Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Keeping pace with an ever changing world Projekt Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi Projekt Grundtvig ł ą czy instytucje kształc ą ce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Keeping pace with an ever changing world Projekt Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi Projekt Grundtvig ł ą czy instytucje kształc ą ce."— Zapis prezentacji:

1 Keeping pace with an ever changing world Projekt Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi Projekt Grundtvig ł ą czy instytucje kształc ą ce dorosłych z Polski, Irlandii,Turcji i Włoch.B ę dzie trwał dwa lata (09.2012-06.2014).Główne cele projektu koncentruj ą si ę na wyzwaniach, z jakimi zmagaj ą si ę osoby dojrzałe próbuj ą c dostosowa ć si ę do szybkich zmian do ś wiadczanych obecnie w Europie.

2 Keeping pace with an ever changing world Misja Czeladzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to edukacja osób starszych, włączenie ich do systemu kształcenia ustawicznego, propagowanie wartościowego sposobu życia, opartego na rozwoju zainteresowań, aktywności społecznej, udział w zajęciach UTW, przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza, dokonanie wyboru określonej formy zajęć, planowanie własnego czasu powoduje, że człowiek czuje się bardziej potrzebny, odczuwa sens swojego istnienia. Ciągle zmieniająca się rzeczywistość, przemiany naukowe, techniczne, społeczne powodują, iż ludzie starsi są wobec nich bardzo często bezradni i zagubieni. Uczestnictwo w UTW pełni również funkcję rewalidacyjną; poznanie nowych osób zbliżonych wiekiem, o podobnych zainteresowaniach i problemach, nawiązanie znajomości czy nawet przyjaźni pomoże przeciwdziałać samotności osób starszych; zainteresowanie nowo poznanymi zjawiskami, zdobytymi wiadomościami pozwala jednostce na mobilizację zarówno psychiczną jak i fizyczną oraz wzrost jej aktywności życiowej. To także możliwość realizacji młodzieńczych marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny. Projekt Uniwersytet Trzeciego Wieku jest efektem porozumienia o współpracy zawartego w 2009 roku pomiędzy Gminą Czeladź i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Przez dwa lata, w okresie 2009-2011, projekt realizowany był przez Ośrodek Integracyjny Senior. Od października 2011, decyzją Władz Miasta Czeladź organizatorem i koordynatorem projektu edukacyjnego UTW jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej.

3 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas zaj ęć : Keeping pace with an ever changing world

4 Program zajęć dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi obejmuje wykłady, prowadzone przez pracowników naukowych i warsztaty. Oto przykłady tematów wykładów, które odbyły się w ubiegłym roku szkolnym: 1.Nowoczesne finanse przyjazne seniorom. 2.Intuicja-czytanie w myślach, zjawiska paranormalne. 3.Architektura sakralna 4.Fryderyk Chopin i Franciszek Liszt – Polak, Węgier – dwa bratanki.

5 Keeping pace with an ever changing world 5. Kręgosłup okiem terapeuty- profilaktyka i rehabilitacja. 6. Komunikacja w sytuacjach konfliktowych. 7. Czy Internet jest bezpieczny dla wnuków. 8. Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej. 9. Ochrona i konserwacja zabytków. 10. Wpływ cukrzycy i nadciśnienia na oczy. 11. Skarby natury, czyli rośliny dla zdrowia. W roku szkolnym 2011-2012 odbyło się 15 wykładów.

6 Keeping pace with an ever changing world Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas wykładów:

7 Keeping pace with an ever changing w orld Oto przykłady, warsztatów, które odbyły się w ubiegłym roku szkolnym: 1. Komputer bez barier wiekowych. 2. Język angielski. 3. Ćwiczenia kondycyjne. 4. Warsztaty florystyczne. 5. Wolontariat dla seniorów. Każda seria warsztatów obejmowała 7 spotkań.

8 Keeping pace with an ever changing world Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas zaj ęć warsztatowych:

9 Keeping pace with an ever changing world II Bal Seniora w lipcu 2012r. Wakacyjny klimat, największe przeboje muzyki rozrywkowej towarzyszyły absolwentom kolejnej edycji Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dąbrowie Górniczej i Czeladzi, którzy już po raz kolejny wzięli udział w Balu Seniora zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W klubie studenckim AMIGO swoje zdolności taneczne zaprezentowało ponad 120 słuchaczy, z którymi bawiły się władze uczelni.

10 Keeping pace with an ever changing world Oto zdjęcia z II Balu Seniora lato 2012

11 Keeping pace with an ever changing world Realizuj ą c pierwsze zadanie projektowe: Opis grupy docelowej, w miesi ą cu wrze ś niu 2012 w ś ród 92 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzono ankiet ę : Profil uczestnika UTW w Czeladzi. Ankieta zawierała pytania dotycz ą ce nast ę puj ą cych zagadnie ń : 1. Wiek 2.Wykształcenie 3.Satus 4. Czy słuchacz UTW: zamieszkuje samotnie czy z rodzin ą 5. Pasje i zainteresowania 6.Czy słuchacz UTW ma dodatkowe obowi ą zki 7. Motyw zapisania si ę na UTW.

12 Keeping pace with an ever changing world Większość ankietowanych to osoby w wieku 61 – 65 lat, przeważająca liczba uczestników ( 64 ) to osoby z wykształceniem średnim, emeryci. 47 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zamieszkuje z rodziną, natomiast 45 to osoby samotne. Ankietowanych najbardziej interesuje film, komputer/Internet, turystyka/podróże oraz rozwiązywanie krzyżówek. Wśród 92 respondentów 88 wypowiedziało się, że motywem zapisania się na Uniwersytet Trzeciego Wieku jest zdobycie wiedzy, dla 83 osób przesłanką jest rozwój zainteresowań, natomiast 64 ankietowanych wskazuje jako motywacje kontakty towarzyskie. Pośród 92 ankietowanych są 84 kobiety i 8 mężczyzn. Podsumowując wyniki ankiet można stwierdzić, iż znaczna większość badanych jest bardzo zainteresowana uczestniczeniem jako słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

13 Keeping pace with an ever changing world Dzi ę kujemy za uwag ę. Prezentacj ę wykonał polski zespół projektowy. listopad 2012 Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.


Pobierz ppt "Keeping pace with an ever changing world Projekt Grundtvig dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czeladzi Projekt Grundtvig ł ą czy instytucje kształc ą ce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google