Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi Plus 28 stycznia 2009 6,48%* gwarantowanego zysku już po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi Plus 28 stycznia 2009 6,48%* gwarantowanego zysku już po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi Plus 28 stycznia 2009 6,48%* gwarantowanego zysku już po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski na wzrostach i spadkach cen szerokiego spektrum surowców na świecie

2 Charakterystyka ubezpieczenia Skarby Ziemi Plus Ubezpieczenie inwestycyjne Skarby Ziemi Plus to połączenie produktu strukturyzowanego oraz polisolokaty, które jest oferowane przez TU na Życie EUROPA SA w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. W razie zgonu Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia TU na Życie EUROPA SA wypłaci Uprawnionemu świadczenie ubezpieczeniowe. Ubezpieczony może bez zbędnych formalności wskazać Uprawnionego, który w przypadku wystąpienia w/w zdarzenia otrzyma ustalone z góry świadczenie. Po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej TU na Życie EUROPA wypłaci Ubezpieczonemu z tytułu dożycia do końca okresu ubezpieczenia świadczenie, które zostanie powiększone o PREMIĘ dla Ubezpieczonego, której wysokość zależy od zachowania BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index. Kwota Świadczenia ubezpieczeniowego zwolniona jest z podatku Belki.

3 Strona 3 Charakterystyka Produktu ubezpieczeniowego (1/2) okres subskrypcji:28.01.2009r. - 02.03.2009r. części składowe: Część Lokacyjna (50%) + Część Inwestycyjna (50%) okres ubezpieczenia dla Części Lokacyjnej:12 miesięcy okres ubezpieczenia dla Części Inwestycyjnej:36 miesięcy początek okresu ubezpieczenia: 09.03.2009r., jeżeli zostanie złożona Deklaracja Przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie oraz zapłacona Składka potencjalny zysk:nieograniczony partycypacja (udział) we wzroście Indeksu: 50%-70% minimalna Składka:5 000 zł opłata wstępna: 0%-5% Składki Inwestycyjnej ryzyko walutowe:brak możliwość skorzystania w okresie subskrypcji z oferty Noble Bank SA – atrakcyjnie oprocentowana lokata bankowa (7% p.a.) zakładana ze środków przeznaczonych na zapłatę składki ubezpieczeniowej

4 Strona 4 Charakterystyka Produktu ubezpieczeniowego (2/2) bezpieczeństwo kapitału: 100% gwarancji składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia + gwarantowane odsetki z części lokacyjnej (6,48% p.a. co odpowiada lokacie bankowej z oprocentowaniem 8% p.a.) świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia dla Części Lokacyjnej (po 12 miesiącach okresu ubezpieczenia): 106,48% * Składki Lokacyjnej dla Części Inwestycyjnej (po 36 miesiącach okresu ubezpieczenia): 100% * Składka Zainwestowana plus PREMIA dla Ubezpieczonego, której wysokość zależy od wzrostu BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu: do dnia 09.03.2010r. odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 100,1% * (Składka Lokacyjna + Składka Zainwestowana) od dnia 10.03.2010r. odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 100,1% * Składka Zainwestowana zwolnienie z podatku Belki: Świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione z podatku od zysków kapitałowych**

5 Strona 5 Czym jest BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index? BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index (KMAI20ER) jest to aktywnie zarządzany indeks, którego celem jest maksymalizowanie zysku przy z góry określonym poziomie ryzyka, ustalonym na poziomie 20%. Model ten umożliwia inwestycję w towary z różnych sektorów takich jak: energetyczny, rolniczy czy też różnego rodzaju metale. Unikalna konstrukcja startegii BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 pozwala zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach cen poszczególnych aktywów dzięki możliwości zajęcia krótkiej pozycji. Wyjątkowość modelu zarządzania Indeksem polega na: szerokiej dywersyfikacji geograficznej szerokiej dywersyfikacji pod względem aktywów (sektor energetyczny, rolniczy oraz metale) możliwości uzyskania zysku w sytuacji wzrostów oraz spadków na światowych rynkach - poprzez zajęcie krótkiej pozycji (obstawianie spadków) znacznym ograniczeniu ryzyka, co chroni indeks przed nagłymi zmianami koniunktury

6 Strona 6 Dlaczego warto nabyć ubezpieczenie inwestycyjne z wypłatą PREMII powiększającej świadczenie z tytułu dożycia, której wysokość zależy od zachowania BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index?

7 Strona 7 Spektrum możliwości inwestycyjnych Indeksu Ekspozycja Surowce Energetyczne-66.7% to 66.7% WTI Ropa naftowa-20% to 20% Brent Ropa naftowa-20% to 20% Olej napędowy-20% to 20% RBOB Benzyna-20% to 20% Olej grzewczy-20% to 20% Gaz-20% to 20% Ekspozycja Płody rolne-66.7% to 66.7% Pszenica-20% to 20% Kukurydza-20% to 20% Soja-20% to 20% Bawełna-20% to 20% Cukier-20% to 20% Kakao-20% to 20% Kawa-20% to 20% Bydło rzeźne-10% to 10% Żywiec-10% to 10% Mięso wieprzowe-10% to 10% Mączka sojowa-10% to 10% Olej sojowy-10% to 10% Ekspozycja Metale-66.7% to 66.7% Aluminium-20% to 20% Cynk-20% to 20% Nikiel-20% to 20% Miedź-20% to 20% Ołów-20% to 20% Złoto-20% to 20% Srebro-20% to 20% Zostało udowodnione, że różne rodzaje towarów zachowują się w odmienny sposób w różnych momentach cyklu ekonomicznego (niska korelacja), dlatego tak szerokie spektrum możliwości inwestycyjnych strategii BNP Paribas Commodity Active Long Short IsoVol20 pozwala oczekiwać wysokiej stopy zwrotu z inwestycji przy znacznym ograniczeniu ryzyka. Dodatnie stopy zwrotu mogą być osiągane przez indeks, zarówno podczas wyraźnych trendów wzrostowych jak i spadkowych, dzięki możliwości zajmowania krótkiej pozycji.

8 Strona 8 Strategia inwestycyjna (1) Celami strategii jest: zapewnienie wysokich i stabilnych zysków w trakcie światowej dekoniunktury oraz umożliwienie bardzo wysokich wyników dzięki ekspozycji na wzrosty jak i spadki na rynkach towarowych przy zachowaniu 20% poziomu zmienności.

9 Strona 9 Strategia inwestycyjna (2) Restrykcyjna kontrola ryzyka odbywa się poprzez: ustalenie docelowej zmienności na poziomie 20% poziom zmienności jest monitorowany codziennie szeroką dywersyfikację przyjęta strategia w ogromnej mierze zależy od poziomu zmienności: jeżeli zmienność jest powyżej 20%, strategia Commodity Active Long Short IsoVol20 redukuje swoje zaangażowanie na danym rynku jeżeli zmienność jest poniżej 20%, strategia Commodity Active Long Short IsoVol20 zwiększa swoje zaangażowanie na danym rynku nawet do 150% Docelowa zmienność 20% Ekspozycja 100% Ekspozycja

10 Strona 10 Wyniki historyczne BNP Paribas Commodity Active Long Short IsoVol20 ER Index na tle indeksów giełdowych Strona 10

11 Strona 11 Wyniki historyczne BNP Paribas Commodity Active Long Short IsoVol20 ER Index na tle innych indeksów surowcowych Strona 11 BNP Paribas COMAC LS IsoVol20 ER S&P GSCI ® ER S&P 500 ® Citigroup WGBI ® IRR26,20%-17,40%-10,00%9,40% Zmienność21,70%28,70%25,70%7,50% Wskaźnik Sharpa1,2-0,6-0,41,3

12 Strona 12 Wyniki historyczne BNP Paribas Commodity Active Long Short IsoVol20 ER Index na tle innych indeksów surowcowych Strona 12 Indeks BNP Paribas

13 Strona 13 Wyniki historyczne BNP Paribas Commodity Active Long Short IsoVol20 ER Index na tle indeksów giełdowych Strona 13 Historyczne wyniki Indeksu wskazują na to, że strategia doskonale sprawdza się niezależnie od aktualnej koniunktury na rynkach światowych i w okresie obejmującym zarówno hossę jak i bessę daje zdecydowanie najlepszy wynik w porównaniu z indeksami giełdowymi. wynik strategii BNP Paribas Commodity Active Long Short IsoVol20

14 Strona 14 Wyniki historyczne BNP Paribas Commodity Active Long Short IsoVol20 ER Index na tle polskiej giełdy w 2008r. Strona 14 Podczas gdy inwestorzy na polskiej giełdzie przeżywali nerwowe chwile, strategia doskonale się sprawdziła. Stabilność wyników pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość. Różnica +85,81%

15 Strona 15 Strategia inwestycyjna BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index oparta jest o: rekomendacje wydawane co tydzień przez najlepszych ekspertów wchodzących w skład Tiberius Group aktywne zarządzanie strategią w celu maksymalizacji zysków (oparte o różnice korelacji pomiędzy sektorami) dywersyfikacja inwestycji (25 towarów) Kim jest Grupa Tiberius? przedmiotem działalności Grupy Tiberius jest monitoring rynku towarowego łączna kwota aktywów zarządzanych przez Grupę Tiberius to 1,7 BLN USD** zespół 20 specjalistów oceniających atrakcyjność poszczególnych towarów wykorzystując przy tym analizę fundamentalne jak i techniczną BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index

16 Kiedy wypłacane jest Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia? Strona 16 50 % Część Inwestycyjna Część Lokacyjna Część Inwestycyjna Część Inwestycyjna Składka Lokacyjna Składka Inwestycyjna wypłata świadczenie z tytułu dożycia po 12 miesiącach wypłata świadczenie z tytułu dożycia po 36 miesiącach

17 Strona 17 Mechanizm ustalania wysokości premii powiększającej Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia Strona 17 Mechanizm uśredniania wprowadzony w trakcie pięciu ostatnich kwartałów okresu ubezpieczenia ma na celu zabezpieczenie wcześniej wypracowanych zysków przed nieoczekiwanymi, chwilowymi zmianami wartości Indeksu. Ostatnie pięć kwartałów Podstawa naliczenia zysku okres ubezpieczenia wartość Indeksu

18 Strona 18 Ubezpieczenie Skarby Ziemi jest idealnym produktem dla osoby: zainteresowanej ochroną życia zainteresowanej wypłatą gwarantowanej, z góry określonej kwoty świadczenia z tytułu dożycia już po 12 miesiącach okresu ubezpieczenia, przy zachowaniu ochrony ubezpieczeniowej przez kolejne 24 miesiące zainteresowanej ubezpieczeniem, które ma szansę przynosić zysk niezależnie od koniunktury na rynkach akcji zainteresowanej unikalną ekspozycją na rynki towarowe osoby zainteresowanej produktem ubezpieczeniowym z gwarancją kapitału 100% na koniec okresu ubezpieczenia + gwarantowane odsetki z części lokacyjnej (6,48% p.a. co odpowiada lokacie bankowej z oprocentowaniem 8% p.a.) i z potencjałem dużo wyższych zysków zainteresowanej produktem ubezpieczeniowym, który stanowi alternatywę dla funduszy inwestycyjnych i lokat bankowych zainteresowanej produktem ubezpieczeniowym, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego zainteresowanej unikalnym produktem ubezpieczeniowym na rynku finansowym, umożliwiającym inwestycję na rynkach surowców energetycznych, płodów rolnych i metali, przy jednoczesnej gwarancji kapitału na koniec okresu ubezpieczenia posiadającej bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadającej takich doświadczeń Dla kogo jest ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi

19 Strona 19 ochrona życia pierwsza wypłata świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu dożycia już po 12 miesiącach okresu ubezpieczenia bardzo wysoka średnioroczna stopa zwrotu aż 21,3%!!!*** historyczny zysk: 139,78% brutto (wynik za okres 03.01.2006r. – 01.01.2009r.)**** jest wyśmienity nawet w obliczu kryzysu na rynkach finansowych bardzo duży potencjał zysków umożliwienie Ubezpieczonemu dostęp do bardzo szerokiego spektrum rynków towarowych bezpieczeństwo kapitału: 100% gwarancji składki zainwestowanej na koniec okresu ubezpieczenia + gwarantowane odsetki z części lokacyjnej (6,48% p.a. co odpowiada lokacie bankowej z oprocentowaniem 8% p.a.) brak ograniczenia zysku Świadczenie ubezpieczeniowe zwolnione z podatku od zysków kapitałowych* brak ryzyka walutowego alternatywa dla depozytów i funduszy inwestycyjnych możliwość rezygnacji z ubezpieczenia zarówno w okresie subskrypcji, jak i w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej możliwość skorzystania w okresie subskrypcji z oferty Noble Bank SA – atrakcyjnie oprocentowana lokata bankowa (7% p.a.) zakładana ze środków przeznaczonych na zapłatę składki ubezpieczeniowej Najważniejsze korzyści dla Ubezpieczonego

20 Strona 20 * zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. ** stan na dzień Wrzesień 2008 *** wyniki osiągnięte przy 100% partycypacji za okres 3 marca 1998r. do 5 listopada 2008r, wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. **** stopa zwrotu indeksu. Źródło: Obliczenia Noble Bank SA na podstawie danych BNP Paribas, dane za okres od 03.01.2006r. do 01.01.2009r. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wszelkie przedstawiona w materiale symulacje i wyniki dotyczące BNP Paribas Commodity Active Long Short Isovol20 ER Index są jedynie symulacjami istnienia indeksu w przeszłości przy zachowaniu wszelkich zasad tworzenia takich symulacji. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c.


Pobierz ppt "Ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi Plus 28 stycznia 2009 6,48%* gwarantowanego zysku już po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google