Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badań ankietowych uczestników projektu przed i po zakończeniu testowania modelu dr Marzenna Czerwińska Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badań ankietowych uczestników projektu przed i po zakończeniu testowania modelu dr Marzenna Czerwińska Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badań ankietowych uczestników projektu przed i po zakończeniu testowania modelu dr Marzenna Czerwińska Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Gdynia, 05.11.2013 r.

2 Charakterystyka uczestników badania 49 osób, w tym ze względu na : PŁEĆ –18 mężczyzn, 31 kobiet WYKSZTAŁCENIE –25 z wykształceniem ponadgimnazjalnym –5 z wykształceniem pomaturalnym –19 z wykształceniem wyższym

3 Charakterystyka uczestników badania cd 49 osób, w tym ze względu na : CHARAKTER BEZROBOCIA –11 długotrwale bezrobotnych

4 Narzędzie do badania – ankieta Cel : samoocena wiedzy, umiejętności i postaw uczestników przed rozpoczęciem udziału w Projekcie i na jego zakończenie 26 pytań, identycznych w obu wariantach tj. przed i po zakończeniu uczestnictwa Skala ocen od 1 do 7

5 Wymiary analizy A,B,C,D A - zmiana postaw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – 10 pytań diagnozujących B - zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia – 4 pytania diagnozujące C - podsumowanie kompetencji i analiza potrzeb rozwojowych – 10 pytań diagnozujących D - usystematyzowanie planowanych działań zawodowych – 4 pytania diagnozujące

6 Wymiary analizy Powiązania krzyżowe ww wymiarów z takimi cechami jak: płeć wykształcenie charakter bezrobocia

7 Samoocena ze względu na płeć przed i po zakończeniu uczestnictwa MężczyźniKobiety

8 Zmiany wśród uczestników projektu z uwzględnieniem kryterium płci

9 Wnioski Generalnie większe zmiany zauważalne wśród kobiet Zdecydowanie największy dodatni przyrost w zakresie samooceny kompetencji i potrzeb rozwojowych (C) wśród kobiet Dość niska samoocena kompetencji kobiet (C)przed Prawie nieistotna zmiana motywacji do podjęcia zatrudnienia wśród mężczyzn (B)

10 Samoocena ze względu na poziom wykształcenia przed rozpoczęciem uczestnictwa

11 Samoocena ze względu na poziom wykształcenia po zakończeniu uczestnictwa

12 Zmiany wśród uczestników projektu z uwzględnieniem kryterium wykształcenia

13 Wnioski Generalnie największe zmiany w grupie osób z wykształceniem pomaturalnym, najmniejsze z wyższym Duże różnice w samoocenie kompetencji (C) przed pomiędzy osobami z wyższym wykształceniem a pozostałymi Duże różnice w zakresie samooceny motywacji (B) po pomiędzy osobami z wykształceniem pomaturalnym a pozostałymi

14 Samoocena ze względu na charakter bezrobocia przed i po zakończeniu uczestnictwa BezrobotniDługotrwale bezrobotni

15 Różnice w samoocenie z uwzględnieniem kryterium charakteru bezrobocia

16 Wnioski Zdecydowanie silniejsze zmiany wśród długotrwale bezrobotnych Bardzo niski poziom samooceny kompetencji (C) przed Bardzo silne zmiany w zakresie samooceny kompetencji (C) oraz usystematyzowania działań zawodowych (D)

17 Dziękuję za uwagę 17


Pobierz ppt "Wyniki badań ankietowych uczestników projektu przed i po zakończeniu testowania modelu dr Marzenna Czerwińska Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google