Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA CZŁOWIEKA Prawa człowieka jest to zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, religię,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA Prawa człowieka jest to zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, religię,"— Zapis prezentacji:

1 PRAWA CZŁOWIEKA Prawa człowieka jest to zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, język, poglądy, pochodzenie narodowe, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie, stan zdrowia. Są nieodłączne z naturą człowieka.

2 Jakie są cechy praw człowieka?
UNIWERSALNE Prawa człowieka przynależą każdemu człowiekowi na świecie bez względu na jego rasę, religię, wiek czy też pochodzenie WERTYKALNIE DZIAŁAJĄCE Prawa człowieka dotyczą tylko relacji między jednostką, a władzą publiczną, a nie pomiędzy poszczególnymi ludźmi. Naruszyć prawa może tylko władza. INDYWIDUALNE Prawa człowieka są to prawa indywidualne, a nie grupowe. Chronią one tylko jednostkę-przysługują poszczególnym ludziom, a nie narodom, czy grupom społecznym

3 Jakie są cechy praw człowieka?
OGRANICZONE Prawa człowieka są lub mogą być ograniczone w sytuacji, gdy inne ważniejsze dobro jest zagrożone. Jednak takie wypadki muszą być konkretnie przewidziane w ustawach. Istnieją także prawa absolutne, których nie można ograniczyć w żadnym wypadku: -wolność od tortur -wolność od niewolnictwa -zakaz karania bez podstawy prawnej -zakaz ponownego sądzenia za ten sam czyn PRZYRODZONE Prawa człowieka nabywa się z chwilą urodzenia i posiada się je do śmierci.

4 Jakie są cechy praw człowieka?
NIENARUSZALNE Państwo, ani nikt inny nie może pozbawić człowieka jego praw. NIEZBYWALNE Człowiek nie może się swoich praw wyrzec.

5 Funkcje Praw człowieka
Prawa człowieka stwarzają warunki dla rozwoju i samorealizacji każdego człowieka. Chronią podstawowe interesy jednostki i uniemożliwiają ingerencję, która naruszałaby dobra szczególnie dla niej cenne. Prawa poddają pod ochronę prawną określone wartości o największym znaczeniu dla jednostki i społeczeństwa oraz kształtują życie społeczne. Determinują mechanizmy sprawowania władzy w państwie, określają zasady funkcjonowania gospodarki państwowej i podziału dochodu narodowego.

6 GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA
I generacja-prawa osobiste i polityczne -prawo do życia -wolność osobista wolność zrzeszania się -wolność od niewoli i poddaństwa prawo petycji do władz -wolność od tortur publicznych -wolność wypowiedzi -wolność sumienia i wyznania -prawo do prywatności -prawo do własności -prawo do obywatelstwa -prawo do sądu -prawo do wolnych wyborów

7 GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA
II generacja-prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne -prawo do pracy -do nauki -do ochrony zdrowia -do zabezpieczenia społecznego -do urlopu i wypoczynku -do opieki nad matką i dzieckiem -do korzystania z dóbr kultury

8 GENERACJE PRAW CZŁOWIEKA
III generacja-prawa kolektywne, solidarnościowe -prawo do życia w pokoju -do rozwoju -do zdrowego środowiska naturalnego -do dostępu do informacji -do wspólnego dziedzictwa ludzkości -do pomocy humanitarnej

9 Kiedy pozbawia się jednostkę praw
Prawa można stracić. Władze mogą pozbawić praw ze względu na: -bezpieczeństwo państwa -porządek publiczny -ochronę środowiska -ochronę zdrowia -moralność publiczną -ochronę wolności i praw innych osób Nasze uprawnienia zapisane w konstytucji podzielone zostały na trzy grupy: prawa osobiste, polityczne oraz socjalne i ekonomiczne. Wśród wolności i praw osobistych najważniejsze to prawo do życia, nietykalności osobistej, wolnośc sumienia, ochrony prywatności Autor prezentacji - MARIA KOLA


Pobierz ppt "PRAWA CZŁOWIEKA Prawa człowieka jest to zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, religię,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google