Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego"— Zapis prezentacji:

1 Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
podsumowanie stanu wdrażania programu i założenia perspektywy finansowej Monika Strojecka-Gevorgyan Katowice 14 listopada 2013 r.

2 Zasięg terytorialny Programu
Uczestniczące państwa: Dania Szwecja Finlandia Niemcy (niektóre regiony) Łotwa Litwa Polska Estonia Białoruś, Norwegia Rosja (niektóre regiony). dofinansowanie do 75% do 85% do 90% do 50% Niemcy - Landy: Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg, Meklenburgia-Vorpommern, Schleswig-Holstein i Dolna Saksonia (tylko region NUTS II Lüneburg) Rosja: Sankt Petersburg i otaczający go Okręg Leningrad, Republikę Karelii, Okręg Kaliningradu, Murmańsk, Nowogród i Psków; dla projektów dotyczących regionu Morza Barentsa przewidywana jest współpraca z Okręgiem Archangielska, Republiką Komi i Nienieckim Okręgiem Autonomicznym – uwaga: Rosja + brak porozumienia finansowego z KE!!!! -> ENPI niedostępny dla partnerów z Rosji Budżet programu 236,6 mln euro, w tym 208 mln euro z EFRR

3 Priorytety tematyczne programu i projekty zatwierdzone
1. Rozwój innowacyjności 28/26 2. Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 18/13 3. Morze Bałtyckie jako wspólny zasób 21/17 4. Atrakcyjność i konkurencyjność miast i regionów 23/19 Łącznie: 90 zatwierdzonych projektów 75 projektów z polskim udziałem

4 Stan realizacji programu w Polsce dofinansowanie 25 mln euro
167 partnerów dofinansowanie 25 mln euro regiony PP EFRR Pomorskie 60 ,91 Łódzkie 6 ,94 Mazowieckie 24 ,16 Lubuskie 3 ,15 Zachodniopomorskie 20 ,72 Podlaskie ,55 Wielkopolskie 14 ,68 Podkarpackie 1 ,57 Śląskie ,79 Lubelskie ,00 Małopolskie 5 ,40 Kujawsko-Pomorskie ,50 Warmińsko-Mazurskie 8 ,65 Opolskie 72 250,00 Dolnośląskie 7 ,50 Świętokrzyskie 0,00

5 Dofinansowanie przyznane polskim partnerom projektów w podziale na regiony

6 Udział Polski na tle innych państw
Polscy partnerzy wiodący Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) CHEMSEA pomorskie Instytut Morski w Gdańsku SUBMARINER PartiSEApate Akademia Górniczo-Hutnicza MIN-NOVATION małopolskie

7 Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Dania Szwecja Finlandia Niemcy (niektóre regiony) Łotwa Litwa Polska Estonia Białoruś, Norwegia Rosja (niektóre regiony).

8 Program Region Morza Bałtyckiego - przyszłość
Wspólny Komitet Programujący Programująca Grupa Robocza Grupa referencyjna Krajowe Grupy Referencyjne BY DE DK EE FI LT LV NO PL SE RU 8

9 Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Cele tematyczne wybrane w Programie przez Komitet Programujący (1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.a udoskonalanie infrastruktury badań naukowych i innowacji..… 1.b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania naukowe i innowacje….. (6) Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 6.b zajęcie się znacznymi potrzebami w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań zawartych w unijnym dorobku prawnym w zakresie środowiska 6.g wspieranie przemian przemysłowych w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego (7) Promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych 7.b zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T; 7.c rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym transportu rzecznego i morskiego, portów i połączeń multimodalnych; Dodatkowa propozycja WST pozytywnie przyjęta przez państwa: (11) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej. Kolejne spotkanie KP odbędzie się 3 grudnia br. w Estonii

10 Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
obszar programu – dotychczasowy zasięg programu zostanie zachowany, partnerzy z Niemiec i Rosji spoza obszaru Programu będą mogli pełnić funkcję partnera wiodącego; poziom dofinansowania – większość państw zaakceptowała dotychczasowe zróżnicowanie dofinansowania ze wzgl. na geograficzne położenie siedziby partnera projektu; 85%: BY, EE, LT, LV, PL, RU 75%: DE, DK, FI, SE 50%: NO zaangażowanie partnerów prywatnych – tak, ale bez możliwości pełnienia roli partnera wiodącego; 11 cel tematyczny – wdrażanie Strategii UE dla RMB; system kontroli i zarządzania; propozycje ułatwień, np. SEED MONEY, Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych i Liderzy Działań Horyzontalnych; Konsultacje społeczne Programu 31 stycznia – 28 marca 2014 r.

11 Dziękuję za uwagę Monika Strojecka-Gevorgyan
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google