Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Segmentacja rynku To wydzielenie jednorodnych grup na rynku pod względem potrzeb konsumpcyjnych. Podział ze względów: geograficzno-demograficznych województwa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Segmentacja rynku To wydzielenie jednorodnych grup na rynku pod względem potrzeb konsumpcyjnych. Podział ze względów: geograficzno-demograficznych województwa,"— Zapis prezentacji:

1

2 Segmentacja rynku To wydzielenie jednorodnych grup na rynku pod względem potrzeb konsumpcyjnych. Podział ze względów: geograficzno-demograficznych województwa, powiatu, gminy czynników demograficznych czynników socjoekonomicznych: wykształcenie, dochód, warstwa społeczna czynników psychograficznych : styl życia, aktywność, stosunek do ryzyka czynników behawioralnych- związane z zachowaniem: wzory zachowań, preferencje, częstotliwość, lojalność wobec usługodawcy

3 Segmentacja ze strony dóbr produkcyjnych Podział ze względów: typ organizacji : NZOZ, SPZOZ, Praktyki grupowe i indywidualne wg demografii organizacji: liczba zatrudnionych, formy własności, poziom technologii czynników behawioralnych – wybory powtarzalne

4 Podstawa rozwoju przedsiębiorstwa jest marketing strategiczny – proces polegający na : Strategicznej analizie otoczenia, konkurencji, czynników kształtujących jednostki biznesu Przewidywaniu przyszłych trendów w obszarach biznesu Udział w określeniu celów i tworzeniu firmy Wyboru celów strategicznych dla każdego produktu Ustalenie celów marketingowych, ich rozwijanie, zarządzanie pozycjonowaniem różnych strategii dla zaspokojenia potrzeb rynku

5 Strategia marketingowa musi uwzględniać : Własna pozycje na rynku w porównaniu z konkurencją - Stan w jakim się znajduje produkt w swoim cyklu życia Oczekiwany rozwój gospodarczy w bliższej i dalszej przyszłości SWOT

6 MOCNE STRONYSŁABE STRONY?? SZANSEZAGROŻENIA ?? Zgodnie z wymogami prakseologii, by działania nasze były skuteczne, rozpocząć je musimy od analizy wyjściowej -jak jest? Wykaże nam ona kierunek działań prowadzących do spełnienia zamierzeń, dla osiągnięcia stanu -jak być powinno?

7 Struktura planu marketingowego (PM) PM nazywamy wszystkie decyzje dot. celów, środków oraz warunków związanych z realizacja strategii marketingowej firmy. Proces planowania marketingowego: Faza- strategiczna: misja i cele firmy Faza – przegląd sytuacji rynkowej: analiza SWOT, analiza sytuacji ekonomicznej, podstawowe założenia Sformułowanie strategii : cele strategiczne, oszacowanie przewidywanych wyników, opracowanie wariantów marketingu mix Alokacja środków i kontrola efektów: obserwacja, kontrola weryfikacja

8 Kontrola powinna zawierać: Ustalenie standardów postępowania Ustalenia czasowe wprowadzanych planów Badanie realizacji Podjecie działań korygujących

9 Popyt Podaż Strategie oddziaływujące na popyt wprowadzenie współpłacenia przez pacjenta ustalenie priorytetów celem racjonowania dostępność do świadczeń gwarantowanych wdrażanie bodźców w systemie podatkowym

10 Strategie oddziaływujące na podaż Wprowadzenie konkurencji miedzy ubezpieczycielami Redukcja łóżek szpitalnych – ograniczanie personelu Kontrola cen zasobów wytwórczych ( ceny leków, wynagrodzenia itp.) Zmiany zasad finansowania świadczeniodawców Wpływ na dostępność przez autoryzację ze strony płatnika Efektywne wykorzystanie technologii medycznych Substytucja lecznictwa zamkniętego – lecznictwem otwartym

11 Strategie marketingowe Strategia defensywna – obrona przed utratą klientów Strategia ofensywna- zabieganie, pozyskiwanie o nowych klientów Strategia rozwojowa- ewaluacja usług, produktów celem rozwoju


Pobierz ppt "Segmentacja rynku To wydzielenie jednorodnych grup na rynku pod względem potrzeb konsumpcyjnych. Podział ze względów: geograficzno-demograficznych województwa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google