Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JUŻ PROŚCIEJ SIĘ NIE DA ARKUSZ KALKULACYJNY Opracował: mgr Tomasz Durawa Wersja OFFICE 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JUŻ PROŚCIEJ SIĘ NIE DA ARKUSZ KALKULACYJNY Opracował: mgr Tomasz Durawa Wersja OFFICE 2010."— Zapis prezentacji:

1 JUŻ PROŚCIEJ SIĘ NIE DA ARKUSZ KALKULACYJNY Opracował: mgr Tomasz Durawa Wersja OFFICE 2010

2 Prezentacja ta pokazuje podstawowe zastosowania arkusza kalkulacyjnego EXCEL. Pozwala ona na rozpoczęcie przygody i własnych poszukiwań w tym zakresie.

3 Arkusz kalkulacyjny jest to program wchodzący w skład pakietu OFFICE. Jego podstawowym zadaniem jest wykonywanie obliczeń oraz prezentacja wyników tych obliczeń w postaci wykresów. Kliknij tutaj i przeczytaj szerszą definicję tego pojęcia.tutaj definicja

4 okno robocze programu

5 rozpoczynamy obliczenia Po bezpośrednim wprowadzeniu danych do programu przyszedł czas na wykonanie pierwszych obliczeń. Aby wykonać dowolne obliczenia w arkuszu należy powiązać ze sobą dane zawarte w konkretnych komórkach. Dokonując zapisu w wybranych komórkach arkusza pamiętaj o tym aby posługiwać się adresami tych komórek a nie liczbami w nich zapisanymi. Stosując się do tej zasady opracujesz uniwersalną formułę, prawdziwą dla dowolnych wartości wpisanych do tych komórek.

6 dostępne formuły Arkusz kalkulacyjny Excela posiada zaimplementowanych szereg mnie i bardziej skomplikowanych formuł. Kliknięcie na ikonę oznaczoną symbolem Powoduje wyświetlenie dodatkowego okna wstawianie funkcji. Znajdujące się tutaj formuły zostały pogrupowane w rozmaite kategorie. Wybierając funkcję użytkownik uzyskuje jednocześnie wyjaśnienie jej działania

7 zaznaczanie obszarów danych Chcąc wykonać wykres pokazujący zależność towar/wartość z danych zapisanych w tabeli pokazanej niżej należy odpowiednio zaznaczyć obszar komórek. Zaznaczenie kilku nieprzylegających do siebie zakresów komórek wymaga zastosowania skrótu klawiaturowego CTRL + LPM. W naszym przypadku chodzi o kolumny B oraz E.

8 wykresy Opracowując dane warto skorzystać z możliwości ich zwizualizowania za pomocą wykresów. Wstążka wstawianie zawiera kreatora wykresów, który w czterech prostych krokach przeprowadzi użytkownika przez procedurę formatowania profesjonalnie wyglądającego wykresu. Podobnie jak formuły Excel posiada szereg zaimplementowanych typów wykresów. Pokazane obok okno pokazuje tylko niewielki wyciek dostępnych wykresów. Aby powstał wykres przed uruchomieniem kreatora należy zaznaczyć odpowiedni zakres komórek zawierający dane, które chcemy zobrazować wykresem.

9 przykładowy wykres Efektem prawidłowego użycia kreatora może być wykres pokazany obok. Rysunek obrazuje możliwe do zastosowania formy kreskowania danych.

10 sortowanie danych Sortowanie danych w Excelu odbywa się poprzez funkcję sortowanie znajdującą się we wstążce plik - sortuj. Wybierając ją, po uprzednim zaznaczeniu odpowiedniego zakresu danych uaktywnia się okno pokazane poniżej. Możemy tu zadecydować np. o kolejności sortowania danych. Tutaj wykres po zastosowaniu funkcji sortuj.

11 adresowanie bezwzględne Jeśli chcesz, aby arkusz zawsze pobierał wartość ze ściśle określonej komórki, np. gdy obliczasz procent danej liczby lub mnożysz kilka liczb przez tę samą wartość wykorzystaj wówczas Aby utworzyć tzw. adres bezwzględny, przed nazwę kolumny i wiersza wstaw symbol Formuła będzie wówczas miała następującą postać: adres bezwzględny adres względny

12 rozmaitości Aby uzyskać automatycznie efekt jak na obrazku należy: 1.Wpisać cyfrę 1 i zatwierdzić ją klawiszem ENTER 2.Ponownie uaktywnić komórkę z wpisaną cyfrą 3.Ustawić kursor myszy w prawym dolnym rogu aktywnej komórki (kursor przyjmie postać podwójnego krzyża) 4.Wcisnąć lewy klawisz Ctrl i przy użyciu lewego klawisza myszy wygenerować listę punktową 5.Aby utrzymać wygenerowaną listę należy jako pierwszy zwolnić klawisz Ctrl

13 rozmaitości Aby wpisać do komórek po kolei nazwy miesięcy należy: 1.Wpisać z klawiatury nazwę dowolnego miesiąca i zatwierdzić ją ENTEREM 2.Ponownie uaktywnić komórkę z dokonanym wpisem 3.Najechać kursorem myszy na prawy dolny róg aktywnej komórki 4.Wcisnąć lewy przycisk myszy 5.Przesunąć myszkę w wybranym kierunku o dowolną liczbę komórek 6.Zwolnić przycisk myszy


Pobierz ppt "JUŻ PROŚCIEJ SIĘ NIE DA ARKUSZ KALKULACYJNY Opracował: mgr Tomasz Durawa Wersja OFFICE 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google