Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników ewaluacji programu integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła. Projekt współfinansowany ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników ewaluacji programu integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła. Projekt współfinansowany ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników ewaluacji programu integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie Agnieszka Fijałkowska - ewaluator

2 O czym będę mówiła Założenia ewaluacji Opis respondentów Prezentacja wyników ewaluacji –Bariery w podjęciu pracy –Oczekiwania wobec projektu oraz stopień ich zaspokojenia –Ocena szkoleń wewnętrznych w projekcie –Ogólna ocena projektu –Twarde efekty projektu

3 Założenia ewaluacji Cel ewaluacji Zebranie danych, by na ich podstawie dokonywać ewentualnych modyfikacji projektu w trakcie jego trwania oraz wyłonić wnioski dla realizacji tego typu projektów na przyszłość. Obiekt ewaluacji Program integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła.

4 Założenia ewaluacji Pytania kluczoweKryteriaMetoda zbierania danych Próba badawcza Jakie są oczekiwania beneficjentów ostatecznych wobec Projektu? - ankieta I*,wszyscy beneficjenci ostateczni Jakie są opinie beneficjentów ostatecznych o szkoleniach wewnętrznych - treści zajęć, - prowadzenie zajęć, - materiały warsztatowe? zrozumiałość treści przydatność materiałów przydatność szkoleń dla osób bezrobotnych ankieta III*,wszyscy beneficjenci ostateczni Jak udział w projekcie zaspokoił oczekiwania beneficjentów ostatecznych? zgodność z oczekiwaniami ankieta I*, ankieta II*, ankieta IV* wszyscy beneficjenci ostateczni wybrani beneficjenci ostateczni

5 Opis respondentów - wiek wiekl. osób 23-29 lat8 30-39 lat7 40-49 lat11 50-63 lata16 łącznie42

6 Opis respondentów - płeć płećl. osób kobieta25 mężczyzn a17 łącznie42

7 Opis respondentów - wykształcenie wykształceniel. osób wyższe6 średnie13 zasadnicze- zawodowe12 podstawowe11 łącznie42

8 Opis respondentów – doświadczenie zawodowe liczba miejsc pracy l. osób 04 18 27 310 44 54 61 brak odp.4 łącznie42

9

10 Oczekiwania wobec projektu

11

12

13

14 Orientacyjne zestawienie wyników badania ogólnopolskiego z wynikami projektu w Wesołej badanie ogólnopol. próba o liczebności 504 osoby badanie realizowane przez telefon badanie w Wesołej próba o liczebności 42 osoby ankiety wypełniane osobiście

15 Wiedza i umiejętności

16

17

18 Rozwój osobisty

19 Ocena szkoleń wewnętrznych w projekcie

20

21

22 Ogólna ocena projektu

23

24

25 Twarde efekty projektu Liczba osób, która pracowała lub pracuje po zakończeniu udziału w projekcie: na 14 osób, które dotychczas wypełniły ankiety pracuje 10 osób, w tym jedna prowadzi działalność gospodarczą.

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prezentacja wyników ewaluacji programu integracji społeczno-zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w dzielnicy Wesoła. Projekt współfinansowany ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google