Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA
Promocja współpracy Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści oraz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez organizację zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży;

2 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści (DLGR), jako stowarzyszenie została zarejestrowana 6 października 2009 r. W jej skład wchodzą: Gmina Darłowo, Gmina Malechowo, Gmina i Miasto Sianów, Miasto i Gmina Polanów, Miasto Darłowo. Na jej terenie zamieszkuje ponad 60. tys. mieszkańców.

3 I nabór wniosków ruszył 30 czerwca
I nabór wniosków ruszył 30 czerwca. Limit środków dostępnych w naborze wyniósł ,30 zł , w tym na operacje polegającą na: • wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, limit dostępnych środków wynosi 3  ,90 zł ; - środki w ramach konkursu przeznaczone dla sektora publicznego; • restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, limit dostępnych środków wynosi 2  ,25 zł – środki w ramach konkursu przeznaczone dla sektora gospodarczego i sektora społecznego;

4 • podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa, limit dostępnych środków wynosi 1  ,49 zł ; - środki w ramach konkursu przeznaczone dla sektora gospodarczego i sektora społecznego; • ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej, limit dostępnych środków wynosi ,66 zł w tym limit dostępnych środków dla sektora publicznego - 840 571,66 zł oraz limit dostępnych środków dla sektora gospodarczego i sektora społecznego – 1 700 000,00 zł;

5 26 SIERPNIA O GODZ. 16.00 ZAKOŃCZYŁ SIĘ PIERWSZY NABÓR WNIOSKÓW
Liczba złożonych wniosków: 65 Działanie 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa… sektor publiczny: ,45 limit: ,90 Działanie 2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia... sektor gospodarczy: ,61 limit: ,25

6 Działanie 3 Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa… sektor gospodarczy: ,87 limit: ,49 Działanie 4 Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego... sektor gospodarczy: ,59 limit: ,00 sektor publiczny: ,00 limit: ,66

7 Suma wnioskowanego dofinansowania wyniosła ponad 13 mln zł przy limicie niecałe 11 mln zł. Wartość brutto wszystkich wnioskowanych operacji (wraz z wkładem własnym i kosztami niekwalifikowalnymi) to prawie 23 mln zł!!!

8 II nabór w roku 2011 (uzupełniający) Od 27 stycznia do 27 lutego
Limit środków dostępnych w konkursach: •Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa dla sektora publicznego: limit ,00 zł . złożono 1 wniosek – Miasto Darłowo – kwota ,00 zł

9 •Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej dla sektora społecznego i gospodarczego ,58 zł Złożono 4 wnioski na kwotę ,69

10 Do Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego trafiły 47 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ,62 Na dzień dzisiejszy podpisanych jest 31 umów na łączną kwotę dofinansowania ,22

11 Działanie 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa… ,08 Działanie 2 Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia ,61 Działanie 3 Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa… ,43 Działanie 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego ,50

12 Nazwa operacji: Centrum promocji rzeki Wieprzy w Pomiłowie
Zakres I Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności… Nazwa operacji: Centrum promocji rzeki Wieprzy w Pomiłowie Beneficjent: Gmina Sławno Miejsce realizacji: Pomiłowo Kwota dofinansowania: zł

13 Nazwa operacji: Przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie
Zakres I Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności… Nazwa operacji: Przebudowa parkingu przy ul. Conrada w Darłowie Beneficjent: Gmina Miasto Darłowo Miejsce realizacji: Darłowo-Darłówko Kwota dofinansowania: zł

14 Zakres I Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności…
Nazwa operacji: Rewitalizacja centrum Polanowa – przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku remizy … Beneficjent: Miasto i Gmina Polanów Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa remizy strażackiej Kwota dofinansowania – zł

15 Zakres II Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej…
Nazwa operacji: Dywersyfikacja działalności armatora Adrian Meger poprzez budowę domków letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rusko Beneficjent: Pan Adrian Meger Miejsce realizacji: Rusko, Gmina Darłowo Kwota dofinansowania: ,18 zł

16 Zakres II Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej…
Zakup wyposażenia do wędzarni ryb na terenie gospodarstwa rybackiego Zielenica w Gminie Malechowo Beneficjent: Państwo Anna i Łukasz Skowrońscy Miejsce realizacji: Zielenica, Gmina Malechowo Kwota dofinansowania: ,20 zł

17 Zakres II Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej…
Remont i adaptacja kutra rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizacji rejsów wędkarskich i turystycznych  Beneficjent: Wiesław Szklany Miejsce realizacji: Malechowo, Darłowo Kwota dofinansowania: ,00 zł

18 Zakres III Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług…
Nazwa operacji: Zakup wyposażenia stołówki w ośrodku wczasowym "Neptun w Wiciu" Beneficjent: Pani Krystyna Gondek Miejsce realizacji: Wicie , Gmina Darłowo Kwota dofinansowania: zł

19 Zakres III Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług…
Nazwa operacji: Zakup i montaż maszyn i urządzeń mechaniki samochodowej Beneficjent: Pan Krzysztof Cybulski Miejsce realizacji: Miasto Darłowo Kwota dofinansowania: ,84 zł

20 Zakres III Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług…
Nazwa operacji: Rozwój działalności związanej z realizacją projektów budowlanych, pomiarów geodezyjnych, budową obiektów inżynierskich i architekturą Beneficjent: Pan Hubert Wieczorek Miejsce realizacji: Miasto Darłowo Kwota dofinansowania: ,82 zł

21 Zakres IV Ochrona środowiska…
Nazwa operacji: Zakup sprzętu do likwidacji substancji ropopochodnych w porcie w Darłowie Beneficjent: Zarząd Portu Morskiego Spółka z o.o. Miejsce realizacji: Port w Darłowie Kwota dofinansowania: zł

22 Zakres IV Ochrona środowiska…
Nazwa operacji: Instalacja systemu oczyszczania wód poprodukcyjnych hodowli ryb łososiowatych w Kusiczkach Beneficjent: Pan Janusz Skołysz Miejsce realizacji: Kusiczki , Gmina Malechowo Kwota dofinansowania: zł mikrosito bębnowe

23 OPERACJE W TRAKCIE REALIZACJI

24 Beneficjent: Pan Zdzisław Maruszczyk
Nazwa operacji: Zakup wyposażenia stołówki w ośrodku wczasowym "Neptun w Wiciu" Beneficjent: Pan Zdzisław Maruszczyk Miejsce realizacji: Miasto Darłowo Kwota dofinansowania: zł

25 Nazwa operacji: Zakup wyposażenia stołówki w ośrodku wczasowym "Neptun w Wiciu"
Beneficjent: Pani Krystyna Gondek Miejsce realizacji: Wicie , Gmina Darłowo Kwota dofinansowania: zł

26 Rozwój usług na rzecz społeczności obszary zależne od rybactwa poprzez rozbudowę obiektu handlowo - usługowego w miejscowości Niemica w gminie Malechowo Beneficjent: Pan Krzysztof Struzik Miejsce realizacji: Niemica , Gmina Malechowo Kwota dofinansowania: zł

27 Budowa smażalni ryb „Arielka”
Beneficjent: Pani Edyta Pauba Miejsce realizacji: Dąbki , Gmina Darłowo Kwota dofinansowania: zł

28 Adaptacja budynku i terenu wokół budynku na cele turystyczno rekreacyjne poprzez zakup wyposażenia i wykonanie nowych instalacji w budynku oraz zagospodarowanie terenu wraz z ciągami komunikacyjnymi Beneficjent: Pan Rafał Rojek Miejsce realizacji: Miasto Darłowo Kwota dofinansowania: ,20

29

30 PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA Promocja współpracy Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści oraz Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej poprzez organizację zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży;


Pobierz ppt "PREZENTACJA PODSUMOWUJĄCA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google