Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkty Firmy Haller SA to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkty Firmy Haller SA to:"— Zapis prezentacji:

1 Produkty Firmy Haller SA to:
Firma HALLER to producent kruszyw i mieszanek ulepszających, realizujący Zasady Zrównoważonego Rozwoju w ochronie środowiska naturalnego. Produkty Firmy Haller SA to: MIESZANKA HALLER MIESZANINA MF HALLER SPOIWO HALLER

2 PRODUKTY FIRMY HALLER MIESZANKA HALLER
Jest materiałem produkowanym na bazie: odwęglonego łupka przywęglowego nieprzepalonego, innych kruszyw antropogenicznych lub kruszywa z recyklingu, ubocznych produktów spalania, oraz dodatków, korzystnie wpływających na właściwości kruszywa, umożliwiające uzyskanie wymaganych parametrów budowli komunikacyjnych.

3 REALIZACJE FIRMY HALLER
MIESZANKA HALLER Dotychczasowe zastosowania: Autostrada A1 odcinek Sośnica – Maciejów, Autostrada A1 odcinek Maciejów – Piekary Śląskie, Trasa Aglomeracji Śląskiej N-S. Drogowa Trasa Średnicowa DTŚ odcinek Zabrze W powyższych inwestycjach wykorzystano około 5,0 mln Mg Mieszanki HALLER.

4 ZALETY MIESZANKI HALLER
PRODUKTY FIRMY HALLER ZALETY MIESZANKI HALLER Mieszanka HALLER o uziarnieniu 0-31,5 mm charakteryzuje się ciągłością uziarnienia oraz wysokim wskaźnikiem różnoziarnistości U, co gwarantuje jej łatwą zabudowę Dostarczana jest samochodami skrzyniowymi, jako produkt gotowy do zabudowy (tzn. zawiera wszystkie wymagane składniki)

5 PRODUKTY FIRMY HALLER Technologia produkcji zapewnia wilgotność zbliżoną do optymalnej, przy której należy ja zabudowywać Zabudowa odbywa się z wykorzystaniem standardowych maszyn budowlanych – tj. spycharek lub równiarek Nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych ani przerw technologicznych

6 PRODUKTY FIRMY HALLER ASPEKT PRAWNY
Wyroby Firmy Haller SA są produkowane i wprowadzane do obrotu w budownictwie na podstawie aprobaty technicznej : AT/ „Materiały i mieszanka fluidalna HALLER do zastosowań w budownictwie drogowym”, wydanej przez IBDiM w Warszawie. W trakcie produkcji, w ramach ZKP, prowadzona jest ciągła kontrola jakości przez zewnętrzne, akredytowane laboratorium.

7 PRODUKTY FIRMY HALLER ASPEKT EKOLOGICZNY
Stosowanie Mieszanki HALLER, Mieszaniny MF HALLER oraz SPOIWA HALLER jest całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego, o czym świadczą atesty higieniczne wydane dla tych produktów przez Państwowy Instytut Higieny oraz opinie ekologiczne opracowane przez: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach dla Mieszanki HALLER Energopomiar w Gliwicach dla MF HALLER i PLF HALLER

8 KOLEJ ORAZ WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE
PRODUKTY FIRMY HALLER KOLEJ ORAZ WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE Przydatność Mieszanki HALLER do budowy wałów przeciwpowodziowych oraz robót ziemnych w kolejnictwie potwierdzona została opiniami: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instytut Kolejnictwa

9 REALIZACJE FIRMY HALLER S.A.
Inwestycje zrealizowane przez FIRMĘ HALLER SA obejmują również prace inżynieryjne z wykorzystaniem kruszyw antropogenicznych: makroniwelacje i rekultywacje o powierzchni ponad 60 ha, roboty specjalistyczne (budowa wałów przeciwpowodziowych, prace na składowiskach odpadów, renowacja i odbudowa składowisk itp.), gaszenie ognisk pożarowych (gaszenie palącego się nasypu kolejowego, hałd pogórniczych itp.)

10 DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ
Kruszywa alternatywne- za i przeciw Salon Kruszyw Kielce, maj 2013


Pobierz ppt "Produkty Firmy Haller SA to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google