Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności. 1 1 Grażyna Koba Podręcznik informatyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności. 1 1 Grażyna Koba Podręcznik informatyki."— Zapis prezentacji:

1

2

3 uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności. 1 1 Grażyna Koba Podręcznik informatyki dla gimnazjum. Wydanie nowe, Warszawa 2009 Algorytm można przedstawić w postaci graficznej jako schemat blokowy. Operacje przestawione są wtedy za pomocą klocków, czyli bloków, które odpowiednio łączy się ze sobą. Schematy blokowe można wykonać w programie edukacyjnym ELI.

4

5 Uruchom program ELI. Utwórz nowy projekt (Plik/Nowy projekt). Nazwij projekt suma i zaznacz przycisk Plansza Zatwierdź przyciskiem OK. Pamiętaj o nazwaniu projektu i planszy! Możesz również wybrać opcję Plik/Plansza/Nowa

6 Przenieś odpowiednie klocki z palety umieszczonej obok (metoda przeciągnij i upuść) i połącz ze sobą (doklejanie klocka do klocka). Klocki usuwamy przesuwając je poza planszę. Początek algorytmu Wprowadzenie danych (dwa klocki do wprowadzenia dwóch liczb) Koniec algorytmu Wykonanie obliczeń Wyprowadzenie algorytmu

7 Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze każdego klocka aby wpisać operacje (komunikaty, nazwy zmiennych, działania).

8 Komunikat dla klocka Początek algorytmu (opis algorytmu) Komunikat dla klocka Wprowadzanie danej (polecenie wprowadzenia wartości i nazwanie zmiennej, której zostanie przypisana wartość liczbowa) Komunikat dla klocka Wprowadzanie danej (polecenie wprowadzenia następnej wartości i nazwanie kolejnej zmiennej, której zostanie przypisana wartość liczbowa) KLOCEK 1 KLOCEK 2 KLOCEK 3 BRAK NAZWY ZMIENNEJ POWODUJE POWSTANIE BŁĘDU ALGORYTMU

9 Komunikat dla klocka Wykonanie obliczeń (ma postać Nazwa:=Wyrażenie Można umieścić więcej niż jedno wyrażenie, ale w oddzielnych wierszach. Przejście do następnego wiersza następuje po naciśnięciu klawiszy CTRL +Enter) Zamiast znaku = zapisujemy := KLOCEK 4 Komunikat dla klocka Wyprowadzenie wyniku (wartość jest obliczana i wyświetlana) KLOCEK 5

10 Wybierz opcję Wykonanie/Uruchom lub przycisk Wybierz opcję Wykonanie /Krok lub przycisk (sposób krokowy) Wybierz opcję Wykonanie/Wykonaj lub przycisk (sposób ciągły) Jeśli źle zbudujesz schemat blokowy to algorytm nie zostanie wykonany i zatrzyma się na niepoprawnie zbudowanym klocku. Dopiero po poprawieniu błędów można wykonać algorytm i uzyskać wyniki!

11 Możesz wyświetlić dodatkowe okna m.in.: Okno Zmienne (wybierając opcję Widok/Zmienne) – do obserwacji jak zmieniają się wartości zmiennych po wykonaniu kolejnych obserwacji Okno Ślad (wybierając opcję Widok/Ślad) – do obserwacji wykonywanych kroków algorytmów

12 TEST

13 Algorytm to: a)to uporządkowany i uściślniony sposób rozwiązania danego problemuto uporządkowany i uściślniony sposób rozwiązania danego problemu ZADANIE 1 b)to uporządkowany i uściślniony sposób nie rozwiązania danego problemuto uporządkowany i uściślniony sposób nie rozwiązania danego problemu c)to uporządkowany i nieuściślniony sposób rozwiązania danego problemuto uporządkowany i nieuściślniony sposób rozwiązania danego problemu

14 DOBRA ODPOWIEDŹ

15 Algorytm można przedstawić w postaci graficznej jako: a)schemat literowyschemat literowy ZADANIE 2 b)schemat cyfrowyschemat cyfrowy c)schemat blokowyschemat blokowy

16 DOBRA ODPOWIEDŹ

17 Schematy blokowe można wykonać w: a)programie edukacyjnym ELIprogramie edukacyjnym ELI ZADANIE 3 b) programie Microsoft Office Word c) programie Microsoft Office Excel

18 DOBRA ODPOWIEDŹ

19 Tworząc nowy projekt w programie ELI należy wybrać opcję: a)Plik/Nowy projektPlik/Nowy projekt ZADANIE 4 b) Plik/Projekt c) Plik/Plansza/Nowa

20 DOBRA ODPOWIEDŹ

21 W algorytmach zamiast znaku = stosujemy: a):=: :=: ZADANIE 5 b) =: c) :=

22 DOBRA ODPOWIEDŹ

23 ZADANIE DODATKOWE Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania różnicy dwóch liczb. * Przedstaw w postaci schematu blokowego algorytm obliczania różnicy dwóch DODATNICH liczb.

24 ZŁA ODPOWIEDŹ Kliknij by powrócić do poprzedniego pytania

25


Pobierz ppt "uporządkowany i uściślony sposób rozwiązania danego problemu, zawierający szczegółowy opis wykonywanych czynności. 1 1 Grażyna Koba Podręcznik informatyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google