Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROBLEMY PROGRAMOWANIA, WDRAŻANIA I PROJEKTOWANIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROBLEMY PROGRAMOWANIA, WDRAŻANIA I PROJEKTOWANIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROBLEMY PROGRAMOWANIA, WDRAŻANIA I PROJEKTOWANIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Województwo Kujawsko-Pomorskie

2 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKT zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem i końcem) ciąg wielu działań; zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku; adresowany do wybranych grup odbiorców; wymagający zaangażowania znacznych lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich i finansowych; Województwo Kujawsko-Pomorskie

3 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKT Unia Europejska nie narzuca projektodawcom jednej konkretnej metody opracowywania i zarządzania projektem; stworzenie projektu zgodnie z określonymi zasadami metodycznymi jest zawsze lepiej oceniane i zmniejsza ryzyko niepowodzenia; Województwo Kujawsko-Pomorskie

4 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROJEKT realizacja najprostszych pomysłów nie jest prosta; jeżeli te pomysły mają być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej trzeba opracować je tak, aby były dobrze przygotowane, przebiegały sprawnie i kończyły się sukcesem; Województwo Kujawsko-Pomorskie

5 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki CYKL PROJEKTU programowania; identyfikacji; formułowania; wdrażania; ewaluacji i kontroli; Województwo Kujawsko-Pomorskie

6 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki FAZA PROGRAMOWANIA I IDENTYFIKACJI rozpoznanie problemów na poziomie narodowym i sektorowym; określenie obszarów, które należy objąć wsparciem; przegląd wskaźników społeczno-ekonomicznych; określenie priorytetów narodowych; ogłoszenie konkursów, na które projektodawcy zgłaszają propozycje rozwiązania problemów uznanych za istotne przez odpowiednie instytucje; Województwo Kujawsko-Pomorskie

7 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki FAZA FORMUŁOWANIA identyfikacja i charakterystyka głównych odbiorców i uczestników projektu, z uwzględnieniem problemów wymagających interwencji przez projekt; identyfikacja kluczowych trudności, które mają być choć częściowo rozwiązane za pomocą projektu; określenie celów, które stanowić będą odpowiedź na istniejące problemy, wskazanie środków prowadzących do pożądanych zmian; określenie różnych dróg osiągnięcia wskazanych celów; Województwo Kujawsko-Pomorskie

8 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki FAZA FORMUŁOWANIA co chcesz zrobić i po co? (opis projektu z podziałem na cele, działania i rezultaty); dlaczego warto się tego podjąć? (uzasadnienie); dla kogo są przeznaczone te działania? (grupa docelowa); jak ma wyglądać organizacja prac? (zarządzanie); kto jest potrzebny do zrealizowania zaplanowanych zadań? (zespół); ile to będzie kosztowało i jak to chcesz sfinansować? (budżet); Województwo Kujawsko-Pomorskie

9 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki FAZA FORMUŁOWANIA ile to będzie kosztowało i jak to chcesz sfinansować? (budżet); co chcesz osiągnąć i jak to sprawdzisz? (wskaźniki, monitoring i ewaluacja); co może przeszkodzić w realizacji projektu? (ryzyko); Województwo Kujawsko-Pomorskie

10 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki DOKUMENTY PROGRAMOWE Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL; Zasady dokonywania wyboru projektów; Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach POKL; Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL; Zasady finansowania PO KL; dokumentacja konkursowa; plan działań dla danego Priorytetu; Województwo Kujawsko-Pomorskie

11 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki DOKUMENTY PROGRAMOWE www.efs.gov.pl; www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl; www.efs.ropstorun.pl; Województwo Kujawsko-Pomorskie

12 człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROBLEMY brak uzasadnienia realizacji projektu; brak odniesienia do statystyk; brak uwzględnienia polityk horyzontalnych Unii Europejskiej; nieprawidłowo sformułowane cele projektu; nieprawidłowo określone grupy odbiorców do których kierowany jest projekt; nieprawidłowo sformułowane rezultaty projektu; zła konstrukcja wydatków w budżecie; Województwo Kujawsko-Pomorskie


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROBLEMY PROGRAMOWANIA, WDRAŻANIA I PROJEKTOWANIA W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google