Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata oraz Projekt Budżetu 2014 r.

2 Dochody i wydatki w 2014 roku OgółemBieżąceMajątkowe Dochody ,23 zł ,23 zł ,00 zł Wydatki ,23 zł ,09 zł ,14 zł Nadwyżka ,00 zł

3 Metodyka stosowana przy sporządzaniu WPF w 2014 r Dochody ogółem - wydatki bieżące (bez obsługi długu) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki ,40 zł ,40 zł + 0,00 zł ,23 zł ,00 zł + 0,00 zł = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 zł ,00 zł - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) ,00 zł ,00 zł = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 zł ,00 zł - WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 zł ,00 zł = nadwyżka / deficyt środków finansowych ,00 zł ,00 zł + ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje ,00 zł ,00 zł = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 0,00 zł

4 Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w 2014 r. jest zgodna z art. 242 ufp Dochody bieżące ,23 zł - - Wydatki bieżące ,09 zł ,14 zł Art Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

5 Wzór obliczenia możliwości finansowych Gminy – art. 243 ufp Art. 243 mówi, iż spłata zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetu w części bieżącej do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy. gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

6 Możliwości finansowe Gminy w oparciu o art. 243 ufp w 2014 r. Wg. art. 243 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. – obowiązujący od r. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,25% 18,00% Wg. art. 169 i 170 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. – obowiązuje do r. Wskaźnik spłaty zadłużenia nie większy niż 15% dochodów w 2014 r. wynosi 7,24 % Wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia nie większy niż 60% dochodów w 2014 r. wynosi 34,63 %

7 Struktura dochodów Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup BieżąceMajątkowe% razem Podatki i opłaty ,23 zł0,00 zł33,08% Udziały w podatkach budżetu państwa ,00 zł0,00 zł31,99% Dotacje celowe ,00 zł ,00 zł 9,16% Subwencje ,00 zł0,00 zł16,23% Dochody z mienia komunalnego ,00 zł ,00 zł 3,78% Pozostałe dochody ,00 zł0,00 zł 5,76% RAZEM ,23 zł ,00 zł100,00%

8

9 Struktura wydatków Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup BieżąceMajątkowe% razem Transport i drogi ,00 zł ,00 zł20,19% Administracja ,37 zł ,00 zł16,92% Oświata, wychowanie i zdrowie ,00 zł ,00 zł37,33% Pomoc społeczna OPS ,00 zł0,00 zł9,34% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,72 zł ,14 zł8,90% Kultura i sport ,00 zł ,00 zł7,32% RAZEM ,09 zł ,14 zł100,00%

10

11

12 Wydatki inwestycyjne w latach , , , ,00

13 Zadania inwestycyjne w latach Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Budowa sieci wodociągowej w Janikowie Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku)

14 Zadania inwestycyjne w latach Nazwa zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dyniowej, Lodowej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach i Kruszewni Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej) Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie

15 Zadania inwestycyjne w latach Nazwa zadania Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – Etap Budowa drogi łączącej ul. Rabowicą z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – Etap 2 – dotacja dla Powiatu Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr

16 Zadania inwestycyjne w latach Nazwa zadania Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawskiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Słonecznikowej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie

17 Zadania inwestycyjne w latach Nazwa zadania Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców) Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) Przebudowa ul. Transportowej w Garbach Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie

18 Zadania inwestycyjne w latach Nazwa zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Rewitalizacja placówek przedszkolnych Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google