Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznaj i okiełznaj żywioły Gimnazjum nr 10 Ruda Śląska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznaj i okiełznaj żywioły Gimnazjum nr 10 Ruda Śląska"— Zapis prezentacji:

1 Poznaj i okiełznaj żywioły Gimnazjum nr 10 Ruda Śląska
Opiekun: Justyna Grajdek

2 Dominika Brol WODA

3 Rozkład ładunku dookoła cząsteczki wody:
kolor czerwony – cząstkowy ładunek ujemny kolor niebieski – cząstkowy ładunek dodatni

4 Łączenie się cząsteczek wody:
czerwony – to wiązania atomowe niebieski - to wiązania wodorowe.

5 71 % powierzchni Ziemi pokrywa woda

6 Woda to tlenek wodoru, związek chemiczny o wzorze H2O.
Występuje w warunkach pokojowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określamy mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia - lodem. Potocznie często do każdego ze stanów skupienia odnosi się słowo woda. Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%), tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu. W wodzie rozpuszczonych jest też wiele gazów, najwięcej dwutlenku węgla.  

7 Stan gazowy-para wodna
Para występuje w każdej temperaturze. Im większa powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp. wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie. W krajach cieplejszych występuje więcej pary wodnej niż w krajach chłodniejszych dlatego Europejczykowi trudno jest się zaaklimatyzować w Afryce lub w Azji. Parę wodną wykorzystuje się w silnikach parowych, używana jest też saunach do gorących kąpieli parowych. Zjawisko parowania jest jednym z podstawowych czynników istnienia przyrody. Woda parując tworzy obłoki pary w formie chmur, które z chłodzone opadają na ziemię pod postacią deszczu.

8 Stan cieczy - woda Woda występuje pomiędzy temp.0 °C i 100 °C. Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej. Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie. Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałeziach przemysłu. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze. Nie ma określonego kształtu nie jest ściśliwa. Powstaje ona przez schłodzenie pary wodnej czyli skraplanie lub ogrzewanie lodu czyli topnienie. Woda występuje w postaciach jezior, rzek, oceanów itp. Woda jest rozpuszczalnikiem dla wielu ciał stałych np. dla cukru, soli, wapnia. Woda zajmuje więcej powierzchni na kuli ziemskiej niż kontynenty. Ludzie niestety nie potrafią docenić tej wspaniałej cieczy i wrzucają do wody chemikalia, odpady radioaktywne itp. Woda była przedmiotem wielu badań, które osiągnęły światową sławę.

9 Stan stały - lód lub śnieg
Lód lub śnieg występują poniżej 0 °C tzw. temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn. mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość. Lód pow.- staje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez resublimację. Lód tak samo jak woda i para wodna nie ma koloru, w dotyku jest zimny i jest ciałem kruchym np. kiedy uderzymy kawałek lodu młotkiem rozkruszy się na wiele drobnych kawałków. Zjawisko zmiany obj. podczas przechodzenia z fazy ciekłej do fazy stałej wody (lód) pełni bardzo istotną rolę w przyrodzie. W szczególności dotlenienie gleby poprzez rozsadzanie zmarzniętych brył ziemi oraz zjawisko pękania skał. Śnieg podobnie jak lód powstaje ze schłodzonej wody lub pary wodnej. Ma kolor biały co można zauważyć podczas zimy. Na śniegu można wykonywać wiele sportów jak narciarstwo lub snowboard.

10 Mapa przedstawia tereny dotknięte niedoborem wody

11 Znaczenie biologiczne wody
Woda jest powszechnym rozpuszczalnikiem związków ustrojowych i niezbędnym uzupełnieniem pokarmu wszystkich znanych dotąd organizmów. Uczestniczy w przebiegu większości reakcji metabolicznych, stanowi środek transportu wewnątrzustrojowego: np. produktów przemiany materii, substancji odżywczych, hormonów, enzymów. Reguluje temperaturę i uczestniczy w reakcjach hydrolizy. Stanowi płynne środowisko niezbędne do usuwania końcowych produktów przemiany materii. Woda stanowi średnio 60% masy dorosłego człowieka, w przypadku noworodka ok. 15% więcej.

12 Obieg wody w przyrodzie

13 Elektrownia Solina

14 Elektrownia szczytowo-pompowa
Porąbka Żar

15 POWIETRZE

16 POWIETRZE Powietrze jest bezbarwną, bezwonną i bezsmakową mieszaniną gazów. Składa się z wielu gazów wśród których podstawowymi są tlen i azot.

17 OBJĘTOŚCIOWY SKŁAD POWIETRZA:
Składniki stałe: (skład niezmienny do wysokości 80 km, w stanie suchym czyli bez pary wodnej) azot - 78,08% tlen - 20,95% argon- 0,934% neon - 18,18 ppm hel- 5,24 ppm metan- 1,7 ppm krypton- 1,14 ppm Wodór - 0,55 ppm Składniki zmienne: (różne, w zależności od położenia geograficznego, pory roku i innych sytuacji, np. erupcji wulkanu) dwutlenek węgla - średnio 380 ppm dwutlenek siarki dwutlenek azotu ozon (ok. 0, części atmosfery) składniki mineralne: pył, sadza składniki organiczne: drobnoustroje, zarodniki roślin Suche powietrze ma średnią masę molową 28,84 g/mol.

18 POWIETRZE W TECHNICE

19 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

20 SKUTKI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Kwaśny deszcz Smog Dziura ozonowa Efekt cieplarniany

21 Nasze logo projektu

22 Koniec pokazu Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Poznaj i okiełznaj żywioły Gimnazjum nr 10 Ruda Śląska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google