Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo ekologiczne czy ekologizacja rolnictwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo ekologiczne czy ekologizacja rolnictwa"— Zapis prezentacji:

1 Rolnictwo ekologiczne czy ekologizacja rolnictwa

2 Nauki Galileusza o sposobie badania przyrody:
Mierz wszystko co jest mierzalne, a zrób mierzalnym to co bezpośrednio nie da się zmierzyć.

3 Chemia w zastosowaniu do rolnictwa i fizjologii.
Czym żywią się rośliny? Odpowiedzi udzielają: J.Liebieg; J.B.Bussingault Powstaje mineralna teoria odżywiania się roślin opisana przez Liebiega w książce wydanej w 1840r. Pod tytułem: Chemia w zastosowaniu do rolnictwa i fizjologii. Doświadczeniami polowymi stwierdza się możliwość podniesienia plonów przez zastosowanie nieorganicznych zwiąków – nawozów mineralnych.

4 Trójpolówka przeciw zmianowaniu z ziemniakami i koniczyną.
Motywacje polityczne hamulcem reform agralnych i postępu technologicznego w rolnictwie na ziemiach polskich pod zaborami Trójpolówka przeciw zmianowaniu z ziemniakami i koniczyną. Reforma rolna z 1864r. sprzyja nowoczesności w rolnictwie.

5 Nawozy mineralne AZOT + WODÓR = AMONIAK Skąd brać wodór przemysłowy?
W 100 lat po pracach Liebiga Dominuje przemysł nawozów fosforowych i potasowych. Trudności w rozwoju przemysłu nawozów azotowych!! Odkrycia Habera-Bosha rozwiązują problem.(1904) AZOT + WODÓR = AMONIAK Skąd brać wodór przemysłowy?

6 Rolnictwo ekologiczne
Rynek artykułów z deklaracją: Wytwarzane bez użycia syntetycznych i chemicznych środków. Rozporządzenie rady EWG nr 2092/91 o ekologicznych produktach rolnych i ich znakowaniu.

7 Produkcja ekologiczna myśli przewodnie:
Wykorzystanie płodozmianu i innych metod podtrzymania lub podwyższenia aktywności biologicznej gleby Stosowanie nawozów organicznych, środków ochrony roślin i środków żywienia zwierząt uzyskiwanych inaczej niż na drodze przemysłowej syntezy chemicznej.

8 Czy rolnictwo ekologiczne jest produkcją przyszłościową?
Według jej wskazań pracowało rolnictwo europejskie i polskie w XIX w. Plony ziarna zbóż zwiększyły się z 5-6 dt/ha do około dt/ha.

9 Idee przewodnie rolnictwa ekologicznego
Sprzeciw w stosowaniu w rolnictwie artykułów przemysłowej syntezy chemicznej. My produkujemy bez chemii, nasze jest zdrowsze, dlatego musi kosztować więcej. Kupujcie nasze, kupujcie, kupujcie! Oto cel, pomysł jak zarobić nie trudząc się zbytnio!?

10 Propagowanie w rolnictwie uprawy roślin bez korzystania z produktów współczesnej syntezy chemicznej jest błędne, a nawet szkodliwe. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego stwarza anty chemiczne nastawienie wielu rolników. Agitacja za nie stosowaniem nawozów iśrodków chemicznej ochrony roślin obniża zaangażowanie rolników w proces produkcji. Propagowanie jako nowoczesnego odkrycia „rolnictwa bez chemii” wzmacnia bierność w dążeniu do realizacji celów gospodarczych przez nie wielkie gospodarstwa.

11 Idea rolnictwa ekologicznego obok aspektów negatywnych (rolnictwo bez chemii) niesie też myśli pozytywne. Są nimi: przypomnienie ważności w rolnictwie zmianowania i roślin motylkowych.

12 Rolnicza stacja doświadczalna w Sobieszynie
Wpływ seradeli na plony żyta w dt/ha śrrednio z Plony Zwyżki Ziarno Słoma Bez nawozów 8,7 25,3 - Nawozy min. NPK 11,2 40,9 2,5 19,4 Seradela PK 11,9 37,1 3,2 11,8 Dawka N 25 do 30 kg/ha

13 Zbliża się opłacalność stosowania azotu w nawozach mineralnych do azotu pozyskiwanego z roślin motylkowych. W czasie ostatnich 15 lat, ceny na metan zwiększyły się pięciokrotnie. Uprawa hektara koniczyny lub lucerny wprowadza do obiegu gospodarczego (zielonki, siano, resztki pożniwne) około 300kg N.

14 Czy monokultury zbożowe to dobry kierunek?
Profesor Jan Adamiak: Nie zmieniając wielkości nakładów na środki ochrony roślin i nawozy, ale obniżając udział zbóż w strukturze zasiewów do 60%, globalna produkcja zbóż w Polsce będzie o 5% większa niż obecnie.

15 Siła zależności: powiązanie biznesowe surowców energetycznych i żywności gwałtownie zwiększa się i blokuje postęp w rolnictwie w stopniu porównywalnym z trójpolówką i pańszczyzną w przeszłych wiekach.

16 Rośliny motylkowe wobec efektu cieplarnianego.
Rośliny motylkowe obok azotu są ważnym źródłem organicznych związków węgla w glebach. Badania IUNG w Puławach wykazują że uprawa koniczyny z trawami zwiększa zawartość węgla organicznego w glebie o 420 kg/ha rocznie (1540 kg w przeliczeniu na CO2)

17 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej
Potrzeba zmiany ze względu na: Bezpieczeństwo energetyczne Ochronę środowiska Ekologizacje rolnictwa (zasadnicze zwiększenie uprawy roślin motylkowych w rolnictwie)

18 Potrzebna jest poważna refleksja nad drogami nowoczesności w polskim rolnictwie. Kto podejmie się promowania i organizowania ważnej sprawy?


Pobierz ppt "Rolnictwo ekologiczne czy ekologizacja rolnictwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google