Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie cyfrowe w AutoCAD Autor projektu: ……………………………….

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie cyfrowe w AutoCAD Autor projektu: ………………………………."— Zapis prezentacji:

1

2 Modelowanie cyfrowe w AutoCAD Autor projektu: ……………………………….

3 Specyfikacja wykonania zadania Cele projektu Opis potrzeby wykonania zadania Środek informatyczny Reprezentacja obiektu System ekspertowy Procedury Heurystyki Załączone dokumenty

4 Cele projektu Głównym celem projektu jest identyfikacja nieznanego obiektu za pomocą danego środka informatycznego, tj. stawianie i rozwiązywanie problemów informatycznych podczas wykonywania zadania, w ustalonym przez proces dydaktyczny okresie czasu. Jakie obiekty należy zdefiniować, aby wykonać zadanie? Jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi obiektami? Jakie należy sformułować reguły i jak z nich korzystać? Na jakie problemy można się natknąć podczas wykonywania zadania? Określić kompletny i spójny system ekspertowy rozwiązujący dane zadanie. Instrukcje: Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję Utwórz z pliku Znajdź nazwę pliku w polu Plik Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Wyświetlaj jako ikonę. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję Akcja na obiekcie i wybierz przycisk Edytuj Kliknij przycisk OK

5 Podaj treść zadania ………………………………………………… ……………………………… POTRZEBA Zadanie:

6 Opis potrzeby: Specyfikacja potrzeby -określenie stanu niepożądanego i pożądanego, wyróżnienie parametrów zadania: stałych, zmiennych, charakterystyk technologii informacyjnej. Specyfikacja algorytmu - wyróżnienie danych i wyników, faktów i ustaleń Specyfikacja problemu - etap przygotowawczy do sformułowania problemu, wymagający ustalenia warunków jakie spełniają dane i wyniki, lub fakty i ustalenia. Przykład

7 Procedury Procedura deklarowania zmiennych; Procedura wpisywania danych; Procedura sprawdzania Instrukcje: Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję Utwórz z pliku Znajdź nazwę pliku w polu Plik Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Wyświetlaj jako ikonę. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję Akcja na obiekcie i wybierz przycisk Edytuj Kliknij przycisk OK Powrót do menu

8 Heurystyki Powrót do menu Zadbać o wygląd kodu źródłowego - budowa blokowa - co zwiększy jego czytelność. Wpisać komunikaty o konieczności wpisania w danym momencie odpowiedniej danej oraz o wypisywaniu na ekran wyniku - ułatwi to pracę z programem. Korzystać ze wszystkich znanych sposobów na uproszczenie zapisu programu.

9 Powrót do menu Środek informatyczny Instrukcje: Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję Utwórz z pliku Znajdź nazwę pliku w polu Plik Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Wyświetlaj jako ikonę. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję Akcja na obiekcie i wybierz przycisk Edytuj Kliknij przycisk OK ALGORYTM PROCESOR MONITOR kompilacja monitorowanie implementacja

10 Powrót do menu Reprezentacja obiektu Instrukcje: Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję Utwórz z pliku Znajdź nazwę pliku w polu Plik Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Wyświetlaj jako ikonę. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję Akcja na obiekcie i wybierz przycisk Edytuj Kliknij przycisk OK IKONICZNA SYMBOLICZNA ENAKTYWNA problemy reguły pojęcia

11 System ekspertowy Instrukcje: Usuń ikonę przykładowego dokumentu i zastąp przez ikony dokumentów roboczych w następujący sposób: Utwórz dokument w programie Word. Powrót do programu PowerPoint. Z menu Wstaw wybierz Obiekt… Kliknij opcję Utwórz z pliku Znajdź nazwę pliku w polu Plik Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Wyświetlaj jako ikonę. Kliknij przycisk OK Wybierz ikonę Z menu Pokaz wybierz polecenie Ustawienia akcji. Kliknij opcję Akcja na obiekcie i wybierz przycisk Edytuj Kliknij przycisk OK SIEĆ SEMANTYCZNA RAMA operacje realizacje BAZA WIEDZY reprezentacje Powrót do menu

12 Algorytm Koniec algorytm - opisanie wielkości danych w zadaniu oraz wielkości wyjściowych (szukanych), korzystny jest opis schematu wykonania zadania,

13 Kompilacja Koniec kompilacja przez procesor - zinterpretowanie geometryczne i parametryczne wielkości danych i szukanych w celu przetwarzania ich przez AutoCAD, np.dostosowanie danych do symulacji,

14 Procesor procesor - sposób wykorzystania AutoCAD-a do wykonania zadania, Koniec

15 Monitorowanie monitorowanie wyników działania procesora - jak w AutoCADzie będą prezentowane poszczególne wyniki wykonywania zadania, Koniec

16 Monitor monitor (środek monitorujący) - jak zostaną zaprezentowane wyniki wykonania zadania (np. fotografie wybranych wyników przedstawionych w oknie aktywnym AutoCADa),

17 Koniec Implementacja implementacja (oczekiwanej realizacji algorytmu) - dlaczego wyniki prezentowane na monitorze bedą zgodne z oczekiwanymi wynikami określonymi w specyfikacji algorytmu, a następnie sprawdzenie zgodności kompilacji i monitorowania z implementacją.

18 Reprezentacja Ikoniczna Koniec wybór oraz opisanie, czy zobrazowanie procedur realizowanych przy wykonywaniu zadania – jest to przygotowanie do reprezentacji ikonicznej zadania - zilustorowanie graficzne danych treści zadania w AutoCADzie,

19 Problemy Koniec problem informatyczny, polegającego na tym, że reprezentacja ikoniczna jest niewystarczająca do wykonania danego zadania (lub danego zadania cząstkowego) - które elementy danych na rysunku powinny uzyskać odpowiednią postać geometryczna i parametryczną zgodnie z wcześniej ustaloną kompilacją (interpretacja w AutoCADzie), w celu jej dalszego przetwarzania,

20 Reprezentacja Symboliczna Koniec Programowanie multimedialne (strukturalne, logiczne, obiektowe, wizualne, komponentowe), rozumiane jako informatyczna realizacja charakterystyk technologii informacyjnej służących wykonaniu zadania – jest to przygotowanie do reprezentacji symbolicznej zadania - przygotowanie w AutoCADzie sparametryzowanej formy graficznej, tj. podstawowych elementów, ktore będą przetawrzane (np. kopiowane, przesuwane, obracane, itp., Dalej dobrze będzie zamieścić slajd zawierający tę reprezentację.

21 Reguły Koniec reguły wiążące warunki spełniane przez stałe i zmienne zadania z operacjami lub relacjami, co odpowiada decyzjom podejmowanym przy wykonywaniu zadania - określenie warunków i operacji, które będą wykonywane, gzy będą spełnione te warunki, np. przesuwnie i obracanie kwadratów i kół interpretujących stoły w zad. 2, tak aby ich średnia odległość była nie mniejsza od 1m odległości,

22 Reprezentacja Enaktywna Koniec reprezentacja enaktywna - symulacja interakcji - jaka symulacja z użyciem zastosowania reguł będzie proponowana do znalezienia wielkośsci szukanych w zadaniu,

23 Koniec Pojęcia sprawdzenie czy sformułowanie problemu informatycznego i reguły są zgodne z określeniem pojęć wykorzystywanych podczas wykonania danego zadania – podać ograniczenia i zakres pojęć przy których dochodzi do zgodności, np. w zad 2 należy w zastosowaniu reguł założyć, że odległość kwadratów i kół wynosi 1m, gdyż przy innej odległości można odpowiednio te figury przesunąć lub obrócić.

24 Baza wiedzy nformatycznej bazy wiedz wiążącej jednostki wiedzy w schematy, wzory, wzorce, analogie i inne struktury wiedzy, zgodnie z charakterystykami technologii informacyjnej wykorzystywanej podczas wykonywania zadania - co należy wiedzieć i z jakie wiedzy skorzystać by wykonać zadanie - wiedza dot. wielkości wyrażonych w treści zadania, wiedza dot. wielkości interpretowanych w AutoCADzie i zakresu użycia tego oprogramowania do określonego przez zadanie modelowania cyfrowego, Jaką wiedzę uzyskamy Koniec

25 Baza wiedzy Jaką wiedzę uzyskamy…. Do czego uzyskana wiedza będzie mogła być wykorzystywana….. Ciąg dalszy Koniec

26 Baza wiedzy: np.. Schemat Formuły JEŻELI =JEŻELI W oknie odczytu pojawia się odpowiedni komunikat Komórka zawiera wartość … Koniec stała rosnąca malejąca

27 Reprezentacje Koniec reprezentacja wiedzy należącej do bazy wiedzy, zgodnie ze specyfikacją reprezentacji zadania - jak zastosowana wiedza będzie reprezentowana przy modelowaniu cyfrowym,

28 Koniec Sieć semantyczna sieć semantyczna wiążącej w ramach reprezentacji wiedzy, za pomocą reguł, pojęcia stosowane podczas rozwiązywania problemu informatycznego, zgodnie z bazą wiedzy - koncept: Model cyfrowy - rola1:co robi?, rola2:jak jest realizowany? - koncept1: modeluje treść zadania, koncept2: jest realizowany w AutoCADzie 2D - role: jak to jest robione? -......- koncept: wynik zadania, Sieć semantyczna zadania

29 Sieć semantyczna np.. MODEL CYFROWY w AutoCAD AutoCAD 2D PODAJE MONOTONICZNOŚĆ FUNKCJI LINIOWYCH NA PODSTAWIE WSPÓŁCZYNNIKÓW WPISANYCH DOWOLNIE W czym? Za pomocą czego? Co robi? Na podstawie czego? Jakich? Skąd? Jak? Sieć semantyczna zadania Koniec Co robi…?

30 Operacje Koniec operacje tworzące, na podstawie sieci semantycznej, sieć operacji wykonywanych w ramach stosowanej dla celów realizacji danego zadania technologii informacyjnej, Koniec

31 Rama Koniec rama zadania, wydzielająca w sieci operacji drogi prowadzące do wyników i ustaleń,

32 Realizacje Koniec realizacja zadania, wybierająca w ramie zadania najlepsze drogi wykonania zadania


Pobierz ppt "Modelowanie cyfrowe w AutoCAD Autor projektu: ………………………………."

Podobne prezentacje


Reklamy Google