Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modelowanie przypadków użycia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modelowanie przypadków użycia"— Zapis prezentacji:

1 Modelowanie przypadków użycia
Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

2 Modelowanie przypadków użycia
Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników. Przypadek użycia reprezentuje możliwość oferowaną użytkownikowi przez system Przypadek użycia jest realizowany przez interakcję pomiędzy systemem a jego użytkownikami. Ten sam użytkownik może występować w różnych rolach w różnych przypadkach użycia. Rolę użytkownika w interakcji z systemem reprezentuje aktor. Aktorem może być też system zewnętrzny, o ile korzysta z usług projektowanego systemu. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

3 Modelowanie przypadków użycia
Przykłady Aktorzy: Klient Sprzedawca Magazynier Przypadki użycia: Złożenie zamówienia Wystawienie faktury Sprawdzenie stanu towaru Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

4 Dwustopniowy proces definiowania przypadków użycia
Zespół projektowy we współpracy z użytkownikami opracowuje tekstowy opis przypadków użycia Zespół projektowy na podstawie opisu tekstowego opracowuje diagramy przypadków użycia. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

5 Rodzaje przypadków użycia
ogólny(overview)/szczegółowy(detail) ogólny przypadek użycia prezentuje ogólnie wymagania użytkowników co do funkcjonalności systemu szczegółowy przypadek użycia pokazuje szczegóły interakcji podstawowy(essential)/rzeczywisty(real) podstawowy przypadek użycia pokazuje tylko podstawowe rozwiązania konieczne dla zrozumienia wymaganej funkcjonalności niezależnie od implementacji rzeczywisty przypadek użycia pokazuje konkretny ciąg kroków potrzebnych do realizacji tej funkcjonalności (implementację) Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

6 Modelowanie przypadków użycia
Opis przypadku użycia Informacje ogólne Lista aktorów (opis aktorów, relacje między nimi) Relacje z aktorami i innymi przypadkami użycia (diagramy przypadków użycia) Scenariusz zdarzeń Charakterystyka opcjonalna Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

7 Modelowanie przypadków użycia
Informacje ogólne Nazwa przypadku użycia czasownik – rzeczownik (np. Złożenie zamówienia) Identyfikator identyfikator cyfrowy umożliwiający powiązanie funkcjonalności z przypadkiem użycia Referencja do wymagania funkcjonalnego ze specyfikacji wymagań umożliwia powiązanie przypadku użycia ze specyfikacją wymagań Poziom ważności umożliwia ustalenie kolejności implementacji przy podejściu ewolucyjno-iteracyjnym Rodzaj ogólny/szczegółowy podstawowy/rzeczywisty Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

8 Modelowanie przypadków użycia
Lista aktorów Lista aktorów wyszczególnia wszystkich aktorów uczestniczących w przypadku użycia. Każdy aktor reprezentuje rolę użytkownika w interakcji z systemem. Aktor może też reprezentować zewnętrzny system współpracujący z danym systemem. Jeden z aktorów jest wyróżniany. Jest to tzw. aktor główny (primary actor), który inicjuje interakcję. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

9 Wielu aktorów w jednym przypadku użycia
Klient Sprzedawca Złożenie zamówienia Sesja gry Gracz 2 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

10 Relacje między aktorami
Użytkownik reprezentuje uogólnioną klasę użytkowników. Ma ogólne możliwości (np. logowanie) Użytkownik Administrator reprezentuje użytkownika pełniącego funkcję nadzorczą. Ma możliwości administracyjne (np. zarządzanie użytkownikami) Klient reprezentuje klasę klientów. Ma możliwości biznesowe (np. złożenie zamówienia) Klient Administrator Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

11 Relacje między przypadkami użycia
relacja zawierania (include) zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek użycia jest obowiązkowo częścią innego przypadku użycia, tzn. scenariusz jednego przypadku użycia wchodzi w skład scenariusza innego przypadku użycia. relacja rozszerzenia (extend) zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek użycia może być częścią innego przypadku użycia, tzn. scenariusz jednego przypadku użycia może zostać wykonany w scenariuszu innego przypadku użycia w pewnych warunkach. relacja generalizacji-specjalizacji zachodzi wówczas, gdy jeden przypadek stanowi stanowi szczególną (wyspecjalizowaną) wersję innego przypadku użycia, np. jeden z aktorów jest wyspecjalizowaną klasą aktora z drugiego przypadku użycia Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

12 Przykłady relacji między przypadkami użycia
Złożenie zamówienia «include» Określenie terminu dostawy Logowanie użytkownika «extend» Rejestracja nowego użytkownika Zarządzanie użytkownikami Dodawanie użytkownika Edycja danych użytkownika Usuwanie użytkownika Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

13 Relacje między aktorami i przypadkami użycia (1)
User User Logowanie Logowanie Admin Admin Logowanie Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

14 Relacje między aktorami i przypadkami użycia (2)
Administrator Zarządzanie użytkownikami Dodawanie użytkownika Edycja danych użytkownika Usuwanie użytkownika Administrator Dodawanie użytkownika Edycja danych użytkownika Usuwanie użytkownika Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

15 Diagram przypadków użycia
Złożenie zamówienia Sprawdzenie stanu w magazynie Sprawdzenie zamówienia Klient Sprzedawca Zmiana zamówienia Anulowanie zamówienia Realizacja zamówienia Spedytor Magazynier Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

16 Modelowanie przypadków użycia
Scenariusz zdarzeń Podstawowy ciąg zdarzeń Aktywności zagłębione Sytuacje wyjątkowe Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

17 Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (1)
Złożenie zamówienia: Akceptacja klienta Negocjacje pozycji Akceptacja zamówienia Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

18 Scenariusz zdarzeń - opis tekstowy (2)
Akceptacja klienta: Po zgłoszeniu się klienta sprzedawca wyszukuje jego dane na liście klientów. Jeśli brak klienta na liście klientów, to sprzedawca wprowadza nowego klienta. Sprzedawca potwierdza aktualne dane klienta. Jeśli dane klienta nie są aktualne, to sprzedawca uaktualnia dane. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

19 Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (3)
Wprowadzenie nowego klienta: Sprzedawca prosi klienta o podanie danych osobowych. Klient podaje swoje dane osobowe. Sprzedawca wprowadza dane osobowe klienta do tabeli klientów. Sytuacja wyjątkowa: Klient odmawia podania danych osobowych. Sprzedawca ponownie prosi klienta o podanie danych osobowych. Jeśli klient ponownie odmawia podania danych osobowych, to transakcja się kończy. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

20 Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (4)
Negocjacje pozycji: Dla każdej pozycji zamówienia: Sprzedawca informuje klienta o oferowanym towarze. Klient wybiera towar. Sprzedawca informuje klienta o cenie i terminie realizacji. Klient akceptuje lub odrzuca ofertę Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

21 Scenariusz zdarzeń – opis tekstowy (5)
Oferowanie towaru: Sprzedawca dostosowuje listę oferowanych towarów do potrzeb klienta. Sprzedawca prezentuje listę oferowanych towarów dla klienta. Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

22 Scenariusz zdarzeń - diagram sekwencji
Lista klientów : Cennik towarów Stan aktualny : klient : Klient : Sprzedawca Lista klientów : Cennik Stan magazynu Zgłoszenie klienta Wyszukanie klienta Dane klienta Potwierdzenie zgłoszenia Pozycje zamówienia Zapytanie o cenę Cena towaru Zapytanie o stan Stan towaru Cena i termin realizacji Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia

23 Modelowanie przypadków użycia
Literatura A.Dennis, B.H.Wixom, D.Tegarden: Systems Analysis & Design. An Object-Oriented Approach with UML, John Wiley & Sons, 2002 Dokumentacja i Jakość Oprogramowania Modelowanie przypadków użycia


Pobierz ppt "Modelowanie przypadków użycia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google