Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WODA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WODA."— Zapis prezentacji:

1 WODA

2 Woda stanowi główny czynnik warunkujący istnienie żywej materii
Woda stanowi główny czynnik warunkujący istnienie żywej materii. Jest niezbędnym składnikiem pożywienia człowieka, jest także nieodzowna w odżywianiu roślin i zwierząt, czyli wszystkiego co żyje na Ziemi Woda wpływa na ukształtowanie terenu i malowniczość krajobrazu. Jeziora, rzeki i morza stanowią od najdawniejszych czasów ważne i tanie szlaki ruchu komunikacyjnego, służące do transportu ludzi, zwierząt i różnych towarów Osady ludzkie wznoszone były nad wodą lub w jej pobliżu. Stosowana jest także do gaszenia pożarów oraz jest niezbędnym środkiem higieny i czystości Jednakże woda wyrządza również olbrzymie szkody; powoduje korozję, gnicie, erozję, wypłukiwanie gleby i wietrzenie skał. Jest także przyczyną wielu klęsk żywiołowych.

3 Historia powstania wody na Ziemi
Skorupa ziemska powstała na skutek stygnięcia powierzchni Ziemi. Magma i zawarte w niej gazy coraz to rozsadzają cienką początkowo skorupę ziemską. Powstały pęknięcia i szczeliny, wzdłuż których wybuchały potężne wulkany.W niektórych miejscach skorupa zapadała się tworząc zagłębienia. Całą Ziemię otaczała atmosfera powstała z Wydzielających się ze stygnącej lawy gazów. W atmosferze tej było niewątpliwie bardzo dużo pary wodnej.W miarę oziębiania się klimatu skorupy ziemskiej para wodna w atmosferze zaczęła się skraplać i opadać na Ziemię w postaci deszczów. Przy zetknięciu się z gorącą powierzchnią woda wrzała, zamieniając się z powrotem w parę i ulatywał w atmosferę. Ten proces przyczynił się do stale postępującego ochładzania skorupy ziemskiej.Przy dalszym ochładzaniu woda z opadów nie parowała, pozostawiając w zagłębieniach skorupy ziemskiej. Tak powstały pierwsze oceany i morza.

4 Wystepowanie w przyrodzie
, Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi. Na naszym globie występuje w trzech stanach skupienia : ciekłym, stałym i gazowym. Ogólna masa wody występuje w otaczającej nas przyrodzie wynosi 1,8 • 1018 ton. Zajmuje prawie ¾ powierzchni Ziemi w postaci oceanów i mórz. Występuje także na lądzie stałym w jeziorach i rzekach oraz jako woda podziemna.Woda podziemna jest najczystsza i nadaje się do picia. Rozpuszczone w niej sole i gazy mają właściwości lecznicze Powierzchnia pola lodowego (wody w stanie stałym) na morzach wynosi około 26 mln km2. Pola te powstają tam, gdzie przez cały rok utrzymuje się wieczna zmarzlina. Są to okolice podbiegunowe.

5 3 stany skupienia Jak już wcześniej wspomniałam woda występuje w 3 stanach skupienia : stałym (lód), ciekłym (woda) i gazowym (para wodna). Proces przemiany z jednego stanu skupienia w drugi ma określoną nazwę:

6 Zwiazek chemiczny , Najważniejszym związkiem wodoru i tlenu jest tlenek wodoru-woda (H2O), Która dzięki swym właściwościom fizycznym i chemicznym jest jedną z podstawowych substancji na Ziemi Tam gdzie istnieje życie zawsze jest woda i odwrotnie, tam gdzie istnieje woda może również rozwijać się życie. Jest to substancja najbardziej dostępna dla człowieka i z tego względu człowiek z właściwościami wody zaczął przyrównywać cechy i właściwości wielu innych ciał. Np. temperatura krzepnięcia i wrzenia wody jest podstawą skali termometru Celsjusza.

7 Wlasciwosci fizyczne , , Woda w zwykłej temperaturze jest cieczą przezroczystą, bez barwy i smaku. W cienkich warstwach jest bezbarwna, w grubszych ma odcień niebieskawy, wskutek pochłaniania z widma światła białego pewnej ilości promieniowania czerwonego Temperatura topnienia wody wynosi 0,1oC, temperatura wrzenia 100oC, temperatura maksymalnej gęstości 4oC, masa cząsteczkowa 18, Woda przechodząc w lód powiększa swoją objętość o przeszło 9%. Wskutek zamarzania wody powierzchnie rzek i stawów pokrywają się zimą lodem, izolując się przed dalszą utratą ciepła. Umożliwia to przetrwanie życia w wodzie, pod lodem, w czasie zimy. Woda jest dobrym przewodnikiem prądu.

8 Wlasciwosci chemiczne
, , Woda zgodnie z definicją kwasu i zasady, podaną przez Lowry’ego i Brönsteda, wykazuje w określonych warunkach właściwości kwasu lub zasady, czyli jest amfoterem Wzór sumaryczny wody to : H2O Naturalna dysocjacja jonowa wody jest reakcją odwracalną H2O  H+ + OH¯ Z równania dysocjacji jonowej wynika, że liczba kationów H+ jest równa liczbie anionów OH-. Woda jest więc w równym stopniu kwasem i zasadą.

9 Rozpuszczalnik Woda jest najbardziej rozpowszechnionym rozpuszczalnikiem zarówno w przyrodzie, jak i w laboratorium. Jednak daleko jej jeszcze do tego, by nazwać ją rozpuszczalnikiem uniwersalnym, ponieważ istnieje wielka ilość substancji, które z natury nie rozpuszczają się w wodzie Dzięki rozpuszczalności w wodzie dwutlenku węgla i tlenu może istnieć w niej życie Rozpuszczalność zależy od: rodzaju substancji temperatury ciśnienia mieszania stanu rozdrobnienia

10 Rodzaje Rożne rodzaje wód : woda królewska: „rozpuszcza” wszystkie metale, także złoto -woda ciężka: stosowana w reaktorach jądrowych woda siarkowodorowa woda utleniona: służy do dezynfekcji woda bromowa woda amoniakowa woda destylowana: woda oczyszczona woda wapienna woda mineralna woda pogazowa woda krystalizacyjna woda sodowa woda gorzka woda twarda

11 Rola wody Woda odegrała podstawową rolę w powstawaniu i rozwijaniu życia na Ziemi. Mimo wielu różnych poglądów uczonych na etapy powstania życia, żaden z nich nie pomija wody. Wszyscy są zgodni co do tego, że woda odegrała i odgrywa zasadniczą rolę w jego bogaceniu i zróżnicowaniu O znaczeniu wody w życiu ludzi i zwierząt najlepiej świadczy fakt, że jej zawartość w organizmach waha się w granicach od %. Nadmierne odwodnienie organizmu prowadzi do śmierci, np.: człowiek, gdy traci 6-8 % wody, wpada w półomdlenie, przy utracie 10 % pojawiają się halucynacje, a przy stracie 12 % wody, bez pomocy lekarza, umiera Z tych przykładów wynika, że woda byłą kolebką, w której powstało życie na Ziemi, i z tego względu jest z życiem nieodłącznie związana.

12 Magda Kunikowska kl II d 2003r.
KONIEC Magda Kunikowska kl II d 2003r.


Pobierz ppt "WODA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google