Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Degradacja gleb wywołana działalnością antropogeniczną- przekształcenia chemiczne: Obniżenie zawartości przyswajalnych dla roślin składników pokarmowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Degradacja gleb wywołana działalnością antropogeniczną- przekształcenia chemiczne: Obniżenie zawartości przyswajalnych dla roślin składników pokarmowych."— Zapis prezentacji:

1 Degradacja gleb wywołana działalnością antropogeniczną- przekształcenia chemiczne: Obniżenie zawartości przyswajalnych dla roślin składników pokarmowych (wyjałowienie gleby) Naruszenie równowagi między składnikami pokarmowymi Wykonał zespół nr 1 w składzie: Anna Łukasik, Małgorzata Ramus, Marcin Kawka

2 Naruszenie równowagi między składnikami pokarmowymi mikroelementy jony dostępne dla roślin żelazoFe Fe 2+ manganMn Mn 2+, MnO 4 - cynkZn Zn 2+ borB B 4 O 7 2-, BO 3 3- miedźCu Cu 2+ molibdenMo MoO 4 2- chlorCl Cl - kobaltCo Co 2+ makroelementy jony dostępne dla roślin azotN NH 4 +, NO 3 - potasK K+K+ fosforP H 2 PO 4 -, HPO 4 2- wapńCa Ca 2+ magnezMg Mg 2+ siarkaS SO 4 2- Pierwiastki biogenne jony dostępne dla roślin tlenO w związkach z innymi pierwiastkami wodórH H +, OH - węgielC HCO 3 -, CO 3 -

3 Naruszenie równowagi między składnikami pokarmowymi: Ubywające ze zbiorem plonów składniki odżywcze uzupełniane są w postaci nawozów ( gł. mineralnych); Stosowane często zaburzają pierwotny stosunek jonów występujących w glebie (nie uzupełnia się składników wyczerpywanych w mniejszym stopniu przez rośliny tylko te najsilniej); Stosowanie nawożenia NPK - niesłusznie nazywanego w praktyce nawożeniem pełnym; Najczęściej spotyka się niedobór przyswajalnego dla roślin Mg na glebach lekkich; Najostrzejsza forma- pojawienie się na zasiewach zbóż w postaci rozległych, żółtych plam w tych miejscach, gdzie Mg jest mało, gleba zakwaszona, a ilość nawozów mineralnych (zwłaszcza potasowych i amonowych) wysoka.

4

5 Zależności pomiędzy jonami Antagonizm –NH 4+ hamuje pobieranie Mg 2+, Cu 2+ –K + hamuje pobieranie Ca 2+, Mg 2+, Na + –Ca 2+ hamuje pobieranie Fe 2+, Mn 2+, Zn 2+ –Mg 2+ hamuje pobieranie Ca 2+, Na +, Mn 2+ –Mn 2+ hamuje pobieranie Fe 2+, Zn 2+ –NO 3- hamuje pobieranie Cl - Synergizm –K + przyśpiesza pobieranie NO 3- wzajemna niechęć lub wrogość spowodowane sprzecznością interesów lub różnicą poglądów; współdziałanie kilku czynników, przy czym efekt ich wspólnego działania jest większy niż suma efektów działania pojedynczych czynników;

6

7 Skutki zaburzenia równowagi jonowej Zmniejszone plony, Choroby roślin np. chloroza: –przy nadmiarze Ca lub K w stosunku do Mg –przy nadmiarze Mg lub Ca w stosunku do Mn

8 Obniżenie zawartości przyswajalnych dla roślin składników pokarmowych (wyjałowienie gleby)

9 Wyjałowienie Jedna z form degradacji gleb Jest to spadek zasobności gleb na skutek systematycznego pobierania makroelementów przez rośliny oraz wypłukiwanie przyswajalnych form pierwiastków przez wody. Przyczyny: –Zużycie składników odżywczych z gleby wraz z każdym zebranym plonem (zwłaszcza makroelementów) –Wymywanie jonów do głębszych warstw, potęgowane procesem bielicowania (silniejsze wymywanie składników w glebach gruboziarnistych, przepuszczalnych oraz o silniej urzeźbionej powierzchni) Występuje zwłaszcza na glebach lekkich Czynnikiem sprzyjającym jest także występowanie monokultur (wyjałowienie zachodzi wówczas nawet na glebach żyznych oraz powoduje zmianę ich struktury). Monokultura- system rolniczy lub leśny polegający na wieloletnim uprawianiu na tym samym obszarze roślin jednego gatunku, bądź o podobnych wymaganiach glebowych np. świerku. Negatywne skutki monokultury: jednostronne wyczerpanie składników pokarmowych z gleby, ciągłe pobieranie wody z tych samych warstw, nadmierny rozwój agrofagów.

10

11 Zapobieganie wyjałowieniu Umiejętne nawożenie Racjonalny dobór uprawianych roślin

12 Pytania:

13 Dziękujemy za uwagę!!!


Pobierz ppt "Degradacja gleb wywołana działalnością antropogeniczną- przekształcenia chemiczne: Obniżenie zawartości przyswajalnych dla roślin składników pokarmowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google