Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH 2006-2015
RAZEM POKONAMY RAKA NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH OBECNA SYTUACJA POLSKIEJ ONKOLOGII. JANUSZ MEDER Prezes Polskiej Unii Onkologii Warszawa, listopada 2005r

2 HISTORIA WALKI Z RAKIEM W POLSCE
MARIA SKŁODOWSKA-CURIE SPOŁECZNY KOMITET ZWALCZANIA RAKA INSTYTUT RADOWY W WARSZAWIE ul. Wawelska KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU ONKOLOGII: KOLEJNE OŚRODKI KRAJOWE ROZPOZNAWANIA I LECZENIA NOWOTWORÓW KRAJOWY REJESTR EPIDEMIOLOGICZNY (jeden z pierwszych na świecie) RZĄDOWY PROGRAM WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI - europejski poziom onkologii polskiej

3 22. 09. 1999. NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA. CHORÓB NOWOTWOROWYCH
NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Projekt złożony w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP, dezyderat przekazany do prezydium Rządu RP. PROJEKT POWOŁANIA POLSKIEJ UNII ONKOLOGII APEL ONKOLOGÓW POLSKICH w Centrum Onkologii w Warszawie LIST DO PREZYDENTA POLSKI

4 3 - 4.02.2000 ŚWIATOWY SZCZYT WALKI Z RAKIEM W PARYŻU
- KARTA PARYSKA REJESTR POLSKIEJ UNII ONKOLOGII W SĄDZIE Spotkanie u Prezydenta RP przedstawicieli PUO List intencyjny PUO do Prezydenta USA i Dyrektorów NCI Spotkanie Prezydenta RP, Ministra Zdrowia i Ministra Finansów, Przewodniczących Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu z Przedstawicielami PUO

5 20.11.2002 Uchwała Senatu RP w sprawie ustanowienia
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Wizyta w Centrum Onkologii Premiera RP IV WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ UNII ONKOLOGII DEKLARACJE ZŁOŻONE PRZEZ PREMIERA MARKA BELKĘ I MINISTRA ZDROWIA MARKA BALICKIEGO WYSTĄPIENIE RZĄDU RP Z INICJATYWĄ USTAWODAWCZĄ

6 15.03.2005 AKCEPTACJA PREZYDIUM RZĄDU RP
PRZEKAZANIE PROJEKTU NPZCHN DO SEJMU PROJEKT USTAWY NPZCHN MARSZAŁEK SEJMU SKIEROWAŁ DO DRUKU I PIERWSZEGO CZYTANIA NA POSIEDZENIU SEJMU

7 1.07.2005 UCHWALENIE USTAWY O NARODOWYM
PROGRAMIE ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH PRZEZ SEJM RP PODPISANIE USTAWY PRZEZ PREZYDENTA RP

8 RAPORT WHO, KOPENHAGA 25 wrzesień 2003r.
2006 – NOWOTWORY PIERWSZĄ PRZYCZYNĄ ZGONÓW LUDNOŚCI NA CAŁYM ŚWIECIE W XXI WIEKU SKUTECZNOŚĆ WYLECZALNOŚCI NOWOTWORÓW POLSKA NA 22 MIEJSCU W EUROPIE !!!

9 NOWOTWORY DANE EPIDEMIOLOGICZNE (WHO, UE, NCI, COI)
Nowe zachorowania Zgony ŚWIAT 2000r 2020r POLSKA 2000r 85.000 45-64 r.ż. 40% - K; 30% - M 2010r (15% - 65 r.ż. )

10 dane epidemiologiczne (WHO, UE, NCI, COI) 2003r.
Nowotwory dane epidemiologiczne (WHO, UE, NCI, COI) 2003r. USA EU Polska liczba nowych zachorowań rocznie 60% 45% 30% USA EU Polska liczba wyleczeń aktualnie żyje z chorobą nowotworową

11 WYLECZENIA CHORYCH NA NOWOTWORY
- Centrum Onkologii w Warszawie 65% kobiet 45% mężczyzn - w innych szpitalach w Polsce 32% kobiet 27% mężczyzn WYNIKI LECZENIA RAKA JAJNIKA W POLSCE * Centrum Onkologii % Kliniki A. M % Szpitale miejskie % * 5 letnie przeżycia całkowite

12 zachorowuje 12 / umiera 9 osób zachorowuje 300 / umiera 220 osób
PACJENCI PODEJMUJĄCY LECZENIE WE WCZESNEJ FAZIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ 80% % USA / UE Polska NOWOTWORY W POLSCE (2005r.) w każdej godzinie zachorowuje 12 / umiera 9 osób każdego dnia zachorowuje 300 / umiera 220 osób CO 4 POLAK ZACHORUJE A CO 5 UMRZE Z POWODU NOWOTWORU

13 Wydatki na służbę zdrowia w 2000 r.
7,6 4,3 USA – 13,9 J. Meder

14 Roczne wydatki na ubezpieczenie na osobę (w USD)
600 Czechy Niemcy

15 Średnie roczne wynagrodzenia lekarzy (dane w PLN)
PŁACE LEKARZY Średnie roczne wynagrodzenia lekarzy (dane w PLN) USA ******************************* UK *********************** Francja ******************* Finlandia **************** Niemcy ************** Norwegia *********** Polska *** Źródło: System wartościowania pracy lekarzy, NIL

16 RADA NPZCHN: MZ, NFZ, 5 PRZEDSTAWICIELI NAUKI I PRAKTYKI ONKOLOGICZNEJ.
PROGRAM OTWARTY, ELASTYCZNY WDRAŻANY SUKCESYWNIE W OPARCIU O ETAPOWE ANALIZY. REALIZATORZY: WSZYSTKIE PODMIOTY PRAWNE FUNKCJONUJĄCE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W TRYBIE KONKURSU OFERT.

17 250.000.000 PLN / rocznie – z budżetu państwa
NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH , 3 mld zł OŚWIATA ZDROWOTNA PREWENCJA I AKTYWNA PROFILAKTYKA EDUKACJA – ustawiczna społeczeństwo, studenci, lekarze, pielęgniarki KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA I LECZENIE Q A Q L cost effect. (jakość leczenia) (jakość życia) (koszty leczenia) REHABILITACJA I OPIEKA PALIATYWNA BADANIA NAUKOWE INWESTYCJE APARATUROWE PLN / rocznie – z budżetu państwa

18 GŁÓWNE CELE NPZChN zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory o około 10%, zmniejszenie zachorowań na nowotwory: - tytoniozależne (o 10-20%); - raka żołądka (o 30%) - raka piersi i jelita grubego (o 50%) poprawa w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, zwłaszcza: raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego (w oparciu o aktywne populacyjne badania przesiewowe) i gruczołu krokowego, poprawa dostępności do najbardziej skutecznych metod radykalnego leczenia skojarzonego chorych na nowotwory we wczesnych stopniach zaawansowania i opieki nad chorymi na nowotwory zaawansowane.

19 GŁÓWNE CELE NPZChN c.d. poprawa jakości nauczania onkologii w akademiach medycznych oraz w ustawicznym szkoleniu lekarzy. poprawa zaopatrzenia w sprzęt niezbędny we wczesnej diagnostyce i w radioterapii nowotworów. opracowanie i egzekwowanie stosowania sprawdzonych standardów diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory. poprawa systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w kraju i w poszczególnych jego regionach, poprawa skuteczności leczenia chorych na nowotwory w Polsce do poziomu osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej (wyleczenie około 40% mężczyzn i 50% kobiet we wszystkich stopniach zaawansowania).

20 AKTYWNOŚCI POLSKIEJ UNII ONKOLOGII
AKCJE PROPAGANDOWE, SZERZENIE OŚWIATY ZDROWOTNEJ; Dzień Drzwi Otwartych - luty; Marsze Nadziei - październik; SZKOLENIE LEKARZY RODZINNYCH / OPIEKI PODSTAWOWEJ; 3. PROGRAM ROZWOJU PSYCHOONKOLOGII; INFOLINIA; PROGRAM SZKOLENIA STUDENTÓW MEDYCYNY; STAŁA ANTENA RADIOWA – programy „na żywo”; ŚNIADANIA PRASOWE I PARLAMENTARNE; PROMOCJA I PATRONAT NAD SZKOŁĄ PTOK. Darczyńcy PUO J. Meder

21 RAZEM POKONAMY RAKA


Pobierz ppt "NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google