Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda stanowi główny czynnik warunkujący istnienie żywej materii. Jest niezbędnym składnikiem pożywienia człowieka, jest także nieodzowna w odżywianiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda stanowi główny czynnik warunkujący istnienie żywej materii. Jest niezbędnym składnikiem pożywienia człowieka, jest także nieodzowna w odżywianiu."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Woda stanowi główny czynnik warunkujący istnienie żywej materii. Jest niezbędnym składnikiem pożywienia człowieka, jest także nieodzowna w odżywianiu roślin i zwierząt, czyli wszystkiego co żyje na Ziemi. Woda wpływa na ukształtowanie terenu i malowniczość krajobrazu. Jeziora, rzeki i morza stanowią od najdawniejszych czasów ważne i tanie szlaki ruchu komunikacyjnego, służące do transportu ludzi, zwierząt i różnych towarów. Osady ludzkie wznoszone były nad wodą lub w jej pobliżu. Stosowana jest także do gaszenia pożarów oraz jest niezbędnym środkiem higieny i czystości. Jednakże woda wyrządza również olbrzymie szkody; powoduje korozję, gnicie, erozję, wypłukiwanie gleby i wietrzenie skał. Jest także przyczyną wielu klęsk żywiołowych.

4 Skorupa ziemska powstała na skutek stygnięcia powierzchni Ziemi. Magma i zawarte w niej gazy coraz to rozsadzają cienką początkowo skorupę ziemską. Powstały pęknięcia i szczeliny, wzdłuż których wybuchały potężne wulkany.W niektórych miejscach skorupa zapadała się tworząc zagłębienia. Całą Ziemię otaczała atmosfera powstała z Wydzielających się ze stygnącej lawy gazów. W atmosferze tej było niewątpliwie bardzo dużo pary wodnej.W miarę oziębiania się klimatu skorupy ziemskiej para wodna w atmosferze zaczęła się skraplać i opadać na Ziemię w postaci deszczów. Przy zetknięciu się z gorącą powierzchnią woda wrzała, zamieniając się z powrotem w parę i ulatywał w atmosferę. Ten proces przyczynił się do stale postępującego ochładzania skorupy ziemskiej.Przy dalszym ochładzaniu woda z opadów nie parowała, pozostawiając w zagłębieniach skorupy ziemskiej. Tak powstały pierwsze oceany i morza.

5 Woda jest najbardziej rozpowszechnioną substancją na Ziemi. Na naszym globie występuje w trzech stanach skupienia : ciekłym, stałym i gazowym. Ogólna masa wody występuje w otaczającej nas przyrodzie wynosi 1,8 10 18 ton. Zajmuje prawie ¾ powierzchni Ziemi w postaci oceanów i mórz. Występuje także na lądzie stałym w jeziorach i rzekach oraz jako woda podziemna.Woda podziemna jest najczystsza i nadaje się do picia. Rozpuszczone w niej sole i gazy mają właściwości lecznicze. Powierzchnia pola lodowego (wody w stanie stałym) na morzach wynosi około 26 mln km 2. Pola te powstają tam, gdzie przez cały rok utrzymuje się wieczna zmarzlina. Są to okolice podbiegunowe.

6 Jak już wcześniej wspomniałam woda występuje w 3 stanach skupienia : stałym (lód), ciekłym (woda) i gazowym (para wodna). Proces przemiany z jednego stanu skupienia w drugi ma określoną nazwę:

7 Najważniejszym związkiem wodoru i tlenu jest tlenek wodoru-woda (H 2 O), Która dzięki swym właściwościom fizycznym i chemicznym jest jedną z podstawowych substancji na Ziemi. Tam gdzie istnieje życie zawsze jest woda i odwrotnie, tam gdzie istnieje woda może również rozwijać się życie. Jest to substancja najbardziej dostępna dla człowieka i z tego względu człowiek z właściwościami wody zaczął przyrównywać cechy i właściwości wielu innych ciał. Np. temperatura krzepnięcia i wrzenia wody jest podstawą skali termometru Celsjusza.

8 Woda w zwykłej temperaturze jest cieczą przezroczystą, bez barwy i smaku. W cienkich warstwach jest bezbarwna, w grubszych ma odcień niebieskawy, wskutek pochłaniania z widma światła białego pewnej ilości promieniowania czerwonego. Temperatura topnienia wody wynosi 0,1 o C, temperatura wrzenia 100 o C, temperatura maksymalnej gęstości 4 o C, masa cząsteczkowa 18,015. Woda przechodząc w lód powiększa swoją objętość o przeszło 9%. Wskutek zamarzania wody powierzchnie rzek i stawów pokrywają się zimą lodem, izolując się przed dalszą utratą ciepła. Umożliwia to przetrwanie życia w wodzie, pod lodem, w czasie zimy. Woda jest dobrym przewodnikiem prądu.

9 Woda zgodnie z definicją kwasu i zasady, podaną przez Lowryego i Brönsteda, wykazuje w określonych warunkach właściwości kwasu lub zasady, czyli jest amfoterem. Wzór sumaryczny wody to : H 2 O Naturalna dysocjacja jonowa wody jest reakcją odwracalną. H 2 O H + + OH ¯ Z równania dysocjacji jonowej wynika, że liczba kationów H + jest równa liczbie anionów OH -. Woda jest więc w równym stopniu kwasem i zasadą.

10 Woda jest najbardziej rozpowszechnionym rozpuszczalnikiem zarówno w przyrodzie, jak i w laboratorium. Jednak daleko jej jeszcze do tego, by nazwać ją rozpuszczalnikiem uniwersalnym, ponieważ istnieje wielka ilość substancji, które z natury nie rozpuszczają się w wodzie. Dzięki rozpuszczalności w wodzie dwutlenku węgla i tlenu może istnieć w niej życie. Rozpuszczalność zależy od: -rodzaju substancji -temperatury -ciśnienia -mieszania -stanu rozdrobnienia

11 Rożne rodzaje wód : -woda królewska: rozpuszcza wszystkie metale, także złoto -woda ciężka: stosowana w reaktorach jądrowych -woda siarkowodorowa -woda utleniona: służy do dezynfekcji -woda bromowa -woda amoniakowa -woda destylowana: woda oczyszczona -woda wapienna -woda mineralna -woda pogazowa -woda krystalizacyjna -woda sodowa -woda gorzka -woda twarda

12 Woda odegrała podstawową rolę w powstawaniu i rozwijaniu życia na Ziemi. Mimo wielu różnych poglądów uczonych na etapy powstania życia, żaden z nich nie pomija wody. Wszyscy są zgodni co do tego, że woda odegrała i odgrywa zasadniczą rolę w jego bogaceniu i zróżnicowaniu. O znaczeniu wody w życiu ludzi i zwierząt najlepiej świadczy fakt, że jej zawartość w organizmach waha się w granicach od 60-90 %. Nadmierne odwodnienie organizmu prowadzi do śmierci, np.: człowiek, gdy traci 6-8 % wody, wpada w półomdlenie, przy utracie 10 % pojawiają się halucynacje, a przy stracie 12 % wody, bez pomocy lekarza, umiera. Z tych przykładów wynika, że woda byłą kolebką, w której powstało życie na Ziemi, i z tego względu jest z życiem nieodłącznie związana.

13 Magda Kunikowska kl II d 2003r.


Pobierz ppt "Woda stanowi główny czynnik warunkujący istnienie żywej materii. Jest niezbędnym składnikiem pożywienia człowieka, jest także nieodzowna w odżywianiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google