Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twórcza aktywność młodzieży gimnazjalnej Ewa Kołodziejczyk Małgorzata Łopuszy ń ska-Ratyna Urszula Sławek Gimnazjum nr 9 w Lublinie Biblioteka – Szkolne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twórcza aktywność młodzieży gimnazjalnej Ewa Kołodziejczyk Małgorzata Łopuszy ń ska-Ratyna Urszula Sławek Gimnazjum nr 9 w Lublinie Biblioteka – Szkolne."— Zapis prezentacji:

1 Twórcza aktywność młodzieży gimnazjalnej Ewa Kołodziejczyk Małgorzata Łopuszy ń ska-Ratyna Urszula Sławek Gimnazjum nr 9 w Lublinie Biblioteka – Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości

2 2 Działania: Plastyczne Literackie Dziennikarskie Teatralne

3 3 Działania plastyczne Twórczo ść własna Zaj ę cia z wykorzystaniem ró ż norodnych technik Wystawy Dekoracje Konkursy

4 4 Rozwijanie własnych talentów

5 5 Praca wyróżniona w konkursie Ekslibris biblioteki

6 6 Prezentacja różnorodnych technik

7 7 Inspiracja twórczością wielkich malarzy

8 8 Wystawy okolicznościowe – 100-lecie powieści Ania z Zielonego Wzgórza

9 9 Przygotowanie rekwizytów na imprezy szkolne

10 10 Tworzenie dekoracji na uroczystości szkolne

11 11 Tworzenie prac na konkursy plastyczne

12 12 Sukcesy dają radość i motywację do kolejnych działań – laureatki konkursu W krainie baśni

13 13 Działania literackie Pisanie tekstów Promocja talentów literackich Popularyzowanie w ś ród rówie ś ników cytatów z literatury

14 14 Książka Marty TATA - głowa rodziny i największe,,ciacho turnusu; MAMA -,,to kleiste coś, co trzyma to stado MAGDA - dla mnie dość irytujący osobnik, ale czasem całkiem sensowny przeciwnik w grze w piłkę; MATYŚKA - mała liszka z jej wiecznym,,i cio mnie to?!; NO I JA – MARTA - tu zbuntowana nastolatka, a na ogół … nie, oszczędzę wam opisu. Książka napisana i zilustrowana przez uczennicę; nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Wydajemy własną książkę w trzech kategoriach: edytorskiej, literackiej i plastycznej.

15 15 Złota Polska Młodzież czyli o młodzieży zdolnej, ale niedocenianej Pod ąż am, jak ka ż dego pi ę knego dnia prócz wolnych sobót i niedziel, szarym, nieatrakcyjnym szkolnym korytarzem, mijam te same monotonnie wygl ą daj ą ce twarze. Przechodz ę obok znienawidzonej grupy cicho chichocz ą cych dziewczyn z ogromnymi kolczykami i wielkimi dekoltami ods ł aniaj ą cymi niew ą tpliwe wdzi ę ki owych panien. Przy wspomnianych zawsze kr ę c ą si ę wysocy, quasi-przystojni ch ł opcy z kolosaln ą wr ę cz ilo ś ci ą ż elu na ich tlenionych w ł osach. (…) Felieton wyróżniony w ogólnopolskim konkursie dziennikarskim

16 16 Tomik wierszy uczniów – konkurs Co mi w duszy gra?

17 17 mikołajki Cytat dla każdego - Mikołajki

18 18 Działania dziennikarskie Tworzenie gazety szkolnej, nagra ń d ź wi ę kowych i filmowych Rozwijanie umiej ę tno ś ci dziennikarskich Kształcenie umiej ę tno ś ci posługiwania si ę technologi ą informacyjn ą

19 19

20 20 Ćwiczenia twórczego myślenia - zajęcia koła dziennikarskiego

21 21 Płyta z kolędami w wykonaniu uczniów i nauczycieli

22 22 Przeprowadzanie wywiadu

23 23 Nagrywanie audycji na żywo - wizyta w Radio Lublin

24 24 Obsługa kamery - warsztaty dziennikarskie w TVP Lublin

25 25 Prezentacja multimedialna – efekt pracy uczniów

26 26 Działania teatralne Aktorzy (recytacja, postawa, gesty) Ruch sceniczny (teatr cieni, drama, taniec) Muzyka ( ś piew, gra na instrumentach) Scenografia (dekoracja, stroje, rekwizyty, ś wiatło)

27 27 Warsztaty słowa

28 28 Gra aktora - spotkanie z muzyką W.A.Mozarta

29 29 Teatr cieni - poranek poetycki Agnieszka Osiecka – poetka polskiej piosenki

30 30 Taniec Chochoła - projekt edukacyjny Stanisław Wyspiański – artysta słowa i obrazu

31 31 Kalambury prezentowane metodą dramy – Turniej klas I

32 32 Śpiew i gra na instrumentach - wieczorek poetycki poświecony E.Stachurze

33 33 Dobór strojów i rekwizytów - projekt edukacyjny w 200. rocznicę urodzin Wincentego Pola

34 34 Przygotowanie rekwizytów - Turniej klas I

35 35 W prezentacji znalazły si ę wybrane przedsi ę wzi ę cia realizowane w bibliotece Gimnazjum nr 9 w Lublinie


Pobierz ppt "Twórcza aktywność młodzieży gimnazjalnej Ewa Kołodziejczyk Małgorzata Łopuszy ń ska-Ratyna Urszula Sławek Gimnazjum nr 9 w Lublinie Biblioteka – Szkolne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google