiów V Koszty szkoleniowe (inst.) Koszty szkoleniowe (inst.) -Rzeczywiste wydatki (max. 800 / m-ąc) Razem : miesięczne dofinansowanie naukowca (dośw. do 10 lat) z rodziną wynosi maksymalnie w przybliżeniu: 5400 Razem : miesięczne dofinansowanie naukowca (dośw. do 10 lat) z rodziną wynosi maksymalnie w przybliżeniu: 5400

19 Wielkości stypendiów VI c)Stypendia powrotne Miesięczny dodatek badawczy (inst.) Miesięczny dodatek badawczy (inst.) -250 - badania nie-laboratoryjne -500 - badania laboratoryjne Lub - Rzeczywiste wydatki (max. 1200 )

20 Wielkości stypendiów VII 2)Program Strategicznego Partnerstwa Przemysłu i Wyższych Uczelni Wynagrodzenie Wynagrodzenie Miesięczny dodatek badawczy (inst.) Miesięczny dodatek badawczy (inst.) -250 - badania nie-laboratoryjne -500 - badania laboratoryjne Lub - Rzeczywiste wydatki (max. 800 )

21 Wielkości stypendiów VIII Razem: miesięczne dofinansowanie naukowca lub pracownika (dośw. do 10 lat) wynosi w przybliżeniu: 4200 Razem: miesięczne dofinansowanie naukowca lub pracownika (dośw. do 10 lat) wynosi w przybliżeniu: 4200 Dodatkowo: Koszty zarządzania (inst.) Koszty zarządzania (inst.) -max. 3% całkowitego dofinansowania Koszty ogólne (inst.) Koszty ogólne (inst.) -10% kosztów bezpośrednich (bez podwykonawców)

22 Kluczowe elementy projektu I Jakość projektu Jakość projektu temat (potrzeba rozwijania danej dziedziny, interdyscyplinarność) temat (potrzeba rozwijania danej dziedziny, interdyscyplinarność) opisanie planu działań (m.in. terminów stypendiów) opisanie planu działań (m.in. terminów stypendiów) Koncepcja transferu wiedzy Koncepcja transferu wiedzy cel (co chcemy rozwinąć) cel (co chcemy rozwinąć) określenie profilu poszukiwanego naukowca określenie profilu poszukiwanego naukowca

23 Kluczowe elementy projektu II Opis instytucji przyjmującej Opis instytucji przyjmującej potencjał naukowy potencjał naukowy odpowiednia instytucja do realizacji naszych planów odpowiednia instytucja do realizacji naszych planów Opis własnej instytucji Opis własnej instytucji możliwości adaptacyjne uzyskanej wiedzy możliwości adaptacyjne uzyskanej wiedzy

24 Korzyści Rozwój potencjału badawczego instytucji (transfer wiedzy) Rozwój potencjału badawczego instytucji (transfer wiedzy) Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z naukowcami z całej Europy Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z naukowcami z całej Europy Nawiązanie długookresowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i jednostką akademicką (transfer wiedzy) Nawiązanie długookresowej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem i jednostką akademicką (transfer wiedzy) Korzyści finansowe (np. aparatura) Korzyści finansowe (np. aparatura)


Pobierz ppt "Stypendia Marii Curie dla Transferu Wiedzy. 1. Stypendium Rozwojowe (26,4 mln ) Naukowcy przekazują wiedzę umożliwiającą rozwój potencjału badawczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google