Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNOPOLSKIE FORUM EDUKACYJNE 29-30.06.2007r. WARSZAWA Rola organizacji kobiecych w raku piersi i współpraca ze środowiskiem pielęgniarskim na przykładzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNOPOLSKIE FORUM EDUKACYJNE 29-30.06.2007r. WARSZAWA Rola organizacji kobiecych w raku piersi i współpraca ze środowiskiem pielęgniarskim na przykładzie."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNOPOLSKIE FORUM EDUKACYJNE 29-30.06.2007r. WARSZAWA Rola organizacji kobiecych w raku piersi i współpraca ze środowiskiem pielęgniarskim na przykładzie Koalicji EUROPA DONNA Dorota Czudowska

2 Działalność Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

3 HISTORIA EBCC EUROPA DONNA

4 Czerwiec 1993r. włoski chirurg profesor Umberto Veronesi tworzy Europejską Koalicję do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA

5 Prof. Umberto Veronesi Gloria Freilich Dr Alberto Costa 1994r. Mediolan – Pierwsza Konferencja, na której określono 10 celów EUROPA DONNA

6 CELE RUCHU EUROPA DONNA: 1.Przyczyniać się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych i aktualnych informacji na temat raka piersi w całej Europie. 2.Uświadomić kobiety o zagrożeniu rakiem i zachęcać je do regularnej kontroli własnych piersi. 3.Propagować konieczność poddawania się okresowej kontroli mammograficznej w celu ewentualnego, wczesnego wykrywania choroby nowotworowej. 4.Domagać się zapewnienia każdej pacjentce optymalnego dla niej sposobu leczenia. 5.Zapewnienie wysokiej jakości opieki wspomagającej w trakcie leczenia i w okresie późniejszym. 6.Domagać się właściwego przygotowania personelu Służby Zdrowia w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji. 7.Dostrzegać właściwe działania i popierać ich rozwój. 8.Domagać się kontroli jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej. 9.Zapewnić wszystkim pacjentkom możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia, włączając w to badania kliniczne oraz respektować ich prawo do zasięgania innych opinii medycznych. 10.Przyczyniać się do rozwoju badań nad rakiem piersi.

7 SKALA PROBLEMU Rak piersi jest najczęstszą chorobą nowotworową kobiet. Jest także przyczyną nadumieralności kobiet w wieku 40-60 lat. W krajach Unii Europejskiej co 2 minuty u jednej kobiety wykrywa się raka piersi, co 6 minut jedna kobieta z powodu raka piersi umiera! Rocznie w Unii Europejskiej zachorowuje 269 570 kobiet, 78 700 umiera. W Polsce rocznie zachorowuje 10500 kobiet, 4887 umiera!

8 KOALICJA EUROPA DONNA W POLSCE HISTORYCZNE DATY 25.11.1994r. Legnica. Powstaje pierwsza w Polsce grupa kobiet w celu propagowania 10 celów Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Inicjatorem powstania Koalicji w Polsce jest dr Krystyna Mika i lek. Dorota Czudowska Lata 1994-1999 W kolejnych miastach Polski zawiązują się grupy inicjatywne i powstają Stowarzyszenia EUROPA DONNA. Trwają przygotowania do utworzenia Narodowego Forum EUROPA DONNA. 17.03.1999r. Legnica Powstaje Ogólnopolski Związek Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Związek tworzą Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Legnica Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Piersi MARIA Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Gdańsk Klub EUROPA DONNA - Poznań przy społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi Stowarzyszenie EUROPA DONNA - Zielona Góra Stowarzyszenie do Walki z Chorobami Nowotworowymi Pomóżmy Sobie Krotoszyn Towarzystwo Pomocy Amazonkom Kobiety Kobietom EUROPA DONNA w Nowym Sączu Stowarzyszenie do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Wrocław Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA - Warszawa

9 ZASADY ORGANIZACYJNE Siedziba Forum znajduje się w Legnicy w budynku Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności przy ul Andersa 4. Siedziba Forum znajduje się w Legnicy w budynku Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności przy ul Andersa 4. Najwyższą władzą Forum jest Zjazd Delegatów odbywający się 1 raz w roku. Najwyższą władzą Forum jest Zjazd Delegatów odbywający się 1 raz w roku. Forum kieruje 5 osobowy Zarząd wybierany na kadencję trwającą 4 lata. Forum kieruje 5 osobowy Zarząd wybierany na kadencję trwającą 4 lata. Funkcję kontrolną sprawuje 3 osobowa Komisja Rewizyjna wybierana raz na 4 lata. Funkcję kontrolną sprawuje 3 osobowa Komisja Rewizyjna wybierana raz na 4 lata. Prezesa Forum wybiera Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym. Prezesa Forum wybiera Zjazd Delegatów w głosowaniu tajnym. Zarząd obraduje 3-4 razy w roku. Zarząd obraduje 3-4 razy w roku. Stowarzyszenia członkowskie mają pełną suwerenność działania w realizacji celów EUROPA DONNA. Stowarzyszenia członkowskie mają pełną suwerenność działania w realizacji celów EUROPA DONNA. Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń członkowskich spotykają się 3 razy w roku: Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń członkowskich spotykają się 3 razy w roku: - na Zjeździe Delegatów, - na spotkaniu przewodniczących, - na konferencjach naukowo szkoleniowych.

10 Ośrodek Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy, w którym znajduje się siedziba Polskiego Forum EUROPA DONNA.

11 IX ZJAZD DELEGATÓW ZAMEK GRODZIEC k/LEGNICY

12 ZARZĄD III KADENCJI POLSKIEGO FORUM EUROPA DONNA Stoją od lewej: Anna Mazur – wice prezes, Ewa Niebudek – skarbnik, Bożena Macieja – członek, Anna Kurek – członek Komisji Rewizyjnej, Jadwiga Duda – członek Komisji Rewizyjnej, Alina Krzywoń – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Alina Jurczak - sekretarz, Dorota Czudowska - prezes

13 JAK REALIZUJEMY NASZE CELE? Opracowywanie, druk i kolportaż broszur oświatowych Prelekcje Pokazy filmów z instrukcją o samokontroli piersi Pozyskiwanie sponsorów i organizacja badań ammograficznych Konferencje naukowe Konferencje prasowe Udział w posiedzeniach Komisji zdrowia Urzędów Gmin i Miast Rozmowy z politykami Marsze ulicami miast Pomoc w organizowaniu rehabilitacji fizycznej kobietom po amputacji piersi Pikniki i festyny onkologiczne Bale i koncerty charytatywne Spotkania ze znanymi artystami Obecność na masowych imprezach organizowanych przez inne podmioty Współpraca z organizacjami realizującymi podobne cele Udział w szkoleniach i konferencjach w kraju i zagranicą

14 INFORMACJA O POLSKIM FORUM JAK REALIZUJEMY NASZE CELE? Działalność promocyjno - oświatowa

15 Kolejne wznowienia broszury Sama kontroluj swoje piersi Działalność promocyjno - oświatowa JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

16 Polskie wydanie Paszportu do Zdrowych Piersi Działalność promocyjno - oświatowa JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

17 Prelekcja dla pacjentek z akcji Autobus. Ośrodek w Legnicy JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

18 Pacjentki słuchają JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

19 Doroczny piknik onkologiczny w Legnicy JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

20 Doroczny piknik onkologiczny – czas na pogawędki JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

21 Doroczny piknik onkologiczny – tworzymy radosną atmosferę JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

22 Doroczny piknik onkologiczny – uczymy jak badać swoje piersi JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

23 Doroczny piknik onkologiczny – częstujemy osobiście przygotowanymi potrawami JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

24 Doroczny piknik onkologiczny – informacja, promocja – czekamy na efekty JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

25 KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Z OKAZJI 10-CIO LECIA EUROPA DONNA W POLSCE, LEGNICA 2004r. Organizujemy konferencje JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

26 KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Z OKAZJI 10-CIO LECIA EUROPA DONNA W POLSCE Organizujemy konferencje JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

27 Uczymy się same Szkolenie w marcu 2007r. pt. Jak prowadzić prelekcje na temat raka piersi JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

28 Szkolenie w marcu 2007r. Pt. Jak prowadzić prelekcje na temat raka piersi JAK REALIZUJEMY NASZE CELE? Uczymy się same

29 Doroczny bal charytatywny w Dębicy JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

30 Nasze cele promujemy w mediach JAK REALIZUJEMY NASZE CELE? JADWIGA DUDA Prezes EUROPA DONNA w Przemyślu udziela wywiadu w regionalnej telewizji.

31 Uczestniczymy w miejskich festynach JAK REALIZUJEMY NASZE CELE?

32 POLSKA ZOSTAŁA ZAPROSZONA DO ZAPREZENTOWANIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI I OSIĄGNIĘĆ VI Europejska Konferencja EBCC EUROPA DONNA Cypr 2003r. UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

33 14-16.2005 WARSZAWA FALENTY. 4 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DIAGNOSTYKA I LECZENIE RAKA PIERSI Polskie Forum prezentuje plakat o celach, strukturze i działalności oraz stoisko z materiałami oświatowo-promocyjnymi. UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

34 18.10.2005 BRUKSELA. SPOTKANIE NARODOWYCH PRZEDSTAWICIELI EUROPA DONNA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

35 PARLAMENT EUROPEJSKI W BRUKSELI W RÓŻOWYCH KOLORACH 18.10.2005r. UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

36 Polskę reprezentują Dorota Czudowska i Jolanta Szumlas UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH 4-6.11.2005 RZYM. 7 EUROPEJSKA KONFERENCJA EBCC

37 18-20.11.2005 MEDIOLAN. DOROCZNE SZKOLENIE LIDEREK EBCC EUROPA DONNA Polskę reprezentują Alina Jurczyk i Anna Mazur UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

38 V Konferencja Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi Warszawa Falenty 19-21.04.2007 DOROTA CZUDOWSKA IDEA I ZASADY TWORZENIA Specjalistycznych Ośrodków Diagnostyczno Terapeutycznych Piersi w Unii Europejskiej (Breast Units). Czy będą takie w Polsce? UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

39 V Konferencja Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi Warszawa Falenty 19-21.04.2007 Prezentujemy nasze stoisko UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

40 Prezentujemy poster w sesji plakatowej V Konferencja Diagnostyka i Leczenie Raka Piersi Warszawa Falenty 19-21.04.2007 UCZESTNICZYMY W KONFERENCJACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH

41 INFORMACJE DO NEWS LETTER Każdego roku wysyłamy do Mediolanu informacje o Polskim Forum ED (po angielsku). UTRZYMUJEMY STAŁY KONTAKT Z ZARZĄDEM EBCC EUROPA DONNA W MEDIOLANIE

42 Z UWAGĄ ŚLEDZIMY DZIAŁANIA ZARZĄDU EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EBCC EUROPA DONNA NA FORUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Opisywane są one w dodatku do News Letter. Nasze najnowsze zadanie to promocja wiedzy i lobbing na rzecz tworzenia w państwach UE akredytowanych ośrodków diagnostyki i leczenia chorób piersi –Breast Units.

43 INFORMACJE O POLSKIM FORUM UMIESZCZANE SĄ W PORADNIKACH DLA KOBIET

44 MAMY WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ www.europadonna.org.pl

45 Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA Rak jest wyleczalny, pokonajmy go razem NASZA MISJA: Zmniejszenie śmiertelności i inwalidztwa kobiet z chorobą nowotworową piersi.

46 Współpraca Stowarzyszenia EUROPA DONNA ze środowiskiem pielęgniarek. 1.EUROPA DONNA w Polsce ma w swoich stowarzyszeniach wiele członkiń pielęgniarek. 2.Na wszystkie konferencje popularno - naukowe organizowane przez EUROPA DONNA zapraszane są pielęgniarki i położne. 3.Pielęgniarki i położne uczestniczą w Marszach ku Zdrowiu, na Piknikach Onkologicznych, w akcjach charytatywnych, balach, koncertach. 4.Lekarze - członkinie EUROPA DONNA prowadzą wykłady na temat raka piersi dla pielęgniarek. 5.Pielęgniarki i położne korzystają z doświadczeń i dokumentów EUROPA DONNA przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich. 6.Rozwija się współpraca ze szkołami kształcącymi pielęgniarki.

47 Współpraca Stowarzyszenia EUROPA DONNA ze środowiskiem pielęgniarek. Pielęgniarki z Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy na czele z rektorem na Marszu ku Zdrowiu Legnica, październik 2006r.

48 Współpraca Stowarzyszenia EUROPA DONNA ze środowiskiem pielęgniarek. Warsztaty o samokontroli piersi dla pielęgniarek w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, prowadzone przez członkinie EUROPA DONNA.

49 Rak jest wyleczalny, pokonajmy go razem

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OGÓLNOPOLSKIE FORUM EDUKACYJNE 29-30.06.2007r. WARSZAWA Rola organizacji kobiecych w raku piersi i współpraca ze środowiskiem pielęgniarskim na przykładzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google