Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN INWESTYCJI w 2011 roku INWESTYCJE 2011 2 Plan inwestycji i wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2011 rok ustalił kwotę wydatków inwestycyjnych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN INWESTYCJI w 2011 roku INWESTYCJE 2011 2 Plan inwestycji i wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2011 rok ustalił kwotę wydatków inwestycyjnych,"— Zapis prezentacji:

1

2 PLAN INWESTYCJI w 2011 roku INWESTYCJE 2011 2 Plan inwestycji i wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2011 rok ustalił kwotę wydatków inwestycyjnych, która wyniosła: 10.416.194,00 zł oraz kwotę innych wydatków majątkowych: 1.105.000,00 zł.

3 BUDYNEK SOCJALNO-TERAPEUTYCZNY BUDYNEK SOCJALNO-TERAPEUTYCZNY PRZY UL. POCZTOWEJ W OSTRZESZOWIE PRZY UL. POCZTOWEJ W OSTRZESZOWIE 3 Łączna kwota: 745 303, 11 zł, w tym dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: 545 715,03 zł.

4 MODERNIZACJA 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY OSTRZESZÓW 4 Pozyskano dofinansowanie do remontu 5 sal wiejskich w miejscowościach: Bledzianów, Korpysy, Olszyna, Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - łącznie 386 991,70 zł.

5 REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY 5 BLEDZIANÓW: 192 882, 77 zł

6 REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY 6 KORPYSY: 152 584, 11 zł

7 REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY 7 OLSZYNA: 206 809, 57 zł

8 REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY 8 SZKLARKA MYŚLNIEWSKA: 229 025, 11 zł

9 REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY REMONT 5 SAL WIEJSKICH NA TERENIE GMINY 9 SZKLARKA PRZYGODZICKA: 186 946, 47 zł

10 MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. NORWESKIEJ MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. NORWESKIEJ 10 PLAC PARKINGOWY - KWOTA: 47 394, 11 zł

11 MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. NORWESKIEJ MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. NORWESKIEJ 11 ZATOCZKA - KWOTA: 19 843, 86 zł

12 PLACE ZABAW NA TERENIE GMINY PLACE ZABAW NA TERENIE GMINY 12 Wykonanie 3 placów zabaw w centrach miejscowości: Myje, Potaśnia, Zajączki; łączna kwota: 85 997, 00 zł, w tym dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 40 113,00 zł.

13 PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MYJE PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI MYJE 13

14 PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI POTAŚNIA PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI POTAŚNIA 14

15 PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ZAJĄCZKI PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ZAJĄCZKI 15

16 WYKONANIE PLACU ZABAW W REJONIE WYKONANIE PLACU ZABAW W REJONIE OSIEDLA PIASTÓW W OSTRZESZOWIE OSIEDLA PIASTÓW W OSTRZESZOWIE 16 KWOTA: 37 861, 17 zł

17 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU: U UL. KĄPIELOWA W OSTRZESZOWIE – OLSZYNA – ROGASZYCE, DO DROGI KRAJOWEJ NR 11 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU: U UL. KĄPIELOWA W OSTRZESZOWIE – OLSZYNA – ROGASZYCE, DO DROGI KRAJOWEJ NR 11 17 Kwota: 5 181 490, 77 zł, w tym dofinansowanie z WRPO na lata 2007-2013: 2 317 543,59 zł, z czego wpłynęło: 892 975,62 zł;

18 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU: U UL. KĄPIELOWA W OSTRZESZOWIE – OLSZYNA – ROGASZYCE, DO DROGI KRAJOWEJ NR 11 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU: U UL. KĄPIELOWA W OSTRZESZOWIE – OLSZYNA – ROGASZYCE, DO DROGI KRAJOWEJ NR 11 18 wraz z budową Ronda im. Współpracy partnerskiej Stuhr - Ostrzeszów

19 REMONT UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W OSTRZESZOWIE NA ODCINKU: REMONT UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W OSTRZESZOWIE NA ODCINKU: UL. SPORTOWA – DROGA KRAJOWA NR 11 19 Kwota: 820 775, 83 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011: 373 600, 00 zł;

20 REMONT UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W OSTRZESZOWIE NA ODCINKU: REMONT UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO W OSTRZESZOWIE NA ODCINKU: UL. SPORTOWA – DROGA KRAJOWA NR 11 20 wraz z utworzeniem miejsc parkingowych przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego /obok Sanepidu/ - kwota: 25 707, 00 zł;

21 REMONT ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA REMONT ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA 21 Gen. Wł. Sikorskiego Gen. Wł. Sikorskiego B. Prusa B. Prusa Ceglarska Ceglarska Wł. Reymonta Wł. Reymonta Przemysłowa Przemysłowa Kwiatowa, Kwiatowa, Stodolna, Stodolna, Wodna, Wodna, Norweska Norweska Marciniaka Marciniaka m.in. ulice : Remonty cząstkowe – łącznie: 229 757, 85 zł; Remonty cząstkowe – łącznie: 229 757, 85 zł; Remonty dróg gruntowych, utwardzanie destruktem i tłuczniem – łącznie: 144 409, 91 zł; Remonty dróg gruntowych, utwardzanie destruktem i tłuczniem – łącznie: 144 409, 91 zł; Remont dróg gminnych na terenie miasta Ostrzeszów – łącznie: 10 657, 95 zł; Remont dróg gminnych na terenie miasta Ostrzeszów – łącznie: 10 657, 95 zł;

22 REMONT ULIC I DRÓG NA TERENIE GMINY REMONT ULIC I DRÓG NA TERENIE GMINY 22 m.in. ulice i drogi : Remonty cząstkowe – łącznie: 59 040, 00 zł; Remonty cząstkowe – łącznie: 59 040, 00 zł; Remonty dróg gruntowych, utwardzanie destruktem i tłuczniem – łącznie: 418 470, 18 zł; Remonty dróg gruntowych, utwardzanie destruktem i tłuczniem – łącznie: 418 470, 18 zł; Remont dróg gminnych na terenie gminy – łącznie: 41 709, 67 zł; Remont dróg gminnych na terenie gminy – łącznie: 41 709, 67 zł; ul. Miodowa w m. Kuźniki, ul. Miodowa w m. Kuźniki, ul. Srebrna w m. Pustkowie Południe, ul. Srebrna w m. Pustkowie Południe, drogi gruntowe w miejscowościach: Rogaszyce, Potaśnia, Kotowskie, Szklarka Myślniewska; drogi gruntowe w miejscowościach: Rogaszyce, Potaśnia, Kotowskie, Szklarka Myślniewska;

23 REMONT ULIC I DRÓG NA TERENIE GMINY – c.d. REMONT ULIC I DRÓG NA TERENIE GMINY – c.d. 23 Remonty przepustów, przykrycie otwartego rowu w Szklarce Przygodzickiej – łącznie: 111 121, 89 zł; Remonty przepustów, przykrycie otwartego rowu w Szklarce Przygodzickiej – łącznie: 111 121, 89 zł; Profilowanie dróg gruntowych – łącznie: 92 928, 80 zł; Profilowanie dróg gruntowych – łącznie: 92 928, 80 zł; Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych (ul. Rycerska w Rojowie) i opracowanie dokumentacji projektowej drogi za Oczyszczalnią Ścieków Strzegowa– łącznie: 69 960, 97 zł; Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych (ul. Rycerska w Rojowie) i opracowanie dokumentacji projektowej drogi za Oczyszczalnią Ścieków Strzegowa– łącznie: 69 960, 97 zł; Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Niedźwiedź – łącznie: 200 694, 96 zł; Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Niedźwiedź – łącznie: 200 694, 96 zł;

24 NAKŁADKI BITUMICZNE NAKŁADKI BITUMICZNE 24 na terenie miasta: - ul. Piaskowa - ul. Ziemowita łącznie: 84 294, 08 zł; na terenie gminy: - ul. Lazurowa, Jasna (Pustkowie Południe) - droga Pustkowie Południe – Wygoda Tokarska - droga Rogaszyce – Żyrów - droga Rogaszyce - Królewskie łącznie: 300 077, 07zł;

25 CHODNIKI NA TERENIE MIASTA 25 remont chodników, m.in. przy ul. Krańcowej, 21. Stycznia w Ostrzeszowie – łącznie: 62 272, 20 zł;

26 INWESTYCJE WYKONANE Z INNYMI ZARZĄDCAMI DRÓG 26 wraz z GDDKiA - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego – odcinek nr 1, wraz z GDDKiA - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego – odcinek nr 1, od ul. T. Kościuszki do ul. Przemysłowej od ul. T. Kościuszki do ul. Przemysłowej udział: 70 983, 37 zł ; udział: 70 983, 37 zł ; wraz z WZDW - budowa chodników w miejscowościach: Rojów i Szklarka Przygodzicka udział: 100 000, 00 zł; wraz z WZDW - budowa chodników w miejscowościach: Rojów i Szklarka Przygodzicka udział: 100 000, 00 zł; wraz z PZD w Ostrzeszowie - budowa chodników w miejscowościach: Potaśnia i Myje wraz z PZD w Ostrzeszowie - budowa chodników w miejscowościach: Potaśnia i Myje udział: 600 000, 00 zł; udział: 600 000, 00 zł;

27 ZNAKI DROGOWE 27 Zakup znaków i oznakowanie ulic: Zakup znaków i oznakowanie ulic: na terenie miasta – 67 972, 98 zł, na terenie miasta – 67 972, 98 zł, na terenie gminy – 14 676, 28 zł, na terenie gminy – 14 676, 28 zł, INNE INWESTYCJE remont urządzeń odwadniających na terenie miasta remont urządzeń odwadniających na terenie miasta wraz z czyszczeniem kratek, wpustów ulicznych wraz z czyszczeniem kratek, wpustów ulicznych – 92 831, 02 zł; – 92 831, 02 zł; przejście dla pieszych na ul. Grabowskiej /do ul. Warszawskiej/ w Ostrzeszowie; przejście dla pieszych na ul. Grabowskiej /do ul. Warszawskiej/ w Ostrzeszowie;

28 INWESTYCJE W ZAKRESIE PROMOCJI 28 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ostrzeszowa poprzez oznakowanie wybranych zabytków oraz ustawienie tablic z planem miasta; łączna kwota: 16 605, 00 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 – kwota: 9 450, 00 zł.

29 OSTRZESZOWSKIE CENTRUM KULTURY CYFRYZACJA KINA PIAST 29 Łączna kwota: 490 000, 00 zł, w tym dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w Warszawie: 179 050, 00 zł.

30 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ KOTŁOWNIA PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 30 Łączna kwota: 7 237 000, 00 zł;

31 ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH SALA GIMNASTYCZNA W ROGASZYCACH SALA GIMNASTYCZNA W ROGASZYCACH 31 Łączna kwota: 1 619 037, 41 zł;

32 ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE c.d. NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE c.d. 32 Szkoła Podstawowa Nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1: modernizacja kuchni i zaplecza – 31 000,00 zł, modernizacja kuchni i zaplecza – 31 000,00 zł, sala językowa – 23 000, 00 zł, sala językowa – 23 000, 00 zł, Przedszkole Nr 6: Przedszkole Nr 6: modernizacja dachu (ocieplenie, rynny) modernizacja dachu (ocieplenie, rynny) – 139 126, 00 zł, – 139 126, 00 zł, remonty w środku budynku (m. in. korytarze, WC, remonty w środku budynku (m. in. korytarze, WC, szatnie, gabinet dyrektora, 3 sale przedszkolne) szatnie, gabinet dyrektora, 3 sale przedszkolne) – 45 000, 00 zł, – 45 000, 00 zł,

33 ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZAKŁAD OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE c.d. NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE c.d. 33 Przedszkole Nr 1: Przedszkole Nr 1: adaptacja i modernizacja pomieszczeń (szatnia, adaptacja i modernizacja pomieszczeń (szatnia, sale dziecięce, pomieszczenia gospodarcze), sale dziecięce, pomieszczenia gospodarcze), grzejniki, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacje Co, wodno-kanalizacyjne, elektryczne), grzejniki, wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacje Co, wodno-kanalizacyjne, elektryczne), łącznie: 54 000, 00 zł;

34


Pobierz ppt "PLAN INWESTYCJI w 2011 roku INWESTYCJE 2011 2 Plan inwestycji i wydatków majątkowych Miasta i Gminy Ostrzeszów na 2011 rok ustalił kwotę wydatków inwestycyjnych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google