Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA NA NAJBILŻSZE MIESIĄCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA NA NAJBILŻSZE MIESIĄCE"— Zapis prezentacji:

1 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA NA NAJBILŻSZE MIESIĄCE
Rafał Kiełkowski Komisja ds. Praktyk Lekarskich Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

2 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
Do - należy dostosować swoją działalność do przepisów ustawy o działalności leczniczej: wprowadzić regulamin organizacyjny zgłosić odpowiednie zamiany do rejestru praktyk (umowy cywilno-prawne w ramach praktyki, zamienić praktykę na wezwanie na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego)

3 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
Do - należy ocenić czy praktyka spełnia wymagania nowego rozp. MZ w sprawie wymogów sanitarnych jeżeli spełnia to nie robimy nic jeżeli nie spełnia to:

4 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
przygotować program dostosowania praktyki do wymagań nowego rozporządzenia przedstawić program do zaopiniowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej po uzyskaniu ww. opinii przedstawić program Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach, co winno być zrealizowane do dnia faktycznie dostosować pomieszczenia i urządzenia do ww. wymagań zgodnie z programem dostosowania do dnia

5 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
Do - należy przeprowadzić kontrolę wewnętrzną w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

6 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
Do - należy przekazać marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza ewentualnie uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r.

7 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
Do - złożyć raport o emisjach gazów za rok 2012 Powyższe obowiązki dotyczą podmiotów korzystających ze środowiska, tj. tych lekarzy, którzy przykładowo korzystają w ramach prowadzonej działalności z samochodów lub posiadają w pomieszczeniach praktyki kotłownie.

8 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
Do - zainstalować kasę fiskalna w przypadku uzyskania w 2012 roku przychodu od pacjentów powyżej zł

9 KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA
Do - należy złożyć do marszałka województwa, na formularzu, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów niebezpiecznych (zakaźnych)

10 Chcesz być na bieżąco - zapisz się do newslettera
na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej


Pobierz ppt "KALENDARZ LEKARZA PRAKTYKA NA NAJBILŻSZE MIESIĄCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google