Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Algorytmy Poznajmy najważniejsze pojęcia... Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu. Rozumiem!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Algorytmy Poznajmy najważniejsze pojęcia... Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu. Rozumiem!"— Zapis prezentacji:

1

2 Algorytmy

3 Poznajmy najważniejsze pojęcia... Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu. Rozumiem!

4 Algorytmy Kilka słów o historii algorytmów Pojęcie algorytm pochodzi od brzmienia fragmentu nazwiska arabskiego matematyka Muhammada ibn Musa al.- Chorezmiego, uznawanego za prekursora obliczeniowych metod w matematyce. Żył na przełomie VIII i IX wieku i to on upowszechnił system dziesiętny i stosowanie zera jako symbolu oznaczającego nic.

5 Algorytmy Kilka słów o historii algorytmów W historii informatyki można spotkać wiele śladów poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów nazywanych algorytmami. To głównie matematycy dążyli do wynalezienia maszyny, która wykonywałaby czasochłonne i żmudne obliczenia. Najstarsze odnalezione przyrządy do liczenia tzw. abakusy pochodzą z X w. p.n.e. Później powstały liczydła, jedno z takich liczydeł, używanych do dziś w Japonii, to soroban widoczny obok na zdjęciu.

6 Algorytmy Z algorytmami w szkole po raz pierwszy spotykasz się na lekcjach matematyki, kiedy stosujesz pewien sposób rozwiązania zadania np. algorytm pisemnego mnożenia dwóch dowolnych liczb. Czy potrafisz sformułować przepis na obliczenie iloczynu dwóch liczb sposobem pisemnym? Co należy koniecznie wiedzieć?

7 Algorytmy Co należy koniecznie wiedzieć? Wykonawcą algorytmu może być komputer lub człowiek. Każdy problem, który ma być rozwiązany musi zostać najpierw poddany s p e c y f i k a c j i, która polega na dokładnym opisie zadania. W ramach specyfikacji problemu podaje się: d a n e dla rozwiązywanego problemu w a r u n k i, jakie te dane muszą spełniać w y n i k i z w a r u n k a m i, jakie muszą one spełniać z w i ą z e k w y n i k ó w z d a n y m i

8 Algorytmy Sposoby przedstawiania algorytmów Opis słownyLista kroków Zapis z wykorzystaniem jednego z języków programowania Schemat blokowy

9 Algorytmy Często w codziennym życiu masz do czynienia z sytuacją, w której przekazujesz komuś przepis na wykonanie jakiegoś zadania czy dojścia do określonego celu. Jeżeli jest to przepis, który precyzyjnie określa kolejne czynności i w jednoznaczny sposób pozwala dojść do celu, to właśnie posługujesz się opisem słownym algorytmu. Opis słowny algorytmu

10 Algorytmy Opis słowny algorytmu

11 Algorytmy 1. Podejdź do telefonu 2. Podnieś słuchawkę 3. Sprawdź, czy jest sygnał... 4.... Zapewne domyślasz się – jest to początek algorytmu wykonania telefonu podany w postaci listy kroków Pamiętaj by w jednym punkcie (kroku) opisać t y l k o j e d n ą o p e r a c j ę Algorytm w postaci listy kroków

12 Algorytm telefonicznego zaproszenia koleżanki na ciasto, numer telefonu: 616-22-87 Algorytmy 1.Podnieś słuchawkę. 2.Wybierz cyfrę 6. 3.Wybierz cyfrę 1. 4.Wybierz cyfrę 6. 5.Wybierz cyfrę 2. 6.Wybierz cyfrę 2. 7.Wybierz cyfrę 8. 8.Wybierz cyfrę 7. 9.Czy połączyłeś się z koleżanką ? A. Jeśli TAK, to przejdź do kroku 10. B. Jeśli NIE, to przejdź do kroku 11. 10. Zaproś koleżankę. 11. Odłóż słuchawkę.

13 Algorytmy

14 Schemat blokowy jest graficzną reprezentacją słownego zapisu algorytmu Elementy, z których buduje się schematy blokowe poznasz przeglądając kolejne slajdy. Algorytm w postaci schematu blokowego

15 Algorytmy Schemat blokowy Skrzynki graniczne START i STOP mają kształt owalu - wskazują początek i koniec wykonywania schematu blokowego. START STOP

16 Algorytmy Skrzynka operacyjna (instrukcji) ma kształt prostokąta, w którym umieszcza się instrukcje. Schemat blokowy S:= a + b

17 Algorytmy Skrzynka warunku (decyzyjna) jest rombem, w którym umieszcza się warunek decydujący o dalszej kolejności wykonywania operacji. Ze skrzynki wychodzą dwa połączenia: jedno oznaczone Tak, drugie oznaczone Nie. Schemat blokowy S > 10 Tak Nie

18 Algorytmy Skrzynka WE/WY (wejścia/wyjścia) jest równoległobokiem, w którym umieszcza się dane lub wyniki. Schemat blokowy Wprowadź (a)

19 Algorytmy

20 start wprowadź a p:=a*a wyprowadź p koniec

21 Algorytmy Aby przedstawić algorytm w postaci programu (czyli zapisany w języku programowania) trzeba go zbudować z ciągu instrukcji określonego języka programowania. Algorytm przedstawiony w języku programowania Tyle tych języków... Który wybrać? Może Pascal, albo C++ lub Logo...

22 Algorytmy W zadaniach umieszczonych na kolejnych slajdach należy wskazywać elementy, które powinny być kolejno dołączane do schematu blokowego. Muszę się zastanowić!

23 Algorytmy Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

24 Algorytmy

25 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

26 Algorytmy

27 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

28 Algorytmy

29 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)

30 Algorytmy

31 Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a) STOP

32 Algorytmy Podaj (b) S=: a + b Pisz sumę STOP Obliczanie sumy dwóch liczb START Podaj (a)


Pobierz ppt "Algorytmy Poznajmy najważniejsze pojęcia... Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu rozwiązania określonego zadania lub osiągnięcia jakiegoś celu. Rozumiem!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google