Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Korzyści dla ISW ze współpracy z MŚP. Czas trwania: 1 rok Pojęcia: Prestiż uczelni, komercjalizacja badań, badania naukowe, legitymizacja, finansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Korzyści dla ISW ze współpracy z MŚP. Czas trwania: 1 rok Pojęcia: Prestiż uczelni, komercjalizacja badań, badania naukowe, legitymizacja, finansowanie."— Zapis prezentacji:

1 Korzyści dla ISW ze współpracy z MŚP

2 Czas trwania: 1 rok Pojęcia: Prestiż uczelni, komercjalizacja badań, badania naukowe, legitymizacja, finansowanie Cele edukacyjne: Celem tego modułu jest prezentacja Instytucjom Szkolnictwa Wyższego istotnych korzyści ze współpracy z sektorem Małych Średnich Przedsiębiorstw Poznanie możliwości wprowadzenia badań na rynek Pokazanie wpływu relacji na zwiększenie szans publikacji naukowych. Zademonstrowanie praktycznego zastosowania prac badawczych Możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania Konspekt

3 Wprowadzenie Korzyści Możliwość publikacji Legitymizacja Finansowanie Komercjalizacja badań

4 Wprowadzenie Wyzwanie Prowadzenie badań liderskich Odkrycia Iinnowacje

5 Wprowadzenie MŚP R&D

6 Introduciton Komisja Europejska: Poprawa transferu wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie" Paradygmat szansy

7 Introduciton

8 Wprowadzenie Transfer wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem składa się z różnych działań, w tym, na przykład: Badania instytucji przemysłów pracowników programów wymiany Prezenty i dotacje od partnerów przemysłowych (np. krzesła profesorskie) Badania i umowy realizowane w ramach współpracy Doradztwo

9 Wprowadzenie Powody, by być osobiście ważnym (Yong S. Lee, 2000): Uzupełnienie funduszy By poszukiwać możliwości biznesowych By uzyskać wgląd z zakresie dotyczącym własnej pracy badawczej Aby przetestować praktyczne zastosowanie Aby utworzyć praktyki studenckie i możliwość pośrednictwa pracy Dla przyszłych misji uczelni Zdobycie wiedzy o problemach praktycznych przydatnych w nauczaniu By zapewnić finansowanie dla asystentów badawczych By poszukiwać możliwości biznesowych

10 Research benefits Licencja Honoraria Może zwiększyć źródło finansowania ISW Wspieranie nowych obszarów badawczych Rozwój nowych możliwości nauczania

11 Korzyści ze współracy UTL ma długą historię w łączeniu technologii i biznesu. To dobra podstawa do środowiska dla innowacji ". Doskonałość w biznesie rzadko skupia się jedynie wokół wydajności "Łączenie postępu technologicznego wraz z komercyjnymi aspiracjami jest rdzeniem wielu innowacji." http://www.youtube.com/watch?v=4dYgQwUPaw0 Spójrzmy na dobre praktyki Uniwersytet Technologii w Lappeenrancie

12 Korzyści ze współpracy Jaka jest Twoja rola w transferze technologii? Innowacja jest kompletnym procesem przekształcania pomysłów w produkty Przemysł ISW Idea Transfer Technologii Rozwój Dyfuzja

13 Korzyści ze współpracy Uczelnie i MŚP były zawsze w tej samej drużynie, proces ten przedstawia, w jaki sposób ta współpraca działa i gdzie rola uczelni jest tak ważna

14 Komercjalizacja badań. Otwiera wiele różnych możliwości dla ISW: - tworzenie dochodów - wywieranie wpływu - może być stymulujące dla wydziału i studentów Różnicuje podstawy działania - W przyszłości: finansowanie będzie powiązaniem z wymiernymi efektami Film informacyjny o korzyściach z komercjalizacji badań Od badań do komercjalicacji http://www.youtube.com/watch?v=a2RbujJ2Z0U

15 Możliwości publikacji. Zastosowanie badań w rzeczywistych sytuacjach, dodaje świetny element do potencjalnych elementów pisania. Okazja do publikacji jest korzystna zarówno dla profesora, instytucji jak i studentów: -Publikacje te są punktem odniesienia dla studentów pragnących kontynuować karierę na uczelni lub w MŚP -Daje im wgląd na prawidłowe funkcjonowanie gospodarki -Prócz tego zapewnia ponad wszystko zrozumienie niezbędnego partnerstwa wśród społeczeństwa

16 Możliwości publikacji Produktywność naukowa. Naukowcy, którzy łączą badania i działalności uczelni na tle przemysłowym, uzyskują w porównaniu do tych członków, którzy koncentrują się wyłącznie na badaniach (Manjarrés i wsp., 2008).: Wyższą produktywność naukową Wyższy status w swojej instytucji Lepsze możliwości dostępu do sprzętu i danych do wykorzystania w swoim projekcie.

17 Finansowanie 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Kontrakty B+R Wsparcie technologiczne I doradztwo Kontrakty szkoleniowe Średnie wartości kontraktów Uniwersytet – przemysł i badania - Tylko badania

18 Finansowanie 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Kontrakty B+RWsparcie techniczne I doradztwo Kontrakty szkoleniowe Średnie wartości projektu badawczego Uniwersytet – Przemysł i Badania - Tylko Uniwersytet – Przemysł-

19 Legitymizacja Budowanie wzajemnego zaufania pomiędzy ISW i MSP, Wzmocnienie działalności instytucji badawczych. Uzyskanie statusu i prestiżu, wynikającego z udanego partnerstwa i produktów. Wzmocnienie działalności instytucji badawczych nauczania. Główne pośrednie korzyści dla legitymizacji (Komisja Europejska: "Poprawa transferu wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie"):

20 Legitymizacja Główne korzyści pośrednie dla legitymizacji (Komisja Europejska: "Poprawa transferu wiedzy między instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie"): Przyciąganie, utrzymanie i motywowanie naukowców zainteresowanych aspektami przedsiębiorczości lub w nowymi możliwościami zawodowymi. Przyczynianie się do większego uznania przez władze publiczne społeczno-gospodarczego znaczenia badań finansowanych ze środków publicznych, co może prowadzić do zwiększenia ich finansowaniem. Ułatwianie wymiany personelu między instytucjami badawczymi a przemysłem

21 Legitymizacja Wydziały, który otrzymają wsparcie przemysłu częściej przyznają, że ich wybór tematu badawczego ma wpływ na komercyjny potencjał projektu (Blumethal et al., 1996) ISW są aktywne w dzieleniu się wiedzą (wysoko cenione i wspierane) Pozytywne uznanie i wizja ISW jako część rozwiązania ISW jako symbol instytucji publicznej chętnej bycia częścią kultury innowacji Rynek i społeczeństwo są bardziej skłonne do postrzegania uczelni w perspektywie ich zaangażowania z innymi organizacjami.

22 Finansowanie Fundusze rządowe maleją Wzrost konkurencyjności finansowania zewnętrznego Zróżnicowanie podstawy finansowania Generowania dochodu poprzez doradztwo, usługi, komercjalizację, IP. Strategie inwestycyjne

23 Finansowanie Europejski Fundusz Społeczny Zwiększony nacisk na wzmocnienie badań i innowacji, w szczególności poprzez transfer wiedzy. Poprzez europejskie ramy jest zamierzony w celu wspieranie innowacji. Programy ramowe finansują także międzywydziałową mobilność pracowników naukowych, włączając wymianę Uniwersytet - przemysł.

24 Finansowanie Nowe programy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Uzupełniając swoje własne badania naukowe poprzez zapewnienie funduszy dla studentów i sprzętu laboratoryjnego (Yong Lee S. 200) Chęć pozyskania dodatkowych zasobów, odpowiednie do wyboru intensywności współpracy (Tartari i Breschi, 2009) Ograniczenia fiskalne budżetów zachęcają ISW do dążenia do bardziej konkurencyjnych źródeł finansowania (Geuna i Nesta, 2006) Będą wspierać wszystkie formy innowacji, partnerstwa publiczno-prywatnego i środków w celu poprawy dostępu do finansowania.

25 Podsumowanie 67% 66% 56% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Fundusze na wsparcie studentów I sprzęt laboratoryjny Uzyskanie wglądu w Badaniach naukowych Zdobycie praktycznej wiedzy Przydatnej w nauczaniu Pomoc w zlokalizowaniu Praktyk studenckich i stażu Korzyści z Badania

26 Podsumowanie 57% 37% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Rozwój UtrzymanieZmniejszenie Nie wiem Prawdopodobieństwo przyszłej współpracy badawczej MŚP - ISW

27 Bibliografia Blumethal D., Campbell E.G., Causiano N., Luois K.S. (1996), Participation of life science faculty in research relationships with industry The New England Journal of Medicine, Vol 335, No.23,pp.1734-1739 European Commission: Improving knowledge transfer between research Institutions and Industry across Europe Genua A. Nesta L.J.J. (2006), University patenting and its effects on academic research: the emerging European evidence, Research Policy, 35,790-807 Manjarrés L., Gutierrez A., Vega J. (2008), Coexistence of university-industry relations and academic research: Barrier to incentive for scientific production. Scientometrics, Vol. 76, No. 3 (2008) 561-576 Tartari V., Breschi S. (2009), Set them free: scientists perception of benefits and cost of university-industry research collaboration., CBS – Copenhagen Business School Summer Conference. Yong S. Lee. The Sustainability of University-Industry Research Collaboration: An Empirical Assessment

28


Pobierz ppt "Korzyści dla ISW ze współpracy z MŚP. Czas trwania: 1 rok Pojęcia: Prestiż uczelni, komercjalizacja badań, badania naukowe, legitymizacja, finansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google