Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy Program Edukacyjny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy Program Edukacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy Program Edukacyjny
Comenius

2 Europejskie Programy Edukacyjne
Leonardo da Vinci -projekty wymian i staży międzynarodowych Comenius- Program wspiera międzynarodową współpracę szkół, uczniów i nauczycieli Młodzież w działaniu- Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń

3 Edukacja i Kultura

4 Program Comenius jest skierowany do :
uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej; nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół

5 Cele szczegółowe Programu Comenius:
rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości; pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

6 Cele operacyjne Programu Comenius:
poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich; zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjnych treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;

7 Kraje uczestniczące: 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania kraje EFTA : Islandia, Liechtenstein, Norwegia kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Turcja

8 Wyniki selekcji Agencja Narodowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Program Comenius, opublikowała wyniki selekcji dla Projektów Wielostronnych w ramach Programu Comenius. Szkolny projekt pt „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości” uzyskał wysoką lokatę merytoryczną. Na możliwych 100, przyznano 93 punkty. Na 1980 projektów, nasz projekt znalazł się gronie 433 zakwalifikowanych projektów na 117 miejscu. .

9 Czas, pieniądze, ludzie Okres realizacji projektu-2 lata wrzesień czerwiec 2012 Dofinansowanie projektu euro Koordynator-Anna Hekkert Z-ca koordynatora przy ZDZ -Kornel Dobrzański Ośrodek decyzyjny-Dyrekcja Szkoły

10 Szkoły partnerskie W projekcie udział wezmą uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych ZDZ i Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły partnerskie z Turcji, Rumunii i Litwy

11 Nasi Partnerzy w Projekcie

12 Litwa - Veisiejai

13 Szkoła w Veisiejai

14 Szkoła w Veisiejai

15 Szkoła w Veisiejai

16 Rumunia- Botosani

17 Szkoła w Botosani

18 Szkoła w Botosani

19 Szkoła w Botosani

20 Szkoła w Botosani

21 Turcja- Eregli

22 Szkoła w Eregli

23 Szkoła w Eregli

24 Szkoła w Eregli

25 Szkoła w Eregli

26 Idea projektu Istotą problemu, który uczniowie i nauczyciele będą rozwiązywać, jest pokazanie możliwości wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł energii, a przede wszystkim przetwarzaniu energii słonecznej w elektryczną /fotowoltaika/, oraz ich   oddziaływaniu  na  środowisko naturalne oraz  postęp w tej dziedzinie w przedziale historycznym, geograficznym i kulturowym. Intencją uczestników projektu, mieszkających w   zróżnicowanych   geograficznie  częściach Europy i Azji, będzie wykazanie potencjałów, sprzyjających wprowadzaniu nowych, technologicznych rozwiązań.

27 Kontekst i uzasadnienie projektu
Podjęcie wspólnych działań dotyczy zagadnień, które w krajach partnerskich znajdujących się na obszarze wschodniej Europy i Azji, należą do mało znanych lub rozwijających się. Dziedzina, zwana fotowoltaiką, będzie przedmiotem zainteresowań wszystkich partnerów. Chcemy podzielić się tą wiedzą z szerokim kręgiem lokalnych odbiorców. Chcemy rozszerzyć wiedzę o alternatywnych źródłach energii. .

28 Kontekst i uzasadnienie projektu
Będziemy spotykać się, opowiadać o sobie, swoich rodzinach, kulturze i tradycjach. Z ciekawością przyjrzymy się obrzędom religijnym, choć nie jest to przedmiotem projektu. Chcemy poznać swoje umiejętności językowe.

29 Cele ogólne projektu: Uczniowie przygotują prezentacje dotyczące poszczególnych rodzajów źródeł energii odnawialnej: słonecznej, fotowoltaicznej, geotermalnej, wiatru, wody i biomasy, a także emisji zanieczyszczeń w krajach partnerskich. Będą wspólnie dokonywać pomiarów modułów fotowoltaicznych oraz konstruować mierniki mocy promieniowania słonecznego.

30 Cele projektu „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości”
-poszerzenie ogólnej wiedzy na temat zmian klimatycznych oraz stanu środowiska naturalnego i sposobów jego ochrony, a także zabezpieczenia energetycznego świata, -integracja uczniów polskich, litewskich, tureckich i rumuńskich poprzez wzajemne poznanie się, naukę języków, wspólną pracę i spędzanie czasu wolnego

31 Cele projektu „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości”
przygotowanie wystaw ekologicznych, na których uczniowie szkół partnerskich będą promować odnawialne źródła energii,

32 Cele projektu „Energetyczna przyszłość mojej miejscowości”
integracja uczniów polskich, litewskich, tureckich i rumuńskich poprzez wzajemne poznanie się, naukę języków, wspólną pracę i spędzanie czasu wolnego

33 Spodziewany wpływ korzyści i współpracy europejskiej
Uczniowie rozszerzą wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ochrony środowiska, rodzajów wytwarzanych energii dla potrzeb gospodarstw domowych i gospodarki, poznają nowe technologie wytwarzania energii ”czystej”. Zdobędą wiedzę, która w niedalekiej przyszłości zaowocuje korzystnymi zmianami w bezpośrednim otoczeniu .

34 Spodziewany wpływ korzyści i współpracy europejskiej
W naszej szkole rozważane są możliwości uruchomienia technicznego kierunku nauczania o specjalności technik urządzeń solarnych. Fotowoltaika, jako dziedzina nauki zajmująca się przetwarzaniem energii słonecznej w elektryczną, jest mało rozpoznawalną dziedziną elektroenergii w Polsce i pozostałych krajach. Praktyczne możliwości pozyskiwania energii, przy stosunkowo niewielkich kosztach, to pomysły, których realizacja przyniesie wymierne efekty wszystkim uczestnikom projektu.

35 Przewidywane rezultaty projektu
pisemne opracowania tematów, albumy fotograficzne, piosenki tematyczne, filmy, prezentacje multimedialne, gry planszowe, prace plastyczne, modele zabawek napędzanych energią słoneczną, makiety sytuacyjne, plansze poglądowe, opracowania ćwiczeń warsztatowych i laboratoryjnych, plakaty, relacje z happeningów, foldery, interaktywna strona internetowa,

36 Zaangażowanie Uczestników
Projekt przewiduje aktywny udział całej społeczności szkolnej- uczniów i nauczycieli.

37 Zaangażowanie Uczestników
Każda uczniowska grupa tematyczna realizująca projekt, będzie miała nauczyciela- opiekuna, czuwającego i motywującego uczniów do realizacji zadań. Powołany zostanie 7 –osobowy zespół analityczno-ewaluacyjny, organizujący badania każdego zadania projektowego. W skład tego zespołu wejdzie 2 nauczycieli i 5 uczniów

38 Upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów
W celu wypromowania projektu, w każdej szkole zostanie zorganizowana wystawa, którą obejrzą uczniowie, rodzice, władze oświatowe, przedstawiciele lokalnych władz, przedsiębiorców oraz mieszkańcy miejscowości. Szefem zespołu promocyjnego jest: Pani Monika Nawrot

39 Działania projektowe na okres sierpień- październik 2010
Wideokonferencja- „Poznajmy się” moderacja i prowadzenie-Szkoła litewska Przygotowanie formy prezentacji, miejsca, osób prezentujących, dobrego i szybkiego łącza internetowego, przetestowania kamery i komunikatora Skype. Planowane spotkanie-wrzesień 2010 Kto jest zainteresowany? Wybór prezenterów.

40 Działania projektowe na okres sierpień- październik 2010
Zespołowe opracowania promujące region, szkołę i lokalną społeczność. W danej szkole może funkcjonować kilka lub kilkanaście zespołów. Forma dowolna: opis, recenzja, prezentacja multimedialna, film. Materiały w języku komunikacyjnym i polskim. Przynajmniej w każdej klasie powinien powstać zespół tematyczny/ok.5-7 osób/. Nie wykluczone zespoły ponadklasowe

41 Wizyta szkół partnerskich w Lubsku
1.Spotkanie organizacyjne i zapoznawczo-informacyjne 2. Spotkanie z młodzieżą i nauczycielami szkoły koordynującej. „Poznajemy swoich partnerów”. 3.Zapoznanie uczestników z bazą dydaktyczną szkoły, zwiedzanie miasta i okolic 4.Poznajemy kulturę i tradycje kraju i regionu. Prezentacje promujące kraje partnerskie 5.Happening-alternatywne źródła energii 6.Zajęcia dydaktyczno-projektowe. Źródła energii dawniej i dziś w mojej miejscowości”.

42 Wizyta szkół partnerskich w Lubsku
7.Zwiedzanie elektrowni wodnej w Dychowie i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Lubsku. 8.Spotkanie z władzami miasta 9. Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia ŁWSH 10.Omówienie procedur przebiegu informacji 11.Ewaluacja I etapu projektu

43 Mobilność-wyjazdy W ciągu 2 lat projektowych minimalna ilość wyjazdów zagranicznych przedstawia się następująco: 14 uczniów i 10 nauczycieli. Liczba wyjeżdżających może się zwiększyć w sposób znaczący

44 Mobilność W wyjazdach wezmą udział uczniowie, aktywnie uczestniczący w kolejnych fazach projektu, realizujący poszczególne działania i zagadnienia projektowe. W trakcie wizyt zagranicznych uczniowie zakwaterowani będą domach rodzinnych rówieśników a nauczyciele w hotelach.

45 Zastosowanie modułów fotowoltaicznych
Zasilanie nadajników radiowych, telewizyjnych, telekomunikacyjnych, instalacje oświetleniowe, w tym w oświetlenie pasów startowych na lotniskach, instalacje alarmowe i TV przemysłowej – jako pewne i niezależne źródło zasilania, reklamy świetlne i oświetleniu billboardów

46 Zastosowanie modułów fotowoltaicznych
Zasilanie urządzeń na łodziach i statkach, jako niezależne źródło energii dla pomp, przepompowni i linii produkcyjnych, jako jedyne źródło energii dla stacji meteorologicznych i innej aparatury badawczo - pomiarowej, w miejscach trudnodostępnych, gdzie nie ma sieci energetycznej.

47 Modele zabawek napędzanych energią słoneczną

48


Pobierz ppt "Międzynarodowy Program Edukacyjny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google