Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zewnętrzne źródła finansowania projektów o charakterze międzynarodowym Pracownia Projektów Europejskich Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zewnętrzne źródła finansowania projektów o charakterze międzynarodowym Pracownia Projektów Europejskich Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel."— Zapis prezentacji:

1 Zewnętrzne źródła finansowania projektów o charakterze międzynarodowym Pracownia Projektów Europejskich Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel

2 Comenius http://www.comenius.org.pl /

3 Comenius Comenius to program adresowany głównie do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły średnie. Skierowany jest także do pracowników stowarzyszeń, instytucji pozarządowych oraz lokalnych i regionalnych władz oświatowych.

4 Akcje w ramach Comeniusa 1. Partnerskie Projekty Szkół; 2. Partnerskie Projekty Regio; 3. Asystentura Comeniusa 4. Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej; 5. Wyjazdy Indywidualne Uczniów; 6. Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe; http://www.comenius.org.pl/

5 Partnerskie Projekty Szkół Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Istotnym elementem projektu są wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2013 roku. http://www.comenius.org.pl/akcje/partnerskie-projekty-szkol

6 Partnerskie Projekty Comenius Regio Celem programu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. http://www.comenius.org.pl/akcje/partnerskie- projekty-regio

7 Partnerskie Projekty Comenius Regio W ramach projektu możliwe są między innymi: Spotkania robocze wszystkich partnerów Wymiana pracowników Staże Konferencje, seminaria, warsztaty Kampanie informacyjne Publikacja i upowszechnianie materiałów Językowe przygotowanie personelu uczestniczącego w projekcie

8 Asystentura Comeniusa Celem akcji jest umożliwienie przyszłym nauczycielom nabycia pierwszych doświadczeń pedagogicznych w szkołach europejskich - praktyka pedagogiczno- zawodowa trwająca od 13 do 45 tygodni. Akcja skierowana jest nie tylko do przyszłych pedagogów, lecz także do szkół i przedszkoli, które chciałyby przyjąć asystenta z zagranicy. http://www.comenius.org.pl/akcje/asystentura- comeniusa

9 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Celem programu jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie wyjazdów do krajów europejskich (od 5 dni do 6 tygodni). Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, konferencjach lub seminariach oraz praktykach typu job-shadowing. http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnosc- szkolnej-kadry-edukacyjnej

10 Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe Akcja ta umożliwia nauczycielom, przedstawicielom samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty spotkanie się z partnerami z zagranicy w celu opracowania wspólnego projektu. Z dofinansowania na wizytę przygotowawczą lub seminarium kontaktowe może skorzystać każda szkoła/instytucja uprawniona do udziału w Programie LLP – Comenius, która planuje opracowanie i realizację projektu w ramach poniższych akcji: Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa Partnerskie Projekty Comenius Regio Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa http://www.comenius.org.pl/akcje/wizyty-przygotowawcze- i-seminaria-kontaktowe

11 Leonardo da Vinci http://www.leonardo.org.pl /

12 Leonardo da Vinci Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz podnoszenie jakości i innowacyjności kształcenia i szkolenia zawodowego. http://www.leonardo.org.pl /

13 Akcje w ramach programu Leonardo da Vinci 1. Projekty mobilności; 2. Projekty partnerskie; 3. Transfer innowacji TOI; 4. Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe;

14 Projekty mobilności Polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy. http://www.leonardo.org.pl/akcje/projekty-mobilnosci

15 Projekty partnerskie LdV Projekty partnerskie LdV to wielostronne projekty umożliwiające organizacjom z różnych krajów współpracę, dotyczącą kształcenia i szkolenia zawodowego. Głównym zamierzeniem tych projektów jest ułatwienie partnerom wymiany doświadczeń i rozszerzania współpracy na poziomie europejskim. W toku realizacji projektu odbywają się wzajemne wizyty partnerów, będące okazją do bezpośrednich spotkań ekspertów i wzajemnego uczenia się (tzw. peer learning). Pomiędzy spotkaniami każdy partner prowadzi w swoim kraju działania lokalne związane z projektem. Termin składania wniosków : 21 lutego 2013 r. http://leonardo.org.pl/index.php/ida/53/

16 Transfer innowacji TOI To projekty współpracy wielostronnej polegające na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. W toku międzynarodowej współpracy partnerzy adaptują sprawdzone za granicą pomysły pod kątem merytorycznym, językowym, kulturowym i prawnym oraz wdrażają je w kolejnych krajach, sektorach lub dla nowych grup odbiorców. Termin składania wniosków 31 stycznia 2013 r. http://leonardo.org.pl/index.php/ida/64/

17 Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe Narodowa Agencja dofinansowuje krótkie wizyty przygotowawcze umożliwiające spotkanie z potencjalnymi partnerami projektu i doprecyzowanie przyszłej współpracy. Seminaria kontaktowe natomiast umożliwiają nawiązanie kontaktów z instytucjami z zagranicy oraz uzyskanie praktycznych informacji na temat wnioskowania i realizacji projektów http://www.leonardo.org.pl/akcje/wizytyprzygotowawcze-i- seminaria-kontaktowe

18 Grundtvig http://www.grundtvig.org.pl /

19 Program Grundtvig Program Grundtvig dotyczy ogólnej niezawodowej edukacji osób dorosłych i skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Centra Kształcenia Ustawicznego, szkoły dla dorosłych, domy kultury, biblioteki, muzea, fundacje, władze lokalne i regionalne, organizacje szkolące osoby dorosłe). http://www.grundtvig.org.pl/

20 Akcje w ramach Programu Grundtvig 1. Projekty Partnerskie Grundtviga 2. Warsztaty Grundtviga 3. Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych (VIS) http://www.grundtvig.org.pl/

21 Projekty Partnerskie Grundtviga Są to projekty, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych, które są mniej doświadczone we współpracy europejskiej i które chcą uwzględnić wymiar europejski w swojej działalności edukacyjnej. Projekty partnerskie są zorientowane raczej na proces niż na wypracowanie innowacyjnego produktu – w odróżnieniu od Projektów Wielostronnych realizowanych w ramach akcji scentralizowanych, których efektem muszą być innowacyjne produkty końcowe. http://www.grundtvig.org.pl/projekty-partnerskie

22 Warsztaty Grundtviga Skład partnerski: warsztaty organizuje się dla 10-20 słuchaczy z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora, maksymalnie 1/3 uczestników może być z tego samego kraju. Czas trwania warsztatu: 5-10 dni. Europejski katalog warsztatów: po zakończeniu procesu selekcji przez Narodowe Agencje, Komisja Europejska publikuje katalog dostępnych w danym roku warsztatów dla dorosłych słuchaczy z Europy. Możliwe dofinansowanie: Zależne od liczby słuchaczy, długości trwania warsztatu i kraju organizatora. Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na koszty organizacyjne i również zryczałtowanych wg kraju organizatora na koszty podróży i utrzymania uczestników. Wkład własny nie jest wymagany !!! http://www.grundtvig.org.pl/warsztaty-grundtviga

23 Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych Na wizyty mogą wyjeżdżać osoby indywidualne lub, w uzasadnionych przypadkach, małe grupy. Wizyty mogą być jednostronne lub mogą być realizowane jako element wymiany pomiędzy organizacjami. Działania w ramach wizyty, na którą zostanie przyznane dofinansowanie, muszą być związane z działalnością zawodową wnioskodawcy w dowolnym aspekcie edukacji dorosłych. Przykładowo mogą one dotyczyć: badania aspektów edukacji i uczenia się dorosłych w kraju goszczącym, uczestnictwa w mniej formalnych typach szkoleń kadry dla edukacji dorosłych, takich jak job-shadowing (obserwacja) np. w organizacjach edukacji dorosłych, uczestnictwa w konferencji lub seminarium, http://www.grundtvig.org.pl/wizyty-i-wymiana-kadry

24 Dziękuję za uwagę www.scdn.pl


Pobierz ppt "Zewnętrzne źródła finansowania projektów o charakterze międzynarodowym Pracownia Projektów Europejskich Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google