Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu łańcuckiego w roku szkolnym 2011/ 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu łańcuckiego w roku szkolnym 2011/ 2012."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu łańcuckiego w roku szkolnym 2011/ 2012

2 Przepisy prawne regulujące prowadzenie szkół i placówek oświatowych Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991, Nr 95, poz.425 z późn. zm) Ustawa – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982, Nr 2,poz. 19 z późn. Zm.) Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, Nr 91, poz. 578 z późn. Zm.)

3 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łańcucki I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37- 100 Łańcut Dyrektor szkoły: mgr Robert Szura Liceum ogólnokształcące Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka, ul. Grunwaldzka 11, 37- 100 Łańcut Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Kupis Liceum ogólnokształcące Liceum Profilowane Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego, ul. Podzwierzyniec 41, 37- 100 Łańcut Dyrektor szkoły: mgr inż. Bogusław Blajer Liceum ogólnokształcące - klasa o profilu wojskowym / policyjnym Technikum -mechanik -elektronik -mechatronik -informatyk -teleinformatyk Zasadnicza Szkoła Zawodowa -ślusarz -operator obrabiarek skrawających* -elektromechanik pojazdów samochodowych -monter mechatronik*

4 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łańcucki Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika, ul. Farna 10, 37- 100 Łańcut Dyrektor szkoły: mgr inż. Jacek Król Technikum -technik ekonomista -technik handlowiec -technik usług fryzjerskich -technik organizacji reklamy Zasadnicza Szkoła Zawodowa - klasa wielozawodowa (fryzjer, tapicer, lakiernik, blacharz samochodowy, sprzedawca, stolarz, kucharz, cukiernik, piekarz). Zespół Szkół Technicznych, ul. Armii Krajowej 51, 37- 100 Łańcut Dyrektor szkoły: mgr inż. Marek Miezin Technikum -technik geodeta -technik architektury krajobrazu -technik mechanizacji rolnictwa* -technik pojazdów samochodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa -mechanik pojazdów samochodowych -mechanik maszyn i urządzeń drogowych* -monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych* -monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*

5 Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Łańcucki Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rakszawie p.o. Dyrektor Szkoły: mgr inż. Iwona Barnat Technikum -technik budownictwa -technik żywienia i usług gastronomicznych -technik hotelarstwa -technik organizacji usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa - murarz – tynkarz* - kucharz małej gastronomii - posadzkarz - cukiernik* Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. B. Żardeckiego w Rakszawie - całoroczne Kierownik Schroniska: Joanna Tokarz Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie Dyrektor: mgr inż. Józef Skomra Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3 Dyrektor: dr Elżbieta Dolata Bursa Szkolna w Łańcucie Dyrektor: mgr Józef Ruszel Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26 Dyrektor: dr Anna Sokołowska

6 Placówki niepubliczne dotowane przez Powiat Łańcucki Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy CARITAS w Wysokiej - prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łańcucie – prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łańcucie – prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

7 Finansowanie zadań edukacyjnych System naliczania subwencji oświatowej, którego głównym czynnikiem przeliczeniowym jest uczeń określa dla samorządów zasady finansowania zadań oświatowych. Wynika z niego, że powiat otrzymuje środki finansowe w postaci subwencji oświatowej w zależności od ilości uczniów pobierających naukę w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez daną jst. Kwota bazowa określająca w 2012 roku średni koszt kształcenia jednego ucznia wynosi 4942,42 zł. Doliczając należne wagi LO wynosi – 5 481 zł., szkoła zawodowa – 6 444 zł., ORW - 48 128 zł. Wyszczególnienie Rok 20112012 Część oświatowa subwencji ogólnej21 015 51321 023 727 Dochody własne jednostek oświatowych2 155 591 1 816 984 Plan na dzień 30.09.2012 r. Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (RPO, PFRON, Fundusz Ochrony Środowiska, POKL)

8 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wg stanu na dzień 30 września 2011 r. Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie Schronisk o młodzieżo we Bursa Szkolna RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące 1651819623310600000000381 247 Liceum Profilowane 0038900000000003 Technikum 000092461132912344616300381 082 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 000031003953942480011337 LO dla dorosłych 0011000000000001 RAZEM1651823722154521442415438821100912 765 Schronisko młodzieżowe w Rakszawie 00000000000012000 Bursa Szkolna 00000000000001230 OGÓŁEM16518237221545214424154388211120123913008 Uzupełniające LO dla dorosłych ZDZ51 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy29 uczniów

9 Dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 30 września 2012 r. Nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie Schronisk o młodzieżo we Bursa Szkolna RAZEM Typ szkoły ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów ilość oddziałów ilość uczniów Liceum Ogólnokształcące 1547119621310700000000371 199 Liceum Profilowane 0025500000000002 Technikum 00008226102931231961500036988 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 000038637231091320010299 LO dla dorosłych 0000000000000000 RAZEM1547121676144191336515428718200852 541 Schronisko młodzieżowe w Rakszawie 00000000000012000 Bursa Szkolna 00000000000001190 OGÓŁEM18471216761441914424154287182120119852 780 Uzupełniające LO dla dorosłych ZDZ48 uczniów Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy33 uczniów

10 Liczba uczniów w szkołach w latach 2002/2003 – 2012/2013 Rok szkolny/ rocznik Liczba uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej Zespół Szkół Tekstylno- Gospodarczych w Rakszawie 2002/2003 1986 4028687755762518568246472 2003/2004 1987 3922716793735492550202434 2004/2005 1988 3927669729898588454215374 2005/2006 1989 3804625701971539500221247 2006/2007 1990 3686592703967482478243221 2007/2008 1991 3565574768872481425235210 2008/2009 1992 3442574784720495414224231 2009/2010 1993 3091572734591489436-269 2010/2011 1994 2908532739513475407-242 2011/2012 1995 2765518722452424438-211 2012/2013 1996 2541471676419365428-182

11 Wyniki rekrutacji z podziałem na poszczególne typy szkół ponadgimnazjalnych Typ szkoły Liczba uczniów w klasach I w poszczególnych latach 2007/20082008/20092009/20102010/20112011/2012 2012/2013 Liceum ogólnokształcące 458416409421419 377 Liceum Profilowane 3735313429 0 Technikum487442338272274 Zasadnicza Szkoła Zawodowa 147183150146132 90 RAZEM11291076928873854 741

12 Liczba dzieci urodzonych w gminach Powiatu Łańcuckiego w latach 1984 – 2010

13 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego (stan na dzień 30.09.2011 r.) wg. SIO Lp.Nazwa szkoły lub placówki Liczba nauczycieli stażystakontraktowymianowanydyplomowanyRAZEM 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie1,121,8011,4525,0439,41 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie1,038,2310,8027,8747,93 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie0,003,359,5228,0840,95 4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie0,006,753,4017,4027,55 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie4,555,016,2413,1628,96 6. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie0,001,536,1415,3122,98 7.PZOPP w Łańcucie0,001,672,553,227,44 8.Bursa Szkolna w Łańcucie0,003,002,001,336,33 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie0,004,501,008,0013,50 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie0,000,384,6611,1516,19 OGÓŁEM6,7036,2257,76150,56251,24

14 Procentowy udział nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2011/2012

15 Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach według stopni awansu zawodowego (stan na dzień 30.09.2012 r.) wg. SIO Lp.Nazwa szkoły lub placówki Liczba nauczycieli stażystakontraktowymianowanydyplomowanyRAZEM 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie0,001,4510,9623,9336,34 2. Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie0,504,2914,8427,2946,92 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie0,002,879,1025,4137,38 4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie0,006,634,0618,0028,69 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie1,505,546,2412,0425,32 6. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie0,001,674,1213,6219,41 7.PZOPP w Łańcucie0,331,672,383,337,71 8.Bursa Szkolna w Łańcucie0,001,004,001,006,00 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie0,004,500,008,5013,00 10. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej wŁańcucie0,000,483,7012,0016,18 OGÓŁEM2,3330,1059,40145,12236,95

16 Procentowy udział nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2012/2013

17 Procentowy udział płac i wydatków rzeczowych

18 Zestawienie skutków podwyżki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

19 Wyniki egzaminu maturalnego i zawodowego szkół Powiatu Łańcuckiego

20 Wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 Lp. Nazwa szkoły Typ szkoły Liczba uprawnionych Liczba przystępujących Liczba osób, które zdały Liczba osób, które nie zdaly % zdawalności 1. I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie L O 194 190498% 2. Zespół Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie LO 193 1732090% LP 3026161062% 3. Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego w Łańcucie LO 242116576% T 6965442168% 4. Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika w Łańcucie T 10476433357% 5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie T 703819 50% 6. Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych w Rakszawie T 462281436% RAZEM 73063550912680%

21

22 Zdawalność egzaminu maturalnego absolwentów szkół powiatu łańcuckiego

23 Zdawalność egzaminu maturalnego w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego

24 Zdawalność egzaminów maturalnych w poszczególnych typach szkół

25 Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: 1.etapu pisemnego - przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje: - w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, - w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. 1.etapu praktycznego - polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

26 Wyniki egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2010/2011 Typ szkołyZawód Liczba uprawnionych do egzaminu Liczba przystępujacych do egzaminu Liczba uczniów, którzy zdali Liczba uczniów, którzy nie zdali Zdawalność w szkołach Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie Technikum Technik mechanik1197277,8% Technik elektronik874 3 57,1% Technik mechatronik322911 18 37,9% Technik teleinformatyk640 4 0,0% Technik informatyk1286 2 75,0% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektromechanik pojazdów samochodowych151312 1 92,3% Operator874 3 57,1% Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Technikum Technik ekonomista3633161748,5% Technik handlowiec312010 50,0% Technik usług fryzjerskich35 28780,0% Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie Technikum Technik pojazdów samochodowych39 31879,5% Technik mechanizacji rolnictwa11 6554,5% Technik architektury krajobrazu20 31715,0% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechanik pojazdów samochodowych 181715288,2% Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie Technikum Technik budownictwa25168850,0% Technik hotelarstwa1472528,6% Technik organizacji usług gastronomicznych13 7653,8% Zasadnicza Szkoła Zawodowa Posadzkarz 14118372,7% Kucharz małej gastronomii885362,5%

27 Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

28 Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie

29 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie

30 Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w Rakszawie

31 Uwarunkowania wyników egzaminów zewnętrznych Sieć uwarunkowań wyników egzaminów jest skomplikowana. Na osiągnięcia uczniów w większym stopniu niż szkoła mają wpływ np. jego uzdolnienia, motywacja do nauki, środowisko rodzinne i społeczne, w którym przebywa. Sukces szkoły zależy też od kadry w niej pracującej, osoby zarządzającej szkołą – należy się tej pracy przyjrzeć, znać jej warunki i wiedzieć, co decyduje o efektach nauczania.

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu łańcuckiego w roku szkolnym 2011/ 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google