Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 qhta@eti.pg.gda.pl J.Kuchta@eti.pg.gda.pl Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania

2 2/23Modelowanie przypadków użycia Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników. Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników. Przypadek użycia reprezentuje możliwość oferowaną użytkownikowi przez system Przypadek użycia reprezentuje możliwość oferowaną użytkownikowi przez system Przypadek użycia jest realizowany przez interakcję pomiędzy systemem a jego użytkownikami. Przypadek użycia jest realizowany przez interakcję pomiędzy systemem a jego użytkownikami. Ten sam użytkownik może występować w różnych rolach w różnych przypadkach użycia. Rolę użytkownika w interakcji z systemem reprezentuje aktor. Ten sam użytkownik może występować w różnych rolach w różnych przypadkach użycia. Rolę użytkownika w interakcji z systemem reprezentuje aktor. Aktorem może być też system zewnętrzny, o ile korzysta z usług projektowanego systemu. Aktorem może być też system zewnętrzny, o ile korzysta z usług projektowanego systemu.

3 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 3/23Modelowanie przypadków użycia Przykłady Aktorzy: Aktorzy: Klient Klient Sprzedawca Sprzedawca Magazynier Magazynier Przypadki użycia: Przypadki użycia: Złożenie zamówienia Złożenie zamówienia Wystawienie faktury Wystawienie faktury Sprawdzenie stanu towaru Sprawdzenie stanu towaru

4 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 4/23Modelowanie przypadków użycia Dwustopniowy proces definiowania przypadków użycia 1. Zespół projektowy we współpracy z użytkownikami opracowuje tekstowy opis przypadków użycia 2. Zespół projektowy na podstawie opisu tekstowego opracowuje diagramy przypadków użycia.

5 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 5/23Modelowanie przypadków użycia Rodzaje przypadków użycia ogólny(overview)/szczegółowy(detail) ogólny(overview)/szczegółowy(detail) ogólny przypadek użycia prezentuje ogólnie wymagania użytkowników co do funkcjonalności systemu ogólny przypadek użycia prezentuje ogólnie wymagania użytkowników co do funkcjonalności systemu szczegółowy przypadek użycia pokazuje szczegóły interakcji szczegółowy przypadek użycia pokazuje szczegóły interakcji podstawowy(essential)/rzeczywisty(real) podstawowy(essential)/rzeczywisty(real) podstawowy przypadek użycia pokazuje tylko podstawowe rozwiązania konieczne dla zrozumienia wymaganej funkcjonalności niezależnie od implementacji podstawowy przypadek użycia pokazuje tylko podstawowe rozwiązania konieczne dla zrozumienia wymaganej funkcjonalności niezależnie od implementacji rzeczywisty przypadek użycia pokazuje konkretny ciąg kroków potrzebnych do realizacji tej funkcjonalności (implementację) rzeczywisty przypadek użycia pokazuje konkretny ciąg kroków potrzebnych do realizacji tej funkcjonalności (implementację)

6 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 6/23Modelowanie przypadków użycia Opis przypadku użycia Informacje ogólne Informacje ogólne Lista aktorów (opis aktorów, relacje między nimi) Lista aktorów (opis aktorów, relacje między nimi) Relacje z aktorami i innymi przypadkami użycia (diagramy przypadków użycia) Relacje z aktorami i innymi przypadkami użycia (diagramy przypadków użycia) Scenariusz zdarzeń Scenariusz zdarzeń Charakterystyka opcjonalna Charakterystyka opcjonalna

7 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 7/23Modelowanie przypadków użycia Informacje ogólne Nazwa przypadku użycia Nazwa przypadku użycia czasownik – rzeczownik (np. Złożenie zamówienia) czasownik – rzeczownik (np. Złożenie zamówienia) Identyfikator Identyfikator identyfikator cyfrowy umożliwiający powiązanie funkcjonalności z przypadkiem użycia identyfikator cyfrowy umożliwiający powiązanie funkcjonalności z przypadkiem użycia Referencja do wymagania funkcjonalnego ze specyfikacji wymagań Referencja do wymagania funkcjonalnego ze specyfikacji wymagań umożliwia powiązanie przypadku użycia ze specyfikacją wymagań umożliwia powiązanie przypadku użycia ze specyfikacją wymagań Poziom ważności Poziom ważności umożliwia ustalenie kolejności implementacji przy podejściu ewolucyjno-iteracyjnym umożliwia ustalenie kolejności implementacji przy podejściu ewolucyjno-iteracyjnym Rodzaj Rodzaj ogólny/szczegółowy ogólny/szczegółowy podstawowy/rzeczywisty podstawowy/rzeczywisty

8 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 8/23Modelowanie przypadków użycia Lista aktorów Lista aktorów wyszczególnia wszystkich aktorów uczestniczących w przypadku użycia. Lista aktorów wyszczególnia wszystkich aktorów uczestniczących w przypadku użycia. Każdy aktor reprezentuje rolę użytkownika w interakcji z systemem. Każdy aktor reprezentuje rolę użytkownika w interakcji z systemem. Aktor może też reprezentować zewnętrzny system współpracujący z danym systemem. Aktor może też reprezentować zewnętrzny system współpracujący z danym systemem. Jeden z aktorów jest wyróżniany. Jest to tzw. aktor główny (primary actor), który inicjuje interakcję. Jeden z aktorów jest wyróżniany. Jest to tzw. aktor główny (primary actor), który inicjuje interakcję.

9 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 9/23Modelowanie przypadków użycia Wielu aktorów w jednym przypadku użycia Złożenie zamówienia Klient Sesja gry Gracz 2 Sprzedawca

10 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 10/23Modelowanie przypadków użycia Relacje między aktorami Użytkownik Klient Administrator Użytkownik reprezentuje uogólnioną klasę użytkowników. Ma ogólne możliwości (np. logowanie) Klient reprezentuje klasę klientów. Ma możliwości biznesowe (np. złożenie zamówienia) Administrator reprezentuje użytkownika pełniącego funkcję nadzorczą. Ma możliwości administracyjne (np. zarządzanie użytkownikami)

11 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 11/23Modelowanie przypadków użycia Relacje między przypadkami użycia relacja zawierania (include) relacja zawierania (include) zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek użycia jest obowiązkowo częścią innego przypadku użycia, tzn. scenariusz jednego przypadku użycia wchodzi w skład scenariusza innego przypadku użycia. zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek użycia jest obowiązkowo częścią innego przypadku użycia, tzn. scenariusz jednego przypadku użycia wchodzi w skład scenariusza innego przypadku użycia. relacja rozszerzenia (extend) relacja rozszerzenia (extend) zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek użycia może być częścią innego przypadku użycia, tzn. scenariusz jednego przypadku użycia może zostać wykonany w scenariuszu innego przypadku użycia w pewnych warunkach. zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek użycia może być częścią innego przypadku użycia, tzn. scenariusz jednego przypadku użycia może zostać wykonany w scenariuszu innego przypadku użycia w pewnych warunkach. relacja generalizacji-specjalizacji relacja generalizacji-specjalizacji zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek stanowi stanowi szczególną (wyspecjalizowaną) wersję innego przypadku użycia, np. jeden z aktorów jest wyspecjalizowaną klasą aktora z drugiego przypadku użycia zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek stanowi stanowi szczególną (wyspecjalizowaną) wersję innego przypadku użycia, np. jeden z aktorów jest wyspecjalizowaną klasą aktora z drugiego przypadku użycia

12 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 12/23Modelowanie przypadków użycia Przykłady relacji między przypadkami użycia Zarządzanie użytkownikami Dodawanie użytkownika Edycja danych użytkownika Usuwanie użytkownika Złożenie zamówienia Określenie terminu dostawy «include» Logowanie użytkownika Rejestracja nowego użytkownika «extend»

13 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 13/23Modelowanie przypadków użycia Relacje między aktorami i przypadkami użycia (1) UserAdmin Logowanie UserAdmin Logowanie

14 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 14/23Modelowanie przypadków użycia Relacje między aktorami i przypadkami użycia (2) Zarządzanie użytkownikami Dodawanie użytkownika Edycja danych użytkownika Usuwanie użytkownika Administrator Dodawanie użytkownika Edycja danych użytkownika Usuwanie użytkownika Administrator

15 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 15/23Modelowanie przypadków użycia Diagram przypadków użycia Klient Złożenie zamówienia Sprawdzenie zamówienia Zmiana zamówienia Anulowanie zamówienia Spedytor Realizacja zamówienia Sprzedawca Magazynier Sprawdzenie stanu w magazynie

16 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 16/23Modelowanie przypadków użycia Scenariusz zdarzeń Podstawowy ciąg zdarzeń Podstawowy ciąg zdarzeń Aktywności zagłębione Aktywności zagłębione Sytuacje wyjątkowe Sytuacje wyjątkowe

17 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 17/23Modelowanie przypadków użycia Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (1) Złożenie zamówienia: 1. Akceptacja klienta 2. Negocjacje pozycji 3. Akceptacja zamówienia

18 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 18/23Modelowanie przypadków użycia Scenariusz zdarzeń - opis tekstowy (2) Akceptacja klienta: 1. Po zgłoszeniu się klienta sprzedawca wyszukuje jego dane na liście klientów. 2. Jeśli brak klienta na liście klientów, to sprzedawca wprowadza nowego klienta. 3. Sprzedawca potwierdza aktualne dane klienta. 4. Jeśli dane klienta nie są aktualne, to sprzedawca uaktualnia dane.

19 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 19/23Modelowanie przypadków użycia Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (3) Wprowadzenie nowego klienta: 1. Sprzedawca prosi klienta o podanie danych osobowych. 2. Klient podaje swoje dane osobowe. 3. Sprzedawca wprowadza dane osobowe klienta do tabeli klientów. Sytuacja wyjątkowa: 1. Klient odmawia podania danych osobowych. 2. Sprzedawca ponownie prosi klienta o podanie danych osobowych. 3. Jeśli klient ponownie odmawia podania danych osobowych, to transakcja się kończy.

20 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 20/23Modelowanie przypadków użycia Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (4) Negocjacje pozycji: Dla każdej pozycji zamówienia: 1. Sprzedawca informuje klienta o oferowanym towarze. 2. Klient wybiera towar. 3. Sprzedawca informuje klienta o cenie i terminie realizacji. 4. Klient akceptuje lub odrzuca ofertę

21 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 21/23Modelowanie przypadków użycia Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (5) Oferowanie towaru: 1. Sprzedawca dostosowuje listę oferowanych towarów do potrzeb klienta. 2. Sprzedawca prezentuje listę oferowanych towarów dla klienta.

22 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 22/23Modelowanie przypadków użycia Scenariusz zdarzeń - diagram sekwencji klient : Klient : Sprzedawca Lista klientów : Lista klientów Cennik towarów : Cennik Stan aktualny : Stan magazynu Pozycje zamówienia Zapytanie o cenę Cena towaru Zgłoszenie klienta Wyszukanie klienta Dane klienta Potwierdzenie zgłoszenia Zapytanie o stan Stan towaru Cena i termin realizacji

23 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania 23/23Modelowanie przypadków użycia Literatura A.Dennis, B.H.Wixom, D.Tegarden: Systems Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, 2002 A.Dennis, B.H.Wixom, D.Tegarden: Systems Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, 2002


Pobierz ppt "Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google