Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Wyniki reprezentatywne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Wyniki reprezentatywne."— Zapis prezentacji:

1 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Wyniki reprezentatywne z 31 europejskich krajów dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

2 2 http://osha.europa.eu Zbiorowość: Osoby pracujące w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz osoby samozatrudnione powyżej 18. roku życia przebywające w kraju stałego zamieszkania i porozumiewające się językiem danego kraju Grupa reprezentatywna: Próbka reprezentatywna z każdego z 31 europejskich krajów objętego badaniem Wartość wagowa: Dane ważone odzwierciedlają podział ludności aktywnej zawodowo wg wieku, płci oraz regionu zamieszkania. W przypadku danych dotyczących wielu krajów, wartości zostały obliczone za pomocą średniej ważonej, aby odzwierciedlić wielkość populacji każdego kraju Metodologia gromadzenia danych: Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny CATI przeprowadzono w 26 krajach. W Bułgarii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji i na Malcie ankiety przeprowadzono podczas spotkania twarzą w twarz Wielkość grupy reprezentatywnej: 16 622 ankietowanych w Europie (ok. 500 na kraj, oprócz Lichtensteinu, gdzie przeprowadzono 200 wywiadów) Wielkość grupy reprezentatywnej (Polska): 523 ankiety Okres pracy w terenie (Polska): 7-9 grudnia 2012 r. Interpretacja danych: Jeśli suma wyników procentowych lub zagregowane wyniki (np. bardzo prawdopodobne" oraz dość prawdopodobne") nie wynoszą 100%, to fakt ten może być spowodowany zaokrągleniem wyniku przez komputer Założenia badania sondażowego

3 3 http://osha.europa.eu Wielkości grup reprezentatywnych Wielkości grup reprezentatywnych wykorzystane w raporcie Łączna liczba pracowników powyżej 18. roku życia 523 0-9 innych pracowników w danym miejscu pracy 174 Mężczyzna 296 10-49 innych pracowników w danym miejscu pracy 165 Kobieta 227 50-249 innych pracowników w danym miejscu pracy 118 18-34 lat 143 Powyżej 250 innych pracowników w danym miejscu pracy 59 35-54 lat 282 Pełny etat 485 Ponad 55 lat 98 Niepełny etat 38 Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy, które mają na celu wsparcie starszych pracowników 439 Margines błędu (z powodu przeprowadzenia ankiety z reprezentatywną grupą pracowników) Całkowita grupa reprezentatywna ±Od 0,5 do 0,8 pkt. procentowych (Europa) ±Od 2,6 do 4,3 pkt. procentowych (badania krajowe) Pomiędzy podgrupami np. Mężczyzna / Kobieta ±Od 5,2 do 8,7 pkt. procentowych Pełny / niepełny etat ±Od 10,0 do 16,7 pkt. procentowych

4 4 http://osha.europa.eu Omówienie ankiety - 1 Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? W poniższych pytaniach używamy terminu starsi pracownicy. Za starszych pracowników uważamy osoby w wieku powyżej 60 lat. Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do... bardziej niż inni pracownicy? Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? Proszę podać, czy w Pana/Pani miejscu pracy są już takie programy lub zasady? (Bardzo prawdopodobne | Dość prawdopodobne | Raczej mało prawdopodobne | Bardzo mało prawdopodobne | Nie wiem | W moim miejscu pracy nie ma teraz żadnych osób w wieku powyżej 60 lat i nie spodziewam się, żeby 2020 roku pracowały u nas takie osoby.) (Tak | Nie | Nie ma różnicy | Nie wiem) A. dłuższych nieobecności w pracy z powodu choroby B. większej liczby wypadków przy pracy C. bycia mniej wydajnymi w pracy D. mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy E. częstszego odczuwania stresu związanego z pracą (Tak | Nie | Takie programy i zasady istnieją już w moim miejscu pracy | Nie wiem)

5 5 http://osha.europa.eu Omówienie ankiety - 2 Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? Teraz kilka pytań na temat wszystkich pracowników, niezależnie od ich wieku. Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? A. Przepracowane godziny lub obciążenie pracą B. Ograniczona możliwość wpływu na własne zasady pracy C. Brak jasności w sprawie ról i obowiązków D. Padanie ofiarą niedopuszczalnych zachowań, takich jak mobbing E. Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia F. Brak wsparcia ze strony kolegów lub przełożonych przy wypełnianiu swoich obowiązków (Bardzo częste | Dość częste | Dość rzadkie | Bardzo rzadkie | Brak przypadków stresu związanego z pracą | Nie wiem) (Bardzo dobrze | Raczej dobrze | Niezbyt dobrze | W ogóle niedobrze | Nie wiem)

6 6 http://osha.europa.eu Click to add text here Zastosowane dwuliterowe oznaczenia krajów LiteryKrajLiteryKrajLiteryKraj ATAustriaFIFinlandiaNLHolandia BEBelgiaFRFrancjaNONorwegia BGBułgariaHUWęgryPLPolska CHSzwajcariaIEIrlandiaPTPortugalia CYCyprISIslandiaRORumunia CZRepublika Czeska ITWłochySESzwecja DENiemcyLILiechtensteinSISłowenia DKDaniaLTLitwaSKSłowacja EEEstoniaLULuksemburgUKWielka Brytania ELGrecjaLVŁotwaALLWszystkie kraje ESHiszpaniaMTMalta

7 7 http://osha.europa.eu Click to add text here Grupy krajów uwzględnione w raporcie GrupaKraje UE2727 krajów aktualnie tworzących Unię Europejską UE1515 krajów, które tworzyły Unię Europejską do 1 maja 2004 roku Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania 12 nowych krajów czlonkowskich 12 krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku Bułgaria, Republika Czeska, Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia EFTANorwegia, Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria

8 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

9 9 http://osha.europa.eu Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 (Polska) Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Bardzo prawdopodobne Dość prawdopodobne Raczej mało prawdopodobne Bardzo mało prawdopodobne Nie wiem Brak pracowników powyżej 60. roku życia lub według przewidywań takie osoby nie będą pracować w danej firmie w 2020 roku

10 10 http://osha.europa.eu Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 (Polska) Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) PŁEĆ WIEK Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

11 11 http://osha.europa.eu Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 (Polska) Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat

12 12 http://osha.europa.eu Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%)

13 13 http://osha.europa.eu Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

14 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Postrzeganie starszych pracowników Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

15 15 http://osha.europa.eu Postrzeganie starszych pracowników (Polska) dłuższych nieobecności w pracy z powodu choroby większej liczby wypadków przy pracy bycia mniej wydajnymi w pracy mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy częstszego odczuwania stresu związanego z pracą Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do... bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

16 16 http://osha.europa.eu Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy (Polska) Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) PŁEĆ WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

17 17 http://osha.europa.eu Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy (Polska) Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat

18 18 http://osha.europa.eu Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

19 19 http://osha.europa.eu Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

20 20 http://osha.europa.eu Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą (Polska) Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) PŁEĆ WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

21 21 http://osha.europa.eu Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą (Polska) Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat

22 22 http://osha.europa.eu Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

23 23 http://osha.europa.eu Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

24 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

25 25 http://osha.europa.eu Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani miejscu pracy zostały już wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego. (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

26 26 http://osha.europa.eu Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani miejscu pracy zostały już wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego. (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

27 27 http://osha.europa.eu Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego (Polska) Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Wykluczając odpowiedzi Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy

28 28 http://osha.europa.eu Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego (Polska) Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) PŁEĆ WIEK Wykluczając odpowiedzi Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach bowiązujących w miejscu pracy

29 29 http://osha.europa.eu Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego (Polska) Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Wykluczając odpowiedzi Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat

30 30 http://osha.europa.eu Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Wykluczając odpowiedzi Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy

31 31 http://osha.europa.eu Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Wykluczając odpowiedzi Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy

32 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Częste przyczyny stresu związanego z pracą Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

33 33 http://osha.europa.eu Częste przyczyny stresu związanego z pracą (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

34 34 http://osha.europa.eu Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia (Polska) PŁEĆ Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia

35 35 http://osha.europa.eu Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

36 36 http://osha.europa.eu Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Przepracowane godziny lub obciążenie pracą (Polska) PŁEĆ Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Przepracowane godziny lub obciążenie pracą

37 37 http://osha.europa.eu Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Przepracowane godziny lub obciążenie pracą (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Przepracowane godziny lub obciążenie pracą WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

38 38 http://osha.europa.eu Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Brak jasności w sprawie ról i obowiązków (Polska) PŁEĆ Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Brak jasności w sprawie ról i obowiązków

39 39 http://osha.europa.eu Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Brak jasności w sprawie ról i obowiązków (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Brak jasności w sprawie ról i obowiązków WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

40 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Przypadki stresu związanego z pracą Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

41 41 http://osha.europa.eu Przypadki stresu związanego z pracą (Polska) Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Bardzo częste Dość częste Dość rzadkie Bardzo rzadkie Brak przypadków stresu związanego z pracą Nie wiem Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

42 42 http://osha.europa.eu Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Przypadki stresu związanego z pracą (Polska) Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) PŁEĆ WIEK Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

43 43 http://osha.europa.eu Przypadki stresu związanego z pracą (Polska) Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat

44 44 http://osha.europa.eu Przypadki stresu związanego z pracą Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%)

45 45 http://osha.europa.eu Przypadki stresu związanego z pracą Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi Nie wiem" i Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

46 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Kontrolowanie stresu związanego z pracą Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

47 47 http://osha.europa.eu Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Kontrolowanie stresu związanego z pracą (Polska) Bardzo dobrze Raczej dobrze Niezbyt dobrze W ogóle niedobrze Nie wiem Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%)

48 48 http://osha.europa.eu Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Kontrolowanie stresu związanego z pracą (Polska) Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) PŁEĆ WIEK Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

49 49 http://osha.europa.eu Kontrolowanie stresu związanego z pracą (Polska) Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat

50 50 http://osha.europa.eu Kontrolowanie stresu związanego z pracą Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

51 51 http://osha.europa.eu Kontrolowanie stresu związanego z pracą Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

52 52 http://osha.europa.eu Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Dąży do uczynienia Europy bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej wydajnym miejscem pracy; Prowadzi badania, opracowuje i rozpowszechnia rzetelne, zrównoważone i obiektywne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia; Organizuje ogólnoeuropejskie kampanie podnoszące świadomość; Utworzona przez Unię Europejską w 1996 roku, ma swoją siedzibę w Bilbao w Hiszpanii; Zrzesza reprezentantów Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów krajów członkowskich, organizacje pracodawców i pracowników oraz czołowych ekspertów z każdego kraju członkowskiego i nie tylko. Więcej informacji o EU-OSHA: http://osha.europa.eu Więcej informacji na temat ogólnoeuropejskiego badania sondażowego dotyczącego BHP: http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/

53 53 http://osha.europa.eu Projekt został zrealizowany przez firmę Ipsos MORI zgodnie ze standardami wytyczonymi w ISO 20252. Gwarancja jakości Ipsos MORI jest członkiem wszystkich kluczowych organów zajmujących się badaniem rynku Ipsos MORI zapewnia niezmienną jakość pracy, która jest wykonywana zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w branży oraz jest poddawana corocznym inspekcjom zewnętrznych ekspertów


Pobierz ppt "Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Wyniki reprezentatywne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google