Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW Prezentacja przygotowana dla: Marzec 2008, Warszawa © 2007 Research International. No part of these.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW Prezentacja przygotowana dla: Marzec 2008, Warszawa © 2007 Research International. No part of these."— Zapis prezentacji:

1

2 ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW Prezentacja przygotowana dla: Marzec 2008, Warszawa © 2007 Research International. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved

3 Plan prezentacji Informacje o badaniu Analiza wyników

4 INFORMACJE O BADANIU

5 Informacje o badaniu Polska Izba Budownictwa zleciła Pentor Research International S.A. realizację badania dotyczącego wizerunku zawodu inżyniera budownictwa w świadomości społecznej na tle innych zawodów zaufania publicznego. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7 - 12 lutego 2008 roku: metodą bezpośrednich wywiadów wspomaganych komputerowo w ramach wielotematycznego sondażu typu omnibus na reprezentatywnej próbie ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej próba reprezentatywna pod względem: płci, wieku, wykształcenia, regionu i wielkości miejsca zamieszkania - rozkład tych cech w próbie odzwierciedla proporcje obserwowane wśród ogółu Polaków łącznie przeprowadzono 1070 wywiadów.

6 Cele badania Cel główny badania: uzyskanie informacji na temat wizerunku zawodu inżyniera budownictwa w oczach społeczeństwa zbadanie społecznego poważania dla tego zawodu na tle innych zawodów zaufania publicznego. Szczegółowe cele badania dotyczyły następujących zagadnień: społeczna definicja zawodu zaufania publicznego: zawody kojarzone z zawodami zaufania publicznego cechy decydujące o przynależności danego zawodu do zawodów zaufania publicznego wiedza o przynależności zawodu inżyniera budownictwa do zawodów zaufania publicznego słuszność przyznania inżynierom budownictwa tego statusu ocena społecznego poważania zawodu inżynier budownictwa …..na tle innych zawodów zaufania publicznego

7 ANALIZA WYNIKÓW

8 Jakie zawody kojarzą się Panu(i) z zawodami zaufania publicznego? [odpowiedzi spontaniczne] N = 1070 zawody zaufania publicznego

9 Czy zgadza się Pan(i) z tymi stwierdzeniami opisującymi przynależność do zawodów zaufania publicznego? Nie zgadzający sięZgadzający się 87%1% 82%4% 74%9% 56%20% 75%9% 27%55% 1%86% 23%56% 1%87% 1%90% 18%46% 2%87% N = 1070

10 Czy wiedział(a) Pan(i) o tym, że zawodom tym przyznano status zawodu zaufania publicznego? N = 1070

11 Którym z tych zawodów Pana(i) zdaniem powinien przysługiwać status zawodu zaufania publicznego? N = 1070

12 Jakim poważaniem darzy Pan(i) każdy z zawodów zaufania publicznego? Małe poważanieDuże poważanie N = 1070 10%64% 5%61% 10%60% 6%61% 12%49% 10%48% 11%45% 10%43% 10%43% 10%41% 9%40% 11%38% 36% 20% 28% 27% 26% 24% 13% 15% 14% 42%

13 Korzystanie z usług inżynierów budownictwa oraz doświadczenia z tym związane Średnia 3,9 Korzystający z usług (N=172) N=1070

14


Pobierz ppt "ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW Prezentacja przygotowana dla: Marzec 2008, Warszawa © 2007 Research International. No part of these."

Podobne prezentacje


Reklamy Google