Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy."— Zapis prezentacji:

1 Algorytmy

2 Poznajmy najważniejsze pojęcia...
Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu. Rozumiem! Algorytmy

3 Kilka słów o historii algorytmów
Pojęcie algorytm pochodzi od brzmienia fragmentu nazwiska arabskiego matematyka Muhammada ibn Musa al.- Chorezmiego, uznawanego za prekursora obliczeniowych metod w matematyce. Żył na przełomie VIII i IX wieku i to on upowszechnił system dziesiętny i stosowanie zera jako symbolu oznaczającego „nic”. Algorytmy

4 Kilka słów o historii algorytmów
W historii informatyki można spotkać wiele śladów poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów nazywanych algorytmami. To głównie matematycy dążyli do wynalezienia maszyny, która wykonywałaby czasochłonne i żmudne obliczenia. Najstarsze odnalezione przyrządy do liczenia tzw. abakusy pochodzą z X w. p.n.e. Później powstały liczydła, jedno z takich liczydeł, używanych do dziś w Japonii, to soroban widoczny obok na zdjęciu. Algorytmy

5 Co należy koniecznie wiedzieć?
Z algorytmami w szkole po raz pierwszy spotykasz się na lekcjach matematyki, kiedy stosujesz pewien sposób rozwiązania zadania np. algorytm pisemnego mnożenia dwóch dowolnych liczb. Czy potrafisz sformułować przepis na obliczenie iloczynu dwóch liczb sposobem pisemnym? Algorytmy

6 Co należy koniecznie wiedzieć?
Wykonawcą algorytmu może być komputer lub człowiek. Każdy problem, który ma być rozwiązany musi zostać najpierw poddany s p e c y f i k a c j i, która polega na dokładnym opisie zadania. W ramach specyfikacji problemu podaje się: d a n e dla rozwiązywanego problemu w a r u n k i, jakie te dane muszą spełniać w y n i k i z w a r u n k a m i, jakie muszą one spełniać z w i ą z e k w y n i k ó w z d a n y m i Algorytmy

7 Sposoby przedstawiania algorytmów
Opis słowny Lista kroków Schemat blokowy Zapis z wykorzystaniem jednego z języków programowania Algorytmy

8 Opis słowny algorytmu Często w codziennym życiu masz do czynienia
z sytuacją, w której przekazujesz komuś przepis na wykonanie jakiegoś zadania czy dojścia do określonego celu. Jeżeli jest to przepis, który precyzyjnie określa kolejne czynności i w jednoznaczny sposób pozwala dojść do celu, to właśnie posługujesz się opisem słownym algorytmu. Algorytmy

9 Opis słowny algorytmu Algorytmy

10 Algorytm w postaci listy kroków
1. Podejdź do telefonu 2. Podnieś słuchawkę 3. Sprawdź, czy jest sygnał... Zapewne domyślasz się – jest to początek algorytmu wykonania telefonu podany w postaci listy kroków Pamiętaj by w jednym punkcie (kroku) opisać t y l k o j e d n ą o p e r a c j ę Algorytmy

11 Algorytm telefonicznego zaproszenia koleżanki na ciasto, numer telefonu: 616-22-87
Podnieś słuchawkę. Wybierz cyfrę 6. Wybierz cyfrę 1. Wybierz cyfrę 2. Wybierz cyfrę 8. Wybierz cyfrę 7. Czy połączyłeś się z koleżanką ? A. Jeśli TAK, to przejdź do kroku 10. B. Jeśli NIE, to przejdź do kroku 11. 10. Zaproś koleżankę. 11. Odłóż słuchawkę. Algorytmy

12 Algorytmy

13 Algorytm w postaci schematu blokowego
Schemat blokowy jest graficzną reprezentacją słownego zapisu algorytmu Elementy, z których buduje się schematy blokowe poznasz przeglądając kolejne slajdy. Algorytmy

14 Schemat blokowy Skrzynki graniczne START i STOP START
mają kształt owalu - wskazują początek i koniec wykonywania schematu blokowego. START STOP Algorytmy

15 Schemat blokowy S:= a + b
Skrzynka operacyjna (instrukcji) ma kształt prostokąta, w którym umieszcza się instrukcje. S:= a + b Algorytmy

16 Schemat blokowy S > 10 Skrzynka warunku Tak Nie
(decyzyjna) jest rombem, w którym umieszcza się warunek decydujący o dalszej kolejności wykonywania operacji. Ze skrzynki wychodzą dwa połączenia: jedno oznaczone „Tak”, drugie oznaczone „Nie”. S > 10 Tak Nie Algorytmy

17 Schemat blokowy Skrzynka WE/WY (wejścia/wyjścia)
jest równoległobokiem, w którym umieszcza się dane lub wyniki. Wprowadź (a) Algorytmy

18 Algorytmy

19 start wprowadź a p:=a*a wyprowadź p koniec
Algorytmy

20 Algorytm przedstawiony w języku programowania
Aby przedstawić algorytm w postaci programu (czyli zapisany w języku programowania) trzeba go zbudować z ciągu instrukcji określonego języka programowania. Tyle tych języków... Który wybrać? Może Pascal, albo C++ lub Logo... Algorytmy

21 Sprawdź się! W zadaniach umieszczonych na kolejnych
slajdach należy wskazywać elementy, które powinny być kolejno dołączane do schematu blokowego. Muszę się zastanowić! Algorytmy

22 Obliczanie sumy dwóch liczb
START Pisz sumę Podaj (a) STOP Podaj (b) S=: a + b Algorytmy

23 Niestety źle! Algorytmy

24 Obliczanie sumy dwóch liczb
START Podaj (a) STOP S=: a + b Pisz sumę Podaj (b) Algorytmy

25 Niestety źle! Algorytmy

26 Obliczanie sumy dwóch liczb
START Podaj (a) Podaj (b) Pisz sumę S=: a + b STOP Algorytmy

27 Niestety źle! Algorytmy

28 Obliczanie sumy dwóch liczb
START Podaj (a) Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Algorytmy

29 Niestety źle! Algorytmy

30 Obliczanie sumy dwóch liczb
START Podaj (a) Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Algorytmy

31 Obliczanie sumy dwóch liczb
START Podaj (a) Znakomicie! Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Algorytmy


Pobierz ppt "Algorytmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google