Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy prawne regulujące prowadzenie szkół i placówek oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy prawne regulujące prowadzenie szkół i placówek oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu łańcuckiego w roku szkolnym 2011/ 2012

2 Przepisy prawne regulujące prowadzenie szkół i placówek oświatowych
Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991, Nr 95, poz.425 z późn. zm) Ustawa – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, Nr 2,poz. 19 z późn. Zm.) Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578 z późn. Zm.)

3 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łańcucki
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, Łańcut Dyrektor szkoły: mgr Robert Szura Liceum ogólnokształcące  Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka, ul. Grunwaldzka 11, Łańcut Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Kupis Liceum Profilowane Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego, ul. Podzwierzyniec 41, Łańcut Dyrektor szkoły: mgr inż. Bogusław Blajer - klasa o profilu wojskowym / policyjnym Technikum mechanik elektronik mechatronik informatyk teleinformatyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa ślusarz operator obrabiarek skrawających* elektromechanik pojazdów samochodowych monter mechatronik*

4 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łańcucki
Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Farna 10, Łańcut  Dyrektor szkoły: mgr inż. Jacek Król Technikum technik ekonomista technik handlowiec technik usług fryzjerskich technik organizacji reklamy Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa wielozawodowa (fryzjer, tapicer, lakiernik, blacharz samochodowy, sprzedawca, stolarz, kucharz, cukiernik, piekarz). Zespół Szkół Technicznych, ul. Armii Krajowej 51, Łańcut Dyrektor szkoły: mgr inż. Marek Miezin technik geodeta technik architektury krajobrazu technik mechanizacji rolnictwa* technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych mechanik maszyn i urządzeń drogowych* monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych* monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*

5 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łańcucki
Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rakszawie p.o. Dyrektor Szkoły: mgr inż. Iwona Barnat Technikum technik budownictwa technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa technik organizacji usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa murarz – tynkarz* - kucharz małej gastronomii - posadzkarz - cukiernik* Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rakszawie - całoroczne Kierownik Schroniska: Joanna Tokarz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie Dyrektor: mgr inż. Józef Skomra Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3 Dyrektor: dr Elżbieta Dolata Bursa Szkolna w Łańcucie Dyrektor: mgr Józef Ruszel Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26 Dyrektor: dr Anna Sokołowska

6 Placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Łańcucki
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej - prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łańcucie – prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łańcucie – prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

7 Finansowanie zadań edukacyjnych
Wyszczególnienie Rok 2011 2012 Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody własne jednostek oświatowych Plan na dzień r. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (RPO, PFRON, Fundusz Ochrony Środowiska, POKL) System naliczania subwencji oświatowej, którego głównym czynnikiem przeliczeniowym jest uczeń określa dla samorządów zasady finansowania zadań oświatowych. Wynika z niego, że powiat otrzymuje środki finansowe w postaci subwencji oświatowej w zależności od ilości uczniów pobierających naukę w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez daną jst. Kwota bazowa określająca w 2012 roku średni koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 4942,42 zł. Doliczając należne wagi LO wynosi – zł., szkoła zawodowa – zł., ORW zł.

8 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 30 września 2011 r.
Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie Schronisko młodzieżowe Bursa Szkolna RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące 16 518 19 623 3 106 38 1 247 Liceum Profilowane 89 Technikum 9 246 11 329 12 344 6 163 1 082 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 100 95 94 2 48 337 LO dla dorosłych 1 10 23 722 15 452 14 424 438 8 211 91 2 765 Schronisko młodzieżowe w Rakszawie 120 123 OGÓŁEM 3008 Uzupełniające LO dla dorosłych ZDZ 51 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 29 uczniów

9 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 30 września 2012 r.
Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie Schronisko młodzieżowe Bursa Szkolna RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące 15 471 19 621 3 107 37 1 199 Liceum Profilowane 2 55 Technikum 8 226 10 293 12 319 6 150 36 988 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 86 72 109 1 32 299 LO dla dorosłych 21 676 14 419 13 365 428 7 182 85 2 541 Schronisko młodzieżowe w Rakszawie 120 119 OGÓŁEM 18 424 2 780 Uzupełniające LO dla dorosłych ZDZ 48 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 33 uczniów

10 Liczba uczniów w szkołach w latach 2002/2003 – 2012/2013
Rok szkolny/ rocznik Liczba uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie 2002/2003 1986 4028 687 755 762 518 568 246 472 2003/2004 1987 3922 716 793 735 492 550 202 434 2004/2005 1988 3927 669 729 898 588 454 215 374 2005/2006 1989 3804 625 701 971 539 500 221 247 2006/2007 1990 3686 592 703 967 482 478 243 2007/2008 1991 3565 574 768 872 481 425 235 210 2008/2009 1992 3442 784 720 495 414 224 231 2009/2010 1993 3091 572 734 591 489 436 - 269 2010/2011 1994 2908 532 739 513 475 407 242 2011/2012 1995 2765 722 452 424 438 211 2012/2013 1996 2541 471 676 419 365 428 182

11 Liczba uczniów w klasach I w poszczególnych latach
Wyniki rekrutacji z podziałem na poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych Typ szkoły Liczba uczniów w klasach I w poszczególnych latach 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Liceum ogólnokształcące 458 416 409 421 419 377 Liceum Profilowane 37 35 31 34 29 Technikum 487 442 338 272 274 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 147 183 150 146 132 90 RAZEM 1129 1076 928 873 854 741

12 Liczba dzieci urodzonych w gminach Powiatu Łańcuckiego w latach 1984 – 2010

13 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego (stan na dzień r.) wg. SIO Lp. Nazwa szkoły lub placówki Liczba nauczycieli stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie 1,12 1,80 11,45 25,04 39,41 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie 1,03 8,23 10,80 27,87 47,93 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie 0,00 3,35 9,52 28,08 40,95 4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie 6,75 3,40 17,40 27,55 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 4,55 5,01 6,24 13,16 28,96 6. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie 1,53 6,14 15,31 22,98 7. PZOPP w Łańcucie 1,67 2,55 3,22 7,44 8. Bursa Szkolna w Łańcucie 3,00 2,00 1,33 6,33 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 4,50 1,00 8,00 13,50 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 0,38 4,66 11,15 16,19 OGÓŁEM 6,70 36,22 57,76 150,56 251,24

14 Procentowy udział nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2011/2012

15 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego (stan na dzień r.) wg. SIO Lp. Nazwa szkoły lub placówki Liczba nauczycieli stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany RAZEM 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie 0,00 1,45 10,96 23,93 36,34 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie 0,50 4,29 14,84 27,29 46,92 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie 2,87 9,10 25,41 37,38 4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie 6,63 4,06 18,00 28,69 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 1,50 5,54 6,24 12,04 25,32 6. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie 1,67 4,12 13,62 19,41 7. PZOPP w Łańcucie 0,33 2,38 3,33 7,71 8. Bursa Szkolna w Łańcucie 1,00 4,00 6,00 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 4,50 8,50 13,00 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej wŁańcucie 0,48 3,70 12,00 16,18 OGÓŁEM 2,33 30,10 59,40 145,12 236,95

16 Procentowy udział nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2012/2013

17 Procentowy udział płac i wydatków rzeczowych

18 Zestawienie skutków podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

19 maturalnego i zawodowego szkół Powiatu Łańcuckiego
Wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego szkół Powiatu Łańcuckiego

20 Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012
Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba uprawnionych Liczba przystępujących Liczba osób, które zdały Liczba osób, które nie zdaly % zdawalności 1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie L O 194 190 4 98% 2. Zespół Szkół Nr im. J. Korczaka w Łańcucie LO 193 173 20 90% LP 30 26 16 10 62% 3. Zespół Szkół Nr im. J. Kochanowskiego w Łańcucie 24 21 5 76% T 69 65 44 68% 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie 104 76 43 33 57% 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 70 38 19 50% 6. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie 46 22 8 14 36% RAZEM 730 635 509 126 80%

21

22 Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów szkół powiatu łańcuckiego

23 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego

24 Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych typach szkół

25 Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:
etapu pisemnego - przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:    - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,    - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. etapu praktycznego - polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

26 Wyniki egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2010/2011
Typ szkoły Zawód Liczba uprawnionych do egzaminu Liczba przystępujacych do egzaminu Liczba uczniów, którzy zdali Liczba uczniów, którzy nie zdali Zdawalność w szkołach Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie Technikum Technik mechanik 11 9 7 2 77,8% Technik elektronik 8 4 3 57,1% Technik mechatronik 32 29 18 37,9% Technik teleinformatyk 6 0,0% Technik informatyk 12 75,0% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik pojazdów samochodowych 15 13 1 92,3% Operator Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Technik ekonomista 36 33 16 17 48,5% Technik handlowiec 31 20 10 50,0% Technik usług fryzjerskich 35 28 80,0% Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Technik pojazdów samochodowych 39 79,5% Technik mechanizacji rolnictwa 5 54,5% Technik architektury krajobrazu 15,0% Mechanik pojazdów samochodowych 88,2% Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie Technik budownictwa 25 Technik hotelarstwa 14 28,6% Technik organizacji usług gastronomicznych 53,8% Posadzkarz 72,7% Kucharz małej gastronomii 62,5%

27 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

28 Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie

29 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie

30 Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im
Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie

31 Uwarunkowania wyników egzaminów zewnętrznych
Sieć uwarunkowań wyników egzaminów jest skomplikowana. Na osiągnięcia uczniów w większym stopniu niż szkoła mają wpływ np. jego uzdolnienia, motywacja do nauki, środowisko rodzinne i społeczne, w którym przebywa. Sukces szkoły zależy też od kadry w niej pracującej, osoby zarządzającej szkołą – należy się tej pracy przyjrzeć, znać jej warunki i wiedzieć, co decyduje o efektach nauczania.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Przepisy prawne regulujące prowadzenie szkół i placówek oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google