Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 podsumowanie stanu wdrażania programu i założenia perspektywy finansowej 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 podsumowanie stanu wdrażania programu i założenia perspektywy finansowej 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 podsumowanie stanu wdrażania programu i założenia perspektywy finansowej 2014-2020 Monika Strojecka-Gevorgyan Katowice 14 listopada 2013 r.

2 Zasięg terytorialny Programu Uczestniczące państwa: Dania Szwecja Finlandia Niemcy (niektóre regiony) Łotwa Litwa Polska Estonia Białoruś, Norwegia Rosja (niektóre regiony). do 85% do 75% dofinansowanie Budżet programu 236,6 mln euro, w tym 208 mln euro z EFRR do 90% do 50%

3 Priorytety tematyczne programu i projekty zatwierdzone 1. Rozwój innowacyjności 28/26 2. Zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 18/13 3. Morze Bałtyckie jako wspólny zasób 21/17 4. A trakcyjność i konkurencyjność miast i regionów 23/19 Łącznie: 90 zatwierdzonych projektów 75 projektów z polskim udziałem

4 167 partnerów dofinansowanie 25 mln euro Stan realizacji programu w Polsce regionyPPEFRRregionyPPEFRR Pomorskie608 886 534,91Łódzkie6709 277,94 Mazowieckie244 783 483,16Lubuskie3616 827,15 Zachodniopomorskie202 185 690,72Podlaskie6587 608,55 Wielkopolskie142 112 009,68Podkarpackie1514 674,57 Śląskie61 144 985,79Lubelskie3372 300,00 Małopolskie5921 267,40Kujawsko-Pomorskie3318 282,50 Warmińsko-Mazurskie8856 535,65Opolskie172 250,00 Dolnośląskie7833 416,50Świętokrzyskie00,00

5 Dofinansowanie przyznane polskim partnerom projektów w podziale na regiony

6 Udział Polski na tle innych państw Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) CHEMSEA pomorskie Instytut Morski w Gdańsku SUBMARINER pomorskie Instytut Morski w Gdańsku PartiSEApate pomorskie Akademia Górniczo-Hutnicza MIN-NOVATION małopolskie Polscy partnerzy wiodący

7 Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Dania Szwecja Finlandia Niemcy (niektóre regiony) Łotwa Litwa Polska Estonia Białoruś, Norwegia Rosja (niektóre regiony).

8 Program Region Morza Bałtyckiego - przyszłość 8 Wspólny Komitet Programujący Programująca Grupa Robocza Grupa referencyjna BY Krajowe Grupy Referencyjne DEDK EEFILT LVNO PL SERU

9 Cele tematyczne wybrane w Programie przez Komitet Programujący (1) Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 1.a udoskonalanie infrastruktury badań naukowych i innowacji..… 1.b promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania naukowe i innowacje….. (6) Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 6.b zajęcie się znacznymi potrzebami w zakresie inwestycji w sektorze gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań zawartych w unijnym dorobku prawnym w zakresie środowiska 6.g wspieranie przemian przemysłowych w kierunku gospodarki zasobooszczędnej i promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego (7) Promowanie transportu zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i usuwanie niedoborów przepustowości w najważniejszych infrastrukturach sieciowych 7.b zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T; 7.c rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym transportu rzecznego i morskiego, portów i połączeń multimodalnych; Dodatkowa propozycja WST pozytywnie przyjęta przez państwa: (11) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej. Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Kolejne spotkanie KP odbędzie się 3 grudnia br. w Estonii

10 obszar programu – dotychczasowy zasięg programu zostanie zachowany, partnerzy z Niemiec i Rosji spoza obszaru Programu będą mogli pełnić funkcję partnera wiodącego; poziom dofinansowania – większość państw zaakceptowała dotychczasowe zróżnicowanie dofinansowania ze wzgl. na geograficzne położenie siedziby partnera projektu; 85%: BY, EE, LT, LV, PL, RU 75%: DE, DK, FI, SE 50%: NO zaangażowanie partnerów prywatnych – tak, ale bez możliwości pełnienia roli partnera wiodącego; 11 cel tematyczny – wdrażanie Strategii UE dla RMB; system kontroli i zarządzania; propozycje ułatwień, np. SEED MONEY, Koordynatorzy Obszarów Priorytetowych i Liderzy Działań Horyzontalnych; Konsultacje społeczne Programu 31 stycznia – 28 marca 2014 r. Stan prac nad Programem Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

11 Monika Strojecka-Gevorgyan Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszeeuropejskie.gov.pl www.ewt.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 podsumowanie stanu wdrażania programu i założenia perspektywy finansowej 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google