Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.
Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Wyniki reprezentatywne z 31 europejskich krajów dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

2 Założenia badania sondażowego
Zbiorowość: Osoby pracujące w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin oraz osoby samozatrudnione powyżej 18. roku życia przebywające w kraju stałego zamieszkania i porozumiewające się językiem danego kraju Grupa reprezentatywna: Próbka reprezentatywna z każdego z 31 europejskich krajów objętego badaniem Wartość wagowa: Dane ważone odzwierciedlają podział ludności aktywnej zawodowo wg wieku, płci oraz regionu zamieszkania. W przypadku danych dotyczących wielu krajów, wartości zostały obliczone za pomocą średniej ważonej, aby odzwierciedlić wielkość populacji każdego kraju Metodologia gromadzenia danych: Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny CATI przeprowadzono w 26 krajach. W Bułgarii, Republice Czeskiej, Rumunii, Słowacji i na Malcie ankiety przeprowadzono podczas spotkania twarzą w twarz Wielkość grupy reprezentatywnej: ankietowanych w Europie (ok. 500 na kraj, oprócz Lichtensteinu, gdzie przeprowadzono 200 wywiadów) Wielkość grupy reprezentatywnej (Polska): 523 ankiety Okres pracy w terenie (Polska): 7-9 grudnia 2012 r. Interpretacja danych: Jeśli suma wyników procentowych lub zagregowane wyniki (np. „bardzo prawdopodobne" oraz „dość prawdopodobne") nie wynoszą 100%, to fakt ten może być spowodowany zaokrągleniem wyniku przez komputer

3 Wielkości grup reprezentatywnych
Wielkości grup reprezentatywnych wykorzystane w raporcie Łączna liczba pracowników powyżej 18. roku życia 523 0-9 innych pracowników w danym miejscu pracy 174 Mężczyzna 296 10-49 innych pracowników w danym miejscu pracy 165 Kobieta 227 innych pracowników w danym miejscu pracy 118 18-34 lat 143 Powyżej 250 innych pracowników w danym miejscu pracy 59 35-54 lat 282 Pełny etat 485 Ponad 55 lat 98 Niepełny etat 38 Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy, które mają na celu wsparcie starszych pracowników 439 (z powodu przeprowadzenia ankiety z reprezentatywną grupą pracowników) Pełny / niepełny etat ±Od 10,0 do 16,7 pkt. procentowych

4 Omówienie ankiety - 1 Q1 Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (Bardzo prawdopodobne | Dość prawdopodobne | Raczej mało prawdopodobne | Bardzo mało prawdopodobne | Nie wiem | W moim miejscu pracy nie ma teraz żadnych osób w wieku powyżej 60 lat i nie spodziewam się, żeby 2020 roku pracowały u nas takie osoby.) W poniższych pytaniach używamy terminu „starsi pracownicy”. Za starszych pracowników uważamy osoby w wieku powyżej 60 lat. Q2 Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do ... bardziej niż inni pracownicy? (Tak | Nie | Nie ma różnicy | Nie wiem) E. częstszego odczuwania stresu związanego z pracą Q3 Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? Proszę podać, czy w Pana/Pani miejscu pracy są już takie programy lub zasady? (Tak | Nie | Takie programy i zasady istnieją już w moim miejscu pracy | Nie wiem)

5 Omówienie ankiety - 2 Teraz kilka pytań na temat wszystkich pracowników, niezależnie od ich wieku. Q4 Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? F. Brak wsparcia ze strony kolegów lub przełożonych przy wypełnianiu swoich obowiązków Q5 Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (Bardzo częste | Dość częste | Dość rzadkie | Bardzo rzadkie | Brak przypadków stresu związanego z pracą | Nie wiem) Q6 Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (Bardzo dobrze | Raczej dobrze | Niezbyt dobrze | W ogóle niedobrze | Nie wiem)

6 Zastosowane dwuliterowe oznaczenia krajów
Litery Kraj AT Austria FI Finlandia NL Holandia BE Belgia FR Francja NO Norwegia BG Bułgaria HU Węgry PL Polska CH Szwajcaria IE Irlandia PT Portugalia CY Cypr IS Islandia RO Rumunia CZ Republika Czeska IT Włochy SE Szwecja DE Niemcy LI Liechtenstein SI Słowenia DK Dania LT Litwa SK Słowacja EE Estonia LU Luksemburg UK Wielka Brytania EL Grecja LV Łotwa ALL Wszystkie kraje ES Hiszpania MT Malta Click to add text here

7 Grupy krajów uwzględnione w raporcie
Click to add text here Grupa Kraje UE27 27 krajów aktualnie tworzących Unię Europejską UE15 15 krajów, które tworzyły Unię Europejską do 1 maja 2004 roku Austria, Belgia , Dania, Finlandia , Francja , Niemcy , Grecja , Irlandia , Włochy , Luksemburg , Holandia , Portugalia , Hiszpania , Szwecja , Wielka Brytania 12 nowych krajów czlonkowskich 12 krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej w 2004 i 2007 roku Bułgaria , Republika Czeska , Cypr, Estonia, Węgry , Łotwa , Litwa , Malta, Polska , Rumunia , Słowacja , Słowenia EFTA Norwegia , Islandia , Liechtenstein, Szwajcaria

8 Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.
Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

9 Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 (Polska)
Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Bardzo prawdopodobne Dość prawdopodobne Raczej mało prawdopodobne Bardzo mało prawdopodobne Nie wiem Brak pracowników powyżej 60. roku życia lub według przewidywań takie osoby nie będą pracować w danej firmie w 2020 roku Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

10 Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 (Polska)
Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

11 Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020 (Polska)
Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

12 Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020
Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

13 Odsetek pracowników w wieku powyżej 60 lat w roku 2020
Na ile prawdopodobne jest według Pana/Pani, że w 2020 roku będzie większy odsetek osób w wieku powyżej 60 lat, pracujących w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

14 Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.
Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Postrzeganie starszych pracowników Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

15 Postrzeganie starszych pracowników (Polska)
Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do ... bardziej niż inni pracownicy? (%) dłuższych nieobecności w pracy z powodu choroby większej liczby wypadków przy pracy bycia mniej wydajnymi w pracy mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy częstszego odczuwania stresu związanego z pracą Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

16 Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy (Polska)
Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

17 WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW)
Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy (Polska) Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

18 Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy
Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

19 Postrzeganie starszych pracowników - mniejsza zdolność przystosowania się do zmian w pracy
Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do mniejszej zdolności przystosowania się do zmian w pracy bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

20 Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą (Polska)
Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

21 WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW)
Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą (Polska) Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

22 Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą
Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

23 Postrzeganie starszych pracowników - częstszego odczuwania stresu związanego z pracą
Ogólnie, czy uważa Pan/Pani, że starsi pracownicy mają tendencję do częstszego odczuwania stresu związanego z pracą bardziej niż inni pracownicy? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

24 Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.
Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

25 Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego
Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani miejscu pracy zostały już wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego. (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

26 Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego
Proszę powiedzieć, czy w Pana/Pani miejscu pracy zostały już wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego. (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

27 Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego (Polska)
Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Wykluczając odpowiedzi „Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy

28 Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego (Polska)
Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Wykluczając odpowiedzi „Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach bowiązujących w miejscu pracy

29 WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW)
Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego (Polska) Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Wykluczając odpowiedzi „Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy

30 Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego
Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Wykluczając odpowiedzi „Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy

31 Programy i zasady ułatwiające kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego
Czy uważa Pan/Pani, że w Pana/Pani miejscu pracy powinny być wprowadzone programy i zasady ułatwiające pracownikom kontynuowanie pracy do lub po osiągnięciu wieku emerytalnego, jeśli chcą to robić? (%) Wykluczając odpowiedzi „Nie wiem"; Zbiorowość: Pracownicy, którzy nie wiedzą o programach i zasadach obowiązujących w miejscu pracy

32 Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.
Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Częste przyczyny stresu związanego z pracą Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

33 Częste przyczyny stresu związanego z pracą (Polska)
Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

34 Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

35 WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW)
Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Reorganizacja pracy lub niepewność zatrudnienia Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

36 Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Przepracowane godziny lub obciążenie pracą (Polska)
Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Przepracowane godziny lub obciążenie pracą Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

37 WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW)
Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Przepracowane godziny lub obciążenie pracą (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Przepracowane godziny lub obciążenie pracą Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

38 Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Brak jasności w sprawie ról i obowiązków (Polska)
Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Brak jasności w sprawie ról i obowiązków Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

39 WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW)
Częste przyczyny stresu związanego z pracą - Brak jasności w sprawie ról i obowiązków (Polska) Jak Pan/Pani uważa, które z poniższych przykładów, są obecnie najczęstszymi przykładami stresu związanego z pracą? (%) Brak jasności w sprawie ról i obowiązków Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

40 Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.
Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Przypadki stresu związanego z pracą Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

41 Przypadki stresu związanego z pracą (Polska)
Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Bardzo częste Dość częste Dość rzadkie Bardzo rzadkie Brak przypadków stresu związanego z pracą Nie wiem Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

42 Przypadki stresu związanego z pracą (Polska)
Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

43 Przypadki stresu związanego z pracą (Polska)
Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

44 Przypadki stresu związanego z pracą
Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

45 Przypadki stresu związanego z pracą
Jak częste są przypadki stresu związanego z pracą w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi „Nie wiem" i „Żadne" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

46 Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r.
Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r. Kontrolowanie stresu związanego z pracą Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

47 Kontrolowanie stresu związanego z pracą (Polska)
Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Bardzo dobrze Raczej dobrze Niezbyt dobrze W ogóle niedobrze Nie wiem Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

48 Kontrolowanie stresu związanego z pracą (Polska)
Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat PŁEĆ WIEK Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

49 Kontrolowanie stresu związanego z pracą (Polska)
Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Pełny etat Niepełny etat WIELKOŚĆ FIRMY (LICZBA INNYCH PRACOWNIKÓW) WYMIAR CZASU PRACY Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

50 Kontrolowanie stresu związanego z pracą
Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

51 Kontrolowanie stresu związanego z pracą
Jak Pan/Pani uważa, na ile dobrze kontrolowany jest "stres związany z pracą" w Pana/Pani miejscu pracy? (%) Suma nie wynosi 100%, ponieważ odpowiedzi "Nie wiem" zostały wykluczone; Zbiorowość: Pracownicy powyżej 18. roku życia

52 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Zrzesza reprezentantów Komisji Europejskiej, przedstawicieli rządów krajów członkowskich, organizacje pracodawców i pracowników oraz czołowych ekspertów z każdego kraju członkowskiego i nie tylko. Więcej informacji na temat ogólnoeuropejskiego badania sondażowego dotyczącego BHP:

53 Gwarancja jakości Projekt został zrealizowany przez firmę Ipsos MORI zgodnie ze standardami wytyczonymi w ISO Ipsos MORI zapewnia niezmienną jakość pracy, która jest wykonywana zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w branży oraz jest poddawana corocznym inspekcjom zewnętrznych ekspertów Ipsos MORI jest członkiem wszystkich kluczowych organów zajmujących się badaniem rynku


Pobierz ppt "Wyniki dla Europy i Polski - Maj 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google