Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgłoszony projekt: Czas na aktywność w gminie Zębowice Prezentacja do konkursu pn. Kapitalni w Opolskiem – II edycja Realizator : Gminny Ośrodek Informacji,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgłoszony projekt: Czas na aktywność w gminie Zębowice Prezentacja do konkursu pn. Kapitalni w Opolskiem – II edycja Realizator : Gminny Ośrodek Informacji,"— Zapis prezentacji:

1 Zgłoszony projekt: Czas na aktywność w gminie Zębowice Prezentacja do konkursu pn. Kapitalni w Opolskiem – II edycja Realizator : Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach

2 Projekt pt. Czas na aktywno ść w gminie Z ę bowice został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX, działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt miał na celu, zgodnie z działaniem 9.5 – podniesienie świadomości mieszkańców gminy Zębowice w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego- edukacji przez całe życie. Projekt pt. Czas na aktywno ść w gminie Z ę bowice został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX, działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt miał na celu, zgodnie z działaniem 9.5 – podniesienie świadomości mieszkańców gminy Zębowice w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego- edukacji przez całe życie. Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach

3 Projekt Czas na aktywność w Gminie Zębowice trwający od 1listopada 2010 do 31 kwietnia 2011 roku stanowił grupę docelową dla kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie gminy Zębowice z pierwszeństwem dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W ramach projektu odbyły się trzy kursy: Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach

4 Kurs kulinarny Kurs został przeprowadzony dla 2 grup 12 – osobowych w łącznym wymiarze 56 godz. W ramach kursu umiejętność pomocy kuchennej zdobyły 24 osoby. Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach

5 Kurs komputerowy Kurs został przeprowadzony dla 2 grup 16 – osobowych w łącznym wymiarze 100 godz. W ramach kursu umiejętność obsługi komputera zdobyły 32 osoby na poziomie podstawowym i średniozaawansowanych. Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach

6 Kurs aran ż acji terenów zielonych Kurs został przeprowadzony w wymiarze 80 godz., w ramach których 20 osób nabyło umiejętności projektowania terenów zielonych. Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach

7 W ramach projektu Czas na aktywność w gminie Zębowice kursy ukończyło 76 osób z wynikiem pozytywnym. Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach Uroczyste zakończenie kursów i rozdanie certyfikatów.

8 Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach NASZ PROJEKT W PRASIE Projekt cieszył się dużym powodzeniem oraz zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy Zębowice.

9 Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy wszystkim osobom, które oddały głos na nasz projekt!!! Gminny O ś rodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Z ę bowicach


Pobierz ppt "Zgłoszony projekt: Czas na aktywność w gminie Zębowice Prezentacja do konkursu pn. Kapitalni w Opolskiem – II edycja Realizator : Gminny Ośrodek Informacji,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google