Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r.

2 Dochody i wydatki w 2014 roku OgółemBieżąceMajątkowe Dochody157.935.150,23 zł149.411.736,23 zł8.523.414,00 zł Wydatki152.568.150,23 zł114.839.898,09 zł37.728.252,14 zł Nadwyżka 5.367.000,00 zł

3 Metodyka stosowana przy sporządzaniu WPF w 2014 r. 20132014 Dochody ogółem - wydatki bieżące (bez obsługi długu) + nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki 143.654.801,40 zł - 108.579.234,40 zł + 0,00 zł 157.935.150,23 zł - 111.787.898,00 zł + 0,00 zł = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE 35.075.567,00 zł 46.147.252,00 zł - spłata i obsługa długu (raty + odsetki) - 7.989.140,00 zł - 10.919.000,00 zł = ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 27.086.427,00 zł35.228.252,00 zł - WYDATKI MAJĄTKOWE 29.499.000,00 zł37.728.252,00 zł = nadwyżka / deficyt środków finansowych - 2.412.573,00 zł - 2.500.000,00 zł + ewentualne kredyty / pożyczki / obligacje 2.412.573,00 zł 2.500.000,00 zł = WYNIK FINANSOWY BUDŻETU 0,00 zł

4 Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w 2014 r. jest zgodna z art. 242 ufp Dochody bieżące 149.411.736,23 zł - - Wydatki bieżące 114.839.898,09 zł 34.571.838,14 zł Art. 242. Organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

5 Wzór obliczenia możliwości finansowych Gminy – art. 243 ufp Art. 243 mówi, iż spłata zobowiązań w danym roku do dochodów budżetu tego roku nie może być wyższa niż uśredniony wskaźnik wynikający z porównania wyników budżetu w części bieżącej do łącznej kwoty dochodów tych budżetów za trzy lata poprzedzające dany rok budżetowy. gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db - dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb - wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

6 Możliwości finansowe Gminy w oparciu o art. 243 ufp w 2014 r. Wg. art. 243 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. – obowiązujący od 01.01.2014 r. planowana łączna kwota spłaty zobowiązań maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty 7,25% 18,00% Wg. art. 169 i 170 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. – obowiązuje do 31.12.2013 r. Wskaźnik spłaty zadłużenia nie większy niż 15% dochodów w 2014 r. wynosi 7,24 % Wskaźnik dopuszczalnego zadłużenia nie większy niż 60% dochodów w 2014 r. wynosi 34,63 %

7 Struktura dochodów Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup BieżąceMajątkowe% razem Podatki i opłaty52.242.042,23 zł0,00 zł33,08% Udziały w podatkach budżetu państwa 50.526.099,00 zł0,00 zł31,99% Dotacje celowe 9.061.351,00 zł5.412.500,00 zł 9,16% Subwencje 25.631.201,00 zł0,00 zł16,23% Dochody z mienia komunalnego 2.855.436,00 zł3.110.914,00 zł 3,78% Pozostałe dochody 9.095.607,00 zł0,00 zł 5,76% RAZEM149.411.736,23 zł8.523.414,00 zł100,00%

8

9 Struktura wydatków Gminy w 2014 r. wg poszczególnych grup BieżąceMajątkowe% razem Transport i drogi7.729.470,00 zł23.080.560,00 zł20,19% Administracja23.482.841,37 zł2.330.000,00 zł16,92% Oświata, wychowanie i zdrowie 51.562.168,00 zł5.400.000,00 zł37,33% Pomoc społeczna OPS14.245.469,00 zł0,00 zł9,34% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.391.035,72 zł5.171.482,14 zł8,90% Kultura i sport9.428.914,00 zł1.746.210,00 zł7,32% RAZEM114.839.898,09 zł37.728.252,14 zł100,00%

10

11

12 Wydatki inwestycyjne w latach 2014-2017 2014201520162017 37.728.252,1433.970.214,0024.500.000,0021.235.011,00

13 Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017 Nazwa zadania 2014201520162017 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Jasiniu 550.000 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz 170.000100.000 Budowa sieci wodociągowej w Janikowie 200.000 Budowa sieci wodociągowej w Paczkowie 60.000500.000 Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie 50.000450.000 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Planetarnej w Zalasewie 1.082.400 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej 80.000 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 500.000 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie (rejon ulicy: Swarzędzkiej, Katarzyńskiej, Krańcowej, Brzask, Świt, Poranek, Wiązowej, Klonowej, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku) 500.0003.220.000

14 Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017 Nazwa zadania 2014201520162017 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie (rejon ulicy: Zimowej, Rolnej, Wiosennej, Dyniowej, Lodowej, Sokolnickiej, Betonowej, Folwarcznej, Zagrodniczej) 2.220.000 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach i Kruszewni 1.100.0002.000.0005.500.000 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszałkowskiej, Królewskiej) 550.0003.500.000 Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych 80.000 Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami 1.400.000 Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i w Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowania w ulicach: Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu 3.700.000 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy 500.0001.500.000 Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Łąkowej w Gruszczynie 1.400.000

15 Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017 Nazwa zadania 2014201520162017 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – Etap 2 165.000 Budowa drogi łączącej ul. Rabowicą z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – Etap 2 – dotacja dla Powiatu 4.135.560 Przebudowa ul. Spadochronowej w Gruszczynie 1.500.000 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu 50.000 Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną 7.700.000 Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych 1.600.000200.000700.000 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych 250.000400.000200.000 Przebudowa i modernizacja kładki nad drogą krajową Nr 92 500.000

16 Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017 Nazwa zadania 2014201520162017 Przebudowa nawierzchni ulic w Bogucinie 500.000800.000 Przebudowa ul. Owocowej w Łowęcinie 70.000750.000 Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej) 520.000600.0001.100.000 Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawskiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej 700.0001.300.000 Przebudowa z budową chodnika ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym 200.000700.000 Budowa chodnika w ul. Braterskiej (od ul. Szkolnej do ul. Słonecznikowej), ul. Średzkiej do granicy gminy w Paczkowie 80.000300.000800.000 Przebudowa nawierzchni ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej w Jasiniu do skrzyżowania z ul. Bukowską w Rabowicach 80.0001.100.000 Przebudowa ul. Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie 70.000800.000

17 Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017 Nazwa zadania 2014201520162017 Przebudowa układu komunikacyjnego w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fidlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Pogodnej, Koczorowskiego, Krawieckiej i Placu Powstańców) 1.800.0003.550.0002.130.000 Przebudowa układu komunikacyjnego w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Staniewskiego) 1.400.0001.600.000900.000 Przebudowa ul. Transportowej w Garbach 900.0003.000.000 Rewitalizacja terenów południowej części miasta Swarzędz 730.000300.000 Modernizacja i przebudowa budynku i pomieszczeń Ratusza wraz z wyposażeniem 100.000 Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego 1.400.000 Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Swarzędz 200.000 Budowa Szkoły Podstawowej w Zalasewie 5.000.00016.700.000

18 Zadania inwestycyjne w latach 2013-2017 Nazwa zadania 2014201520162017 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy 100.0003.500.000 Rewitalizacja placówek przedszkolnych 100.000 Budowa schroniska międzygminnego dla zwierząt w Skałowie 579.647329.243 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz 300.000 Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej nr 14 w Swarzędzu 200.000 Budowa sieci ścieżek rowerowych i punktów widokowych w Dolinie Cybiny 100.000 Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem 1.140.100280.000 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-turystycznej SCSiR (korty, pływalnia) 1.500.0002.000.000 Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu 1.200.000

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2032 oraz Projekt Budżetu 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google