Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW"— Zapis prezentacji:

1

2 ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW
Prezentacja przygotowana dla: Marzec 2008, Warszawa © 2007 Research International. No part of these materials may be used, reproduced or adapted without the prior written consent of the copyright owner. All rights reserved

3 Plan prezentacji Informacje o badaniu Analiza wyników

4 INFORMACJE O BADANIU

5 Informacje o badaniu Polska Izba Budownictwa zleciła Pentor Research International S.A. realizację badania dotyczącego wizerunku zawodu inżyniera budownictwa w świadomości społecznej na tle innych zawodów zaufania publicznego. Badanie zostało przeprowadzone w dniach lutego 2008 roku: metodą bezpośrednich wywiadów wspomaganych komputerowo w ramach wielotematycznego sondażu typu ”omnibus” na reprezentatywnej próbie ludności Polski w wieku 15 lat i powyżej próba reprezentatywna pod względem: płci, wieku, wykształcenia, regionu i wielkości miejsca zamieszkania - rozkład tych cech w próbie odzwierciedla proporcje obserwowane wśród ogółu Polaków łącznie przeprowadzono 1070 wywiadów.

6 Cele badania Cel główny badania:
uzyskanie informacji na temat wizerunku zawodu inżyniera budownictwa w oczach społeczeństwa zbadanie społecznego poważania dla tego zawodu na tle innych zawodów zaufania publicznego. Szczegółowe cele badania dotyczyły następujących zagadnień: społeczna definicja zawodu zaufania publicznego: zawody kojarzone z zawodami zaufania publicznego cechy decydujące o przynależności danego zawodu do zawodów zaufania publicznego wiedza o przynależności zawodu inżyniera budownictwa do zawodów zaufania publicznego słuszność przyznania inżynierom budownictwa tego statusu ocena społecznego poważania zawodu „inżynier budownictwa” …..na tle innych zawodów zaufania publicznego

7 ANALIZA WYNIKÓW

8 Jakie zawody kojarzą się Panu(i) z zawodami zaufania publicznego
Jakie zawody kojarzą się Panu(i) z zawodami zaufania publicznego? [odpowiedzi spontaniczne] zawody zaufania publicznego N = 1070

9 Czy zgadza się Pan(i) z tymi stwierdzeniami opisującymi przynależność do zawodów zaufania publicznego? Nie zgadzający się Zgadzający się 2% 87% 18% 46% 1% 90% 1% 87% 56% 23% 1% 86% 27% 55% 9% 75% 20% 56% 9% 74% 4% 82% 1% 87% N = 1070

10 Czy wiedział(a) Pan(i) o tym, że zawodom tym przyznano status zawodu zaufania publicznego?

11 Którym z tych zawodów Pana(i) zdaniem powinien przysługiwać status zawodu zaufania publicznego?

12 Jakim poważaniem darzy Pan(i) każdy z „zawodów zaufania publicznego”?
Małe poważanie Duże poważanie 10% 64% 5% 61% 10% 60% 6% 61% 12% 49% 10% 48% 11% 45% 10% 43% 10% 43% 10% 41% 9% 40% 11% 38% 13% 36% 13% 28% 15% 27% 14% 26% 14% 24% 42% 20% N = 1070

13 Korzystanie z usług inżynierów budownictwa oraz doświadczenia z tym związane
Średnia 3,9 N=1070 Korzystający z usług (N=172)

14


Pobierz ppt "ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO W ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google