Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKODY Z TYTUŁU BUSINESS INTERRUPTION 10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKODY Z TYTUŁU BUSINESS INTERRUPTION 10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 SZKODY Z TYTUŁU BUSINESS INTERRUPTION 10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ
LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH SZKODY Z TYTUŁU BUSINESS INTERRUPTION 10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ

2 SZKODA Z TYTUŁU BI WYNIKŁA WSKUTEK POŻARU
Ubezpieczony prowadził działalność gospodarczą w zakresie obróbki elementów metalowych dla przemysłu samochodowego. W wyniku pożaru całkowitemu uszkodzeniu uległy maszyny lakiernicze . Ubezpieczony z tytułu szkody BI złożył roszczenie obejmujące okres odszkodowawczy ponad 3 miesięczny. Według ubezpieczonego roszczenie spowodowane było spadkiem obrotu w stosunku do swoich stałych klientów. Zakres szkody BI składał się z dwu elementów tj. zakresu czasowego szkody (długość trwania okresu odszkodowawczego) oraz zakresu przedmiotowego szkody (zasadności składanych roszczeń z uwagi na definicje przedmiotu ubezpieczenia zawartego w OWU). DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

3 SZKODA Z TYTUŁU BI POWSTAŁA WSKUTEK ZALANIA
W wyniku intensywnych opadów deszczu zalaniu uległy pomieszczenia multipleksu kinowego. W wyniku przedmiotowego zdarzenia nastąpiło zalanie sal kinowych oraz urządzeń projekcyjnych . Woda dostała się do wnętrza obiektu na skutek jej spiętrzenia na dachu do takiej wysokości, że wlewała się przez znajdujące się tam kominki odpowietrzające. Ubezpieczony złożył roszczenie obejmujące: -utracone przychody ze sprzedaży -prace związane z uruchomieniem projektorów -zakup kompresora koszt wymiany lamp ksenonowych suszenie i renowacja kopii filmowych Okres odszkodowawczy wynosił 1 dzień. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

4 SZKODA Z TYTUŁU BI POWSTAŁA WSKUTEK AWARII ŁOŻYSKA
W wyniku awarii turbozespołu energetycznego powstała szkoda w zysku brutto. Awaria spowodowana była uszkodzeniem łożyska wału oporowo-nośnego i spowodowała znaczne straty związane z kosztami jego naprawy. Szkoda w zysku brutto była spowodowana spadkiem obrotu wynikłym ze wstrzymania produkcji energii elektrycznej na uszkodzonym turbozespole oraz na turbozespole pracującym z nim w układzie kaskadowym. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

5 POWSTAŁA WSKUTEK ZERWANIA SIĘ SUFITU
SZKODA Z TYTUŁU BI POWSTAŁA WSKUTEK ZERWANIA SIĘ SUFITU Szkoda w zysku brutto powstała na skutek oberwania się podwieszanego sufitu w kawiarni mieszczącej się w centrum handlowym. Gwałtowne tąpnięcie sufitu nastąpiło podczas godzin pracy kawiarni – zauważalne obniżenie się dużej powierzchni sufitu początkowo nastąpiło o ok. 30 cm, po kilku godzinach strop podwieszany runął. Ubezpieczony z tytułu szkody w zysku brutto przedstawił Rachunek Strat za okres, w którym kawiarnia była zamknięta. Ubezpieczony wystąpił również z roszczeniem z tytułu dodatkowych kosztów marketingowych oraz zmniejszonej wartości sprzedaży po otwarciu kawiarni. Okres odszkodowawczy wynosił 34 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

6 SPOWODOWANA AWARIĄ TRANSFORMATORA DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA AWARIĄ TRANSFORMATORA Szkoda BI miała miejsce w zakładzie produkującym soki, napoje oraz wodę. Awaria polegała na zwarciu w uzwojeniu transformatora. Awaria transformatora spowodowała czasowe ograniczenie w dostawie energii elektrycznej, co w konsekwencji skutkowało zatrzymaniem linii produkcyjnych i powstaniem strat w produkcji. Poszkodowany dokonał kalkulacji utraconego zysku na podstawie średniej marży (w przypadku wyrobów gotowych) oraz różnicy pomiędzy ceną zakupu a kosztem wytworzenia. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

7 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Szkoda ogniowa powstała w hali produkcyjnej na wydziale formowania wyrobów szklanych – słoików i butelek w hucie szkła. Według Ubezpieczonego przyczyną powstania pożaru było zakłócenie procesu technologicznego polegającego na zmianie toru poruszania się płynnej kropli szkła. Kropla szkła zamiast wpaść do automatu formującego wyroby szklane spadła obok i spowodowała zapalenie się oleju znajdującego się pomiędzy cylinderkami automatu. Długość okresu odszkodowawczego wynosiła 4 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

8 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Szkoda z tytułu BI wynikła wskutek wybuchu na suszarni w zakładzie produkcyjnym płyty drewnopochodne. Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawionych dokumentów wynikało, iż w okresie naprawy suszarni spadła wielkość produkcji, jednak nie towarzyszył jej spadek przychodów ze sprzedaży (obrotu), które zostały pokryte z posiadanych stanów magazynowych. Okres odszkodowawczy wynosił 204 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

9 SZKODA Z TYTUŁU BI ORAZ W ŚRODKACH OBROTOWYCH
Szkoda polegająca na awarii układu chłodniczego obniżającego temperaturę w komorach mroźnych i bonetach sklepowych będących własnością hipermarketu. Awaria spowodowała straty w towarach - część towarów rozmroziła się i została zutylizowana. Ubezpieczony wynajął kontener chłodniczy, celem zabezpieczenia części towaru przed zepsuciem. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

10 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Pożar miał miejsce w hali maszyn zakładu produkującego tkaniny. Na skutek pożaru oraz prowadzonej akcji gaśniczej z produkcji została wyłączona hala objęta działaniem ognia i prowadzonej akcji. W hali tej mieściło się kilkadziesiąt szt. maszyn włókienniczych. W chwili pożaru na maszynach włókienniczych znajdowała się produkcja w toku. Pożar został zainicjowany wewnątrz metalowej osłony krosna. Zakres czasowy szkody w zysku, czyli okres, w którym wystąpiło zakłócenie działalności, w następstwie którego Ubezpieczony utracił zysk wynosił ponad 7 miesięcy. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

11 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA USZKODZENIEM CYLINDRA PRASY
Szkoda w zakładzie produkującym profile aluminiowe, polegająca na pęknięciu cylindra prasy. W trakcie pracy prasy, podczas rutynowych czynności (smarowanie, oględziny) serwisant zauważył wyciek oleju z powierzchni cylindrycznej prasy. Wartość roszczenia w zakresie utraty zysku obejmowała okres 216 godzin, tj. 27 zmian. Ubezpieczony prowadził produkcję na dwie zmiany. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

12 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA AWARIĄ MASZYNY
Szkoda w zysku brutto miała miejsce w zakładzie produkującym wyroby papiernicze o niskiej gramaturze. Spowodowana była awarią maszyny papierniczej. Awaria polegała na pęknięciu czopu prasy ssącej. Produkcja na maszynie odbywała się w systemie czterobrygadowym, 365 dni w roku za wyjątkiem obowiązkowych przestojów remontowych. Bibuła wyprodukowana na maszynie stanowiła albo półprodukt służący do produkcji chusteczek, serwetek itd, albo wyrób gotowy, który był bezpośrednio sprzedawany do odbiorców zewnętrznych. Wartość utraconego zysku brutto przypadająca na jeden dzień przestoju wynosiła kilkadziesiąt tys. zł. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

13 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA AWARIĄ TURBINY
Szkoda wystąpiła w przemysłowej linii technologicznej cyklu skraplania gazów w zakładzie produkcyjnym. Uszkodzeniu uległo urządzenie techniczne składające się ze sprężarki promieniowej oraz gazowej turbiny promieniowej napędzającej tę sprężarkę. Przyczyną awarii zespołu było naturalne zużycie eksploatacyjne. Okres odszkodowawczy obejmował 109 dni. Wartość roszczenia wynosiła ponad kilka mln. zł. Okres odszkodowawczy obejmuje 109 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

14 SPOWODOWANA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA KATASTROFĄ BUDOWLANĄ Szkoda BI w wyniku zawalania się konstrukcji hali -pawilonu wystawienniczego. Do zdarzenia doszło w trakcie trwania wystawy – w budynku przebywało kilkaset osób. W wyniku katastrofy zginęło 65 osób, a dalsze 140 osób poniosło w różnym stopniu obrażenia ciała Zamknięcie działalności w danej lokalizacji. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

15 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA WYBUCHEM
Głównym przedmiotem działalności Ubezpieczonego było przemysłowe zagospodarowywanie odpadowej gęstwy drożdżowej powstającej w procesie produkcji piwa w browarze. Szkoda w zysku brutto powstała w wyniku wybuch w zbiorniku w wieży suszarniczej, skutkiem czego było zatrzymanie pracy całego zakładu. Za okres odszkodowawczy uznano okres przestoju produkcji, który wynosił 15 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

16 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
W wyniku pożaru linii granulacji pasz uszkodzeniu uległy elementy linii, co spowodowało całkowite zatrzymanie produkcji w zakładzie na 5 dni. Zakład w danej lokalizacji posiadał tylko jedną linię granulacji. Część produkcji została przeniesiona do drugiego zakładu należącego do Ubezpieczonego. Okres odszkodowawczy wynosił 31 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

17 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Szkoda w zysku brutto powstała w zakładzie produkcyjnym chemię gospodarczą w tym proszki do prania, płyny oraz preparaty czyszczące. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległa linia mieszania dodatków uszlachetniających do proszków do prania. Produkcja proszku odbywa się w dwóch etapach. Najpierw miała miejsce produkcja półproduktu po czym jego mieszanie z dodatkami uszlachetniającymi i pakowanie. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

18 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Ubezpieczony prowadził działalność polegającą na produkcji świec. Na terenie zakładu produkcyjnego mieściło się kilka budynków, w tym dwa budynki produkcyjne. Pożar zniszczył m.in. zasadniczą część mocy produkcyjnych Ubezpieczonego, co wywarło negatywny wpływ na jego wyniki finansowe. Pożar wybuchł na początku głównego sezonu sprzedażowego. Okres odszkodowawczy w przedmiotowym przypadku wynosił 12 miesięcy, gdyż z powodu pożaru nowy klient odstąpił od podpisania dwunastomiesięcznego kontraktu. Po pożarze Ubezpieczony niezwłocznie podjął działania mające na celu wznowienie działalności zakładu, w tym tymczasowej produkcji oraz sprzedaży. Pojawiły się związane z tym koszty, ale dzięki nim udało się Ubezpieczonemu zrealizować część planowanego obrotu. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

19 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA AWARIĄ
Ubezpieczony prowadził działalność gospodarczą w zakresie odzyskiwania materiałów użytkowych z przerabianego złomu mieszanego. Przerób złomu odbywał się przy użyciu specjalnej maszyny. Szkoda w zysku brutto wynikła wskutek awarii polegającej na pęknięciu wału rotora strzępiarki, która jest głównym urządzeniem maszyny. Awaria strzępiarki spowodowała całkowity przestój produkcji i wpłynęła negatywnie na wyniki finansowe Ubezpieczonego. Zweryfikowana wartość szkody w zysku brutto po potrąceniu franszyzy i redukcji wynikającej z niedoubezpieczenia wyniosła kilka tys. zł, a wartość roszczenia wynosiła kilka mln zł. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

20 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Szkoda w zysku brutto spowodowana pożarem prasy do belowania makulatury. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległ ciąg technologiczny maszyn do mielenia i prasowania makulatury wraz z taśmociągami transportowymi. Uszkodzenie urządzeń spowodowało czasowy przestój w wykonywanej działalności Ubezpieczonego oraz konieczność wprowadzenia zmian pozwalających jej kontynuację. W przedmiotowym przypadku wystąpiło niedoubezpieczenie. Okres odszkodowawczy wynosił 139 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

21 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Ubezpieczony prowadził działalność w sektorze ochrony środowiska. Do powstania pożaru doszło w zakładzie produkującym paliwa alternatywne z odpadów niebezpiecznych. Produkowane paliwa przeznaczone były do odzysku energii w piecach przemysłowych. Pożar miał miejsce w hali produkcyjnej i powstał w wyniku rozlania cieczy ropopochodnych na posadzce hali. Okres odszkodowawczy wynosił 12 miesięcy. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

22 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Ubezpieczony producent branży lniarskiej. Szkoda miała miejsce w jednym z dwóch zakładów produkcyjnych ubezpieczonego. W wyniku pożaru uszkodzeniu uległ magazyn surowca w zakładzie oraz składowany wewnątrz magazynu surowiec do produkcji przędzy lnianej. Pożar powstał w wyniku powstania procesów samonagrzewania, zainicjowanych wewnątrz pryzmy składowanych bel lnu. Przestój w produkcji trwał 11 miesięcy. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

23 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA WYBUCHEM
Szkoda polegająca na rozerwaniu ekstraktora w baterii, do której doszło na wydziale ekstrakcji w firmie produkującej artykuły spożywcze. W wyniku rozerwania ekstraktora zniszczeniu uległy środki obrotowe, maszyny i urządzenia oraz nastąpiły uszkodzenia w budynku wydziału ekstrakcji. W wyniku zdarzenia nastąpił również przestój w działalności wydziału ekstrakcji, co w sposób negatywny wpłynęło na wyniki finansowe Ubezpieczonego. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

24 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA AWARIĄ LINII PRODUKCYJNEJ
Szkoda powstała wskutek awarii nowo zakupionej maszyny. Ubezpieczony prowadził działalność gospodarczą w zakresie produkcji suplementu diety. Do celów produkcji tego preparatu zakupiona została maszyna u zagranicznego producenta. Podczas uruchomienia próbnej produkcji oraz testowej fazy mycia maszyny wystąpiła awaria. Uszkodzeniu uległ tłok nalewający. Maszyna została zakupiona w celu produkcji suplementu diety na zlecenie zagranicznego kontrahenta. W związku z trzykrotną awarią maszyny Ubezpieczony nie mógł zrealizować zlecenia. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

25 SZKODA Z TYTUŁU BI SPOWODOWANA POŻAREM
Ubezpieczony zajmował się produkcją odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego na potrzeby przemysłu obrabiarkowego i maszynowego. Podczas transportu płynnego metalu (o temperaturze około 1500oC), w instalacji elektrycznej i elektronicznej sterującej pracą „pieca podtrzymującego” wybuchł pożar. Ponadto pożar spowodował zatrzymanie na linii produkcyjnej płynnego żeliwa w ilości kilkudziesięciu ton w piecu podtrzymującym. Uszkodzenie zasilania pieca podtrzymującego spowodowało brak możliwości jego ogrzewania, a w ten sposób podtrzymania stanu ciekłego żeliwa oraz brak możliwości nachylenia pieca w celu awaryjnego wylania żeliwa. W konsekwencji powyższego żeliwo uległo ochłodzeniu i przyjęło stałą konsystencję. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

26 SZKODA BI – POŻAR KOTŁOWNI TECHNOLOGICZNEJ
Pożar miał miejsce w kotłowni technologicznej zakładu produkującego uszczelki gumowe dla motoryzacji, elektronarzędzi i budownictwa. Prawidłowe funkcjonowanie kotłowni technologicznej, było niezbędne do prowadzenia produkcji na linii produkcyjnej. Uszkodzeniu uległy również znajdujące się w pomieszczeniu kotłowni przewody gazowe zaopatrujące linię. Przestój produkcji na linii trwał 13 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

27 SZKODA BI – USZKODZENIE WANNY CYNKOWNICZEJ
Szkoda polegała na uszkodzeniu wanny cynkowniczej. Miejscem wystąpienia szkody był zakład wykonujący usługi cynkowania elementów stalowych. Stwierdzono trzy uszkodzenia polegające na pęknięciu korpusu wanny i wycieku cynku. Przestój w produkcji wynosił 7 dni. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

28 SZKODA BI – POŻAR W SUPERMARKECIE DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE
Szkoda polegająca na spaleniu supermarketu mieszczącego się w pawilonie handlowym na skutek podpalenia dokonanego przez nieznanego sprawcę. Ubezpieczony użytkował część pawilonu handlowego na podstawie umowy najmu zawartej z właścicielem pawilonu. Ubezpieczony z najmowanej powierzchni pawilonu handlowego podnajmował część powierzchni innym podmiotom. W wyniku pożaru uległo około 90% konstrukcji hali wraz z wyposażeniem oraz towarami tj. artykułami spożywczymi, chemią przemysłową, wyrobami alkoholowymi. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

29 SZKODA BI – ZERWANIE DACHU HALI PRODUKCYJNEJ
W wyniku silnych i porywistych wiatrów doszło do zerwania pokrycia dachu hali produkcyjnej. Z uwagi na przecieki związane z uszkodzonym dachem hali produkcyjnej wyłączono z produkcji linie produkcyjne zaworów i prefabrykacji oraz węzłów. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE

30 SZKODA BI – POŻAR PIECA W HALI PRODUKCYJNEJ
Szkoda miała miejsce w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją trzech rodzajów stopów aluminiowych przeznaczonych dla odlewni. Produkcja w zakładzie Ubezpieczonego odbywała się przez 6 dni w tygodniu w systemie czterobrygadowym. Pożar powstał na instalacji elektrycznej zlokalizowanej w hali produkcyjnej nad pomieszczeniem pieca obrotowego. W związku ze zdarzeniem Ubezpieczony zgłosił roszczenie w zakresie szkody w zysku wynikające z utraconych korzyści w związku z koniecznością przerobu nagromadzonych przez okres przestoju pieca odpadów w formie zgarów. DOŚWIADCZENIE l PEWNOŚĆ l ZAUFANIE


Pobierz ppt "SZKODY Z TYTUŁU BUSINESS INTERRUPTION 10 LAT NA RYNKU UBEZPIECZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google