Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twierdzenie Pitagorasa Regina i Sylwia Lech. Pitagoras 4 Pitagoras urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Około 532r.p.n.e opuścił wyspę. Wyemigrował

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twierdzenie Pitagorasa Regina i Sylwia Lech. Pitagoras 4 Pitagoras urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Około 532r.p.n.e opuścił wyspę. Wyemigrował"— Zapis prezentacji:

1 Twierdzenie Pitagorasa Regina i Sylwia Lech

2 Pitagoras 4 Pitagoras urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Około 532r.p.n.e opuścił wyspę. Wyemigrował do kolonii jońskich w Italii. Osiedlił się w Krotonie. Odbył liczne podróże między innymi do Indii, gdzie zetknął się z filozofią i religią tego rejonu. W Fenicji i Babilonie miał okazję poznać dokonania tamtejszych matematyków.

3 Teza 4 W dowolnym trójkącie prostokątnym, suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych trójkąta prostokątnego równa jest polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej tego trójkąta lub W trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej tego trójkąta.

4 Interpretacja 4 Oto interpretacja geometryczna: jeżeli na bokach trójkąta prostokątnego zbudujemy kwadraty, to suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych tego trójkąta jest równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej. W sytuacji na rysunku obok: suma pól kwadratów "fioletowego" i "zielonego" jest równa polu kwadratu "czerwonego".

5 Dowody 4 Liczba różnych dowodów twierdzenia Pitagorasa według niektórych źródeł przekracza 350. 4 Euklides w Elementach podaje ich osiem. 4 Niektóre z dowodów są czysto algebraiczne (jak dowód z podobieństwa trójkątów). 4 Inne mają formę układanek geometrycznych 4 Oparte są o równości pól pewnych figur.

6 Dowód Układanka 4 Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości a,b i c jak rysunku z lewej. Konstruujemy kwadrat o boku długości a + b w sposób ukazany na rysunku z lewej, a następnie z prawej. Z jednej strony pole kwadratu równe jest sumie pól czterech trójkątów prostokątnych i kwadratu zbudowanego na ich przeciwprostokątnych, z drugiej zaś równe jest ono sumie pól tych samych czterech trójkątów i dwóch mniejszych kwadratów zbudowanych na ich przyprostokątnych. Stąd wniosek, że pole kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej jest równe sumie pól kwadratowy zbudowanych na przyprostokątnych.

7 Dowód przez podobieństwo 4 Jest to jeden z dowodów podanych przez Euklidesa, wykorzystuje on podobieństwo trójkątów. Zauważmy, że na rysunku obok trójkąty: "duży" – ?ABC, "różowy" – ?ADC i "niebieski" – ?DBC są podobne. Niech | AB | = c, | BC | = a i | AC | = b. Można napisać proporcje: 4 | DB | :a = a:c, 4 | AD | :b = b:c. 4 Stąd: 4 a 2 = c \cdot |DB| 4 b 2 = c \cdot |AD| 4 i po dodaniu stronami: 4 a 2 + b 2 = c \cdot |DB| + c \cdot |AD| = c (|DB| + |AD|) = c 2

8 Twierdzenie cosinusów 4 Uogólnienie twierdzenia Pitagorasa na dowolne, niekoniecznie prostokątne, trójkąty nosi nazwę twierdzenia cosinusów i znane było już w starożytności: 4 Jeśli w trójkącie o bokach długości a,b i c oznaczyć przez ? miarę kąta leżącego naprzeciw boku c, to prawdziwa jest równość: 4 a 2 + b 2 - 2ab\cos\gamma = c 2 \,.

9 Liczba zasadą świata - Filozofia Pitagorasa 4 Według Pitagorasa z Samos świat jest boski tworem, gdzie człowiek powinien zwyciężyć w sobie naturę zwierzęcą i dążyć do boskiej. Uważał, że podstawą wszelkiego bytu są liczby i związane z nimi dziedziny wiedzy: geometria, arytmetyka, muzyka.

10 Nauka Pitagorasa 4 Wydaję się, że Pitagoras przekazywał swe nauki w postaci maksym, w których część jest dziś dla nas zupełnie niezrozumiała, ze względu na nieznajomość kontekstu kulturowego, a część zachowuje swą aktualność do dziś.


Pobierz ppt "Twierdzenie Pitagorasa Regina i Sylwia Lech. Pitagoras 4 Pitagoras urodził się około 572r.p.n.e na wyspie Samos. Około 532r.p.n.e opuścił wyspę. Wyemigrował"

Podobne prezentacje


Reklamy Google