Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kampania społeczna Niepełnosprawni są wśród nas – co Ty zrobiłeś dla nich? Wyniki badań przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kampania społeczna Niepełnosprawni są wśród nas – co Ty zrobiłeś dla nich? Wyniki badań przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej."— Zapis prezentacji:

1 Kampania społeczna Niepełnosprawni są wśród nas – co Ty zrobiłeś dla nich? Wyniki badań przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w 2009 roku Przygotowali: Elżbieta Pawłowska Ewelina Olesik Ewelina Olesik Henryk Leszczyłowski Henryk Leszczyłowski

2 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Jaki jest Pani/Pana rodzaj niepełnosprawności?

3 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Jaki jest Pani/Pana rodzaj niepełnosprawności? Inne podawane rodzaje/przyczyny niepełnosprawności: - porażenie mózgowe, - łuszczyca, - pourazowe pobicie, - niewydolność nerek i nadciśnienie tętnicze, - zaburzenia i choroby psychiczne/umysłowe - zaburzenia poznawcze, - choroby układu krążenia,

4 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Inne podawane rodzaje/przyczyny niepełnosprawności: - cukrzyca, - epilepsja, - stan wegetatywny, - laryngologiczny, - autyzm, - astma, - alergia, - choroba serca, - śpiączka.

5 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Jaką posiada Pani/Pan grupę inwalidzką ?

6 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS Orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) (istniały do 1998 r. – orzeczenia na stałe wciąż ważne) Orzeczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) znaczny stopień niepełnosprawności całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji I grupa inwalidzka osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny umiarkowany stopień niepełnosprawności całkowita niezdolność do pracy II grupa inwalidzkabrak lekki stopień niepełnosprawności częściowa niezdolność do pracy lub celowość przekwalifikowania zawodowego III grupa inwalidzka pozostałe osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy Równoważność zapisów stopni niepełnosprawności w obecnym i byłym systemie orzecznictwa

7 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Jaki jest Pani/Pana stopień niezdolności do pracy?

8 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy pracuje Pani/Pan zawodowo?

9 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Jaką pracą jest Pani/Pan zainteresowany?

10 Forma pracy: - nie wymagająca dźwigania, wysiłku fizycznego, - siedząca, - w domu przy Internecie, - opieka nad dzieckiem, - w zakładzie pracy chronionej, - ręczna, chałupnicza, - tłumaczenie z j. angielskiego, Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

11 Jaką pracą jest Pani/Pan zainteresowany? - biurowa, - kierowca, operator ładowarki, wózka widłowego, - spawacz, - z obsługą kasy fiskalnej, - każda dostosowana dla osoby niepełnosprawnej, - pracownik porządkowy, pomocnik pracownika gospodarczego, - każda. Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

12 Czy przy wykonywaniu codziennych czynności korzysta Pani/Pan z pomocy innych osób?

13 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy jest Pani/Pan osobą samotnie zamieszkującą?

14 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy korzysta Pani/Pan z pomocy sąsiadów?

15 Formy otrzymywanej pomocy: - dowóz do miasta, lekarza, - załatwianie spraw w urzędach, - wnoszenie ciężkich rzeczy, drobne przysługi - wnoszenie ciężkich rzeczy, drobne przysługi, - przynoszenie opału, posiłków, zakupów, - czasowa opieka, - podnoszenie. Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

16 Czy jest Pani/Pan zaopatrzona/ny w sprzęt ortopedyczny?

17 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy wymaga Pani/Pan korzystania z jakiejś formy rehabilitacji? Jeśli tak, czy korzysta Pani/Pan z rehabilitacji?

18 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy wymaga Pani/Pan korzystania z jakiejś formy rehabilitacji? Jeśli tak, czy korzysta Pani/Pan z rehabilitacji? Przyczyny: - brak środków finansowych/ duże koszty rehabilitacji, - brak transportu, możliwości dojazdu, - brak skierowania, - brak badań specjalistycznych, - brak wsparcia terapeutycznego, - brak odpowiedzi na złożony wniosek.

19 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy odczuwa Pani/Pan bariery architektoniczne w naszym mieście?

20 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy odczuwa Pani/Pan bariery architektoniczne w naszym mieście? Rodzaje barier: - brak podjazdów chodnikowych, wysokie chodniki, - schody w przychodni zdrowia, Urzędzie Miasta, - złe dojście do ośrodka pomocy społecznej, - brak ławek do odpoczynku, - trudności w poruszaniu się bocznymi ulicami zimą, - nierówności chodników i jezdni,

21 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy odczuwa Pani/Pan bariery architektoniczne w naszym mieście? - brak miejsc parkingowych dla niepełnoprawnych, - brak dobrej komunikacji, - zastawianie chodników przez samochody, - niebezpieczne przejście przy Skałce Karczmarza, - brak pasów na jezdni, - góry, wzniesienia.

22 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy posiada Pani/Pan dostęp do Internetu?

23 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy byłaby/by Pani/Pan zainteresowana/ny udziałem w kursie, szkoleniu, warsztatach itp.?

24 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy byłaby/by Pani/Pan zainteresowana/ny udziałem w kursie, szkoleniu, warsztatach itp.? Formy udziału: - językowy, język migowy, malarski, prawa jazdy haftowania, haftowania, - obsługa Internetu, - projektowanie stron WWW, - spotkania, wycieczki, - uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

25 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy byłaby/by Pani/Pan zainteresowana/ny aktywnym włączeniem się w życie miasta, np. imprezy okolicznościowe, spotkania, uroczystości?

26 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy byłaby/by Pani/Pan zainteresowana/ny aktywnym włączeniem się w życie miasta, np. imprezy okolicznościowe, spotkania, uroczystości? Formy uczestnictwa: - teatr, - imprezy artystyczne, - wystawy, - spotkania z młodzieżą, - imprezy promujące miasto, - jakiekolwiek.

27 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Czy byłaby/by Pani/Pan gotowa/wy wstąpić do stowarzyszenia, grupy samopomocowej?

28 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie W jakie działania mogłaby/by Pani/Pan zaangażować się na rzecz innych osób? Formy zaangażowania: - pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, - przewóz osób niepełnosprawnych, - organizowanie imprez na rzecz osób niepełnosprawnych, - organizowanie gimnastyki rehabilitacyjnej, - pomoc w ramach wolontariatu,

29 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie W jakie działania mogłaby/by Pani/Pan zaangażować się na rzecz innych osób? - pokonywanie barier architektonicznych, - tłumaczenia z j. angielskiego, - czytanie komuś, - pomoc z zakresu socjologii, - dyżury w Klubie Integracji Społecznej, - w takie, jakie jest potrzeba na obecną chwilę.

30 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie W czym jeszcze mógłby Pani/Panu pomóc Urząd Miejski, MOPS? Formy oczekiwanej pomocy: - finanse, żywność, - uzyskanie lokalu mieszkalnego, - uczestnictwo w kursie dla opiekunek, inne kursy, - ulgi w opłatach za media, - dostęp do rehabilitacji, - kontakt z terapeutami leczącymi epilepsję.

31 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Co sprawia Pani/Panu największy problem w życiu jako osobie niepełnosprawnej? Rodzaje problemów życiowych: posiadana niepełnosprawność/ dyskomfort bycia niepełnosprawnym, posiadana niepełnosprawność/ dyskomfort bycia niepełnosprawnym, wada wymowy (problemy z komunikacją werbalną), wada wymowy (problemy z komunikacją werbalną), brak specjalistycznej opieki medycznej, lekarskich wizyt brak specjalistycznej opieki medycznej, lekarskich wizyt domowych zimą, domowych zimą, brak dostępu do profesjonalnej rehabilitacji, brak dostępu do profesjonalnej rehabilitacji, brak dyżurujących aptek wieczorem, brak dyżurujących aptek wieczorem,

32 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Co sprawia Pani/Panu największy problem w życiu jako osobie niepełnosprawnej? - załatwianie spraw w różnych instytucjach, biurokracja, - brak pracy, trudności w jej znalezieniu, - niska emerytura (wysokie koszty leków), - konieczność opuszczenia obecnie zajmowanego lokalu, - niepewna przyszłość, - duże odległości/niemożność samodzielnego przemieszczania się,

33 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Co sprawia Pani/Panu największy problem w życiu jako osobie niepełnosprawnej? sprzątanie mieszkania, sprzątanie mieszkania, uzależnienie od pomocy innych, uzależnienie od pomocy innych, brak jakiejkolwiek pomocy, brak jakiejkolwiek pomocy, brak kontaktu z innym niepełnosprawnymi brak kontaktu z innym niepełnosprawnymi i wolontariuszami, i wolontariuszami, dyskryminacja, odizolowanie, nietolerancja, dyskryminacja, odizolowanie, nietolerancja, konflikt z sąsiadami – wyrządzenie przykrości z ich strony, konflikt z sąsiadami – wyrządzenie przykrości z ich strony, samotność. samotność.

34 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Wnioski: - niepełnosprawni mieszkańcy stanowią niemałą grupę społeczności Szklarskiej Poręby, jednakże nieskorą do sygnalizowania swoich potrzeb (zaledwie 80 osób odpowiedziało na naszą ankietę - być może wynika to z braku informacji o prowadzonych badaniach, niewiary w ich skuteczność, niechęci do mówienia o sobie lub z innych przyczyn); - niepełnosprawni mieszkańcy stanowią niemałą grupę społeczności Szklarskiej Poręby, jednakże nieskorą do sygnalizowania swoich potrzeb (zaledwie 80 osób odpowiedziało na naszą ankietę - być może wynika to z braku informacji o prowadzonych badaniach, niewiary w ich skuteczność, niechęci do mówienia o sobie lub z innych przyczyn); - jeszcze mniejsza część tej grupy chce (lub może) aktywnie włączyć się w życie społeczne miasta – pomiędzy 20 a 35%;

35 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Wnioski: Rodzaje problemów życiowych można generalnie pogrupować: Niepełnosprawność a leczenie i rehabilitacja Niepełnosprawność a leczenie i rehabilitacja Problemy materialno – bytowe Problemy materialno – bytowe Potrzeby duchowe i społeczne Potrzeby duchowe i społeczne

36 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Wnioski: Powyższy podział oddaje zróżnicowanie problematyki z jaką przychodzi się zmagać niepełnosprawnym w ich codzienności i równocześnie pomaga w wyłonieniu instytucji/urzędów, które w największym stopniu mogą wpływać na poprawę sytuacji: - leczenie i rehabilitacja – SP ZOZ Przychodnia Rejonowa, Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Apteka Eskulap, Apteka Krokus; - leczenie i rehabilitacja – SP ZOZ Przychodnia Rejonowa, Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Apteka Eskulap, Apteka Krokus; - problemy materialno – bytowe - Urząd Miasta, Społeczna Komisja Mieszkaniowa, Rada Miejska wraz z Komisjami, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej, Polski Komitet Pomocy Społecznej;

37 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Wnioski: - potrzeby duchowe i społeczne – Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, Parafia Ojców Franciszkanów, Caritas, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Wolontariatu, Klub Integracji Społecznej, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Urząd Miasta z Referatem Promocji i Biuletynem, Głos Szklarskiej Poręby, Muzeum Mineralogiczne, Dom Garharta i Carla Hauptmannów o/ Muzeum Karkonoskiego, Dom Wlastimila Hofmana, Światełko i inne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców Szklarskiej Poręby.

38 Strategia Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie w odpowiedzi na wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, w 2010 roku podejmuje się następujących zadań: upublicznienia badań w mediach strona MOPS, Biuletyn Pod Szrenicą, Głos S.P., upublicznienia badań w mediach strona MOPS, Biuletyn Pod Szrenicą, Głos S.P., zorganizowania seminarium upowszechniającego problematykę osób niepełnosprawnych z terenu naszego miasta – budowanie koalicji; zorganizowania seminarium upowszechniającego problematykę osób niepełnosprawnych z terenu naszego miasta – budowanie koalicji; zorganizowania spotkania informacyjnego dla mieszkańców ze specjalistami (przedstawicielem PUP, PCPR, służby zdrowia, MOPS, Rady Miasta) poświęconego możliwościom poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych ; zorganizowania spotkania informacyjnego dla mieszkańców ze specjalistami (przedstawicielem PUP, PCPR, służby zdrowia, MOPS, Rady Miasta) poświęconego możliwościom poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych ; przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; zorganizowania dyskusji na temat kulturalnej oferty miasta uwzględniającej potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Szklarskiej Poręby zorganizowania dyskusji na temat kulturalnej oferty miasta uwzględniającej potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Szklarskiej Poręby

39 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Zaprezentowane działania wpisują się/ wynikają ze Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata Priorytet 2: Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia Działanie 2.1: Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych a także Priorytet 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Priorytet 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Działanie 1.3: Wsparcie osób niepełnosprawnych, pozbawionych możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kampania społeczna Niepełnosprawni są wśród nas – co Ty zrobiłeś dla nich? Wyniki badań przeprowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google