Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat projektowy: MOJA FIRMA W INTERNECIE- POMYSŁ NA SZYBKI BIZNES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat projektowy: MOJA FIRMA W INTERNECIE- POMYSŁ NA SZYBKI BIZNES"— Zapis prezentacji:

1

2 Temat projektowy: MOJA FIRMA W INTERNECIE- POMYSŁ NA SZYBKI BIZNES
Nazwa szkoły: IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KAROLA LIBELTA W POZNANIU ID grupy: 97/44_P_G1 Opiekun: MAŁGORZATA RADASZEWSKA Kompetencja: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Temat projektowy: MOJA FIRMA W INTERNECIE- POMYSŁ NA SZYBKI BIZNES Semestr/rok szkolny: III / /2011

3 E-biznes - wstęp E-biznes w dosłownym znaczeniu jest właściwie tak stary jak obróbka danych, czyli istnieje od czasu, gdy zaczęto wykorzystywać komputery do automatyzowania procesów handlowych. „Dzisiejszą dynamikę jego rozwoju można wytłumaczyć pojawieniem się ogólnodostępnego środka komunikacji jakim jest……………”.

4 Internet to globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP (ang. Transfer Control Protocol/Internet Protocol). w szerszym ujęciu Internet oznacza globalny system informacji, który: jest logicznie połączony przez globalną jednorodną przestrzeń adresową opartą na protokole transmisji IP, jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu protokołu TCP/IP, dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publicznie lub prywatnie usługi wysokiego poziomu

5 Cechy Internetu zniesienie bariery czasu i przestrzeni,
naturalną interaktywność, otwartość techniczną, możliwość personalizacji poglądów, działanie non-stop, możliwość kreacji sztucznej – „wirtualnej” rzeczywistości.

6 Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych przestaje być dokonywane wyłącznie metodą tradycyjną, ale coraz częściej z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

7 Definicje e-biznesu Synonim terminów e-commerce i e-trade,[1]
pojęcie szersze od e-commerce.[2] [1] Por. M. Norris, S. West, E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001, s. 16. [2] Zob. m. in. W. Szpringer, który stwierdza: handel elektroniczny jest częścią biznesu elektronicznego, tak jak handel tradycyjny jest częścią biznesu (W. Szpringer, Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000, s ) oraz F. Wagner, według którego e-commerce sprowadza się do wykorzystania Internetu w procesach zaopatrzenia i zbytu, a e-biznes charakteryzuje wykorzystyanie elektronicznych kanałów we wszystkich funkcjach i procesach realizowanych przez przedsiębiorstwo (F. Wagner, E-biznes w instytucjach finansowych w Europie. Czynniki sukcesu – czynniki porażki (na przykładzie strategicznego znaczenia Internetu dla działalności ubezpieczeniowej). W: Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego „Znaczenie Internetu dla zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku, Katedra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań 18 maj 2004).

8 E-biznes W ujęciu szerszym e-biznes zawiera zarówno transakcje pomiędzy przedsiębiorstwami, przedsiębiorstwami i indywidualnymi klientami, pomiędzy indywidualnymi klientami, jak też operacje realizowane z udziałem jednostek administracji oraz stowarzyszeń. Obejmuje on więc każdy rodzaj gospodarczej działalności realizowanej na bazie sieci komputerowych.

9 Obszary działalności gospodarczej powstałe w wyniku rozwoju i wykorzystania sieci Internet wykraczają poza tradycyjną przestrzeń rynkową. Można je sklasyfikować jako cztery wirtualne przestrzenie rynkowe: informacji, komunikacji, dystrybucji i transakcji.

10 Matryca interakcji między uczestnikami e-biznesu

11 Wzajemne relacje e-biznesu i e-commerce

12 Dlaczego e-biznes ≠ e-commerce
Autorzy bardziej szczegółowo opisujący e-biznes zwracają uwagę, iż jest to pojęcie określające strategiczne wykorzystywanie wspomaganych komputerowo technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla osiągnięcia celów przedsiębiorstwa włącznie z odpowiednim zorganizowaniem i przeprowadzeniem procesów handlowych

13 E-commerce Istotę e-commerce odzwierciedlają dwie, wzajemnie uzupełniające się definicje: 1. E-commerce to wykorzystywanie Internetu, cyfrowej komunikacji i zastosowań technologii informacyjnych (IT) w celu umożliwienia procesu kupna i sprzedaży, 2. E-commerce to realizowanie wszystkich lub co najmniej ważnych etapów danej transakcji pomiędzy sprzedawcą a kupującym poprzez elektroniczne media.

14 Podział e-commerce etapy transakcji, w których wykorzystywany jest kanał elektroniczny, ilość potencjalnych partnerów transakcji, sektor gospodarczy partnerów transakcji, rodzaj używanych mediów elektronicznych.

15 Ad. 1 Etapy transakcji wykorzystujące kanał elektroniczny
Przyjmując podział procesu transakcyjnego na pięć etapów: etap poszukiwania informacji lub wiedzy, etap negocjacji, etap uzgodnienia, etap realizacji spraw związanych z logistyką i finansami, etap wykorzystywania pozyskanego dobra i obsługi posprzedażowej (After-Sales-Phase), i kierując się przyjętą definicją e-commerce można uznać, że z działalnością taką będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy elektroniczne kanały będą wykorzystywane co najmniej na etapie negocjacji i uzgodnień.

16 Przykładowe zastosowania e-commerce w poszczególnych etapach transakcji wraz ze wskazaniem minimalnego obszaru wykorzystania kanałów elektronicznych do uznania transakcji za działalność e-commerce

17 Ad. 2 Ilość partnerów w transakcjach
powiązania handlowe wspierane za pomocą sieci, elektroniczne systemy zakupu, elektroniczne systemy zamówień, elektroniczny system rynkowy,

18 Formy koordynacji sprzedającego i kupującego realizowane za pośrednictwem e-commerce

19 Ad. 3 Sektor gospodarczy partnerów transakcji
przedsiębiorstwa (biznes), osoby prywatne (konsumenci), sektor publiczny (organy administracyjne i rządowe).

20 Główni uczestnicy e-commerce i powiązania między nimi

21 Trzy podstawowe sektory e-commerce
Business-to-Business – określany w skrócie „B2B”, dotyczący wymiany handlowej pomiędzy firmami, obejmującej nie tylko zawieranie transakcji, ale również poszukiwanie partnerów, budowanie sieci dostawców i odbiorców oraz poszukiwanie informacji handlowych, Business-to-Consumer – określany skrótem „B2C”, obejmujący wszelkie elektroniczne formy detalicznej sprzedaży towarów i usług pojedynczym klientom, realizowanej z wykorzystaniem sklepów wirtualnych, aukcji, itp., Business-to-Administration – określany w skrócie „B2A”, obejmujący kontakty między firmami i urzędami administracji rządowej i samorządowej z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych, które w automatyczny sposób wspomagają transakcje pomiędzy tymi stronami.

22 Ad. 4 Rodzaj używanych mediów elektronicznych
i-commerce (handel internetowy), standard EDI, m-commerce (mobilny handel elektroniczny) tv-shopping

23 Bariery e-biznesu Koszty Nieufność klientów Techniczne ograniczenia
Wykluczenie cyfrowe

24 Polski e-konsument

25 Profil polskiego e-konsumenta
Zarówno w badaniu NetTrack, jak i w szacunkach Eurostatu za e-klienta uważa się osobę, która dokonała zakupu w sieci w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Firma badawcza Gemius przyjmuje nieco inną definicję w swoim corocznym badaniu polskiego rynku e-commerce „E-commerce w Polsce 2008” pyta internautów, czy kiedykolwiek robili zakupy za pośrednictwem Internetu.

26 Dyrektorzy, wolne zawody Robotnicy wykwalifikowani
Profil polskiego e-konsumenta ze względu na status społeczno-zawodowy oraz deklarowane dochody netto Ponad 5000 zł. Wszyscy internauci – 32,5% E-klienci – 30,7% Brak dochodów Wszyscy internauci – 22,5% E-klienci – 21,3% Studenci/uczniowie Wszyscy internauci – 23,3% E-klienci – 22,6% Pracownicy umysłowi Wszyscy internauci – 17,8 % E-klienci – 18,6 % Dyrektorzy, wolne zawody Wszyscy internauci – 15,7 % E-klienci – 19,6 % Robotnicy wykwalifikowani Wszyscy internauci – 17, 2% E-klienci – 15,5 % Zarówno w przypadku internautów jak i e-klientów największy odsetek uzyskali:

27 Co kupuje w sieci polski e-klient
Odzież/ubrania/obuwie – 21,2% Książki – 18,8% Kosmetyki – 12,3% Sprzęt komputerowy – 10,8% Telefony komórkowe (akcesoria/doładowania) – 10,4% Sprzęt RTV – 11,2% Muzyka (płyty, DVD, MP3) – 9,5% Samochody (części) – 8,8% Rzeczy dla dzieci – 8,4% 27

28 Segmentacja e-klientów
Segmentowanie rynku jest podstawą budowy strategii marketingowych, w przypadku klientów internetowych ważne znaczenie niż odgrywają kryteria oparte na korzyściach, jakie klienci odnoszą z użytkowania Internetu.

29 Wybór konkretnego e-sklepu
Łatwość wyszukiwania towarów w sklepie -Szeroki asortyment -Bezpieczeństwo Mało istotne: estetyczny wygląd, darmowa dostawa, sposób dokonania płatności 29

30 Motywy, zalety e-zakupów
Zalety zakupów przez Internet Konkurencyjność ceny – 75% Oszczędność czasu – 50% Bogaty asortyment – 30% Szybki dostęp do konkurencyjnych ofert – 27% Łatwy dostęp do informacji o produkcie – 14% Zamawiam o dowolnej porze – 62% Dostawa prosto do domu – 57% Oszczędność czasu – 57% Niższe ceny towarów – 48% Większa dostępność towarów – 43% Łatwe porównywanie ofert – 41% Dużo informacji o produktach – 6%

31 Dlaczego nie? Wady e-zakupów
Brak możliwości zapoznania się z towarem przed zakupem – 56% Ryzyko otrzymania wadliwego towaru – 49% Opóźnienie dostawy – 26% Ryzyko transakcji – 26% Problemy z reklamacją – 18% Powody nierobienia zakupów on-line Boję się nieuczciwych sprzedawców – 33% Nie mogę obejrzeć towaru przed zakupem – 29% Trudno powiedzieć- 21% Za mało wiem o handlu w Internecie – 21% Mam obawy związane z płatnościami przez Internet – 12% Mam obawy że zakupiony produkt nie dotrze na czas – 10% Nie mogę poradzić się sprzedawcy – 6%

32 E-konsument... Aby maksymalnie wykorzystać możliwości tkwiące w Internecie, należy starać się zwiększyć satysfakcję potencjalnych klientów. Powinno się rozpoznać klientów od strony motywacji, korzyści, doświadczeń z Internetem. Celem jest pozyskanie klientów lojalnych, podstawą budowania lojalności e-klientów jest budowanie zaufania wobec witryny. Jest to sytuacja całkowicie odmienna gdyż budowa wizerunku i wiarygodności odbywa się poza rzeczywistym światem. Utrzymanie e-klienta wymaga uwzględnienia dwóch aspektów: klient internetowy ma dużo silniejszą pozycję niż firma, Internet daje większy dostęp do alternatyw wyboru. To wszystko wskazuje na konieczność poznania potrzeb, oczekiwań e-konsumentów. Czego oni oczekują od samej witryny sklepu internetowego, jakie produkty/usługi ich interesują, jakie motywy skłaniają do kupowania, a jakie elementy powodują u nich niechęć do dokonywania zakupów w internetowych sklepach/aukcjach.

33 Jak pozyskać lojalnych e-klientów
W procesie wyboru instrumentów budowania lojalności klientów w handlu elektronicznym, niezbędna wydaje się znajomość tych czynników, które mają największe znaczenie (według internautów) w zwiększeniu skłonności do dokonywania ponownych zakupów w sklepie internetowym, a następnie wykorzystanie tych informacji do określenia instrumentów. Opinie internautów Opinie sklepów internetowych

34 Analiza relacji pomiędzy działaniami marketingowymi polskich sklepów internetowych a opiniami klientów. Czynniki wpływające pozytywnie na dokonanie powtórnego zakupu w sklepie internetowym. Opinie sklepów internetowych Cena Oferta (7 miejsce internauci) Obsługa klienta Szybkość transakcji Poprawna realizacja poprzedniego zakupu Opinie internautów Dostawa (16 miejsce sklepy) 34

35 Podstawowe strategie angażowania się firm w działalność e-commerce

36 Strategie e-commerce i odpowiadające im innowacyjne systemy dystrybucji

37 37


Pobierz ppt "Temat projektowy: MOJA FIRMA W INTERNECIE- POMYSŁ NA SZYBKI BIZNES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google